Sivuston käyttötapa: Mobiili

Tietojärjestelmätieteen maisteriohjelma

Vaasan yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Vaasa
Maisteriohjelmat

Tietojärjestelmätieteen maisteriohjelma

Tavoite

Tutkinto (ns. teollisuusekonomikoulutus) antaa hyvät valmiudet toimia monipuolisesti sekä tietojärjestelmäosaamista että liiketoiminnan osaamista vaativissa tehtävissä. Ohjelma antaa valmiudet hyödyntää tietojärjestelmiä liiketoiminnallisten järjestelmien kehittämisessä teollisuuden ja erilaisten organisaatioiden korkeaa taloudellista ja tietoteknistä osaamista vaativissa asiantuntijatehtävissä. Tietojärjestelmätieteen pääaineopintojen tavoitteena on hankkia hyvät perustiedot ohjelmistojen ja tietojärjestelmien suunnittelusta ja kehittämisestä.

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon tietojärjestelmätieteen ohjelmassa suoritettuaan opiskelija

 • osaa kehittää organisaatioiden toimintaa ja edesauttaa uusien toimintamuotojen käyttöönottoa tietotekniikkaratkaisujen avulla
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja johtaa tietojärjestelmäprojektia yhdessä asiakkaan kanssa
 • osaa soveltaa työssään loogista ajattelutapaa ja olennaisen tiedon jäsentely- ja esittämiskykyä
 • osaa soveltaa tieteellistä ajattelua tutkimusraportoinnissa ja hallitsee hyvän kirjallisen esitystavan
 • osaa soveltaa kvalitatiivisia, kvantitatiivisia ja suunnittelutieteellisiä tutkimusmenetelmiä
 • pystyy analysoimaan ja soveltamaan pääaineessa oppimaansa erityisesti energia-alan sovellusalueella
 • pystyy soveltamaan tietotekniikkaa kattavasti vähintään yhdellä taloustieteen alalla
 • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana, johtajana ja kehittäjänä
 • omaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen

Opiskelija saa opinto-oikeuden kauppatieteiden maisterin tutkintoon (120 op) tietojärjestelmätieteen ohjelmassa.

Koulutuksen sisältö

Tietojärjestelmäalan asiantuntijan rooli on muuttunut teknisestä toteuttajasta yhä enemmän liiketoiminnan kannalta järkevien kokonaisratkaisujen tuottamiseen. Tällöin myös liiketoiminnan osaamisen merkitys tietojärjestelmäosaamisen rinnalla on kasvanut. Tietojärjestelmätieteen pääaineopinnot yhdistettynä kauppatieteiden opintoihin antavat hyvät valmiudet toimia liiketoiminnan kehittäjänä eri aloilla.

Tietojärjestelmätiedettä opiskeleva saa valmiudet hyödyntää tietojärjestelmäosaamista liiketoiminnan järjestelmien kehittämisessä. Keskeisiä osa-alueita ovat

 • tietojärjestelmien suunnittelu
 • ohjelmistojen kehittämismenetelmät sekä
 • tietotekniikan soveltaminen organisaatiossa ja ihmisen työvälineenä.

Opiskelija voi pääaineen valinnaisten opintojen avulla muodostaa itselleen sopivan opintokokonaisuuden. Opintojaan voi suunnata myös valitsemalla sivuaineita sopivalla tavalla.

Tietojärjestelmätieteen opinnoissa painottuvat teknisen osaamisen ohella ns. ihmistaidot (soft skills), sillä tietojärjestelmäprojektit vaativat ammattilaisten työn koordinointikykyä ja tietojärjestelmät tulee suunnitella mahdollisimman helppokäyttöisiksi. Opinnoissa voit perehtyä myös kestävään kehitykseen ja energiatoimialaan, ja näin saat valmiuksia energiasektorilla työllistymiseen.

Opintojen alussa opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin. HOPS konkretisoi sen, mitä opiskelija opinnoiltaan odottaa, millaisista kokonaisuuksista hän on kiinnostunut ja miten hän haluaa suunnata opintojaan. HOPSia voi päivittää koko opintojen ajan.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kauppatieteiden maisteri

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Yliopistosta valmistuu uudella tavalla ajattelevia ja ennakkoluulottomia suunnannäyttäjiä. Voit opiskella hallintotieteitä, kauppatieteitä, tekniikkaa, tietojärjestelmätiedettä ja tuotantotaloutta sekä viestintätieteitä. Vaasan kaunis yliopisto sijaitsee keskustan lähellä meren rannalla Palosaarella, joka on koti...


Lue lisää oppilaitoksesta Vaasan yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Vaasan yliopisto

Wolffintie 34
65200 Vaasa

Arvioinnit
Tietojärjestelmätieteen maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.