Sivuston käyttötapa: Mobiili

Diplomi-insinöörikoulutus

Diplomi-insinöörin koulutus on teknis-tieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto ja antaa mahdollisuuden moniin eri työtehtäviin. Koulutuksen sisältöön voi myös itse vaikuttaa painottamalla opintojen sisältöä ja harjoittelupaikkojen valintaa omien kiinnostusten mukaisesti. Tulevaisuudessa on myös varmasti olemassa tehtäviä, joita emme vielä osaa edes kuvitella.

 
Näyttää 1-32 yhteensä 32 tulosta
   
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Diplomi-insinöörikoulutuksen valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (4)
Diplomi-insinöörikoulutuksen voi suorittaa Espoon Teknillisessä korkeakoulussa, Tampereen ja Lappeenrannan teknillisissä yliopistoissa, Turun, Oulun ja Vaasan yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Alempi...
Bioinformaatioteknologia
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Oletko kiinnostunut lääketieteestä, mutta lääkäriopinnot eivät ole ehkä sinun juttusi? Haluaisitko kuitenkin yhdistää opinnoissasi tekniikkaa lääketieteeseen tai kenties ratkaista terveyteen...
Tuotantotalous
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Tuotantotalouden koulutusohjelmasta valmistuu tekniikan ja liiketalouden monialaisia osaajia. Opintojen aikana opit ratkomaan ongelmia luomalla arvoa kustannustehokkaasti, luovasti ja ihmisiä ymmärtäen....
Master's Programme in Creative Sustainability | Technology
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
The Master's Programme in Creative Sustainability is a cross-disciplinary Master’s degree programme of Aalto University School of Art and Design,...
Rakennettu ympäristö
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Rakennetun ympäristön pääaineessa perehdytään yhdyskuntien teknisten, juridisten, poliittisten ja taloudellisten järjestelmien ohjaukseen ja kehittämiseen. Rakennettuun ympäristöön kuuluu kaikki ihmisen käyttöönsä...
Master's Programme in Automation and Electrical Engineering
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Multidisciplinary master’s programme draws from extensive research in mathematical and natural sciences. Flexible curriculum allows students to study a unique...
Master's Programme in Space Science and Technology
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
The main objective of the course is to combine the great diversity of space expertise at six European universities and...
Master's Programme in Geoengineering
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Geoengineering relies on a wide range of disciplines including geosciences, mechanics and construction. Structures of interest include foundations, roads and...
Master's Programme in Nano and Radio Sciences
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Master’s Programme in Nano and Radio Sciences offers the students fundamental knowledge in areas of micro- and nanosciences, micro- and...
Master's Programme in Mechanical Engineering
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
During the studies students will receive technological education of the highest international standard and earn a M.Sc. degree. Students also...
Master's Programme in Real Estate Economics
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Interested in econometrics? Willing to learn administration and management skills? Ready to manage the most valuable assets a country has?...
Master's Programme in Environmental Engineering
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Environmental Technologies and Green Engineering are amongst the fastest growing markets in the world and therefore there is increasing demand...
Informaatioverkostot
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Informaatioverkostojen koulutusohjelmassa tavoitteena on oppia ymmärtämään tieto- ja viestintätekniikan vaikutuksia ja mahdollisuuksia sekä lisäksi oppia suunnittelemaan ja kaupallistamaan uusia tuotteita...
Master's Programme in Geoinformatics
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
n the Master’s Programme in Geoinformatics at Aalto University, students learn the state-of-the-art in modern methods for acquiring, processing and...
Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
This programme focuses on future challenges of sustainable built environment, tackling topical global megatrends, such as urbanisation and the need...
Master's Programme in Water and Environmental Engineering
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Water and environmental engineering is essentially about making the world work. With limited natural resources and an increasing demand for...
Master's Programme in Innovative and Sustainable Energy Engineering
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
The purpose of the Nordic Master Programme in Innovative and Sustainable Energy Engineering is to provide state-of-the-art education in the...
Master's Programme in Maritime Engineering
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
The Nordic Master's programme in Maritime Engineering is based on the expertise of the participating universities within naval architecture, offshore...
Tietotekniikka
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Oletko kiinnostunut koodauksesta tai ihmisten ja yritysten ongelmien ratkaisusta? Tietotekniikan opiskelu Aalto-yliopistossa avaa tien tietotekniikan alan vaativimpiin työtehtäviin. Tietotekniikan ammattilaisena...
Master's Programme in Industrial Engineering and Management
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
The Master’s Programme in Industrial Engineering and Management combines engineering with economic and human fundamentals to create value and efficiency....
Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences is the largest IT programme in Finland. The students of the programme...
Master's Programme in Advanced Materials for Innovation and Sustainability
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Master's Programme in Advanced Materials for Innovation and Sustainability, AMIS, will tackle the theme substitution of critical or toxic materials...
Master's Programme in European Mining, Minerals and Environmental Program
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Master’s Programme is organized in international cooperation between three Europe’s leading universities in Mining and Resource Engineering. The programme builds on...
Master's Programme in Information Networks
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Trans-disciplinary master’s programme combines the fields of social sciences, advanced digital technologies and business. The programme prepares students to act...
Master's Programme in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
The Master's programme in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT) offers advanced education in the field of sustainable energy...
Master's Programme in Advanced Energy Solutions
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
There is an ongoing transition towards sustainable energy which combines smartness, flexibility and environmental performance with a customer acceptance and...
Master's Programme in Cold Climate Engineering
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
The Master's Programme in Cold Climate Engineering in Aalto University is the first comprehensive master’s programme in cold climate engineering in Europe...
Master's Programme in Mathematics and Operations Research
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Master’s Programme trains experts with broad knowledge of mathematical methods and tools as well as strong problem solving skills so...
Automaatio- ja informaatioteknologia
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Automaatio- ja informaatioteknologia herättää erilaiset järjestelmät henkiin ja avaa ovia muun muassa robotiikan, internetteknologian ja teollisuusautomaation alalta. Automaatio on laitteiden,...
Master's Programme in Building Technology
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
The Master's Programme in Building Technology in Aalto University deals with essential and valuable parts of built environment - civil...
Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering focuses on the sustainable use and processing of natural resources and new...
Master's Programme in Polymer Technology
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Master’s Programme in Polymer Technology is a double degree programme. It is developed jointly by The Nordic Five Tech network:...
Näyttää 1-32 yhteensä 32 tulosta
 

