Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ammattikorkeakoulu

AMK-tutkinnon suorittaminen johtaa ammattikoulutuksen saamiseen ja ammattikorkeakoulututkintoon. Ammattikorkeakouluopintojen laajuus on 210-270 opintopistettä (noin 140-180 opintoviikkoa) ja opiskeluaika yleensä 3,5–4,5 vuotta. Jo korkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollista pyrkiä suorittamaan ammattikorkeakouluun myös ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

 
Näyttää 1-50 yhteensä 436 tulosta
   
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (5)
Diakonia-ammattikorkeakoulun avoimessa ammattikorkeakoulussa sinulla on mahdollisuus opiskella pohjakoulutuksestasi ja iästäsi riippumatta Diakin kaikkien koulutusalojen ammattikorkeakouluopintoja. Avoin ammattikorkeakoulu on sinua varten,...
Rakennusmestarikoulutus| Infrarakentaminen | Savonia-ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Haluatko valmistua inrarakentamisen ammattilaiseksi ja työllistyä rakennustyömaan työnjohtotehtäviin? Opiskele infrarakentamisen rakennusmestariksi Savonia-ammattikorkeakoulussa. Kolme ja puoli vuotta kestävät opinnot ovat laajudeltaan...
Avoin AMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Mikkeli
Avoimessa AMK:ssa opiskelet ammattikorkeakoulututkintoihin sisältyviä opintoja. Opiskelu avoimessa AMK:ssa ei johda suoraan tutkintoon, mutta jos myöhemmin haet ja tulet valituksi...
Agrologikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Iisalmi
Opiskele luonnonvara-alaa Savonia-ammattikorkeakouluss! Agrologikoulutus kestää neljä vuotta ja on laajudeltaan 240 opintopistettä. Agrologin koulutuksen perusopinnoissa perehdytään muun muassa kotieläintuotantoon, maatilatalouden...
Energiatekniikan insinöörikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(1)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Varkaus
Haluatko olla mukana ratkomassa yhteiskuntamme suurimpia haasteita, kuten ilmastonmuutosta, ympäristöongelmia tai kasvavaa energiantarvetta? Opiskele energiatekniikan insinööriksi Savonia-ammattikorkeakoulussa. 240 opintopisteen laajuinen...
Konetekniikan insinöörikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Haluatko luoda työurasi teknologiateollisuuden ytimessä? Opiskele konetekniikan insinöörikoulutus Savonia-ammattikorkeakoulussa. Opinnot järjestetään Kuopiossa ja ne kestävät neljä vuotta. Koneinsinöörin koulutus on...
Musiikkipedagogikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Onko musiikki lähellä sydäntäsi? Haluatko kouluttautua musiikkipedagogiksi? Savonia-ammattikorkeakoulu järjestää neljä vuotta kestävän musiikkipedagogikoulutuksen Kuopiossa. Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä. Voit...
Rakennustekniikan insinöörikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(1)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Haluatko työllistyä rakennusalalle? Kiinnostaako sinua, miten rakentaminen suunnitellaan, mitä työmaalla tapahtuu ja kuinka korjaus- ja ympäristörakentaminen toteutetaan? Opiskele Savonia-ammattikorkeakoulussa rakennustekniikan...
Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus | päivä- tai monimuotototeutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (4)
Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuvat diakonissat toimivat sairaanhoitajan tavoin erilaisissa hoitotyön tehtävissä, mutta heillä on lisäksi kelpoisuus toimia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian virassa....
Fysioterapeuttikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(2)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Kiinnostaako sinua ihmiskeho? Haluatko tehdä töitä terveyden edistämisen, sairauksien ja vammojen ehkäisyn eteen? Opiskele fysioterapeutiksi Savonia-ammattikorkeakoulussa. Kuopiossa toteutettava fysoterapeuttikoulutus kestää...
Kätilökoulutus | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Turun ammattikorkeakoulussa voit suorittaa kätilökoulutuksen monimuotototeutuksena. Kätilö toimii asiantuntijana perhesuunnittelussa, raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen naisen, terveen vastasyntyneen ja perheen...
Kätilökoulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Kätilö toimii asiantuntijana perhesuunnittelussa, raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen naisen, terveen vastasyntyneen ja perheen kätilötyössä sekä naistentautien hoitotehtävissä. Kätilökoulutuksessa opiskellaan...
Konetekniikan koulutus | insinööri | monimuotototeutus
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kajaani
Kajaanin ammattikorkeakoulun konetekniikan monimuotokoulutus on käytännönläheinen tutkinto-ohjelma, joka valmistaa mm. tuotantotoiminnan asiantuntijatehtäviin. Koulutuksessa on huomioitu tuotannollisen toiminnan muuttuminen suurelta osin...
Energiatekniikan insinöörikoulutus | monimuotototeutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Varkaus
Haluatko olla mukana ratkomassa yhteiskuntamme suurimpia haasteita, kuten ilmastonmuutosta, ympäristöongelmia tai kasvavaa energiantarvetta? Opiskele energiatekniikan insinööriksi Savonia-ammattikorkeakoulussa. 240 opintopisteen laajuinen...
Geronomikoulutus | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Geronomi (AMK) on vanhusten tukena edistäen heidän heidän hyvinvointinsa, terveytensä ja toimintakykynsä ylläpitoa. SeAMKissa kehityt monipuoliseksi korkeakoulutasoiseksi vanhustyön asiantuntijaksi, jolla...
