Itsenäiset maisteriohjelmat

Tekninen viestintä, kauppatieteiden maisteri (2 v)

Vaasan yliopisto, paikassa Vaasa
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Tekninen viestintä, kauppatieteiden maisteri (2 v)

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, ja sen voi suorittaa päätoimisesti opiskellen kahdessa vuodessa. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneena saavat samalla ekonomin arvon.

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon rakenne

 • Menetelmäopinnot
 • Yleis-, kieli- ja viestintäopinnot
 • Opintosuunnan syventävät opinnot (sis. pro gradu -tutkielman)
 • Sivuaineopinnot
 • Vapaasti valittavat opinnot  

Teknisen viestinnän maisteriohjelmassa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa, yhteisöllistä oppimista, projektityöskentelyä ja verkko-opiskelua.

Teknisen viestinnän maisteriohjelma on kahden yksikön, Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön sekä Markkinoinnin ja viestinnän yksikön yhteinen ohjelma. Ohjelmaan valitut opiskelijat valmistuvat joko kauppatieteiden maisteriksi tai filosofian maistereiksi riippuen siitä, kumpaan yksikköön ja opintosuuntaan (tietojärjestelmätiede vai viestintätieteet) heidät on valittu. Tämän koulutuksen hakukohde on tietojärjestelmätiede. Maisteriohjelmassa kaikille yhteisiä opintoja ovat tietojärjestelmätieteen ja viestintätieteiden opinnoista koostuvat syventävät opinnot (35 op).

Tavoitteet

Teknisen viestinnän maisteriohjelmasta valmistuneet opiskelijat ovat tietojärjestelmätieteen ja viestinnän ammattilaisia, jotka ylittävät tekniikan ja humanistisen alan raja-aitoja ja tuovat monitieteistä näkemystä tulevaisuuden viestintäteknologian kehittämiseen ja käyttöön.

Teknisen viestinnän ohjelmassa yhdistetään tietojärjestelmätieteen, viestintätieteiden ja kauppatieteiden opinnot. Ohjelman ytimenä on tekninen viestintä. Ohjelman suoritettuasi olet asiantuntija erilaisten tietojärjestelmien käyttäjälähtöisyyden, käytettävyyden ja saavutettavuuden huomioimisessa ja osaat kehittää yritysten ja organisaatioiden toimintaa käyttäjälähtöisten tietojärjestelmäratkaisujen avulla.

Teknisen viestinnän maisteriohjelman opinnot suoritettuaan opiskelija:

 • osaa monipuolisesti huomioida käytettävyyden ja käyttäjälähtöisyyden toimiessaan oman alansa asiantuntijana, johtajana ja kehittäjänä      
 • osaa analysoida teknisen viestinnän roolia ja mahdollisuuksia ydinliiketoiminnan osana ja kehittäjänä
 • kykenee johtamaan organisaatioiden tai yritysten toiminnan tehostamista sekä uusien toimintamuotojen käyttöönottoa tietojärjestelmäratkaisujen avulla

Opiskelija saa opinto-oikeuden kauppatieteiden maisterin tutkintoon (120 op) teknisen viestinnän ohjelmassa.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Vaasa
 • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kauppatieteiden maisteri

Vaasan yliopisto
Wolffintie 34
65200 Vaasa

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopistossa ratkotaan suuria globaaleja haasteita ja luodaan kestävämpää tulevaisuutta. Vaasan yliopisto on vastuulliseen liiketoimintaan suuntautunut tiedeyliopisto. Vaasan yliopistossa voi opiskella kauppatieteitä, tekniikkaa, hallintotieteitä ja viestintätieteitä. Yliopistossa on yli 5000 opiskelijaa. Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita asiantuntijoita johtamaan...

Lue lisää oppilaitoksesta Vaasan yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu