Sivuston käyttötapa: Mobiili

Teknisen viestinnän maisteriohjelma (kauppatieteiden maisteri)

Vaasan yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Vaasa
Maisteriohjelmat

Teknisen viestinnän maisteriohjelma (kauppatieteiden maisteri)

Tavoite

Teknisen viestinnän maisteriohjelmasta valmistuneet opiskelijat ovat tietojärjestelmätieteen ja viestinnän ammattilaisia, jotka ylittävät tekniikan ja humanistisen alan raja-aitoja ja tuovat monitieteistä näkemystä tulevaisuuden viestintäteknologian kehittämiseen ja käyttöön.

Teknisen viestinnän maisteriohjelman opinnot suoritettuaan opiskelija:

  • osaa monipuolisesti huomioida käytettävyyden ja käyttäjälähtöisyyden toimiessaan oman alansa asiantuntijana, johtajana ja kehittäjänä      
  • osaa analysoida teknisen viestinnän roolia ja mahdollisuuksia ydinliiketoiminnan osana ja kehittäjänä
  • kykenee johtamaan organisaatioiden tai yritysten toiminnan tehostamista sekä uusien toimintamuotojen käyttöönottoa tietojärjestelmäratkaisujen avulla

Opiskelija saa opinto-oikeuden kauppatieteiden maisterin tutkintoon (120 op) teknisen viestinnän ohjelmassa.

Koulutuksen sisältö

Teknisen viestinnän maisteriohjelmassa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla tietojärjestelmätieteen, viestintätieteiden ja kauppatieteiden opintoja. Opinnot koostuvat yhteisistä tietojärjestelmätieteen ja viestintätieteiden pääaineopinnoista, joiden ytimenä on tekninen viestintä.

  • Tietojärjestelmätieteen opinnoissa teknistä viestintää lähestytään tiedon tallentamisen ja käsittelyn suunnittelun, järjestämisen ja hallinnan näkökulmista.
  • Viestintätieteiden opinnoissa teknistä viestintää lähestytään teknisen informaation tuottamisen, välittämisen ja vastaanottamisen näkökulmista.
  • Yhteisten pääaineopintojen keskeisiä teemoja ovat käytettävyys ja käyttäjälähtöisyys.

Tietojärjestelmätieteen opinnoissa pohditaan muun muassa sitä, miten erilaiset tietojärjestelmät ovat mahdollisimman käytettäviä, kun taas viestintätieteiden opinnoissa tarkastellaan muun muassa sitä, miten erilaisista tietojärjestelmistä viestitään ymmärrettävästi ja tarkoituksenmukaisesti erilaisille käyttäjäryhmille. Tarkasteltavia järjestelmiä voivat olla esimerkiksi sähköiseen kaupankäyntiin, dokumenttien hallintaan tai energiaketjuun liittyvät järjestelmät. Kauppatieteiden opintojen kautta mukaan tulee liiketoiminnallinen näkökulma, esimerkiksi se, miten erilaisilla järjestelmillä voidaan tukea ja kehittää liiketoimintaa. 

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kauppatieteiden maisteri

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Yliopistosta valmistuu uudella tavalla ajattelevia ja ennakkoluulottomia suunnannäyttäjiä. Voit opiskella hallintotieteitä, kauppatieteitä, tekniikkaa, tietojärjestelmätiedettä ja tuotantotaloutta sekä viestintätieteitä. Vaasan kaunis yliopisto sijaitsee keskustan lähellä meren rannalla Palosaarella, joka on koti...


Lue lisää oppilaitoksesta Vaasan yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Vaasan yliopisto

Wolffintie 34
65200 Vaasa

Arvioinnit
Teknisen viestinnän maisteriohjelma (kauppatieteiden maisteri) ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.