Sivuston käyttötapa: Mobiili

Teknisen viestinnän maisteriohjelma (filosofian maisteri)

Vaasan yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Vaasa
Maisteriohjelmat

Teknisen viestinnän maisteriohjelma (filosofian maisteri)

Tavoite

Teknisen viestinnän maisteriohjelma (TEVI) on tarkoitettu sinulle, jota kiinnostaa kuinka eri alojen tietoa viestitään ymmärrettävästi eri kohderyhmille. Ohjelma yhdistää ainutlaatuisella tavalla viestintätieteiden, tietojärjestelmätieteen ja liiketoimintaosaamisen opintoja.

Opinnot koostuvat yhteisistä viestintätieteiden ja tietojärjestelmätieteen opinnoista, joiden keskeisiä teemoja ovat käytettävyys ja käyttäjälähtöisyys. Ohjelman syventävissä opinnoissa valitset erikoistumisalaksi joko tietojärjestelmätieteen tai terminologisen tutkimuksen.

Ohjelmassa opit:

  • analysoimaan teknisen viestinnän roolia ja mahdollisuuksia ydinliiketoiminnan osana ja kehittäjänä
  • arvioimaan ja tarkastelemaan kriittisesti teknisen viestinnän toimintaperiaatteita
  • soveltamaan asiantuntemusta sekä kansallisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä
  • toimimaan työelämässä oman alasi asiantuntijana, johtajana ja kehittäjänä
  • valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen
  • hahmottamaan teknisen viestinnän alan eettiset ongelmat ja ymmärtää niihin liittyvät erilaiset lähestymistavat ja periaatteet ja osaat etsiä tilanteisiin perustellut, eettisesti kestävät ratkaisumallit  
  • viestimään käyttäjälähtöisesti suullisesti ja kirjallisesti suomen kielellä sekä alan sisällä että alan ulkopuoliselle yleisölle.

Koulutuksen sisältö

Teknisen viestinnän ohjelmassa teknistä viestintää tarkastellaan erilaisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvän informaation tuottamisena, välittämisenä ja vastaanottamisena. Viestintä tapahtuu yhä useammin verkossa ja mobiilisti - etenkin erilaisten tietojärjestelmien välityksellä. Keskeisenä opinnoissa onkin kohderyhmän huomiointi, ihmisen ja tietokoneen välisen viestinnän suunnittelu ja erityisesti ohjelmien, tietojärjestelmien ja ohjeistusten käytettävyys, käyttäjälähtöisyys ja käyttäjäkokemus.

Ohjelmassa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa, yhteisöllistä oppimista, projektityöskentelyä ja verkko-opiskelua. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan hänen opiskelutaustansa ja tavoitteensa.

Tietojärjestelmätieteen opinnoissa syvennät tietojärjestelmiin ja projektinhallintaan liittyvää osaamista. Terminologisen tutkimuksen opinnoissa hankit mm. tietoja ja taitoja, joita tarvitaan yrityksen tai organisaation termistön, käsitteistön ja nimikkeistöjen yhtenäistämisessä ja vakiinnuttamisessa.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Yliopistosta valmistuu uudella tavalla ajattelevia ja ennakkoluulottomia suunnannäyttäjiä. Voit opiskella hallintotieteitä, kauppatieteitä, tekniikkaa, tietojärjestelmätiedettä ja tuotantotaloutta sekä viestintätieteitä. Vaasan kaunis yliopisto sijaitsee keskustan lähellä meren rannalla Palosaarella, joka on koti...


Lue lisää oppilaitoksesta Vaasan yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Vaasan yliopisto

Wolffintie 34
65200 Vaasa

Arvioinnit
Teknisen viestinnän maisteriohjelma (filosofian maisteri) ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.