Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ammatilliset erityisoppilaitokset

Ammatillista erityisopetusta on saatavilla kaikissa ammatillisissa oppilaitoksissa kaikilla koulutusaloilla. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa huolehditaan vaikeimmin vammaisten ja paljon erityistä tukea tarvitsevien ammatillisesta opetuksesta. Noin 87 prosenttia eli suurin osa ammatillisen erityisopetuksen opiskelijoista opiskelee tavallisessa ammatillisessa oppilaitoksessa. Tärkeintä on, että jokainen opiskelija löytää itselleen parhaimmin soveltuvan paikan, jossa on mahdollisuus onnistua ja oppia sekä kokea onnistumisen iloa.

Näyttää 1-50 yhteensä 83 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto | media-assistentti
Keskuspuiston ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Helsinki
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto valmistaa media ja viestintäalan moniosaajia. Koulutuksessa keskitytään visuaaliseen ilmaisuun, kuten valokuvaukseen ja videotuotantoon sekä esimerkiksi äänitykseen ja...
Autoalan perustutkinto | ajoneuvoasentaja
Ammattiopisto Luovi
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Useita (3)
Ajoneuvoasentaja tekee henkilöautojen ja pakettiautojen huoltotöitä, kuten kausihuoltoja ja määräaikaishuoltoja. Koulutuksessa opitaan työturvallisuussäännöt, suojavälineiden oikea käyttö ja ongelmajätteiden kierrätys. Alan...
Autoalan perustutkinto | ajoneuvoasentaja
Bovallius-ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Useita (2)
Ajoneuvoasentaja tuntee autotekniikan ja hallitsee alan työmenetelmät. Myös asiakaspalvelu on tärkeä osa työtä. Autopajakoulussa opitaan asentajan ammatissa vaadittavat tiedot ja...
Autoalan perustutkinto | ajoneuvoasentaja
Keskuspuiston ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Helsinki
Ajoneuvoasentaja määrittää ja korjaa autoissa esiintyviä vikoja sekä tekee ajoneuvojen tarvitsemia määräaikaisia huoltotoimenpiteitä. Autoalan perustutkinnon suorittaneella on valmiudet työskennellä monipuolisissa...
Autoalan perustutkinto | ajoneuvoasentaja
Validia Ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Järvenpää
Ajoneuvoasentajan koulutuksessa opitaan autojen huoltoon, korjaukseen ja asiakaspalveluun liittyviä perustaitoja sekä autoalan teknisiä tietoja ja taitoja. Opiskelu ja työskentely edellyttää sitoutumista...
Autoalan perustutkinto | ajoneuvoasentaja tai pienkonekorjaaja
Kiipulan ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Turenki
Autoalan perustutkinnon suorittanut henkilö on autojen ja pienkoneiden normaalien korjaustöiden ammattilainen. Koulutuksessa opitaan myös paikantamaan yleisiä teknisiä vikoja ja löytämään oikeat...
Autoalan perustutkinto | pienkonekorjaaja
Bovallius-ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Turku
Pienkonekorjaajan koulutuksessa opiskellaan moottorikäyttöisten pienkoneiden ja työ­laitteiden huoltoa ja korjausta. Pienkonekorjaaja osaa huoltaa ja korjata asiakkaan laitteet kannat­tavasti ja turvallisesti....
Autoalan perustutkinto | pienkonekorjaaja
Keskuspuiston ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Helsinki
Pienkonekorjaajan koulutuksesta valmistunut hallitsee kaikkien yleisimpien moottorikäyttöisten pienkoneiden ja työlaitteiden korjauksen ja huollon. Pienkonekorjaaja on asiakaspalvelutaitoinen korjaustöiden ammattilainen, joka huoltaa ja...
Autoalan perustutkinto | pienkonekorjaaja
Validia Ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Järvenpää
Pienkonekorjaajan koulutuksessa opitaan huoltamaan, korjaamaan ja tekemään huoltoihin liittyviä tarkistuksia yleisimpiin moottorikäyttöisiin pienkoneisiin ja työlaitteisiin. Lisäksi koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat pienkoneen...
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto
Kiipulan ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Useita (2)
Kiipulan ammattiopiston hotelli , ravintola ja catering alan perustutkinnossa perehdytään ruoanvalmistukseen, keittiön puhtaanapitoon ja astioiden huoltamiseen. Koulutuksen käyneellä on valmiudet...
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto | kokki
Ammattiopisto Luovi
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Useita (7)
Kokki on ruoanvalmistuksen ammattilainen. Hän työskentelee ruoanvalmistuksen tehtävissä esimerkiksi kahviloissa, ravintoloissa ja suurkeittiöissä. Kokki tuntee elintarvikkeet ja raaka aineet, valmistaa ruokaa myös...
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto | kokki
Bovallius-ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Useita (3)
Kokin työtehtäviin kuuluu valmistaa ruokaa erilaisis­sa keittiöissä. Työpaikkoja voivat olla esimerkiksi kahvilat, ravintolat, suurkeittiöt ja pitopalve­lut. Kokki tuntee elintarvikkeet ja...