Rakennustekniikan koulutus | rakennusmestari | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Rakennusmestari on työmaan kingi, joka johtaa uudis- ja korjauskohteita perustamisesta ylläpitoon asti. Koulutuksen kautta pääset talonrakentamisen käytännönläheisiin työnjohtotehtäviin. Koulutus antaa...
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Sosionomin koulutus tähtää sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, eli sosionomin tutkinnon, suorittamiseen. Sosionomi on sosiaalialan monipuolinen asiakaslähtöinen asiantuntija. Sosionomin työssä ihmisen omia...
Tradenomikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(14)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Opiskele liiketaloutta ja valmistu tradenomiksi Savonia-ammattikorkeakoulusta! Opinnot vievät noin kolme ja puoli vuotta, ovat laajudeltaan 210 opintopistettä ja ne toteutetaan...
Musiikin koulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Musiikin koulutus valmistaa musiikkialan eri tehtäviin musiikkipedagogeja, jotka ovat aloite- ja yhteistyökykyisiä soiton-/ laulunopettajia tai musiikin perusteiden opettajia. Opinnot antavat...
Rakennusmestarikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Haluatko tehdä töitä rakennustyömaan työnjohtotehtävissä? Opiskele rakennusmestariksi Savonia-ammattikorkeakoulussa. Kolme ja puoli vuotta kestävät opinnot ovat laajudeltaan 210 opintopistettä ja ne...
Sairaanhoitajakoulutus | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kokkola
Centria-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutus kouluttaa sinut ammattitaitoiseksi sairaanhoitajaksi, joka osaa hoitaa, auttaa, tukea ja kuntouttaa eri-ikäisiä ihmisiä. Sairaanhoitajan työ on itsenäistä ja...
Toimintaterapeuttikoulutus | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Turun ammattikorkeakoulussa voit suorittaa toimintaterapeuttikoulutuksen monimuotototeutuksena. Toimintaterapeuttien työn tavoitteena on, että asiakas voi osallistua hänelle tärkeisiin arjen toimintoihin, työhön, leikkiin...
Kätilökoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(1)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi? Kätilökoulutus Savonia-ammattikorkeakoulussa kestää neljä ja puoli vuotta ja opinnot sisältävät sekä lähiopetusta että itsenäisiä opintojaksoja....
Fysioterapeuttikoulutus | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Fysioterapian opiskelija saa valmiudet liikkumisen ja toimintakyvyn arvioimiseen sekä yksilöllisen fysioterapian suunnitteluun ja toteutukseen. Fysioterapeuttina voi tehdä töitä liikkumisen ja...
Restonomikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(3)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Tähtäimessä matkailu- ja ravitsemisalan asiantuntija- ja esimiestehtävät? Opiskele restonomiksi Savonia-ammattikorkeakoulussa. Kuopiossa toteutettavat opinnot kestävät kolme ja puoli vuotta  – voit...
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kokkola
Sosionomikoulutuksesta valmistuu sosionomiksi, joka osaa tukea ihmisten hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja arjessa selviytymistä. Sosionomikoulutus antaa asiakastyövalmiudet niin varhaiskasvatuksen, perhetyön, nuorten,...
Fysioterapeuttikoulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Fysioterapian opiskelija saa valmiudet liikkumisen ja toimintakyvyn arvioimiseen sekä yksilöllisen fysioterapian suunnitteluun ja toteutukseen. Opinnoissa painottuvat monipuolisen ammattitaidon saavuttaminen, oma...
Muotoilun koulutus | päivätoteutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Hämeenlinna
Muotoilun koulutuksen tavoitteena on, että valmistuttuasi hallitset tuotteen kokonaisvaltaisen suunnittelu- ja valmistusprosessin, olet sisäistänyt asiakaslähtöisen ajattelun sekä ymmärrät muotoiluprosessin tuotannollisia...
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(6)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Iisalmi
Opiskele sosiaali- ja terveysalaa Savonia-ammatikorkeakoulussa Iisalmessa ja valmistu sosionomiksi. Sosionomikoulutus on laajudeltaan 210 opintopistettä –  opiskelu vie noin kolme ja...
Terveydenhoitajakoulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Terveydenhoitaja´on terveyden edistäjä, kehityksen ja muutoksen ennakoija sekä uudistaja. Terveydenhoitaja tuntee ja tunnistaa suuntauksia ja ennusteita yhteiskunnan ja väestön kehityksessä sekä tietää,...
Toimintaterapeuttikoulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Toimintaterapeuttien työn tavoitteena on, että asiakas voi osallistua hänelle tärkeisiin arjen toimintoihin, työhön, leikkiin ja vapaa-aikaan huolimatta asioista, jotka rajoittavat...
Tuotantotalouden koulutus | insinööri | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Ylivieska
Tuotantotalouden koulutusohjelman ammattiopinnoissa perehdytään tuotannollisen yrityksen näkökulmasta tuotteiden kehittämiseen, niiden markkinointiin, tuotteiden valmistamiseen ja tuotantoautomaation tuomiin mahdollisuuksiin kilpailukyvyn parantamiseksi. Yrityksen...
Tietojenkäsittelyn koulutus | tradenomi | monimuotototeutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Mikkeli
Digitaalinen maailma ja sen sovellukset ovat tänä päivänä merkittävässä roolissa sekä työelämässä että ihmisten arjessa. Jatkuvasti kasvava digitaalisten sovellusten ja palveluiden...
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan opinnoissa perehdytään autojen ja työkoneiden tekniikkaan sekä kuljetuksiin. Opinnoissa voi suuntautua autotekniikkaan, katsastukseen tai kuljetustekniikkaan. Koulutus rakentuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, harjoittelusta...
Bioanalyytikkokoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(1)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Bioanalyytikko työskentelee esimerkiksi sairaaloiden ja terveyskeskusten laboratorioissa tai tekee tutkimustyötä alan myynti- ja tuotekehitystehtävissä. Bioanalyytikoksi voi opiskella Savonia-ammattikorkeakoulussa Kuopiossa. Kolme...
Ensihoitajakoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Haluatko tehdä töitä hoitoalalla? Nautitko hektisestä työstä ja ihmisten parissa työskentelystä? Kuopion Savonia-ammattikorkeakoulussa voit suorittaa sekä ensihoitajan että sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinnot samassa tutkinnossa...
Kirkon nuorisotyön koulutus | yhteisöpedagogi | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Ylivieska
Centria-ammattikorkeakoulun kirkon nuorisotyön koulutuksesta valmistuneet yhteisöpedagogit ovat monitaitoisia kasvatuksen ammattilaisia, jotka osaavat toimia erilaisissa kasvatuksen, ohjaamisen ja kouluttamisen tehtävissä. Opiskelu kirkon...
Musiikin koulutus | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Musiikin koulutus valmistaa musiikkialan eri tehtäviin musiikkipedagogeja, jotka ovat aloite- ja yhteistyökykyisiä soiton-/ laulunopettajia tai musiikin perusteiden opettajia. Opintoihin sisältyvät 60...
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta valmistuu insinöörejä, jotka voivat työskennellä yhdyskuntatekniikan suunnittelun ja toteutuksen, talonrakennustekniikan rakennesuunnittelun, kiinteistöjen korjauksen ja ylläpidon sekä...
Rakennusarkkitehtikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(1)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Haluatko kouluttautua tekniikan, rakentamisen ja arkkitehtuurin alalle? Savonia-ammattikorkeakoulussa voit opiskella rakennusarkkitehtuuria. Rakennusarkkitehtikoulutus kestää neljä vuotta, on laajudeltaan 240 opintopistettä ja...
Röntgenhoitajakoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(2)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Haluatko työllistyä sosiaali- ja terveysalalle? Savonia-ammattikorkeakoulu järjestää röntgenhoitajan koulutuksen Kuopiossa. Opinnot kestävät noin kolme ja puoli vuotta ja ovat laajuudeltaan...
Röntgenhoitajakoulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Röntgenhoitaja on sosiaali- ja terveysalalla työskentelevä radiografia- ja sädehoitotyön asiantuntija. Röntgenhoitaja on luova ongelmanratkaisija, joka osallistuu potilaan hoitamiseen hallitsemalla erilaiset kuvantamis-...
Tradenomikoulutus | monimuotototeutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(2)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Opiskele liiketaloutta ja valmistu tradenomiksi Savonia-ammattikorkeakoulusta! Opinnot vievät noin kolme ja puoli vuotta, ovat laajudeltaan 210 opintopistettä ja ne toteutetaan...
Tuotantotalouden koulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Tuotantotalouden koulutuksen suorittaneilla insinööreillä on valmiudet työskennellä globaaleilla työmarkkinoilla ammateissa, joissa tarvitaan sekä tekniikan että liiketalouden osaamista. Koulutuksesta valmistuvat insinöörit ovat haluttuja...
Sosionomikoulutus | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Iisalmi
Haluatko syventää osaamistasi sosiaali- ja terveysalalla? Tahdotko toimia johtotehtävissä nopeasti muuttivassa työympäristössä ja oppia hallitsemaan muutosta? Opiskele sosionomin ylempi ammattikorkeakoulututkinto...
Sairaanhoitajakoulutus | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Koulutuksesta valmistuneet toimivat terveydenhoitotyön asiantuntijoina työyhteisöissä. Sairaanhoitajien tehtävänä on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäisy, sairaanhoito...
Tanssinopettajakoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Onko tanssi intohimosi? Unelmoitko tanssinopettajan ammatista? Savonia-ammattikorkeakoulussa voit kouluttautua tanssinopettajaksi. Nelivuotinen tanssinopettajakoulutus järjestetään Kuopiossa ja on laajudeltaan 240 opintopistettä. Tanssinopettajakoulutuksessa...
Terveydenhoitajakoulutus | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Salo
Turun ammattikorkeakoulussa voit suorittaa terveydenhoitajakoulutuksen monimuokoulutuksena. Terveydenhoitaja´on terveyden edistäjä, kehityksen ja muutoksen ennakoija sekä uudistaja. Terveydenhoitaja tuntee ja tunnistaa suuntauksia ja ennusteita...
Terveydenhoitajakoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(1)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Savonia-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajakoulutuksen suorittanut henkilö saa valmiudet toimia hoitotyön asiantuntijana. Valmistunut terveydenhoitaja osaa ehkäistä sairauksia, vahvistaa potilaiden voimavaroja, itsehoitoa ja kykyä...
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(2)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi? Sosionomikoulutus Savonia-ammattikorkeakoulussa kestää kolme ja puoli vuotta ja opinnot sisältävät sekä lähiopetusta että itsenäisiä opintojaksoja....
  • = Videoesittely
Näyttää 1-50 yhteensä 436 tulosta
123...89
Näytä kaikki (386) koulutukset

