Sivuston käyttötapa: Mobiili

Diplomi-insinöörikoulutus

Diplomi-insinöörin koulutus on teknis-tieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto ja antaa mahdollisuuden moniin eri työtehtäviin. Koulutuksen sisältöön voi myös itse vaikuttaa painottamalla opintojen sisältöä ja harjoittelupaikkojen valintaa omien kiinnostusten mukaisesti. Tulevaisuudessa on myös varmasti olemassa tehtäviä, joita emme vielä osaa edes kuvitella.

Näyttää 1-50 yhteensä 73 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Diplomi-insinöörin valmennuskurssi
Eximia
Valmennuskurssit
Useita (5)
Teknillisiä tieteitä opiskelemaan haetaan yhteisvalinnassa. Diplomi insinöörin opintoihin hakeville on tarjolla starttikursseja fysiikasta ja kemiasta, pitkiä kursseja (startti ja valmennuskurssi yhdessä)...
Diplomi-insinöörikoulutuksen valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (4)
Diplomi insinöörikoulutuksen voi suorittaa Espoon Teknillisessä korkeakoulussa, Tampereen ja Lappeenrannan teknillisissä yliopistoissa, Turun, Oulun ja Vaasan yliopistoissa sekä Åbo Akademissa....
Sähkötekniikka
Oulun yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Sähkötekniikan koulutusohjelma antaa opiskelijoille vahvan matemaattis luonnontieteellisen pohjan sekä laajat perustiedot sähkötekniikasta, erityisesti elektroniikan ja tietoliikennetekniikan alueilta. Kandivaiheen jälkeisiä suuntautumisvaihtoehtoja...
Konetekniikka
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Lappeenranta
Konetekniikan saavutukset konkretisoituvat ympärillämme lukemattomina tuotteina ja yhdyskunnan rakenteina, valtamerilaivoina ja siltoina. Nykyaikainen konetekniikka on yhdistelmä innovatiivista tuotekehittelyä, tietokoneavusteista suunnittelua...
Tietotekniikka
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Lappeenranta
Tietotekniikan ohjelmassa opiskelija oppii hyödyntämään ohjelmointia työkaluna isojen haasteiden ratkaisemisessa. Pääaineopinnoissa keskitytään aluksi perusasioiden ymmärtämiseen sekä ohjelmointitaidon oppimiseen. Taitojen lisääntyessä ohjelmoinnin...
Ympäristötekniikka
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Lappeenranta
Ympäristötekniikan monipuolinen tehtäväkenttä kaipaa yhä enemmän asiantuntijoita vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Alan asiantuntijoiden tavoitteena on ratkaista ihmiskunnan keskeisimmät tulevaisuuden haasteet, joita...
Rakennustekniikka
Tampereen teknillinen yliopisto
         
(1)
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tampere
Rakennustekniikka on nopeasti kehittyvä teknologian ala. Uudenlaiset rakennusmateriaalit, rakentamisen teollistuminen sekä tietoteknisten ratkaisujen kehittyminen tuovat rakennusalalle jatkuvasti positiivisia haasteita. Tiesitkö,...
Automaatiotekniikka
Tampereen teknillinen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tampere
Tiesitkö, että automaatio on läsnä kaikkialla? Esimerkiksi jääkaappi, liikennevalot ja ilmastointi ovat esimerkkejä arkipäivän automaatiosta. Automaatiotekniikan opinnoissa menestyminen vaatii sinulta...
Tuotantotalous
Tampereen teknillinen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tampere
Kaksi kärpästä yhdellä iskulla? Tuotantotalous yhdistää tasapainoisesti tekniikkaa ja taloutta antaen samalla hyvät valmiudet kansainvälisen liike elämän haasteellisiin johtotehtäviin. Valmistuttuasi tuotantotalouden...
Bioinformaatioteknologia
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Oletko kiinnostunut lääketieteestä, mutta lääkäriopinnot eivät ole ehkä sinun juttusi? Haluaisitko kuitenkin yhdistää opinnoissasi tekniikkaa lääketieteeseen tai kenties ratkaista terveyteen...
Konetekniikka
Tampereen teknillinen yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Turku
Konetekniikan diplomi insinöörin tutkintoon johtava kaksivuotinen koulutus järjestetään yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston (TTY), Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Satakunnan...
Tietotekniikka
Tampereen teknillinen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tampere
Tiesitkö, että tietotekniikka on olennainen osa monia tuttuja tuotteita, kuten puhelinta, autoa tai vaikkapa sykemittaria? Maailmaa on vaikea kuvitella ilman...
Tuotantotalous
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
         
(1)
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Lappeenranta
Tuotantotalous rakentaa siltoja tekniikan ja kaupankäynnin välille. Tuotantotaloudessa yhdistyvät matemaattinen ja tekninen ongelmanratkaisu, sekä ihmisten johtaminen. Tuotantotalouden opinnot antavat laajan...
Tietojohtaminen
Tampereen teknillinen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tampere
Ota vastaan Tampereen teknillisen yliopiston tarjoama monipuolinen erikoisosaaminen ja opiskele tietojohtamista! TTY on tunnettu kansainvälisen tason tutkimusosaamisestaan ja opetuksen kehittämiseen...
Tuotantotalous
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Tuotantotalouden koulutusohjelmasta valmistuu tekniikan ja liiketalouden monialaisia osaajia. Opintojen aikana opit ratkomaan ongelmia luomalla arvoa kustannustehokkaasti, luovasti ja ihmisiä ymmärtäen....
Biotekniikka
Tampereen teknillinen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tampere
Biotekniikan opiskeluala kuuluu Tampereen teknillisen yliopiston suosituimpiin koulutuksiin. Biotekniikassa yhdistyvät biologia, luonnontieteet ja tekniikka. Biotekniikan opinnoissa voit syventyä teolliseen biotekniikkaan,...
Master's Programme in Creative Sustainability | Technology
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
The Master's Programme in Creative Sustainability is a cross disciplinary Master’s degree programme of Aalto University School of Art and...
Materiaalitekniikka
Tampereen teknillinen yliopisto
         
(1)
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tampere
Materiaalitekniikan opinnoissa pääset tarkastelemaan materiaalien mikrorakennetta sekä niiden ominaisuuksien, valmistuksen ja käytön välisiä yhteyksiä ja riippuvuuksia. Materiaalitekniikkaa opiskelevan tulee hallita...
Prosessitekniikka
Oulun yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Prosessitekniikan koulutusohjelman keskeisiä asioita ovat teollisuusalasta riippumattomat mekaaniset ja kemialliset prosessit sekä lämmön ja aineensiirtoon liittyvät ilmiöt. Erikoistumisala valitaan kandidaattiopintojen...
Kaivos- ja rikastustekniikka
Oulun yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Kaivos ja rikastustekniikan koulutusohjelmassa koulutetaan asiantuntijoita kallio ja maaperän raaka ainevarojen tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen louhintaan ja rikastukseen. Yhdessä rinnakkaisen geotieteiden...
Kemiantekniikka
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Lappeenranta
Kemiantekniikan ohjelmassa opitaan soveltamaan luonnontieteitä eli matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa tekniikan kehittämiseen. Opiinnot keskittyvät erotustekniikkaan, puhdistusmenetelmiin ja prosessikehitykseen. Erotustekniikalla tarkoitetaan...
Ympäristötekniikka
Oulun yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Koulutusohjelma on monitieteinen antaen valmiudet suunnitella ja kehittää teollisia ja luonnonprosesseja. Ympäristötekniikan koulutusohjelman suorittanut hallitsee energia , raaka aine ja kustannustehokkaan prosessisuunnittelun...
Biotekniikka
Turun yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Turku
Biotekniikka on luontoa ja teknologiaa yhdistävä tieteenala kattaen sovelluksia terveydenhuollosta teollisuuden ratkaisuihin. Biotekniikassa sovelletaan monitieteisen perustutkimuksen tuloksia uusien määritys järjestelmien ja...
Tuotantotalous
Oulun yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Tuotantotalouden opetuksessa yhdistetään tekniikan, talouden, liikkeenjohdon ja käyttäytymistieteiden oppeja. Koulutusohjelmasta valmistuvilla on hyvät valmiudet työskennellä kotimaisissa ja kansainvälisissä tehtävissä eri...
Arkkitehtuuri
Tampereen teknillinen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tampere
Voit opiskella arkkitehtuuria Tampereen teknillisessä yliopistossa joko tutkintoon johtavina opintoina tai erillisinä opintojaksoina. Opetuksen tavoitteena on antaa hyvät valmiudet käytännön arkkitehdin...
Energiatekniikka
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
         
(1)
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Lappeenranta
Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiatekniikan koulutusohjelma tarjoaa eväät syvälliseen tekniseen osaamiseen ja laaja alaiseen energia alojen hallintaan. Energiatekniikan koulutusohjelma antaa vahvan...
Sähkötekniikka
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
         
(1)
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Lappeenranta
Sähkötekniikan ohjelmassa perehdytään nykyaikaisiin ja perinteisiin teknologioihin sekä erilaisiin sähköteknisiin laitteisiin ja järjestelmiin. Opinnoissa painotetaan puhtaan energian tuotantoa ja energian...
Teknillinen fysiikka ja matematiikka
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Teknillisen fysiikan ja matematiikan opinnot luovat pohjan teknologisille sovelluksille ja avaavat ovia monenlaisiin työtehtäviin yrityselämässä, tieteessä ja tutkimuksessa. Teknillisen fysiikan...
Konetekniikka
Tampereen teknillinen yliopisto
         
(1)
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tampere
Konetekniikka pohjautuu luonnontieteiden perusilmiöihin hyödyntäen automaatiota ja tietoteknisiä laskenta ja suunnittelutyökaluja. Suomalainen konetekniikka on usealla alalla saavuttanut maailmanlaajuisesti johtavan aseman....
Teknis-luonnontieteellinen
Tampereen teknillinen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tampere
Haluatko opiskella sopivan pienessä ryhmässä tavallista vaativammassa ja kunnianhimoisemmassa koulutuksessa? Jos vastasit kyllä, voi teknis luonnontieteellinen koulutus olla sopiva juuri...
Master's Programme in Geoengineering
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Geoengineering relies on a wide range of disciplines including geosciences, mechanics and construction. Structures of interest include foundations, roads and...
Tietotekniikka
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Oletko kiinnostunut koodauksesta tai ihmisten ja yritysten ongelmien ratkaisusta? Tietotekniikan opiskelu Aalto yliopistossa avaa tien tietotekniikan alan vaativimpiin työtehtäviin. Tietotekniikan...
Master's Programme in Advanced Materials for Innovation and Sustainability
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Master's Programme in Advanced Materials for Innovation and Sustainability, AMIS, will tackle the theme substitution of critical or toxic materials...
Master's Programme in Geoinformatics
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
n the Master’s Programme in Geoinformatics at Aalto University, students learn the state of the art in modern methods for...
Master's Programme in Mechanical Engineering
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
During the studies students will receive technological education of the highest international standard and earn a M.Sc. degree. Students also...
Master's Programme in Real Estate Economics
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Interested in econometrics? Willing to learn administration and management skills? Ready to manage the most valuable assets a country has?...
Sähkötekniikka
Tampereen teknillinen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tampere
Sähkötekniikan opiskeluala tarjoaa hyvät mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskuntamme tulevaan kehitykseen. Alan monipuolisuus ja laajuus avaavatkin erinomaisia uramahdollisuuksia esimerkiksi elektroniikkasuunnittelijana tai teknologiapäällikkönä....
Master's Programme in Space Science and Technology
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
The main objective of the course is to combine the great diversity of space expertise at six European universities and...
Ympäristö- ja energiatekniikka
Tampereen teknillinen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tampere
Tekniikan avulla voidaan ennaltaehkäistä ympäristövahinkoja sekä tuottaa energiaa ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti. Lisäksi ympäristön kuormitusta voidaan vähentää ja saastuneita kohteita puhdistaa....
Master's Programme in Maritime Engineering
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
The Nordic Master's programme in Maritime Engineering is based on the expertise of the participating universities within naval architecture, offshore...
Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
This programme focuses on future challenges of sustainable built environment, tackling topical global megatrends, such as urbanisation and the need...
Master's Programme in Water and Environmental Engineering
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Water and environmental engineering is essentially about making the world work. With limited natural resources and an increasing demand for...
Master's Programme in Nano and Radio Sciences
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Master’s Programme in Nano and Radio Sciences offers the students fundamental knowledge in areas of micro and nanosciences, micro and...
Informaatioverkostot
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Informaatioverkostojen koulutusohjelmassa tavoitteena on oppia ymmärtämään tieto ja viestintätekniikan vaikutuksia ja mahdollisuuksia sekä lisäksi oppia suunnittelemaan ja kaupallistamaan uusia tuotteita...
Master's Programme in Automation and Electrical Engineering
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Multidisciplinary master’s programme draws from extensive research in mathematical and natural sciences. Flexible curriculum allows students to study a unique...
Master's Programme in Industrial Engineering and Management
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
The Master’s Programme in Industrial Engineering and Management combines engineering with economic and human fundamentals to create value and efficiency....
Master's Programme in Information Networks
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Trans disciplinary master’s programme combines the fields of social sciences, advanced digital technologies and business. The programme prepares students to...
Master's Programme in Innovative and Sustainable Energy Engineering
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
The purpose of the Nordic Master Programme in Innovative and Sustainable Energy Engineering is to provide state of the art...
Master's Programme in European Mining, Minerals and Environmental Program
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Master’s Programme is organized in international cooperation between three Europe’s leading universities in Mining and Resource Engineering. The programme builds on...
Master's Programme in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
The Master's programme in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT) offers advanced education in the field of sustainable energy...
  • = Haastattelu
Näyttää 1-50 yhteensä 73 tulosta
12
Näytä kaikki (23) koulutukset

Diplomi-insinöörin koulutus on teknis-tieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto ja antaa mahdollisuuden moniin eri työtehtäviin. Koulutuksen sisältöön voi myös itse vaikuttaa painottamalla opintojen sisältöä ja harjoittelupaikkojen valintaa omien kiinnostusten mukaisesti. Maailma ympärillämme muuttuu koko ajan, joten tulevaisuudessa on olemassa tehtäviä, joita kukaan ei osaa vielä edes kuvitella.