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto | kokki
Keskuspuiston ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Helsinki
Kokin tutkinto antaa valmiuksia työskennellä monipuolisissa tehtävissä ravintoloissa, kahviloissa, suurkeittiöissä ja muissa alan yrityksissä. Keskuspuiston ammattiopiston kokkikoulutuksessa opitaan tekemään monipuolisesti...
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto | kiinteistönhoitaja
Ammattiopisto Luovi
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Useita (10)
Kiinteistönhoitaja työskentelee erilaisten kiinteistöjen, kuten asuintalojen, yritysten ja julkishallinnon rakennusten huoltotehtävissä ja käyttötehtävissä. Työssä tärkeää ovat oma aloitteisuus, vastuullisuus, tiimityötaidot,...
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto | kiinteistönhoitaja
Bovallius-ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Useita (3)
Kiinteistönhoitajan koulutuksessa opiskellaan kiinteistöjen, pihojen ja viheralueiden hoitoon liittyviä tehtäviä. Kiinteistönhoita­ja tuntee kiinteistöjen lämmitykseen, vesijohtoihin, ilmanvaihtoon ja sähkötekniikkaan liittyvien järjestelmien...
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto | kiinteistönhoitaja
Keskuspuiston ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Useita (2)
Kiinteistönhoitaja pitää huolta rakennusten tekniikasta. Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon käyneellä henkilöllä on valmiudet kiinteistöjen huolto ja korjaustehtävien suorittamiseen sekä piha alueiden hoitamiseen....
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto | kiinteistönhoitaja
Kiipulan ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Useita (2)
Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon suorittanut on erilaisten kiinteistönhoitoon liittyvien tehtävien ammattilainen ja kiinteistön ylläpidon monitaituri. Koulutuksessa perehdytään kiinteistön ja puutarhanhoidon lisäksi muun...
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto | kiinteistönhoitaja
Validia Ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Järvenpää
Kiinteistönhoitajan koulutuksessa opitaan kiinteistönhoidon perustaitoja, asiakaspalvelua ja kiinteistönhoitoon liittyviä huolto ja hoitotehtäviä. Koulutus toteutetaan työvaltaisesti. Opintojen aikana on mahdollista suorittaa henkilöauton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti,...
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto | toimitilahuoltaja
Ammattiopisto Luovi
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Muhos
Valmistuneet toimitilahuoltajat työskentelevät esimerkiksi asuinkiinteistöjen, teollisuuslaitosten, liikennevälineiden ja myymälöiden kunnossa ja puhtaanapitotehtävissä. Lisäksi tehtäviin voi kuulua ulkoalueiden hoitoa, pienimuotoisia rakennusteknisiä korjaustöitä sekä...
Kone- ja metallialan perustutkinto | hienomekaanikko
Validia Ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Järvenpää
Hienomekaanikon koulutuksessa opitaan perustaitoja erilaisten kojeiden, mittalaitteiden ja instrumentointeihin liittyvien välineiden valmistus , korjaus ja huoltotehtäviin. Kolmivuotinen koulutus Validia Ammattiopistossa valmistaa...
Kone- ja metallialan perustutkinto | koneistaja
Bovallius-ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Turku
Bovallius ammattiopistossa voit suorittaa koneistajan koulutuksen kone ja metallialan perustutkinnossa. Koulutus järjestetään Turussa. Koneistajan koulutuksessa opitaan koneistuksen, levy ja hitsaustekniikan...
Kone- ja metallialan perustutkinto | levyseppähitsaaja
Bovallius-ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Turku
Bovallius ammattiopistossa voit suorittaa levyseppähitsaajan koulutuksen kone ja metallialan perustutkinnossa. Koulutus järjestetään yhteistyössä Sovatek säätiön kans­sa. Osa ryhmän opiskelijoista tulee Jyväskylän ammattiopistosta...
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto | koneistaja
Ammattiopisto Luovi
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Useita (2)
Koneistajan työpaikkoja ovat esimerkiksi koneistukseen ja valmistukseen erikoistuneet yritykset. Työ vaatii monipuolista ammattitaitoa, asiakaspalvelutaitoja sekä yhteistyökykyä. Opintojen aikana laaditaan jatkosuunnitelma...
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto | levyseppähitsaaja
Ammattiopisto Luovi
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Useita (2)
Huom! Tutkinto muuttuu 1.8.2017 alkaen! (Ks. https://luovi.fi/blog/ammatti/levyseppahitsaaja/) Levyseppähitsaajan koulutuksen tavoitteena on saada valmiudet erilaisiin valmistus ja kunnossapitotehtäviin sekä työllistyä alan...
