Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ammattikorkeakoulu

AMK-tutkinnon suorittaminen johtaa ammattikoulutuksen saamiseen ja ammattikorkeakoulututkintoon. Ammattikorkeakouluopintojen laajuus on 210-270 opintopistettä (noin 140-180 opintoviikkoa) ja opiskeluaika yleensä 3,5–4,5 vuotta. Jo korkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollista pyrkiä suorittamaan ammattikorkeakouluun myös ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Näyttää 1-50 yhteensä 449 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (5)
Diakonia-ammattikorkeakoulun avoimessa ammattikorkeakoulussa sinulla on mahdollisuus opiskella pohjakoulutuksestasi ja iästäsi riippumatta Diakin kaikkien koulutusalojen ammattikorkeakouluopintoja. Avoin ammattikorkeakoulu on sinua varten,...
Rakennusmestarikoulutus| Infrarakentaminen | Savonia-ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Haluatko valmistua inrarakentamisen ammattilaiseksi ja työllistyä rakennustyömaan työnjohtotehtäviin? Opiskele infrarakentamisen rakennusmestariksi Savonia-ammattikorkeakoulussa. Kolme ja puoli vuotta kestävät opinnot ovat laajudeltaan...
Avoin AMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Mikkeli
Avoimessa AMK:ssa opiskelet ammattikorkeakoulututkintoihin sisältyviä opintoja. Opiskelu avoimessa AMK:ssa ei johda suoraan tutkintoon, mutta jos myöhemmin haet ja tulet valituksi...
Agrologikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Iisalmi
Opiskele luonnonvara-alaa Savonia-ammattikorkeakouluss! Agrologikoulutus kestää neljä vuotta ja on laajudeltaan 240 opintopistettä. Agrologin koulutuksen perusopinnoissa perehdytään muun muassa kotieläintuotantoon, maatilatalouden...
Energiatekniikan insinöörikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(1)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Varkaus
Haluatko olla mukana ratkomassa yhteiskuntamme suurimpia haasteita, kuten ilmastonmuutosta, ympäristöongelmia tai kasvavaa energiantarvetta? Opiskele energiatekniikan insinööriksi Savonia-ammattikorkeakoulussa. 240 opintopisteen laajuinen...
Konetekniikan insinöörikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Haluatko luoda työurasi teknologiateollisuuden ytimessä? Opiskele konetekniikan insinöörikoulutus Savonia-ammattikorkeakoulussa. Opinnot järjestetään Kuopiossa ja ne kestävät neljä vuotta. Koneinsinöörin koulutus on...
Musiikkipedagogikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Onko musiikki lähellä sydäntäsi? Haluatko kouluttautua musiikkipedagogiksi? Savonia-ammattikorkeakoulu järjestää neljä vuotta kestävän musiikkipedagogikoulutuksen Kuopiossa. Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä. Voit...
Rakennustekniikan insinöörikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(1)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Haluatko työllistyä rakennusalalle? Kiinnostaako sinua, miten rakentaminen suunnitellaan, mitä työmaalla tapahtuu ja kuinka korjaus- ja ympäristörakentaminen toteutetaan? Opiskele Savonia-ammattikorkeakoulussa rakennustekniikan...
Geronomikoulutus | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Koulutuksessa perehdytään monipuolisesti vanhustyön eri osa-alueisiin. Geronomiopiskelija pääsee tutustumaan vanhenemiseen ja vanhuuteen liittyviin ilmiöihin, vanhustyön menetelmiin, vanhusten palvelutarpeiden arviointiin sekä...
Sosionomikoulutus | kirkon nuorisotyö | päivä- tai monimuotototeutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaajan koulutuksessa opiskelija voi suorittaa kirkon nuorisotyönohjaajan kelpoisuuden .  Koulutus antaa mahdollisuuden toimia nuorisotyönohjaajana seurakunnissa ja kristillisissä järjestöissä.  Sosionomi...
Degree Programme in Social Services | full-time studies
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
The Degree Programme in Social Services trains students for a variety of tasks in social service field both in Finland and...
Fysioterapeuttikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(2)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Kiinnostaako sinua ihmiskeho? Haluatko tehdä töitä terveyden edistämisen, sairauksien ja vammojen ehkäisyn eteen? Opiskele fysioterapeutiksi Savonia-ammattikorkeakoulussa. Kuopiossa toteutettava fysoterapeuttikoulutus kestää...
Rakennustekniikan koulutus | rakennusmestari | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Rakennusmestari on työmaan kingi, joka johtaa uudis- ja korjauskohteita perustamisesta ylläpitoon asti. Koulutuksen kautta pääset talonrakentamisen käytännönläheisiin työnjohtotehtäviin. Koulutus antaa...
Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus | päivä- tai monimuotototeutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (4)
Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuvat diakonissat toimivat sairaanhoitajan tavoin erilaisissa hoitotyön tehtävissä, mutta heillä on lisäksi kelpoisuus toimia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian virassa....
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Koulutuksessa opit tunnistamaan ihmisten tuen tarpeita ja niiden yhteyksiä lähi- ja perhesuhteisiin, kasvatukseen, koulutukseen, työelämään ja erilaisiin sosiaalisiin ongelmiin. Opinnoissa...
Terveydenhoitajakoulutus | päivä- tai monimuotototeutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Terveydenhoitaja tukee ja ohjaa eri elämänvaiheissa olevia yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä terveyteen ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Hän työskentelee lähimmäisyyden, eettisyyden...
Agrologikoulutus | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
         
