Sivuston käyttötapa: Mobiili

Hallintotieteiden maisteriohjelma

Vaasan yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Vaasa
Maisteriohjelmat

Hallintotieteiden maisteriohjelma

Tavoite

Vaasan yliopiston hallintotieteiden ydinosaamisalueita ovat hallinnon ja palveluiden järjestelmät, niiden johtaminen, oikeudellinen sääntely, alueellisuus ja yhteiskunnan eri toimintojen kehittäminen. Hallintotieteet kuuluvat Vaasan yliopiston Johtamisen yksikköön (School of Management).

Hallintotieteiden maisteriohjelmaan haetaan maisterihaussa ja opiskelija saa opiskeluoikeuden suoraan hallintotieteiden maisterin tutkintoon ja johonkin neljästä opintosuunnasta:  

  • Aluetieteen maisteriopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle edellytykset työskennellä aluetalouden ja aluekehittämisen asiantuntijatehtävissä sekä kansallisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opinnoissa perehdytään aluetieteen teorioihin, niiden soveltamiseen sekä aluekehittämisen ammatillisiin käytäntöihin.
  • Julkisjohtaminen syventyy oppiaineena organisaatioiden, johtamisen ja esimiestyön kysymyksiin. Opintojen ydinsisällöt muodostavat esimiehenä toimimiseen, päätöksentekoon, kansalaisten palvelemiseen, eettiseen johtamiseen, talous­osaamiseen ja tutkimusvalmiuksien kartuttamiseen tähtäävistä opinnoista.
  • Julkisoikeuden maisteriopinnoissa opiskelija voi erikoistua joko julkistalouden juridiikkaan tai yleiseen hallintojuridiikkaan. Opiskelija oppii analysoimaan syvällisesti julkisessa toiminnassa keskeisiä oikeudellisia kysymyksiä ja yhdistämään oikeudellisen osaamisen käytäntöön.  
  • Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opetus ja tutkimus analysoi hyvinvointiyhteiskuntaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmiä organisaatio- ja johtamisoppien näkökulmasta. Opinnot auttavat ymmärtämään ja käsittelemään sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen ja talouden kysymyksiä järjestelmän, organisaation ja henkilöstön tasoilla. Lisäksi opinnoissa perehdytään palvelujen kehittämiseen asiakkaiden tarpeiden ja palveluiden vaikuttavuuden näkökulmasta.

Koulutuksen sisältö

Maisteriohjelmassa on neljä opintosuuntaa: aluetiede, julkisjohtaminen, julkisoikeus sekä sosiaali- ja terveyshallintotiede.

Aluetieteen opinnot antavat monipuolisen kuvan yritysten ja julkisten organisaatioiden toiminnan alueellisista piirteistä, rakenteista ja kehityksestä. Opintojen aikana tutustutaan muun muassa paikkojen merkitykseen, ympäristökysymyksiin sekä liikennejärjestelmiin. Aluetieteen opinnot perehdyttävät opiskelijan myös alueellisen ja paikallisen kehittämisen ajankohtaisiin teorioihin, aluekehittämisen monitasoiseen järjestelmään ja käytännön aluekehitystyöhön. Aluetieteen opetuksen ja tutkimuksen painopisteet ovat aluetalous, aluekehittäminen sekä ympäristö ja paikallisuus ihmisten arkielämässä.

Julkisjohtamisen opiskelija osaa uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen perustuen keskeiset julkiseen toimintaan soveltuvat johtamistavat ja sekä tunnistaa niihin liittyvät haasteet ja vaihtoehtoiset ratkaisumallit. Opinnoissa perehdytään mm. palvelujen tuottamisen strategia- ja laatukysymyksiin, julkisen päätöksenteon tapoihin ja tyyleihin sekä asiantuntijoiden, henkilöstön ja talouden johtamisen ydinteemoihin.

Julkisoikeudessa käsitellään monipuolisesti julkisen hallinnon, erityisesti valtion ja kuntien päätöksentekoon ja menettelytapoihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Tarkastelun kohteena ovat julkisen vallan käyttö ja sen uudet muodot sekä yksilön oikeudet ja velvollisuudet. Päähuomio on hallinto-oikeudessa ja perus- ja ihmisoikeuksissa, mutta myös hallinnon erityisaloilla, kuten sosiaalioikeudessa ja kunnallisoikeudessa.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopinnot koostuvat viidestä pääteemasta, joita ovat johtaminen, hyvinvointiyhteiskunnan kompleksisuus, talous, henkilöstö ja osallisuus. Tavoitteena on antaa opiskelijoille erinomaiset valmiudet johtaa, suunnitella, koordinoida ja kehittää sosiaali- ja terveysorganisaatioita ja niiden palvelutuotantoa. Opinnot tuottavat kyvyn tunnistaa ja reagoida sosiaali- ja terveysjärjestelmien kasvaviin haasteisiin.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Hallintotieteiden maisteri

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Yliopistosta valmistuu uudella tavalla ajattelevia ja ennakkoluulottomia suunnannäyttäjiä. Voit opiskella hallintotieteitä, kauppatieteitä, tekniikkaa, tietojärjestelmätiedettä ja tuotantotaloutta sekä viestintätieteitä. Vaasan kaunis yliopisto sijaitsee keskustan lähellä meren rannalla Palosaarella, joka on koti...


Lue lisää oppilaitoksesta Vaasan yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Vaasan yliopisto

Wolffintie 34
65200 Vaasa

Arvioinnit
Hallintotieteiden maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.