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto | kodinhuoltaja
Ammattiopisto Luovi
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Useita (6)
Kodinhuoltajan työpaikkoja voivat olla esimerkiksi asiakkaiden kodit, palvelukodit tai kodinomaiset laitokset. Työtehtäviin voivat kuulua muun muassa siivous, tekstiilien huolto, ruoanvalmistus...
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto | kodinhuoltaja
Bovallius-ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Useita (4)
Kodinhuoltajan koulutusta järjestetään neljällä eri paikkakunnalla: Pieksämäellä, Jyväskylässä, Turussa ja Laitilassa. Kodinhuoltajan työtehtävät liittyvät siivoukseen, tekstiilien huoltoon, ateriointiin ja asiointiin palveluko­deissa...
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto | kodinhuoltaja
Keskuspuiston ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Espoo
Keskuspuiston ammattiopiston kodinhuoltajan koulutus antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä kodinhoitoon liittyvissä tehtävissä. Kodinhuoltaja avustaa asiakasta arkiaskareissa, kuten siivouksessa, ruuanvalmistuksessa, leipomisessa ja...
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto | kodinhuoltaja
Validia Ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Järvenpää
Kodinhuoltajan koulutuksen tavoitteena on oppia ruuanvalmistukseen, tekstiilihuoltoon ja puhtaanapitoon liittyviä työtehtäviä. Lisäksi opintojen keskeisenä sisältönä on oppia asiakkaan avustamista arjen toiminnoissa ja...
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto | toimitilahuoltaja
Ammattiopisto Luovi
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Useita (5)
Toimitilahuoltajan koulutuksen tavoitteena on oppia alan perusvalmiudet ja työllistyä alan työpaikkoihin, joita voivat olla esimerkiksi siivouspalveluyritykset, majoitusliikkeet tai teolliset tuotantolaitokset....
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto | toimitilahuoltaja
Bovallius-ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Useita (3)
Toimitilahuoltajat työskentelevät muun muassa oppilaitoksissa, toimistoissa, hotelleissa, palvelukodeissa, siivouspalveluyrityksissä, päiväkodeissa sekä yksityisissä kodeissa. Toimitilahuoltajan työssä tarvitaan asiakaspalvelutaitoja sekä kykyä työskennellä...
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto | toimitilahuoltaja
Keskuspuiston ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Espoo
Keskuspuiston ammattiopiston toimitilahuoltajan koulutus antaa opiskelijalle valmiudet puhdistus , toimitilapalvelu ja asiakaspalvelutehtäviin. Toimitilahuoltajan tehtäviin kuuluvat esimerkiksi puhtaanapito , kokouspalvelu ja...
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto | toimitilahuoltaja
Kiipulan ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Hämeenlinna
Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa perehdytään perus ja ylläpitosiivoukseen kouluissa, toimistoissa, julkisissa laitoksissa ja kodinomaisissa ympäristöissä. Koulutuksessa opiskellaan myös muita toimitilapalveluita,...
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto | toimitilahuoltaja
Validia Ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Järvenpää
Toimitilahuoltajan koulutuksessa opitaan erilaisia työ ja asuinympäristöjen ylläpito ja perussiivoustehtäviä, työssä tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttöä, tekstiilien huoltoa sekä asiakkaiden avustamista...
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto | kuva-artesaani
Bovallius-ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Jyväskylä
Kuva artesaanin koulutuksen ta­voitteena on kehittää opiskelijan visuaalista ilmai­sua, ympäristön havainnointia ja yhteistyötaitoja. Käytännönläheiset opinnot toteutetaan kuvallisen ilmaisun työpajoissa ja...
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto | kuva-artesaani
Validia Ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Järvenpää
Graafisen suunnittelun osaamisalalla opitaan graafiseen suunnitteluun keskittyvässä koulutusohjelmassa kuvallisen ilmaisun perustaidot painotuotteiden ja graafisten markkinointimateriaalien vaatimusten osalta. Kolmivuotinen koulutus Validia Ammattiopistossa...
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto | artesaani
Ammattiopisto Luovi
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Alavus
Artesaanin työnkuvaan kuuluu valmistaa persoonallisia esineitä, tuotteita ja vaatteita. Hän käyttää työssään monipuolisesti erilaisia käsityötapoja. Artesaanin työpaikkoja voivat olla esimerkiksi käsityöalan tuotteita...
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto | artesaani
Bovallius-ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Jyväskylä