(2)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Ilmajoki
Ilmajoen agrologikoulutus tarjoaa monipuolisia opintoja. Koulutuksesta valmistuvat voivat sijoittua erilaisiin maatalouteen ja maaseutuun liittyviin tehtäviin. Opintojen keskiössä on ruoan tuotanto...
Kätilökoulutus | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Turun ammattikorkeakoulussa voit suorittaa kätilökoulutuksen monimuotototeutuksena. Kätilö toimii asiantuntijana perhesuunnittelussa, raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen naisen, terveen vastasyntyneen ja perheen...
Kätilökoulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Kätilö toimii asiantuntijana perhesuunnittelussa, raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen naisen, terveen vastasyntyneen ja perheen kätilötyössä sekä naistentautien hoitotehtävissä. Kätilökoulutuksessa opiskellaan...
Konetekniikan koulutus | insinööri | monimuotototeutus
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kajaani
Kajaanin ammattikorkeakoulun konetekniikan monimuotokoulutus on käytännönläheinen tutkinto-ohjelma, joka valmistaa mm. tuotantotoiminnan asiantuntijatehtäviin. Koulutuksessa on huomioitu tuotannollisen toiminnan muuttuminen suurelta osin...
Bio- ja elintarviketekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Opintojen alussa opiskelijat saavat ammattialan vaatimat vuorovaikutus- ja viestintätaidot sekä luonnontieteellisen taustaosaamisen. Laboratoriotyöskentelyn kautta opiskelija pääsee perehtymään ammattiaineiden, esimerkiksi kemian,...
Energiatekniikan insinöörikoulutus | monimuotototeutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Varkaus
Haluatko olla mukana ratkomassa yhteiskuntamme suurimpia haasteita, kuten ilmastonmuutosta, ympäristöongelmia tai kasvavaa energiantarvetta? Opiskele energiatekniikan insinööriksi Savonia-ammattikorkeakoulussa. 240 opintopisteen laajuinen...
Tradenomikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(14)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Opiskele liiketaloutta ja valmistu tradenomiksi Savonia-ammattikorkeakoulusta! Opinnot vievät noin kolme ja puoli vuotta, ovat laajudeltaan 210 opintopistettä ja ne toteutetaan...
Musiikin koulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Musiikin koulutus valmistaa musiikkialan eri tehtäviin musiikkipedagogeja, jotka ovat aloite- ja yhteistyökykyisiä soiton-/ laulunopettajia tai musiikin perusteiden opettajia. Opinnot antavat...
Rakennusmestarikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Haluatko tehdä töitä rakennustyömaan työnjohtotehtävissä? Opiskele rakennusmestariksi Savonia-ammattikorkeakoulussa. Kolme ja puoli vuotta kestävät opinnot ovat laajudeltaan 210 opintopistettä ja ne...
Sairaanhoitajakoulutus | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kokkola
Centria-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutus kouluttaa sinut ammattitaitoiseksi sairaanhoitajaksi, joka osaa hoitaa, auttaa, tukea ja kuntouttaa eri-ikäisiä ihmisiä. Sairaanhoitajan työ on itsenäistä ja...
Toimintaterapeuttikoulutus | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Turun ammattikorkeakoulussa voit suorittaa toimintaterapeuttikoulutuksen monimuotototeutuksena. Toimintaterapeuttien työn tavoitteena on, että asiakas voi osallistua hänelle tärkeisiin arjen toimintoihin, työhön, leikkiin...
Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus | tradenomi | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Kirjastotradenomin koulutuksen perusopintoihin kuuluu yrittäjyyteen ja projektityöskentelyyn perehdyttäviä opintoja. Viestintä- ja asiakaspalvelutaidot, kiinnostus tieto- ja viestintätekniikkaan, luovuus ja halu jatkuvaan...
Fysioterapeuttikoulutus | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Koulutuksessa opiskelija oppii käyttämään fysioterapian menetelmiä, ennaltaehkäisemään toimintakyvyn alenemista ja korjaamaan toimintakyvyn häiriöitä. Valmis fysioterapeutti tuunnistaa ikääntymisen ja sairauksien tuomat muutokset...
Sairaanhoitajakoulutus | päivä- tai monimuotototeutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (4)
Sairaanhoitaja toimii lähimmäisyyden, eettisyyden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiteiden mukaisesti hoitotyön asiantuntijana perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa, yksityisellä ja kolmannen sektorin alueella sekä erilaisissa...
Sosionomikoulutus | kirkon varhaiskasvatus | päivä- tai monimuotototeutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (4)
Sosionomi-kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan koulutuksessa voi suorittaa kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan kelpoisuuden. Koulutus järjestetään monikampustoteutuksena. Valmistuneella opiskelijalla on valmiudet toimia varhaiskasvatuksen ohjaajana (lapsityönohjaaja) seurakunnissa. Tutkinto...
Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus | päivätoteutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Viittomakielentulkki toimii tärkeässä viestintätehtävässä näkyvän ja kuuluvan kielen välimaastossa. Lisäksi viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksesta valmistuu tulkkeja puhevammaisten ja muiden puhetta...
Fysioterapeuttikoulutus | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Fysioterapian opiskelija saa valmiudet liikkumisen ja toimintakyvyn arvioimiseen sekä yksilöllisen fysioterapian suunnitteluun ja toteutukseen. Fysioterapeuttina voi tehdä töitä liikkumisen ja...
Restonomikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(3)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Tähtäimessä matkailu- ja ravitsemisalan asiantuntija- ja esimiestehtävät? Opiskele restonomiksi Savonia-ammattikorkeakoulussa. Kuopiossa toteutettavat opinnot kestävät kolme ja puoli vuotta  – voit...
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kokkola
Sosionomikoulutuksesta valmistuu sosionomiksi, joka osaa tukea ihmisten hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja arjessa selviytymistä. Sosionomikoulutus antaa asiakastyövalmiudet niin varhaiskasvatuksen, perhetyön, nuorten,...
Kätilökoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(1)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi? Kätilökoulutus Savonia-ammattikorkeakoulussa kestää neljä ja puoli vuotta ja opinnot sisältävät sekä lähiopetusta että itsenäisiä opintojaksoja....
Asioimistulkin koulutus | monimuotototeutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (5)
Tulkin koulutus on humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Asioimistulkkauksen koulutuksessa kielet vaihtelevat vuosittain työelämän tarpeiden mukaan, ja hakijan on osattava suomen lisäksi...
Fysioterapeuttikoulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Fysioterapian opiskelija saa valmiudet liikkumisen ja toimintakyvyn arvioimiseen sekä yksilöllisen fysioterapian suunnitteluun ja toteutukseen. Opinnoissa painottuvat monipuolisen ammattitaidon saavuttaminen, oma...
Muotoilun koulutus | päivätoteutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Hämeenlinna
Muotoilun koulutuksen tavoitteena on, että valmistuttuasi hallitset tuotteen kokonaisvaltaisen suunnittelu- ja valmistusprosessin, olet sisäistänyt asiakaslähtöisen ajattelun sekä ymmärrät muotoiluprosessin tuotannollisia...
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(6)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Iisalmi
Opiskele sosiaali- ja terveysalaa Savonia-ammatikorkeakoulussa Iisalmessa ja valmistu sosionomiksi. Sosionomikoulutus on laajudeltaan 210 opintopistettä –  opiskelu vie noin kolme ja...
Terveydenhoitajakoulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Terveydenhoitaja´on terveyden edistäjä, kehityksen ja muutoksen ennakoija sekä uudistaja. Terveydenhoitaja tuntee ja tunnistaa suuntauksia ja ennusteita yhteiskunnan ja väestön kehityksessä sekä tietää,...
Toimintaterapeuttikoulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Toimintaterapeuttien työn tavoitteena on, että asiakas voi osallistua hänelle tärkeisiin arjen toimintoihin, työhön, leikkiin ja vapaa-aikaan huolimatta asioista, jotka rajoittavat...
Tuotantotalouden koulutus | insinööri | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Ylivieska
Tuotantotalouden koulutusohjelman ammattiopinnoissa perehdytään tuotannollisen yrityksen näkökulmasta tuotteiden kehittämiseen, niiden markkinointiin, tuotteiden valmistamiseen ja tuotantoautomaation tuomiin mahdollisuuksiin kilpailukyvyn parantamiseksi. Yrityksen...
Kone- ja tuotantotekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Kone- ja tuotantotekniikan koulutus sisältää kaikille opiskelijoille yhteiset matematiikan, mekaniikan, fysiikan, kemian sekä kielten ja viestinnän opinnot. Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnoilla opiskelija voi...
Turvallisuusjohtaminen | tradenomi (YAMK)
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Espoo
Laurea-ammattikorkeakoulun turvallisuusjohtamisen koulutus antaa valmiudet organisaatioiden vaativiin johto- ja kehitysstehtäviin. Koulutusohjelmasta valmistunut on turvallisuusasioiden asiantuntija, joka omaa tehtävään vaadittavat kieli-...
Sosiaalialan koulutus | päihteet ja syrjäytyminen | YAMK
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa teoreettisia ja menetelmällisiä valmiuksia kohdata päihde-, kriminaali-, ja lastensuojelutyössä kohdattuja syrjäytymisilmiöitä. Sosiaalialan koulutuksesta opiskelija saa valmiuksia systemaattisesti...
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan opinnoissa perehdytään autojen ja työkoneiden tekniikkaan sekä kuljetuksiin. Opinnoissa voi suuntautua autotekniikkaan, katsastukseen tai kuljetustekniikkaan. Koulutus rakentuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, harjoittelusta...
Bioanalyytikkokoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(1)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Bioanalyytikko työskentelee esimerkiksi sairaaloiden ja terveyskeskusten laboratorioissa tai tekee tutkimustyötä alan myynti- ja tuotekehitystehtävissä. Bioanalyytikoksi voi opiskella Savonia-ammattikorkeakoulussa Kuopiossa. Kolme...
Ensihoitajakoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Haluatko tehdä töitä hoitoalalla? Nautitko hektisestä työstä ja ihmisten parissa työskentelystä? Kuopion Savonia-ammattikorkeakoulussa voit suorittaa sekä ensihoitajan että sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinnot samassa tutkinnossa...
Kirkon nuorisotyön koulutus | yhteisöpedagogi | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Ylivieska
Centria-ammattikorkeakoulun kirkon nuorisotyön koulutuksesta valmistuneet yhteisöpedagogit ovat monitaitoisia kasvatuksen ammattilaisia, jotka osaavat toimia erilaisissa kasvatuksen, ohjaamisen ja kouluttamisen tehtävissä. Opiskelu kirkon...
  • = Videoesittely
Näyttää 1-50 yhteensä 449 tulosta
123...89
Näytä kaikki (399) koulutukset

