Sivuston käyttötapa: Mobiili

Arkkitehtuuri

Arkkitehtuuri eli rakennustaide on taiteen muoto, jossa suunnitellaan rakennuksia sekä niihin liittyviä laajempia kokonaisuuksia esteettisestä näkökulmasta. Työssään arkkitehdilta vaaditaan tilallista hahmottamiskykyä sekä kykyä ratkaista ongelmia. Luovuus ja mielikuvitus ovat työssä eduksi  taiteellinen luovuus kehittyy ammattia harjoittaessa.

 
Näyttää 1-17 yhteensä 17 tulosta
   
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Arkkitehtuuri
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Arkkitehdin työssä saat mahdollisuuden yhdistää luovuuden ja tekniikan, luoda uutta ja suojella vanhaa sekä suunnitella töitä, jotka kertovat tulevaisuuden sukupolville...
Maisema-arkkitehtuuri
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Maisema-arkkitehtuurissa suunnitellaan ulkotiloja, niiden rakentamista ja hoitoa kaikissa mittakaavoissa. Maisema-arkkitehdin perusarvoihin kuuluu esteettisyys, ekologisuus sekä toiminnallisuus ja tavoitteena on tuottaa...
Maisema-arkkitehtuurin maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Maisema-arkkitehtuuri on monitieteellinen ala, jossa suunnitellaan ulkotiloja sekä niiden rakentamista ja hoitoa kaikissa mittakaavoissa. Maisema-arkkitehtuuri yhdistää taiteen, luonnontieteiden ja tekniikan...
Arkkitehtuurin ja muotoilun linja
HEO Kansanopisto
Kansanopistot
Helsinki
Oletko kiinnostunut arkkitehtuurista ja arkkitehdin ammatista? Tähtäätkö opiskelemaan yliopistoon arkkitehtuuria tai maisema-arkkitehtuuria? Vuosi HEOssa valmentaa tehokkaasti yliopisto-opintoihin. Arkkitehtuurissa taide, humanistiset...
Arkkitehtuurin maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Arkkitehtuurin koulutusohjelma antaa valmiudet luovaan ja itsenäiseen suunnitteluun ja kouluttaa ammattilaisia, joilla on tiedot ja taidot käytännön suunnittelutyöhön. Opiskelija saa...
Arkkitehtikoulutus englanniksi Valenciassa
Study for a better future
         
(1)
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Valencia
Haluatko opiskella arkkitehdiksi ulkomailla? Study for a better future auttaa sinua veloituksetta hakemaan arkkitehtikoulutukseen Valenciaan, Espanjaan. Arkkitehtikoulutus seuraa EU-säädöksiä ja...
Arkkitehtikoulutuksen valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (2)
Arkkitehdiksi voi Suomessa opiskella teknillisten korkeakoulujen arkkitehtiosastoilla: Espoon Otaniemessä, Tampereella ja Oulussa. Arkkitehtejä tarvitaan kaupunkien, asuinalueiden ja muiden yhdyskuntien suunnittelussa,...
Arkkitehtuurilinja
Päivölän opisto
Kansanopistot
Tarttila
Päivölän uudessa ja ainutlaatuisessa koulutusohjelmassa kehitetään opiskelijan valmiuksia selviytyä jatko-opintojen ennakkotehtävistä ja pääsykokeista parhaalla mahdollisella tavalla sekä kuvataiteen että matematiikan...
Sisustusarkkitehtuuri
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Rakennettu lähiympäristö on lähtökohtana sisustusarkkitehtuurin pääaineopinnoissa. Koulutuksessa opiskellaan tilan ja kalusteiden vuorovaikutuksellista suhdetta, analysoidaan ja arvioidaan tilojen luonnetta ja perehdytään...
Rakennusarkkitehtikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(1)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Haluatko kouluttautua tekniikan, rakentamisen ja arkkitehtuurin alalle? Savonia-ammattikorkeakoulussa voit opiskella rakennusarkkitehtuuria. Rakennusarkkitehtikoulutus kestää neljä vuotta, on laajudeltaan 240 opintopistettä ja...
Muotoilun koulutus | sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kouvola
Sisustusarkkitehdin työn tavoitteena on luoda toiminnallisesti ja esteettisesti korkeatasoisia sisätiloja ja toimintaympäristöjä. Työnkuva on laaja käsittäen koko elinympäristöömme kuuluvien sisätilojen...
Sisustusarkkitehtuuri
Marbella Design Academy
         