Artesaanin koulutuksessa opitaan toimimaan kädentaitoja vaativissa työtehtävissä. Työssä korostuu yksilöllinen tekeminen. Opinnoissa voi suuntautua eri käsityö­aloille omien vahvuuksien ja mahdollisuuksien...
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto | artesaani
Keskuspuiston ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Espoo
Käsi ja taideteollisuusalan perustutkinnossa tutustutaan laaja alaisesti erilaisiin käsityötaitoihin. Opintoihin kuuluu muun muassa kankaankudontaa, punontaa, ompelua, kankaankuviointi ja värjäystekniikoita sekä...
Liiketalouden perustutkinto | merkonomi
Ammattiopisto Luovi
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Useita (3)
Liiketalouden perustutkinnon suorittanut merkonomi voi työskennellä esimerkiksi kaupassa asiakaspalvelutehtävissä, yrityksen toimistossa tai talousasioita hoitavalla osastolla. Myös yrittäjyys on mahdollista. Merkonomin koulutus...
Liiketalouden perustutkinto | merkonomi
Bovallius-ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Useita (3)
Bovallius ammattiopistossa voit valmistua merknomiksi joko Pieksämäellä, Turussa tai Äänekoskella. Äänekoskella oleva koulutus järjestetään yhteistyössä Pohjoisen Keski Suomen ammattiopiston kanssa....
Liiketalouden perustutkinto | merkonomi
Keskuspuiston ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Espoo
Keskuspuiston ammattiopiston merkonomikoulutuksen käyneellä on hyvät valmiudet esimerkiksi osto , myynti ja markkinointitehtäviin. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalalta valmistuneet merkonomit ovat...
Liiketalouden perustutkinto | merkonomi
Kiipulan ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Useita (2)
Kiipulan ammattiopiston merkonomin koulutuksessa voi suuntautua joko asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalalle tai talous ja toimistopalvelujen osaamisalalle. Koulutus antaa myös perusvalmiudet...
Liiketalouden perustutkinto | merkonomi
Validia Ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Järvenpää
Merkonomin koulutuksessa opitaan perustaitoja toimiakseen myynnin ja kaupan sekä talouden ja toimiston eri tehtävissä yrityksissä, julkishallinnossa sekä erilaisissa järjestöissä. Koulutuksen...
Logistiikan perustutkinto | autonkuljettaja
Ammattiopisto Luovi
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Muhos
Autonkuljettajan koulutuksen suoritettuasi voit työskennellä esimerkiksi pakettiauton tai kuorma auton kuljettajana. Heidän työnantajiaan ovat muun muassa kuljetusyritykset, kaupat, tehtaat, kunnat tai...
Logistiikan perustutkinto | varastonhoitaja
Ammattiopisto Luovi
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Useita (3)
Varastonhoitajan työtehtäviin kuuluu tavaroiden vastaanottaminen ja varastointi. Lisäksi hän vastaa kuljetusjärjestelyistä, varastokirjanpidosta ja kierrätyslogistiikan sujumisesta. Varastonhoitajan tulee hallita tietotekniikkaa ja...
Logistiikan perustutkinto | varastonhoitaja
Bovallius-ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Jyväskylä
Varastonhoitajan koulutuksen suoritettuaan opiskelija hallitsee varastoalan tehtäviä käsin ja erilaisilla laitteilla. Varastonhoitajan työssä tärkeää ovat organisointitaito, huolellisuus ja vastuullisuus. Tehtävien...
Logistiikan perustutkinto | varastonhoitaja
Keskuspuiston ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Helsinki
Logistiikan perustutkinnon suorittaneella on valmiudet tehdä varastoalan tehtäviä käsin, koneella tai automaattisilla laitteilla. He pystyvät hoitamaan varaston asiakirjat ja varastokirjanpidon käsin...
Logistiikan perustutkinto | varastonhoitaja
Kiipulan ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Turenki
Logistiikan perustutkinnosta valmistuu varastonhallinnan ammattilaisia, jotka hallitsevat tavaran vastaanoton, säilytyksen, keräilyn, jakelun ja kuljetuksen. Opinnot vaativat kiinnostusta ja motivaatiota alaa...
Logistiikan perustutkinto | varastonhoitaja
Validia Ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Järvenpää
Varastonhoitajan koulutuksessa opitaan varastotyön perustaitoja, joita ovat mm. trukilla ajaminen, tavaran vastaanottaminen ja saavuttaminen, säilytyspaikan valinta, lähetysyksikön muodostaminen ja lähettäminen, ajoneuvon...
Logistiikan perustutkinto | yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Ammattiopisto Luovi
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Muhos
Autonkuljettajat työskentelevät yhdistelmäajoneuvonkuljettajina. Heidän työnantajiaan ovat esimerkiksi kuljetusyritykset, kaupat, tehtaat, kunnat tai kaupungit. Ajamisen lisäksi kuljettajan työhön kuuluu huolehtia kaikista...
Näyttää 1-50 yhteensä 83 tulosta
12
Näytä kaikki (33) koulutukset

Ammatillista erityisopetusta on saatavilla kaikissa ammatillisissa oppilaitoksissa kaikilla koulutusaloilla. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa huolehditaan vaikeimmin vammaisten ja paljon erityistä tukea tarvitsevien ammatillisesta opetuksesta. Noin 87 prosenttia eli suurin osa ammatillisen erityisopetuksen opiskelijoista opiskelee tavallisessa ammatillisessa oppilaitoksessa.

ammatillinen erityisoppilaitosesittely

ammatillinen erityisoppilaitosesittely

Ammatillinen erityisopetus - opiskelun iloa ja onnistumisen kokemuksia!

Ammatillinen erityisopetus perustuu opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteiseen ja valmiuksiin. Opetus on suunnitelmallista pedagogista tukea sekä onnistumisen iloa tarjoava kokonaisuus, joka on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea opinnoissaan sekä myöhemmin työllistymisessä. Esimerkiksi oppimiseen ja sosiaalisen toiminnan vaikeuksiin liittyvät vaikeudet tai psyykkiset ja fyysiset sairaudet voivat olla tuen tarpeen perustana. Suurin osa ammatillisen erityisopetuksen opiskelijoista suorittaa opintonsa tavallisessa ammatillisessa oppilaitoksessa pienryhmissä. Pääpaino on teorian sijaan tekemisessä. Opiskelijoille on tarjolla henkilökohtaista ohjausta ja tukea opintojen lisäksi päivittäisessä elämässä.

Ammatilliset erityisoppilaitokset

Ammatillisen erityisopetuksen runsaat vaihtoehdot

Ammatillista erityisopetusta annetaan opiskelijoille, jotka opiskelevat joko valmentavassa koulutuksessa tai opetussuunnitelmaperusteisessa perustutkintokoulutuksessa. Valmentavan koulutuksen tarkoituksena on tarjota opiskelijalle mahdollisuuksia ja valmiuksia hakeutua ammatilliseen peruskoulutukseen. Koulutusta voidaan järjestää usein eri menetelmin: 

  • ammatillisissa oppilaitoksissa samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa
  • ammatillisissa oppilaitoksissa pienryhmäopetuksena koko- tai osa-aikaisesti
  • ammatillisissa erityisoppilaitoksissa
  • ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan saaneissa muissa oppilaitoksissa.
  • oppisopimuskoulutuksena.

Yksi ammatillisen erityispetuksen tärkeimmistä tavoitteista on, että opiskelija saavuttaa opiskeluidensa myötä saman pätevyyden kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa. Ammatitaitovaatimuksia, osaamistavoiteitta ja osaamisen arviointia voidaan mukauttaa tarvittaessa opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaisesti. Päämääränä on varmistaa opiskelijalle mahdollisimman hyvät valmiudet sekä itsenäiseen elämään, koulutukseen että työhön tulevaisuudessa opintojen jälkeen.Lisätietoa koulutuksista ja hakemisesta voit pyytää sivustoiltamme löytyvillä yhteydenottopyyntölomakkeilla.

ammatillinen erityisoppilaitosesittely

Lähteet: Opetushallitus, Ammatinvalinta ja Opintopolku