Sivuston käyttötapa: Mobiili

Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

Vaasan yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Vaasa
Kandiohjelmat

Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

Tavoite

Vaasan yliopiston teollisuusekonomikoulutuksessa voit yhdistää tuotantotalouden, tietojärjestelmätieteen ja kauppatieteiden opinnot ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi. Tällaista koulutusta ei ole muualla. Saat osaamista niin tekniikasta, kauppatieteistä kuin projektijohtamisestakin. 

Opit kehittämään tuotannon prosesseja, tuotteita, palveluita ja tietojärjestelmiin perustuvia ratkaisuja liiketoiminnan tueksi. Työmarkkinoilla on kysyntää, sillä yhteiskunta digitalisoituu nopeasti.

Saat opinto-oikeuden sekä kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon (180 op) että kauppatieteiden maisterin tutkintoon (120 op). Kandidaatin tutkinnossa pääaineesi on joko tuotantotalous tai tietojärjestelmätiede. Sen jälkeen suoritat maisterin tutkinnon joko tietojärjestelmätieteen ohjelmassa, teknisen viestinnän ohjelmassa tai kansainvälisessä Industrial Management -ohjelmassa. 

  • Tuotantotalous/Industrial Management -ohjelmassa opit kehittämään yritysten tuotantoa, logistiikkaa ja palveluita tehokkaalla talouden, tekniikan ja johtamisen organisoinnilla. Opintojen painopisteitä ovat tuotekehitys ja laadunhallinta, tuotannonohjaus ja logistiikka sekä teknologinen kilpailukyky. 
  • Tietojärjestelmätieteen ammattilaisena hyödynnät IT-osaamistasi, jotta yritykset ja organisaatiot menestyvät. Tulevissa työtehtävissäsi seuraat IT-alan teknistä kehittymistä, olet perillä teknologian mahdollisuuksista sekä suunnittelet ja kehität tietojärjestelmiä yritysten toiminnan tueksi. Opinnoissa painotetaan projektinhallintaosaamista. 
  • Teknisen viestinnän ohjelmassa yhdistyvät tietojärjestelmätieteen, viestintätieteiden ja kauppatieteiden opinnot. Ohjelman ytimenä on tekninen viestintä. Ohjelman suoritettuasi olet asiantuntija erilaisten tietojärjestelmien käyttäjälähtöisyyden ja käytettävyyden huomioimisessa ja osaat kehittää yritysten ja organisaatioiden toimintaa käyttäjälähtöisten tietojärjestelmäratkaisujen avulla

Koulutuksen sisältö

Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelman jälkeen jatkat kauppatieteiden maisteriksi joko tietojärjestelmätieteen ohjelmassa, teknisen viestinnän ohjelmassa tai Industrial Management -ohjelmassa

Tuotantotalous/Industrial Management ohjelman painopiste on teknologiajohtaminen, joka kattaa tuotekehityksen ja laadunhallinnan, tuotannonohjauksen ja logistiikan sekä teknologisen kilpailukyvyn. Opetuksessa huomioidaan sekä liiketoimintaprosessin että teknologisen kilpailukyvyn näkökulmat maailmanlaajuisesti. Opintojen jälkeen voit työskennellä esimerkiksi korkean teknologian yrityksissä, jotka tarvitsevat tulevaisuuteen suuntautunutta teknologiajohtamista, tai tutkimuksen sekä alueellisten ja kansallisten kehittämishankkeiden parissa.

Tietojärjestelmätieteen asiantuntijan rooli on muuttunut teknisestä toteuttajasta yritysten liiketoiminnan kannalta järkevien kokonaisratkaisujen tuottajaksi. Opit perusteet ohjelmistojen ja tietojärjestelmien suunnittelusta ja analysoinnista. Opintojen jälkeen voit toimia tietojärjestelmien ja liiketoiminnan kehittäjänä sekä hyödyntää tietojärjestelmiä teknisten ja hallinnollisten järjestelmien kehittämisessä.

Teknisen viestinnän ohjelma yhdistää ainutlaatuisella tavalla tietojärjestelmätieteen, viestintätieteiden ja kauppatieteiden opintoja. Ohjelman ytimenä on tekninen viestintä. Tekninen viestintä tarkoittaa esimerkiksi erilaisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvän tiedon tuottamista, välittämistä ja vastaanottamista - nykyään pitkälti verkon välityksellä. Tietojärjestelmätieteen näkökulmasta keskeisiä osa-alueita ovat käyttäjäystävällisyyden huomioiminen tietojärjestelmien suunnittelussa ja dokumentoinnissa sekä käytettävyyden huomioiminen tiedon järjestämisessä ja käsittelyssä. Opintojen keskeisiä teemoja ovat käytettävyys ja käyttäjälähtöisyys.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Yliopistosta valmistuu uudella tavalla ajattelevia ja ennakkoluulottomia suunnannäyttäjiä. Voit opiskella hallintotieteitä, kauppatieteitä, tekniikkaa, tietojärjestelmätiedettä ja tuotantotaloutta sekä viestintätieteitä. Vaasan kaunis yliopisto sijaitsee keskustan lähellä meren rannalla Palosaarella, joka on koti...


Lue lisää oppilaitoksesta Vaasan yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Vaasan yliopisto

Wolffintie 34
65200 Vaasa

Arvioinnit
Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.