Diplomi-insinööri - diplomi-insinöörikoulutus, DI

Diplomi-insinööri

Diplomi-insinöörin koulutus on teknis-tieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto ja antaa mahdollisuuden moniin eri työtehtäviin. Koulutuksen sisältöön voi myös itse vaikuttaa painottamalla opintojen sisältöä ja harjoittelupaikkojen valintaa omien kiinnostusten mukaisesti. Tulevaisuudessa on myös varmasti olemassa tehtäviä, joita emme vielä osaa edes kuvitella.

Näyttää 1-50 yhteensä 73 tulosta
Valmennuskurssit
Tekniikka
Diplomi-insinööri Paikkakunta Arvostelut Oppilaitokset
Diplomi-insinöörikoulutuksen valmennuskurssi Useita (4) Valmennuskeskus
Diplomi-insinöörin valmennuskurssi Useita (5) Eximia
Yliopistot ja korkeakoulut
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Arkkitehtuuri
Arkkitehtuuri Oulu Oulun yliopisto
Arkkitehtuuri Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Luonnontieteet
Biotekniikka Turku Turun yliopisto
Tekniikka
Arkkitehtuuri Espoo Aalto-yliopisto
Automaatio- ja informaatioteknologia Espoo Aalto-yliopisto
Automaatiotekniikka Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Bioinformaatioteknologia Espoo Aalto-yliopisto
Biotekniikka Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Energia- ja informaatiotekniikka Vaasa Vaasan yliopisto
Energiatekniikka Lappeenranta          
(1)
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Informaatioverkostot Espoo Aalto-yliopisto
Kaivos- ja rikastustekniikka Oulu Oulun yliopisto
Kemiantekniikka Lappeenranta Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Kemiteknik Turku          
(1)
Åbo Akademi
Konetekniikka Lappeenranta Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Konetekniikka Oulu Oulun yliopisto
Konetekniikka Tampere          
(1)
Tampereen teknillinen yliopisto
Materiaalitekniikka Tampere          
(1)
Tampereen teknillinen yliopisto
Prosessitekniikka Oulu Oulun yliopisto
Rakennustekniikka Tampere          
(1)
Tampereen teknillinen yliopisto
Science and Engineering Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Sähkötekniikka Lappeenranta          
(1)
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Sähkötekniikka Oulu Oulun yliopisto
Sähkötekniikka Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Teknillinen fysiikka ja matematiikka Espoo Aalto-yliopisto
Teknis-luonnontieteellinen Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Tietojohtaminen Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Tietotekniikka Espoo Aalto-yliopisto
Tietotekniikka Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Tuotantotalous Espoo Aalto-yliopisto
Tuotantotalous Lappeenranta          
(1)
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Tuotantotalous Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Ympäristö- ja energiatekniikka Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Ympäristötekniikka Lappeenranta Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Ympäristötekniikka Oulu Oulun yliopisto
Logistiikka
Tuotantotalous Oulu Oulun yliopisto
Tietotekniikka / IT / Ohjelmointi
Tietotekniikka Lappeenranta Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Tietotekniikka Oulu Oulun yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Arkkitehtuuri
Master´s Degree Programme in Architecture Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Tekniikka
Arkkitehtuurin maisteriopinnot Espoo Aalto-yliopisto
Konetekniikka Turku Tampereen teknillinen yliopisto
Maisema-arkkitehtuurin maisteriopinnot Espoo Aalto-yliopisto
Master´s Degree Programme in Automation Engineering Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Master´s Degree Programme in Bioengineering Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Master´s Degree Programme in Electrical Engineering Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Master's Degree Programme in Information Technology Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Master´s Degree Programme in Materials Science and Engineering Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Master's Programme in Advanced Energy Solutions Espoo Aalto-yliopisto
  • = Haastattelu
Näyttää 1-50 yhteensä 73 tulosta
12
Näytä kaikki (23) koulutukset

Diplomi-insinööri - diplomi-insinöörikoulutus, DI -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Diplomi-insinöörin koulutus on teknis-tieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto ja antaa mahdollisuuden moniin eri työtehtäviin. Koulutuksen sisältöön voi myös itse vaikuttaa painottamalla opintojen sisältöä ja harjoittelupaikkojen valintaa omien kiinnostusten mukaisesti. Maailma ympärillämme muuttuu koko ajan, joten tulevaisuudessa on olemassa tehtäviä, joita kukaan ei osaa vielä edes kuvitella.