Koulutusalat

Diplomi-insinöörin tutkinnon aloja ovat puunjalostus, kaivostekniikka ja metallurgia, kone-, sähkö-, rakennus- ja kemiantekniikka, sekä uudempina sähkötekniikasta eriytyneet tieto-, automaatio-, ja bioinformaatiotekniikka, sekä sähköinen media. Teollisuuden tarve saada tekniikkaa tuntevia kaupallisen alan osaajia yritysten johto- ja asiantuntijatehtäviin on synnyttänyt tuotantotalouden alan. Luonnontieteellisen tutkimustiedon soveltaminen tekniikan palvelukseen on synnyttänyt teknillisen fysiikan ja teknis-luonnontieteellisen koulutuksen. Tarkat koulutusalojen nimet vaihtelevat yliopistoittain.

Tutkinnon rakenne

Tutkinnon laajuus on yhteensä 300 opintopistettä, joista 180 kuuluu ensiksi suoritettavaan tekniikan kandidaatin tutkintoon (3 vuotta) ja 120 varsinaiseen diplomi-insinöörin tutkintoon eli maisteritason opintoihin (2 vuotta). Tämä sisältää opintojen lopuksi laadittavan diplomityön, jonka laajuus on 30 opintopistettä.

Tekniikan alan tutkintoihin kuuluu lisäksi harjoittelua, joka tavallisesti tulee hoidettua kesätöiden muodossa. Diplomityö päättötyönä vastaa muiden maisteritutkintojen pro gradu -tutkielmaa. Diplomityö voi olla joko tutkielmaluontoinen tai jonkin teknisen ongelman vaatima selvitystyö ja ratkaisu.

Missä voi opiskella?

Diplomi-insinöörikoulutusta Suomessa järjestää Aalto-yliopiston teknilliset korkeakoulut Espoossa, teknilliset yliopistot Tampereella ja Lappeenrannassa, Turun yliopisto sekä teknilliset tiedekunnat Oulun ja Vaasan yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Suurin osa opiskelupaikoista jaetaan yliopistojen yhteisessä diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa.

Ulkomaille?

Jos haluat opiskella myös ulkomailla, tarjoaa diplomi-insinöörikoulutus siihen hyvät mahdollisuudet. Opiskelijavaihto-ohjelmaan osallistuminen on helpoin ja suosituin tapa lähteä määräaikaisesti ulkomaille. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvatkin moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia.

Koulutuksen yleispätevyyden vuoksi myös opiskelun jälkeinen työnsaanti ulkomailta on hyvin mahdollista. Jos olet kiinnostunut suorittamaan koko diplomi-insinööritutkinnon ulkomailla, ota siinä tapauksessa suoraan yhteyttä kiinnostuksesi kohteena olevaan kouluun.

Diplomi-insinööri työelämässä

Diplomi-insinöörin työ on vaativaa asiantuntijatyötä. Diplomi-insinöörit sijoittuvat tyypillisesti asiantuntija- tai johtotehtäviin, mutta myös myynti-, koulutus-, ja tutkimustyöt ovat tavallisia. Diplomi-insinöörillä on ammatillinen valmius suunnittelutyöhön, mutta diplomi-insinöörin tieteellinen koulutus antaa myös laajemman näkökulman johtoa, kehittämistä ja myyntiä varten sekä tieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen. Diplomi-insinöörin jatkotutkintoja ovat tekniikan lisensiaatin (TkL) ja tekniikan tohtorin (TkT) tai filosofian tohtorin (FT) tutkinnot. Diplomi-insinööri voi myös anoa työkokemusehdon täytyttyä Euroopan Insinöörijärjestöjen liitto FEANI:lta Euroinsinööri -nimikettä.

Diplomi-insinöörin työtilanne

Diplomi-insinöörien työtilanne on useimmilla aloilla hyvä. Vastavalmistuneet työllistyvät koulutustaan vastaaviin ja hyvin palkattuihin tehtäviin, eli koulutusta ja suomalaista diplomi-insinöörin asiantuntemusta arvostetaan.