Yliopistoihin ja korkeakouluihin verrattuna ammattikorkeakoulut painottavat vahvemmin ammatillista ja käytännön osaamista tieteellisen perus- ja jatkotutkimuksen sijaan. Ammattikorkeakoulut pyrkivät aktiivisesti soveltamaan jo olemassa olevaa tietoa ja tekemään niin sanottua soveltavaa tutkimusta tai tilaustutkimusta pääasiassa elinkeinoelämän ja yritysten tarpeisiin. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot järjestetään koulutusohjelmina, joissa voi olla suuntautumisvaihtoehtoja.

Ammattikorkeakoulututkinto antaa pätevyyden sellaisiin valtion virkoihin ja julkisiin tehtäviin, joihin on säädetty pätevyysvaatimukseksi korkeakoulututkinto, alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Vuonna 2005 käyttöön otettu ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa vastaavasti saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja toimiin kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Haku ammattikorkeakouluihin

Ammattikorkeakouluihin haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi. Palvelu ohjaa sinua lomakkeen täyttämisessä ja antaa tietoa hakemisesta.

Ammattikorkeakouluihin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa:

  • vieraskieliseen koulutukseen haku tammi-helmikuussa ja syyskuussa
  • suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen haku maalis-huhtikuussa ja syyskuussa

Vieraskieliset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja erikoistumisopinnot eivät kuulu mihinkään yhteishakuun. Niihin haetaan suoraan koulutuksen järjestävään ammattikorkeakouluun sen omilla lomakkeilla ja koulutusohjelmalle ilmoitettuna hakuaikana.

Opiskelijavalinta

Ammattikorkeakoulussa useimpiin koulutusohjelmiin järjestetään valintakoe. Valintaan vaikuttaa valintakokeen lisäksi useimmiten myös koulumenestys, ensimmäinen hakutoive ja työkokemus. Ammattikorkeakoulut ovat sopineet eri koulutusaloille yhteiset valintaperusteet.

Ammattikorkeakoululuettelo

Alta löydät lueteltuna kaikki Suomen ammattikorkeakoulut. Klikkaamalla koulun nimeä pääset ko. ammattikorkeakoulun esittelyyn!

Yhteishaun ulkopuoliset ammattikorkeakoulut:

  • HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND
  • POLIISIAMMATTIKORKEAKOULU

Lähteet: Opetushallitus