Sivuston käyttötapa: Mobiili

Arkkitehtuuri

Arkkitehtuuri

Opiskele arkkitehdiksi

Arkkitehtuuri eli rakennustaide on taiteen muoto, jossa suunnitellaan rakennuksia sekä niihin liittyviä laajempia kokonaisuuksia esteettisestä näkökulmasta. Työssään arkkitehdilta vaaditaan tilallista hahmottamiskykyä sekä kykyä ratkaista ongelmia. Luovuus ja mielikuvitus ovat työssä eduksi  taiteellinen luovuus kehittyy ammattia harjoittaessa.

Näyttää 1-29 yhteensä 29 tulosta
Aikuiskoulutus
Arkkitehtuuri Paikkakunta Arvostelut Oppilaitokset
Suunnitteluassistentin ammattitutkinto | suunnitteluassistentti Hyvinkää Hyria koulutus
Ammatilliset oppilaitokset
Tekniikka
Teknisen suunnittelun perustutkinto | suunnitteluassistentti Tampere Tampereen seudun ammattiopisto | Tredu
Ammattikorkeakoulut
Ammattikorkeakoulututkinnot
Rakennusala
Rakennusarkkitehtikoulutus | päivätoteutus Kuopio          
(1)
Savonia-ammattikorkeakoulu
Kansanopistot
Arkkitehtuuri
Arkkitehtuurilinja Tarttila Päivölän opisto
Arkkitehtuurin ja muotoilun linja Helsinki HEO Kansanopisto
Muotoilu / Käsityö
Sisustussuunnittelulinja Kuopio Pohjois-Savon opisto
Valmennuskurssit
Arkkitehtuuri
Arkkitehtikoulutuksen valmennuskurssi Useita (2) Valmennuskeskus
Arkkitehtimatematiikka Useita (2)          
(1)
Teho-Opisto
Muotoilu / Käsityö
ENNAKKO – Ennakkotehtäviin keskittyvä tiiviskurssi Helsinki          
(1)
Teho-Opisto
ETÄ – Paikasta riippumatonta pääsykokeisiin valmentautumista Verkko- tai etäopiskelu          
(1)
Teho-Opisto
FINAALI – Arkkitehtuuri- ja taidehakukohteiden intensiivikurssi Useita (2)          
(1)
Teho-Opisto
MAXI – Koko lukuvuoden pituinen arkkitehtuuri- ja taidekurssi Useita (2)          
(2)
Teho-Opisto
MIDI – Kevätlukukauden pituinen arkkitehtuuri- ja taidekurssi Useita (2)          
(3)
Teho-Opisto
SIMULAATIO – Neljän päivän pääsykoesimulaatio Useita (2) Teho-Opisto
TEHO – Arkkitehtuuri- ja taidehakukohteiden intensiivikurssi Useita (2)          
(2)
Teho-Opisto
TEKNIIKKA – Pääsykoetekniikoita hiova valmennuskurssi Useita (2) Teho-Opisto
Yliopistot ja korkeakoulut
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Arkkitehtuuri
Arkkitehtikoulutus englanniksi Valenciassa Valencia Study for a better future
Arkkitehtuuri Oulu Oulun yliopisto
Arkkitehtuuri Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Muotoilu / Käsityö
Sisustusarkkitehtuuri Marbella          
(3)
Marbella Design Academy
Studies in English
Greenwich University Lontoo HeiHei! Travel
Universidad Europea De Madrid Useita (3) HeiHei! Travel
Taide / Kulttuuri
Sisustusarkkitehtuuri Helsinki Aalto-yliopisto
Tekniikka
Arkkitehtuuri Espoo Aalto-yliopisto
Maisema-arkkitehtuuri Espoo Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Arkkitehtuuri
Master´s Degree Programme in Architecture Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Tekniikka
Arkkitehtuurin maisteriopinnot Espoo Aalto-yliopisto
Maisema-arkkitehtuurin maisteriopinnot Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Creative Sustainability | Architecture Helsinki Aalto-yliopisto
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
Näyttää 1-29 yhteensä 29 tulosta
 

Arkkitehtuuri -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Teknillistieteellinen ala

Arkkitehtuuri eli rakennustaide on rakennusten sekä niihin liittyvien laajempien kokonaisuuksien suunnittelua esteettisestä näkökulmasta. Pienimuotoisimmillaan arkkitehtuuri voi olla ovenkahvan yksityiskohdan muotoilemista, kun taas toisaalta se voi käsittää myös kokonaisen maiseman tai kaupungin suunnittelun.

