Sivuston käyttötapa: Mobiili

Eläinlääkärikoulutus

Eläinlääkäriksi voi opiskella Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Koulutus kestää noin kuusi vuotta. Eläinlääkäri ehkäisee ja hoitaa eläinten sairauksia sekä työskentelee elintarviketurvallisuuden eteen.

Lue lisää ja ota selvää onko eläinlääkärin ammatti sinun valintasi!

 
Näyttää 1-2 yhteensä 2 tulosta
   
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Eläinlääkärikoulutus englanniksi Valenciassa
Study for a better future
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Valencia
Haaveiletko eläinlääkärin ammattista? Haluaisitko opiskella eläinlääkäriksi ulkomailla? Study for a better future auttaa sinua veloituksetta hakemaan eläinlääkärin koulutukseen Valenciaan. Koulutettuna...
Eläinlääketieteen opinnot Unkarissa
Veridium Education
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Budapest
Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto on mahdollista suorittaa Unkarin Budapestissa englannin kielellä. Koulutuksen pituus on noin 5,5 vuotta ja opinnot ovat vastaavia...
  • = Videoesittely
Näyttää 1-2 yhteensä 2 tulosta
 

Kaupunkineläinlääkäri, valvontaeläinlääkäri, eläinlääkäri opetusklinikalla, praktikkoeläinlääkäri, luennoitsija, tutkija, hygieenikko.. Eläinlääkärin koulutus antaa valmiudet monenlaiseen työhön. Lue lisää eläinlääkärin koulutuksesta, opinnoista, työnkuvasta, työpaikoista ja palkkauksesta!

Eläinlääkärin koulutus

Suomessa eläinlääkäriksi voi opiskella Helsingin yliopistossa. Opinnot suoritetaan Viikin kampuksella lukuunottamatta tuotantoeläinlääketieteen opetusta, joka tapahtuu Mäntsälässä.

Eläinlääketieteen koulutusohjelmaan on otettu vuosittain noin puolisen sataa opiskelijaa. Pääsykokeessa mitataan hakijoiden biologian, kemian sekä fysiikan taitoja. Valintakokeessa on myös aineisto-osuus, johon hakija pääsee tutustumaan vasta valintakoetilanteessa.

Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa opiskelevat perehtyvät eläinlääketieteen lisäksi eläinlääkintähuoltoon ja elintarvike- sekä ympäristöhygieniaan. Koulutuksessa pureudutaan alan tietelliseen tutkimukseen ja analysoidaan kokonaisvaltaisesti sitä, miten eläinten, ihmisten sekä ympäristön hyvinvointia voidaan edistää ja tukea.

Eläinlääkärin opinnot

Opiskelu koostuu teoriapainotteisista luennoista, esimerkiksi eläinten anatomian opinnoista, pienryhmätöistä sekä käytännön harjoituksista. Eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan kuuluu myös Yliopistollinen eläinsairaala, jossa opetellaan käytännönläheisesti eläinlääkärin ammatissa toimimista.

Opinnot alkavat kolmivuotisilla eläinlääketieteen kandidaatin opinnoilla ja jatkuvat komivuotisiin eläinlääketieteen lisensiaatin opintoihin. Nämä tutkinnot suoritettuaan opiskelija voi toimia eläinlääkärinä.

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon jälkeen opiskelija voi suorittaa ammatillisen jatkotutkinnon, josta valmistuu erikoiseläinlääkäriksi. Erikoiseläinlääkärin tutkinnon jälkeen on mahdollista jatkaa opiskelua eläinlääketieteen tohtoriksi.

Eläinlääkärin erikoistumisvaihtoehdot:

  • Pieneläinsairaudet
  • Hevossairaudet
  • Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito
  • Tarttuvat eläintaudit
  • Ympäristöterveydenhuolto
  • Elintarviketuotannon hygienia

Eläinlääkäriksi voi opiskella myös ulkomailla. Esimerkiksi Viron Tartossa opiskelee monia suomalaisia eläinlääkäriopiskelijoita. Euroopan Unionin alueella opiskeltu tutkinto on yleensä melko vaivatonta laillistaa Suomessa.

