Ingenjör (YH) | lantmäteriteknik | dagstudier

Yrkeshögskolan Novia
Yhteenveto
4 vuotta
ruotsi
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Vaasa
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Ingenjör (YH) | lantmäteriteknik | dagstudier

Mål

Lantmäteriutbildningen strävar efter att ge studerande en bred bas att stå på inför väldigt olika uppgifter i arbetslivet. Fastighetstekniken är det område som traditionellt förknippas med en lantmätares arbete. Inom detta ämne behandlas bl.a. hur man utför olika slags fastighetsförrättningar, såsom styckning, rågång, ägobyte och enskild vägförrättning. Fastighetstekniken har också anknytningspunkter till andra viktiga ämnesområden, av dessa kan nämnas fastighetsjuridik. Här behandlas t.ex. hur köp och pantsättning av fastigheter går till. Vidare behandlas områden såsom byggnads- och miljörätt, av vilka den sistnämnda fått allt större betydelse i samhället.

Att kombinera kunnande från flera delområden är en viktig egenskap hos lantmäteriingenjören. Speciellt inom området för geografisk informationsteknik (GIT/GIS) har utvecklingen inom datateknik erbjudit många nya möjligheter. I och med att kartmaterial numera lagras i numerisk form i en dator, erbjuds mycket intressanta visualiserings- och analysmetoder. Inom geodesin (mätningsteknik) är det många nya typer av mätningar som aktualiserats allt mer, bl.a. laserteknik. Det erbjuds även kurser i planläggning och planering av markanvändning. Miljöfrågorna är särskilt viktiga inom detta område.

Utbildningens innehåll

Studierna indelas i grundstudier och yrkesstudier. I grundstudierna ingår matematik, fysik, språk och andra allmänna ämnen. Yrkesstudierna bygger upp den fackliga kompetensen och skapar yrkesidentiteten.

Studier inom lantmäteriteknik omfattar de kunskaper som behövs för att kunna vara praktiskt verksam inom de områden som hör till lantmäteri. De praktiska uppgifterna kan variera från tekniska uppgifter (mätning och kartläggning) till juridiska uppgifter (fastighetsbildning). Studierna kan också vara inriktade på samhällsplanering (planläggning) eller uppgörande av dataprogram och tillämpningar (GIS - geografiska informationssystem).

Yrkespraktiken och samarbetet med arbetslivet är fundamentala delar av utbildningen. Detta samarbete fördjupas under det sista läsårets hösttermin i form av företagsförlagd utbildning då den avgående klassens studerande är ute i arbetslivet för att få praktisk erfarenhet.

Studierna avslutas med ett omfattande examensarbete inom ett ämnesområde med anknytning till utbildningen. Examensarbetet utförs i de flesta fall som ett samarbetsprojekt med arbetslivet.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Ingenjör (YH), Insinööri (AMK)

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten och har campus i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med 4 500 studerande är Novia den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Novia har ett tätt samarbete med näringslivet och har ett aktivt...


Lue lisää oppilaitoksesta Yrkeshögskolan Novia ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Yrkeshögskolan Novia

Wolffskavägen 31
65200 Vasa

Arvioinnit
Ingenjör (YH) | lantmäteriteknik | dagstudier ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.