Kandi- ja maisteriohjelmat

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Vaasan yliopisto, paikassa Vaasa
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (op). Tutkinto suoritetaan viestintätieteiden kandidaattiohjelmassa opintosuuntana viestintätieteet.

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto:

 • Viestintätieteiden perusopinnot 25 op
 • Viestintätieteiden aineopinnot 45 op
 • Moduulit (15 op) tai sivuaine (25 op) 2 x 15 op tai 1 x 25 op
 • Yleisopinnot 21 op
 • Viestintä- ja kieliopinnot 20 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 39 - 44 op

Kandidaattiohjelmaan sisältyy sekä kansainvälistymisopintoja (10 op) että liiketoimintaosaamisen opintoja (5 op), jotka sisältyvät ohjelman opintosuunnan opintoihin, yleisopintoihin sekä viestintä- ja kieliopintoihin.

Tavoitteet

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuasi

 • hallitset viestinnän tutkimuksen peruskäsitteet ja -teoriat
 • osaat analysoida kielenkäytön, viestinnän ja median ilmiöitä sekä teoreettisesti että käytäntölähtöisesti
 • osaat hyödyntää digitaalisia mediavälineitä ja viestiä erilaisten kanavien edellyttämällä tavalla
 • kykenet toimimaan työelämässä oman alasi perustehtävissä ja soveltamaan alan tietämystä käytäntöön
 • osaat viestiä sujuvasti suomen kielellä ja otat huomioon erilaiset yleisöt ja yhteisöt ja niiden eriytyneet viestintäkäytänteet
 • kykenet toimimaan ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa ja tekemään yhteistyötä
 • omaat valmiudet syventää osaamistasi maisterivaiheessa valitsemassasi ohjelmassa.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Vaasa
 • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti filosofian maisteri

Vaasan yliopisto
Wolffintie 34
65200 Vaasa

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopistossa ratkotaan suuria globaaleja haasteita ja luodaan kestävämpää tulevaisuutta. Vaasan yliopisto on vastuulliseen liiketoimintaan suuntautunut tiedeyliopisto. Vaasan yliopistossa voi opiskella kauppatieteitä, tekniikkaa, hallintotieteitä ja viestintätieteitä. Yliopistossa on yli 5000 opiskelijaa. Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita asiantuntijoita johtamaan...

Lue lisää oppilaitoksesta Vaasan yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu