Itsenäiset maisteriohjelmat

Tietojärjestelmätiede, kauppatieteiden maisteri (2 v)

Vaasan yliopisto, paikassa Vaasa
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Tietojärjestelmätiede, kauppatieteiden maisteri (2 v)

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja sen voi päätoimisesti opiskellen suorittaa kahdessa vuodessa. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet saavat samalla ekonomin arvon.

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon rakenne:

 • Menetelmäopinnot
 • Yleis-, kieli- ja viestintäopinnot 
 • Opintosuunnan syventävät opinnot (sis. pro gradu -tutkielman)
 • Sivuaineopinnot
 • Vapaasti valittavat opinnot     

Lisäksi opiskelijaksi valitulta voidaan opintojen aikana edellyttää täydentävien opintojen suorittamista. Täydentävien opintojen laajuus on 0-60 opintopistettä.

Tavoitteet

Tutkinto (ns. teollisuusekonomikoulutus) antaa hyvät valmiudet toimia monipuolisesti sekä tietojärjestelmäosaamista että liiketoiminnan osaamista vaativissa tehtävissä. Ohjelma antaa valmiudet hyödyntää tietojärjestelmiä liiketoiminnallisten järjestelmien kehittämisessä teollisuuden ja erilaisten organisaatioiden korkeaa taloudellista ja tietoteknistä osaamista vaativissa asiantuntijatehtävissä. Tietojärjestelmätieteen opintosuunnan opintojen tavoitteena on hankkia hyvät perustiedot ohjelmistojen ja tietojärjestelmien suunnittelusta ja kehittämisestä.

Opiskelija saa opinto-oikeuden kauppatieteiden maisterin tutkintoon (120 op) tietojärjestelmätieteen ohjelmassa. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon tietojärjestelmätieteen ohjelmassa suoritettuaan opiskelija

 • osaa kehittää organisaatioiden toimintaa ja edesauttaa uusien toimintamuotojen käyttöönottoa tietotekniikkaratkaisujen avulla
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja johtaa tietojärjestelmäprojektia yhdessä asiakkaan kanssa
 • osaa soveltaa työssään loogista ajattelutapaa ja olennaisen tiedon jäsentely- ja esittämiskykyä
 • osaa soveltaa tieteellistä ajattelua tutkimusraportoinnissa ja hallitsee hyvän kirjallisen esitystavan
 • osaa soveltaa kvalitatiivisia, kvantitatiivisia ja suunnittelutieteellisiä tutkimusmenetelmiä
 • pystyy analysoimaan ja soveltamaan opintosuunnan opinnoissa oppimaansa erityisesti energia-alan sovellusalueella
 • pystyy soveltamaan tietotekniikkaa kattavasti vähintään yhdellä taloustieteen alalla
 • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana, johtajana ja kehittäjänä
 • omaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Vaasa
 • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kauppatieteiden maisteri

Vaasan yliopisto
Wolffintie 34
65200 Vaasa

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopistossa ratkotaan suuria globaaleja haasteita ja luodaan kestävämpää tulevaisuutta. Vaasan yliopisto on vastuulliseen liiketoimintaan suuntautunut tiedeyliopisto. Vaasan yliopistossa voi opiskella kauppatieteitä, tekniikkaa, hallintotieteitä ja viestintätieteitä. Yliopistossa on yli 5000 opiskelijaa. Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita asiantuntijoita johtamaan...

Lue lisää oppilaitoksesta Vaasan yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu