Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Vaasan yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Vaasa
Kandi- ja maisteriohjelmat

Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelman jälkeen jatkat kauppatieteiden maisteriksi joko tietojärjestelmätieteen ohjelmassa, teknisen viestinnän ohjelmassa tai Industrial Management -ohjelmassa.

Tuotantotalous/Industrial Management ohjelman painopiste on teknologiajohtaminen, joka kattaa tuotekehityksen ja laadunhallinnan, tuotannonohjauksen ja logistiikan sekä teknologisen kilpailukyvyn. Opetuksessa huomioidaan sekä liiketoimintaprosessin että teknologisen kilpailukyvyn näkökulmat maailmanlaajuisesti. Opintojen jälkeen voit työskennellä esimerkiksi korkean teknologian yrityksissä, jotka tarvitsevat tulevaisuuteen suuntautunutta teknologiajohtamista, tai tutkimuksen sekä alueellisten ja kansallisten kehittämishankkeiden parissa.

Tietojärjestelmätieteen asiantuntijan rooli on muuttunut teknisestä toteuttajasta yritysten liiketoiminnan kannalta järkevien kokonaisratkaisujen tuottajaksi. Opit perusteet ohjelmistojen ja tietojärjestelmien suunnittelusta ja analysoinnista. Opintojen jälkeen voit toimia tietojärjestelmien ja liiketoiminnan kehittäjänä sekä hyödyntää tietojärjestelmiä teknisten ja hallinnollisten järjestelmien kehittämisessä.

Teknisen viestinnän ohjelma yhdistää ainutlaatuisella tavalla tietojärjestelmätieteen, viestintätieteiden ja kauppatieteiden opintoja. Ohjelman ytimenä on tekninen viestintä. Tekninen viestintä tarkoittaa esimerkiksi erilaisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvän tiedon tuottamista, välittämistä ja vastaanottamista - nykyään pitkälti verkon välityksellä. Tietojärjestelmätieteen näkökulmasta keskeisiä osa-alueita ovat käyttäjäystävällisyyden huomioiminen tietojärjestelmien suunnittelussa ja dokumentoinnissa sekä käytettävyyden huomioiminen tiedon järjestämisessä ja käsittelyssä. Opintojen keskeisiä teemoja ovat käytettävyys ja käyttäjälähtöisyys.

Tavoitteet

Tuotantotalouden opinnot antavat valmiuksia toimia sekä valmistus-, palvelu- että tietotuotannon korkeaa taloudellista tai teknologista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Tuotantotalouden opinnoissa korostetaan ongelmalähtöisyyttä ja vuorovaikutustaitoja. Opetuksessa liiketoimintaprosessia ja teknologista kilpailukykyä tarkastellaan globaalista näkökulmasta. Opintojen tuloksena on valmius ratkoa verkostoituneen tuotannon tuote-, tuotanto-, automaatio- sekä energia- ja ympäristövaikutusten kysymyksiä. Näkökulmana voi tällöin olla mm. strategia, tuottavuus, vaikuttavuus tai laatu.

Tietojärjestelmätieteen asiantuntijan rooli on muuttunut teknisestä toteuttajasta yhä enemmän yritysten liiketoiminnan kannalta järkevien kokonaisratkaisujen tuottamiseen. Tällöin myös liiketoiminnan osaamisen merkitys hyvän teknisen osaamisen rinnalla on kasvanut. Tutkinto antaa hyvät valmiudet toimia monipuolisesti sekä tietojärjestelmätieteen että liiketoiminnan osaamista vaativissa tehtävissä.

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemisesta yksiköstä valmistuneet työllistyvät erinomaisesti ja he sijoittuvat useimmiten teollisuuden eri aloille suunnittelu-, asiantuntija-, tutkimus-, kehitys-, opetus-, tuotekehitys-, tuotanto- ja markkinointitehtäviin.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopistossa ratkotaan suuria globaaleja haasteita ja luodaan kestävämpää tulevaisuutta. Vaasan yliopisto on vastuulliseen liiketoimintaan suuntautunut tiedeyliopisto. Vaasan yliopistossa voi opiskella kauppatieteitä, tekniikkaa, hallintotieteitä ja viestintätieteitä. Yliopistossa on yli 5000 opiskelijaa. Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita asiantuntijoita johtamaan...


Lue lisää oppilaitoksesta Vaasan yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Vaasan yliopisto

Wolffintie 34
65200 Vaasa

Arvioinnit
Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.