Toisin kuin useimmat taiteenlajit, arkkitehtuuri on vahvasti kytköksissä käytännöllisyyteen, jonka tulee yhdistyä visuaalisuuden kanssa toimivan ratkaisun aikaansaamiseksi. Arkkitehtuuri on myös aina ilmentänyt aikakautensa tyyli-ihanteita, jonka lisäksi kulloinkin suosiossa tai parhaiten saatavilla olleet materiaalit ovat ohjanneet sen muotokieltä.

Alan vaatimukset

Työssään arkkitehdilta vaaditaan tilallista hahmottamiskykyä sekä kykyä ratkaista ongelmia. Luovuus ja mielikuvitus ovat eduksi taiteellinen luovuus kehittyy ammattia harjoittaessa. Tilaajat odottavat useimmiten arkkitehdilta uusia ideoita esteettisistä ratkaisuista sekä toimivuudesta. Vaatimukset voivat joskus olla ristiriitaisiakin. Tällöin arkkitehdin on kyettävä löytämään niihin kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

Arkkitehdin työssä tarvitaan kykyä esittää ajatuksensa paperilla piirtäen –  piirustustaidosta on hyötyä erityisesti luonnosten laatimisessa. Arkkitehdin on kyettävä tarkkaan ajankäytön suunnitteluun ja oltava täsmällinen. Siten hän on oltava myös järjestelmällinen. Työssä tarvitaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, koska asiakkaan tarpeet on kyettävä ymmärtämään ja työhön sisältyy paljon palavereja ja kokouksia yhteistyötahojen kanssa.

Arkkitehdin tutkinnon suorittaminen Suomessa

Arkkitehdin tutkinnon voi suorittaa Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa, Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa. Eri oppilaitoksissa on mahdollista suuntautua arkkitehtuurin eri osa-alueisiin. 

Arkkitehtuurin alalla suoritetaan ensin kolmen vuoden pituinen Tekniikan kandidaatin tutkinto, jonka jälkeen  kaksi vuotta kestävä arkkitehdin tutkinto. Arkkitehdin opinnot kestävät keskimäärin viisi vuotta.

Arkkitehtuurin opinnoissa voi suuntautua rakennussuunnitteluun, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun, muotoiluun tai arkkitehtuurin historiaan ja teoriaan. Opiskelu on alkuvaiheessa tiivistä suunnittelu- ja harjoitustehtävistä koostuvaa luentojen rytmittämää työtä. Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena opiskelijat alkavat tyypillisesti hakeutua itseään kiinnostavien aihepiirien pariin. Arkkitehdin koulutuksen tavoitteena on antaa hyvät valmiudet käytännön suunnittelutyöhön ja laaja näkemys monitieteisestä alasta.

Maisema-arkkitehdin koulutus

Maisema-arkkitehdin koulutus on teknillistieteellinen yliopistossa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto. Suomessa maisema-arkkitehteja kouluttaa Aalto-ylipiston teknilliset korkeakoulut Espoossa. Opinnot voivat painottua yhdyskuntasuunnitteluun, maiseman suunnitteluun ja rakentamiseen tai maiseman suunnitteluun ja hoitoon. Maisema-arkkitehtuurissa tarkastelun kohteena on ihmisen ympäristö kokonaisuudessan ulottuen ympäristönsuojelun ja maan käytön kysymyksistä aina kaupunkiaukioiden ja katujen suunnitteluun asti.

Perustutkinto

Arkkitehdin tutkinnon laajuus on 300 opintopistettä ja sen ohjeellinen suoritusaika on viisi vuotta. Teknistieteellisellä alalla alemman korkeakoulututkinnon nimi on tekniikan kandidaatti ja ylemmän tutkinnon niminä ovat diplomi-insinööri ja arkkitehti.

Jatkotutkinnot

Aalto-yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Oulun yliopiston arkkitehtiosastoilla on mahdollista suorittaa akateemisena jatkotutkintona tekniikan lisensiaatin (TkL), tekniikan tohtorin (TkT) sekä filosofian tohtorin (FT) tutkinnot.

Yliopistojen täydennyskoulutuksen verkkopalvelut

Kaikki yliopistot Suomessa järjestävät myös täydennyskoulutusta. Koulutustarjonta painottuu kunkin yliopiston tiedealojen ja toimintatavan mukaan.

Arkkitehdiksi opiskelu ulkomailla

Monet opiskelijat haluavat myös opiskella myös ulkomailla, joko kokonaan tai osittain esim. vaihto-opiskelun muodossa. Opiskelijavaihto-ohjelmaan osallistuminen on helpoin ja suosituin tapa lähteä määräaikaisesti ulkomaille. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvatkin moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia. Vaihto-opiskelupaikkan voi hankkia myös itse ja myös näihin paikkoihin voi hakea vaihtostipendiä. Jos taas haluat haastaa itsesi ja suorittaa koko arkkitehdin koulutuksen ulkomailla ota siinä tapauksessa yhteyttä suoraan kiinnostuksesi kohteena olevaan oppilaitokseen.

Arkkitehdin ammatti

Arkkitehtien sisältää pääosin talojen suunnittelua. Arkkitehdit toimivat kuitenkin myös yhdyskuntasuunnittelu- ja kaavoitustehtävissä. Rakennusten suunnittelutyö voi kohdistua uudis- tai korjausrakennuskohteeseen. Arkkitehdin tehtävänä on sovittaa yhteen omistajan ja/tai tilaajan sekä ympäristön asettamat vaatimukset. Rakennuksilta vaaditaan yleensä käyttökelpoisuutta, kestävyyttä ja esteettisyyttä taloudellisesti järkevästi toteutettuna.

Arkkitehtejä työskentelee yksityisissä toimistoissa, kunnilla ja valtiolla. Toimistoissa työ on ryhmätyötä. Suurissa rakennuskohteissa työ pilkotaan yleensä osiin. Tällöin päätetään kuka piirtää ikkunat, kuka ovet, lattiat, katot, kiintokalusteet jne. Apuna voi olla myös suunnitteluassistentti, joka auttaa suunnitelmien piirtämisessä sekä 3D-mallien toteutuksessa.

Suunnittelun alkuvaiheessa luonnoksia ja piirroksia tehdään vielä piirustuspöydälläkin kynällä ja paperilla. Varsinaiset suunnitelmat tehdään tietokoneella yleensä kolmiulotteisilla rakennussuunnitteluohjelmistoilla. Havainnollistamisen apuna käytetään myös 3D-virtuaalimalleja ja pienoismalleja. Työ tehdään periaatteessa normaalina päivätyöaikana, mutta työlle omistautuminen voi johtaa ylitöihin projektin tietyissä vaiheissa. Rakennussuunnittelu on urakkaluonteista työtä.

Arkkitehti työelämässä

Arkkitehdit ja maisema-arkkitehdit työskentelevät useimmiten suunnittelutehtävissä kuntien tai valtion palveluksessa tai yksityisissä suunnittelutoimistoissa. Töitä on myös tutkimuksen ja opetuksen parissa. Yksityiset arkkitehtitoimistot, joista suurin osa on pieniä tai keskikokoisia. Noin 45 % arkkitehdeista toimii itsenäisinä yrittäjinä.

Työllisyystilanne

Talonrakennusala

Rakennusala on merkittävä mutta suhdanneherkkä työllistäjä. Maailmantalouden lasku- ja noususuhdanteet heijastuvat nopeasti rakennusalan toimintaan, mikä näkyy myös työllisyydessä.

Laskusuhdanteen jäljiltä alalla on edelleen tuhansia työttömiä työnhakijoita. Silti pääkaupunkiseudulla ja joissain muissakin kasvukeskuksissa on ongelmia ammattitaitoisen työvoiman saatavuudessa.

Lisää arkkitehtuurin koulutukseen liittyvää sisältöä

» Työelämäosio: Tekniikan ala

» Teknillisen alan pääsykoe ja hakijamäärät

Lähteet: mol.fi, dia.fi, safa.fi, tut.fi