(3)
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Marbella
Luova ammatti edellyttää peräänantamattomuutta, omintakeisuutta, uskallusta sekä roppakaupalla intohimoa. Marbella Design Academy tarjoaa täydellisen koulutuksen sinulle, joka haluat kansainvälisesti arvostetun...
Greenwich University
HeiHei! Travel
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Lontoo
Lontoossa sijaitseva Greenwich University antaa mahdollisuuden jopa yli 54 eri alan opiskeluun. Lontoon suurin yliopisto tarjoaa oppiaineita muun muassa arkkitehtuurissa,...
Suunnitteluassistentin ammattitutkinto
Hyria koulutus
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Hyvinkää
Oletko suorittanut jo suunnitteluassistentin perustutkinnon? Haluatko laajentaa osaamistasi ja jatkaa opintoja suunnitteluassistentin ammattitutkintoon? Hyria tarjoaa suunnitteuassistentin ammattitutkinnon opinnot Hyvinkäällä. Koulutus...
Teknisen suunnittelun perustutkinto | suunnitteluassistentti
Tampereen seudun ammattiopisto | Tredu
Ammatilliset oppilaitokset
Tampere
Suunnitteluassistentti tuottaa ja ylläpitää teknisiä piirustuksia. Hän on suunnittelun moniosaaja, joka hallitsee koneen-, rakennus-, LVI- ja sähköpiirtämisen perusteet. Hän osaa...
Master's Programme in Creative Sustainability | Architecture
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Creative Sustainability focuses on sustainable design, involving joint teaching and research within the three Aalto University schools. The Creative Sustainability Programme is a...
Universidad Europea De Madrid
HeiHei! Travel
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Useita (3)
Universidad Europea De Madrid kuuluu Laureate International Universities -yliopistoverkostoon, mikä on yksi maailman johtavia korkeamman asteen koulutuksen tarjoajia. Verkoston filosofian...
  • = Videoesittely
Näyttää 1-17 yhteensä 17 tulosta
 

Teknillistieteellinen ala

Arkkitehtuuri eli rakennustaide on rakennusten sekä niihin liittyvien laajempien kokonaisuuksien suunnittelua esteettisestä näkökulmasta. Pienimuotoisimmillaan arkkitehtuuri voi olla ovenkahvan yksityiskohdan muotoilemista, kun taas toisaalta se voi käsittää myös kokonaisen maiseman tai kaupungin suunnittelun.

Toisin kuin useimmat taiteenlajit, arkkitehtuuri on vahvasti kytköksissä käytännöllisyyteen, jonka tulee yhdistyä visuaalisuuden kanssa toimivan ratkaisun aikaansaamiseksi. Arkkitehtuuri on myös aina ilmentänyt aikakautensa tyyli-ihanteita, jonka lisäksi kulloinkin suosiossa tai parhaiten saatavilla olleet materiaalit ovat ohjanneet sen muotokieltä.

Alan vaatimukset

Työssään arkkitehdilta vaaditaan tilallista hahmottamiskykyä sekä kykyä ratkaista ongelmia. Luovuus ja mielikuvitus ovat eduksi taiteellinen luovuus kehittyy ammattia harjoittaessa. Tilaajat odottavat useimmiten arkkitehdilta uusia ideoita esteettisistä ratkaisuista sekä toimivuudesta. Vaatimukset voivat joskus olla ristiriitaisiakin. Tällöin arkkitehdin on kyettävä löytämään niihin kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

Arkkitehdin työssä tarvitaan kykyä esittää ajatuksensa paperilla piirtäen –  piirustustaidosta on hyötyä erityisesti luonnosten laatimisessa. Arkkitehdin on kyettävä tarkkaan ajankäytön suunnitteluun ja oltava täsmällinen. Siten hän on oltava myös järjestelmällinen. Työssä tarvitaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, koska asiakkaan tarpeet on kyettävä ymmärtämään ja työhön sisältyy paljon palavereja ja kokouksia yhteistyötahojen kanssa.

Arkkitehdin tutkinnon suorittaminen Suomessa

Arkkitehdin tutkinnon voi suorittaa Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa, Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa. Eri oppilaitoksissa on mahdollista suuntautua arkkitehtuurin eri osa-alueisiin. 

Arkkitehtuurin alalla suoritetaan ensin kolmen vuoden pituinen Tekniikan kandidaatin tutkinto, jonka jälkeen  kaksi vuotta kestävä arkkitehdin tutkinto. Arkkitehdin opinnot kestävät keskimäärin viisi vuotta.

Arkkitehtuurin opinnoissa voi suuntautua rakennussuunnitteluun, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun, muotoiluun tai arkkitehtuurin historiaan ja teoriaan. Opiskelu on alkuvaiheessa tiivistä suunnittelu- ja harjoitustehtävistä koostuvaa luentojen rytmittämää työtä. Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena opiskelijat alkavat tyypillisesti hakeutua itseään kiinnostavien aihepiirien pariin. Arkkitehdin koulutuksen tavoitteena on antaa hyvät valmiudet käytännön suunnittelutyöhön ja laaja näkemys monitieteisestä alasta.

Maisema-arkkitehdin koulutus

Maisema-arkkitehdin koulutus on teknillistieteellinen yliopistossa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto. Suomessa maisema-arkkitehteja kouluttaa Aalto-ylipiston teknilliset korkeakoulut Espoossa. Opinnot voivat painottua yhdyskuntasuunnitteluun, maiseman suunnitteluun ja rakentamiseen tai maiseman suunnitteluun ja hoitoon. Maisema-arkkitehtuurissa tarkastelun kohteena on ihmisen ympäristö kokonaisuudessan ulottuen ympäristönsuojelun ja maan käytön kysymyksistä aina kaupunkiaukioiden ja katujen suunnitteluun asti.