Eläinlääkärin työnkuva

Eläinlääkärin työ on asiakaspalveluammatti. Työssä tarvitaan vuorovaikutus- sekä empatiataitoja, ripeää päätöksentekokykyä sekä motivaatiota tehdä työtä vaihtelevissa ja haastavissa olosuhteissa.

Eläinlääkärin työnkuva on laaja. Eläinten terveyden ja sairauksien hoidon lisäksi eläinlääkäri ottaa osaa eläinsuojelukysymyksiin sekä on mukana ehkäisemässä tarttuvien eläintautien leviämistä. 

Työhön liittyy ihmisten elinympäristön terveellisyydestä huolehtiminen. Esimerkiksi tarkastuseläinlääkäri työskentelee elintarvikevalvonnassa ja on valtion viranhaltija lihanjalostuslaitoksessa. Tarkastuseläinlääkärin tehtävä on vastata lihan laadusta ja prosessin hygieniasta. Työnkuvaan kuuluu koko lihanjalostusketjun turvallisuuden valvonta aina eläinten kuljetuksesta, teurastukseen ja lihan jalostukseen.

Tavallinen eläinlääkärin työpäivä voi sisältää potilastyötä, kirurgisia toimenpiteitä ja esimerkiksi vierailuja maatiloilla. Suurilla klinikoilla työskentelevät eläinlääkärit erikoistuvat useammin tiettyyn alueseen, esimerkiksi eläinten suun ja hampaiden hoitoon.

Missä eläinlääkäri voi työskennellä?

Suomessa on tällä hetkellä reilut 2000 laillistettua eläinlääkäriä, joista naisia on noin kaksi kolmasosaa. Eläinlääkärin työympäristöt vaihtelevat maaseudusta kaupunkeihin ja kansainvälisiin ympäristöihin. Eläinasemien lisäksi eläinlääkärit voivat tehdä töitä myös elintarvike- ja lääketeollisuuden parissa.

Eläinlääkäreillä on hyvät työllisyysnäkymät. Tämä johtuu osin siitä, että ihmiset ottavat useammin lemmikkieläimiä ja harrastavat eläinten parissa yhä enemmän.

Myös elintarvikkeiden ja tarttuvien eläintautien valvonta on ala, johon eläinlääkäreitä tulee työllistymään entistä enemmän.

Eläinlääkäriliitto toimii Suomessa eläinlääkäreiden edunvalvojana. Liiton  mukaan noin kolmasosa eläinlääkäreistä työskentelee yksityisellä sektorilla ammatinharjoittajan, yrittäjänä tai työsuhteessa.

Vajaan kolmanneksen eläinlääkäreistä työllistää kunnat ja vajaa kaksikymmentä prosenttia eläinlääkäreistä työskentelee valtion tai Euroopan Unionin tehtävissä. Loput parikymmentä prosenttia tekevät muita tehtäviä, kuten sijaisuuksia tai työskentelevät ulkomailla.

Eläinlääkäreiden palkkaus

Eläinlääkäreiden palkkaus vaihtelee paljon, vaikka koulutus on kaikilla Suomessa opiskelleilla sama. Eläinlääkärin työehtosopimuksen peruspalkka on noin 2000 euroa. Silti palkka voi helposti kivuta 4000 euroon. Esimerkiksi kuntien eläinlääkäreillä kokonaispalkka riippuu siitä, kuinka paljon potilaita yhdellä eläinlääkärillä on.

Lähteet: sell.fi, vetmed.helsinki.fi, taloussanomat.fi, mol.fi 


 

Lue lisää koulutusuutisia Lisää eläimiin liittyviä koulutuksia

Lue lisää koulutusuutisia Lääketiede ja farmasia

Lue lisää koulutusuutisia Lue elintarvikealasta

Lue lisää koulutusuutisia Lue luonnontieteellisestä alasta