Koulutusalat

Diplomi-insinöörin tutkinnon aloja ovat puunjalostus, kaivostekniikka ja metallurgia, kone-, sähkö-, rakennus- ja kemiantekniikka, sekä uudempina sähkötekniikasta eriytyneet tieto-, automaatio-, ja bioinformaatiotekniikka, sekä sähköinen media. Teollisuuden tarve saada tekniikkaa tuntevia kaupallisen alan osaajia yritysten johto- ja asiantuntijatehtäviin on synnyttänyt tuotantotalouden alan. Luonnontieteellisen tutkimustiedon soveltaminen tekniikan palvelukseen on synnyttänyt teknillisen fysiikan ja teknis-luonnontieteellisen koulutuksen. Tarkat koulutusalojen nimet vaihtelevat yliopistoittain.


Tutkinnon rakenne

Tutkinnon laajuus on yhteensä 300 opintopistettä, joista 180 kuuluu ensiksi suoritettavaan tekniikan kandidaatin tutkintoon (3 vuotta) ja 120 varsinaiseen diplomi-insinöörin tutkintoon eli maisteritason opintoihin (2 vuotta). Tämä sisältää opintojen lopuksi laadittavan diplomityön, jonka laajuus on 30 opintopistettä.

Tekniikan alan tutkintoihin kuuluu lisäksi harjoittelua, joka tavallisesti tulee hoidettua kesätöiden muodossa. Diplomityö päättötyönä vastaa muiden maisteritutkintojen pro gradu -tutkielmaa. Diplomityö voi olla joko tutkielmaluontoinen tai jonkin teknisen ongelman vaatima selvitystyö ja ratkaisu.

Missä voi opiskella?

Diplomi-insinöörikoulutusta Suomessa järjestää Aalto-yliopiston teknilliset korkeakoulut Espoossa, teknilliset yliopistot Tampereella ja Lappeenrannassa, Turun yliopisto sekä teknilliset tiedekunnat Oulun ja Vaasan yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Suurin osa opiskelupaikoista jaetaan yliopistojen yhteisessä diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa.

Ulkomaille?

Jos haluat opiskella myös ulkomailla, tarjoaa diplomi-insinöörikoulutus siihen hyvät mahdollisuudet. Opiskelijavaihto-ohjelmaan osallistuminen on helpoin ja suosituin tapa lähteä määräaikaisesti ulkomaille. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvatkin moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia.

Koulutuksen yleispätevyyden vuoksi myös opiskelun jälkeinen työnsaanti ulkomailta on hyvin mahdollista. Jos olet kiinnostunut suorittamaan koko diplomi-insinööritutkinnon ulkomailla, ota siinä tapauksessa suoraan yhteyttä kiinnostuksesi kohteena olevaan kouluun.

Diplomi-insinööri työelämässä

Diplomi-insinöörin työ on vaativaa asiantuntijatyötä. Diplomi-insinöörit sijoittuvat tyypillisesti asiantuntija- tai johtotehtäviin, mutta myös myynti-, koulutus-, ja tutkimustyöt ovat tavallisia. Diplomi-insinöörillä on ammatillinen valmius suunnittelutyöhön, mutta diplomi-insinöörin tieteellinen koulutus antaa myös laajemman näkökulman johtoa, kehittämistä ja myyntiä varten sekä tieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen. Diplomi-insinöörin jatkotutkintoja ovat tekniikan lisensiaatin (TkL) ja tekniikan tohtorin (TkT) tai filosofian tohtorin (FT) tutkinnot. Diplomi-insinööri voi myös anoa työkokemusehdon täytyttyä Euroopan Insinöörijärjestöjen liitto FEANI:lta Euroinsinööri -nimikettä.

Diplomi-insinöörin työtilanne

Diplomi-insinöörien työtilanne on useimmilla aloilla hyvä. Vastavalmistuneet työllistyvät koulutustaan vastaaviin ja hyvin palkattuihin tehtäviin, eli koulutusta ja suomalaista diplomi-insinöörin asiantuntemusta arvostetaan. TEKin tilastoista voit tutkia tarkemmin tämänhetkistä palkka- tai työllisyystilannetta.

Onnea opintoihisi!