Perustutkinto

Arkkitehdin tutkinnon laajuus on 300 opintopistettä ja sen ohjeellinen suoritusaika on viisi vuotta. Teknistieteellisellä alalla alemman korkeakoulututkinnon nimi on tekniikan kandidaatti ja ylemmän tutkinnon niminä ovat diplomi-insinööri ja arkkitehti.

Jatkotutkinnot

Aalto-yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Oulun yliopiston arkkitehtiosastoilla on mahdollista suorittaa akateemisena jatkotutkintona tekniikan lisensiaatin (TkL), tekniikan tohtorin (TkT) sekä filosofian tohtorin (FT) tutkinnot.

Yliopistojen täydennyskoulutuksen verkkopalvelut

Kaikki yliopistot Suomessa järjestävät myös täydennyskoulutusta. Koulutustarjonta painottuu kunkin yliopiston tiedealojen ja toimintatavan mukaan.

Arkkitehdiksi opiskelu ulkomailla

Monet opiskelijat haluavat myös opiskella myös ulkomailla, joko kokonaan tai osittain esim. vaihto-opiskelun muodossa. Opiskelijavaihto-ohjelmaan osallistuminen on helpoin ja suosituin tapa lähteä määräaikaisesti ulkomaille. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvatkin moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia. Vaihto-opiskelupaikkan voi hankkia myös itse ja myös näihin paikkoihin voi hakea vaihtostipendiä. Jos taas haluat haastaa itsesi ja suorittaa koko arkkitehdin koulutuksen ulkomailla ota siinä tapauksessa yhteyttä suoraan kiinnostuksesi kohteena olevaan oppilaitokseen.

Arkkitehdin ammatti

Arkkitehtien sisältää pääosin talojen suunnittelua. Arkkitehdit toimivat kuitenkin myös yhdyskuntasuunnittelu- ja kaavoitustehtävissä. Rakennusten suunnittelutyö voi kohdistua uudis- tai korjausrakennuskohteeseen. Arkkitehdin tehtävänä on sovittaa yhteen omistajan ja/tai tilaajan sekä ympäristön asettamat vaatimukset. Rakennuksilta vaaditaan yleensä käyttökelpoisuutta, kestävyyttä ja esteettisyyttä taloudellisesti järkevästi toteutettuna.

Arkkitehtejä työskentelee yksityisissä toimistoissa, kunnilla ja valtiolla. Toimistoissa työ on ryhmätyötä. Suurissa rakennuskohteissa työ pilkotaan yleensä osiin. Tällöin päätetään kuka piirtää ikkunat, kuka ovet, lattiat, katot, kiintokalusteet jne. Apuna voi olla myös suunnitteluassistentti, joka auttaa suunnitelmien piirtämisessä sekä 3D-mallien toteutuksessa.

Suunnittelun alkuvaiheessa luonnoksia ja piirroksia tehdään vielä piirustuspöydälläkin kynällä ja paperilla. Varsinaiset suunnitelmat tehdään tietokoneella yleensä kolmiulotteisilla rakennussuunnitteluohjelmistoilla. Havainnollistamisen apuna käytetään myös 3D-virtuaalimalleja ja pienoismalleja. Työ tehdään periaatteessa normaalina päivätyöaikana, mutta työlle omistautuminen voi johtaa ylitöihin projektin tietyissä vaiheissa. Rakennussuunnittelu on urakkaluonteista työtä.

Arkkitehti työelämässä

Arkkitehdit ja maisema-arkkitehdit työskentelevät useimmiten suunnittelutehtävissä kuntien tai valtion palveluksessa tai yksityisissä suunnittelutoimistoissa. Töitä on myös tutkimuksen ja opetuksen parissa. Yksityiset arkkitehtitoimistot, joista suurin osa on pieniä tai keskikokoisia. Noin 45 % arkkitehdeista toimii itsenäisinä yrittäjinä.

Työllisyystilanne

Talonrakennusala

Rakennusala on merkittävä mutta suhdanneherkkä työllistäjä. Maailmantalouden lasku- ja noususuhdanteet heijastuvat nopeasti rakennusalan toimintaan, mikä näkyy myös työllisyydessä.

Laskusuhdanteen jäljiltä alalla on edelleen tuhansia työttömiä työnhakijoita. Silti pääkaupunkiseudulla ja joissain muissakin kasvukeskuksissa on ongelmia ammattitaitoisen työvoiman saatavuudessa.

Lisää arkkitehtuurin koulutukseen liittyvää sisältöä

» Työelämäosio: Tekniikan ala

» Teknillisen alan pääsykoe ja hakijamäärät

Lähteet: mol.fi, dia.fi, safa.fi, tut.fi