Diplomi-insinöörin koulutus on teknis-tieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto ja antaa mahdollisuuden moniin eri työtehtäviin. Koulutuksen sisältöön voi myös itse vaikuttaa painottamalla opintojen sisältöä ja harjoittelupaikkojen valintaa omien kiinnostusten mukaisesti. Maailma ympärillämme muuttuu koko ajan, joten tulevaisuudessa on olemassa tehtäviä, joita kukaan ei osaa vielä edes kuvitella.

Koulutusalat

Diplomi-insinöörin tutkinnon aloja ovat puunjalostus, kaivostekniikka ja metallurgia, kone-, sähkö-, rakennus- ja kemiantekniikka, sekä uudempina sähkötekniikasta eriytyneet tieto-, automaatio-, ja bioinformaatiotekniikka, sekä sähköinen media. Teollisuuden tarve saada tekniikkaa tuntevia kaupallisen alan osaajia yritysten johto- ja asiantuntijatehtäviin on synnyttänyt tuotantotalouden alan. Luonnontieteellisen tutkimustiedon soveltaminen tekniikan palvelukseen on synnyttänyt teknillisen fysiikan ja teknis-luonnontieteellisen koulutuksen. Tarkat koulutusalojen nimet vaihtelevat yliopistoittain.

Tutkinnon rakenne

Tutkinnon laajuus on yhteensä 300 opintopistettä, joista 180 kuuluu ensiksi suoritettavaan tekniikan kandidaatin tutkintoon (3 vuotta) ja 120 varsinaiseen diplomi-insinöörin tutkintoon eli maisteritason opintoihin (2 vuotta). Tämä sisältää opintojen lopuksi laadittavan diplomityön, jonka laajuus on 30 opintopistettä.

Tekniikan alan tutkintoihin kuuluu lisäksi harjoittelua, joka tavallisesti tulee hoidettua kesätöiden muodossa. Diplomityö päättötyönä vastaa muiden maisteritutkintojen pro gradu -tutkielmaa. Diplomityö voi olla joko tutkielmaluontoinen tai jonkin teknisen ongelman vaatima selvitystyö ja ratkaisu.

Missä voi opiskella?

Diplomi-insinöörikoulutusta Suomessa järjestää Aalto-yliopiston teknilliset korkeakoulut Espoossa, teknilliset yliopistot Tampereella ja Lappeenrannassa, Turun yliopisto sekä teknilliset tiedekunnat Oulun ja Vaasan yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Suurin osa opiskelupaikoista jaetaan yliopistojen yhteisessä diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa.

Ulkomaille?

Jos haluat opiskella myös ulkomailla, tarjoaa diplomi-insinöörikoulutus siihen hyvät mahdollisuudet. Opiskelijavaihto-ohjelmaan osallistuminen on helpoin ja suosituin tapa lähteä määräaikaisesti ulkomaille. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvatkin moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia.

Koulutuksen yleispätevyyden vuoksi myös opiskelun jälkeinen työnsaanti ulkomailta on hyvin mahdollista. Jos olet kiinnostunut suorittamaan koko diplomi-insinööritutkinnon ulkomailla, ota siinä tapauksessa suoraan yhteyttä kiinnostuksesi kohteena olevaan kouluun.

Diplomi-insinööri työelämässä

Diplomi-insinöörin työ on vaativaa asiantuntijatyötä. Diplomi-insinöörit sijoittuvat tyypillisesti asiantuntija- tai johtotehtäviin, mutta myös myynti-, koulutus-, ja tutkimustyöt ovat tavallisia. Diplomi-insinöörillä on ammatillinen valmius suunnittelutyöhön, mutta diplomi-insinöörin tieteellinen koulutus antaa myös laajemman näkökulman johtoa, kehittämistä ja myyntiä varten sekä tieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen. Diplomi-insinöörin jatkotutkintoja ovat tekniikan lisensiaatin (TkL) ja tekniikan tohtorin (TkT) tai filosofian tohtorin (FT) tutkinnot. Diplomi-insinööri voi myös anoa työkokemusehdon täytyttyä Euroopan Insinöörijärjestöjen liitto FEANI:lta Euroinsinööri -nimikettä.

Diplomi-insinöörin työtilanne

Diplomi-insinöörien työtilanne on useimmilla aloilla hyvä. Vastavalmistuneet työllistyvät koulutustaan vastaaviin ja hyvin palkattuihin tehtäviin, eli koulutusta ja suomalaista diplomi-insinöörin asiantuntemusta arvostetaan.