Sivuston käyttötapa: Mobiili

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma

Vaasan yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Vaasa
Maisteriohjelmat

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma

Tavoite

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma (VIMA) on tarkoitettu sinulle, joka haluat monitieteisen kuvan viestinnästä. Ohjelmassa viestintää tarkastellaan digitaalisen viestinnän, mediatutkimuksen sekä organisaatioiden viestinnän näkökulmasta. Tavoitteena on laaja-alainen asiantuntijuus.

Voit suuntautua joko

  • organisaatioiden viestintään tai
  • digitaalisen mediaan.

Maisterin tutkinnon suoritettuasi sinulle syntyy

  • viestintätieteiden eri lähestymistapojen muodostaman kokonaisuuden hyvä tuntemus;
  • valmiudet viestintätieteellisen tutkimuksen tuottaman tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen;
  • valmiudet toimia työelämässä oman alasi asiantuntijana, johtajana ja kehittäjänä;
  • valmiudet tieteellisen jatkokoulutukseen;
  • valmius viestiä hyvin ja asiakaslähtöisesti suomen kielellä suullisesti ja kirjallisesti sekä asiantuntijoille että laajalle yleisölle.

Koulutuksen sisältö

Viestinnän monialaisessa maisterikoulutusohjelmassa voit suuntautua joko organisaatioiden viestintään tai digitaaliseen mediaan.

Suuntautumisvaihtoehdossa organisaatioiden viestintä tarkastellaan viestinnän roolia organisaatioissa sekä pohditaan organisaatioiden viestintäongelmia ja niiden ratkaisuja. Organisaatioiden viestintää tarkastellaan monitieteisesti mm. strategisen viestinnän, muutosviestinnän, kriisiviestinnän ja suhdetoiminnan näkökulmista, joita yhdistetään tekstin- ja diskurssintutkimuksellisiin lähestymistapoihin. Opintoihin kuuluu myös julkisjohtamista ja valinnaisia kauppatieteiden opintojaksoja. 

Suuntautumisvaihtoehto digitaalinen media antaa opiskelijalle valmiuksia verkkoviestintään liittyviin ja journalistista osaamista painottaviin työtehtäviin. Digitaalista mediaa tarkastellaan erityisesti käyttäjän ja osin myös suunnittelun näkökulmasta. Suuntautumisvaihtoehto pohjautuu mediatutkimuksen teorioihin, ja tutkimuksessa tarkastelun kohteita ovat muun muassa sosiaalinen media, blogit ja digitaaliset pelit. Opintoihin kuuluu myös talousoikeuden opintoja.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Yliopistosta valmistuu uudella tavalla ajattelevia ja ennakkoluulottomia suunnannäyttäjiä. Voit opiskella hallintotieteitä, kauppatieteitä, tekniikkaa, tietojärjestelmätiedettä ja tuotantotaloutta sekä viestintätieteitä. Vaasan kaunis yliopisto sijaitsee keskustan lähellä meren rannalla Palosaarella, joka on koti...


Lue lisää oppilaitoksesta Vaasan yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Vaasan yliopisto

Wolffintie 34
65200 Vaasa

Arvioinnit
Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.