Yliopistoihin ja korkeakouluihin verrattuna ammattikorkeakoulut painottavat vahvemmin ammatillista ja käytännön osaamista tieteellisen perus- ja jatkotutkimuksen sijaan. Ammattikorkeakoulut pyrkivät aktiivisesti soveltamaan jo olemassa olevaa tietoa ja tekemään niin sanottua soveltavaa tutkimusta tai tilaustutkimusta pääasiassa elinkeinoelämän ja yritysten tarpeisiin. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot järjestetään koulutusohjelmina, joissa voi olla suuntautumisvaihtoehtoja.

Ammattikorkeakoulututkinto antaa pätevyyden sellaisiin valtion virkoihin ja julkisiin tehtäviin, joihin on säädetty pätevyysvaatimukseksi korkeakoulututkinto, alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Vuonna 2005 käyttöön otettu ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa vastaavasti saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja toimiin kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Haku ammattikorkeakouluihin

Ammattikorkeakouluihin haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi. Palvelu ohjaa sinua lomakkeen täyttämisessä ja antaa tietoa hakemisesta.

Ammattikorkeakouluihin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa:

  • vieraskieliseen koulutukseen haku tammi-helmikuussa ja syyskuussa
  • suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen haku maalis-huhtikuussa ja syyskuussa

Vieraskieliset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja erikoistumisopinnot eivät kuulu mihinkään yhteishakuun. Niihin haetaan suoraan koulutuksen järjestävään ammattikorkeakouluun sen omilla lomakkeilla ja koulutusohjelmalle ilmoitettuna hakuaikana.

Opiskelijavalinta

Ammattikorkeakoulussa useimpiin koulutusohjelmiin järjestetään valintakoe. Valintaan vaikuttaa valintakokeen lisäksi useimmiten myös koulumenestys, ensimmäinen hakutoive ja työkokemus. Ammattikorkeakoulut ovat sopineet eri koulutusaloille yhteiset valintaperusteet.

Ammattikorkeakoululuettelo

Alta löydät lueteltuna kaikki Suomen ammattikorkeakoulut. Klikkaamalla koulun nimeä pääset ko. ammattikorkeakoulun esittelyyn!

Yhteishaun ulkopuoliset ammattikorkeakoulut:

  • HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND
  • POLIISIAMMATTIKORKEAKOULU

Lähteet: Opetushallitus