Sivuston käyttötapa: Mobiili

Farmaseutti

Farmaseutti on suorittanut yliopistossa kolmivuotisen alemman korkeakoulututkinnon. Farmaseutit työskentelevät pääsääntöisesti apteekeissa asiakaspalvelu- ja asiantuntijatehtävissä. Farmaseutit ovat tarkkoja ja huolellisia ja heillä on vankka tietämys lääkeaineista ja niiden vaikutuksista.

 
Näyttää 1-4 yhteensä 4 tulosta
   
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Proviisorikoulutus englanniksi Valenciassa
Study for a better future
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Valencia
Haluatko opiskella proviisoriksi ulkomailla? Study for a better future auttaa sinua veloituksetta hakemaan proviisorikoulutukseen Valenciaan, Espanjaan. Proviisorin koulutusohjelma seuraa EU-säädöksiä...
Farmasian valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (2)
Farmasiaa voi opiskella Helsingin ja Kuopion yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Farmasian opinnot perehdyttävät lääkeaineiden kemiaan ja valmistukseen, lääkehoitoon sekä biolääketieteelliseen...
Biologian ja luonnontieteiden linja
Alkio-opisto
Kansanopistot
Jyväskylä
Haluatko yliopistoon opiskelemaan biotieteitä, ravitsemustieteitä tai luonnontieteitä vai kenties farmaseutiksi tai proviisoriksi? Alkio-opiston biologian ja luonnontieteiden linja antaa valmiuksia korkeakoulujen...
Riga Stradiņš University
HeiHei! Travel
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Latvia
Oletko kiinnostunut lääketieteen tai sosiaali- ja terveysalan opiskelusta ulkomailla? Riga Stradiņš University on Latviassa sijaitseva julkinen yliopisto, joka keskittyy nimenomaan lääketieteen...
  • = Videoesittely
Näyttää 1-4 yhteensä 4 tulosta
 

Farmaseutti

Farmaseutiksi voi kouluttautua suorittamalla yliopistossa alemman korkeakoulututkinnon. Sen voi suorittaa Suomessa Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Osa farmaseuteista suorittaa myös ylemmän korkeakoulututkinnon, jolloin tutkintonimike on proviisori.

Farmaseutti tuntee lääkkeet!

Farmaseutin koulutus

Kaikki farmaseutit suorittavat yliopistossa kolmivuotisen alemman korkeakoulututkinnon (180 opintopistettä).  Farmasia on ala, joka perustuu kemiaan, fysiikkaan ja biologiaan sekä yhteiskuntatieteisiin. Farmaseutin koulutus sisältää muun muassa seuraavia sisältöjä:

  • lääkeaineiden ominaisuudet ja vaikutukset elimistössä
  • lääkevaikutuksen kemialliset ominaisuudet
  • luonnosta saatujen aineiden lääkkeellisiä vaikutuksia
  • lääkkeiden valmistusprosessit, analytiikka sekä uusien lääkemolekyylien suunnittelu
  • lääkkeiden käyttöön liittyvät kysymykset yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta

Farmaseutin koulutuksessa yhdistetään monipuolisesti sekä teoriaa että käytäntöä. Luentojen lisäksi opiskeluun kuuluu paljon käytännön harjoituksia, kuten laboratoriotöitä ja asiakaspalveluharjoituksia. Farmaseutin koulutukseen kuuluu myös puolen vuoden palkallinen harjoittelu apteekissa.

Osa farmaseuteista haluaa jatkaa opintoja ja kouluttautua proviisoriksi. Proviisorin tutkinto on kaksivuotinen ylempi ammattikorkeakoulututkinto (120 opintopistettä). Proviisori on farmaseutin tavoin lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntija, mutta proviisorin työhön sisältyy myös liikkeen- ja työnjohtoa sekä suunnittelu- ja koulutustehtäviä.

Farmaseutin työn vaatimukset 

Farmaseutin  työssä on tärkeää tuntea lääkkeet, niiden vaikutukset sekä haittavaikutukset, yhteensopivuus sekä säilytys- ja käyttötavat. Koska farmaseutin työskentely painottuu apteekkityöhön, on asiakaspalveluhenkisyys erityisen tärkeää. Farmauseutin on ymmärrettävä asiakkaan ongelma ja osattava välittää tietoa asiakkaalle sekä auttaa asiakasta ratkaisun teossa. Monilla farmaseuteilla voi olla vakaviakin terveydellisiä ongelmia, joten farmaseutin tulee osata suhtautua asiakkaaan tarpeisiin ja ongelmiin sekä asiantuntevasti että myötätuntoisesti.

Farmaseutin työ on usein kiireistä ja sisältää paljon keskeytyksiä, joten hyvä stressinsietokyky on ehdoton etu. Lääkkeiden parissa työskentely edellyttää myös suurta tarkkuutta ja huolellisuutta sekä hyvää keskittymiskykyä. Farmaseutit voivat toimia lisäksi koulutustehtävissä, jolloin sekä kirjallisista että suullisista esiintymistaidoista on paljon hyötyä.

Farmaseutit työelämässä

Farmaseutti on laillistettu ammattihenkilö, jolla on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran myöntämä lupa. Suurin osa farmaseuteista työskentelee yksityisissä apteekeissa mutta työpaikkoja löytyy myös sairaala-apteekeista, terveyskeskuksien lääkekeskuksista sekä lääketeollisuuden ja -tukkukaupan yrityksistä. Farmauseutit voivat työskennellä myös hallintotehtävissä ja muissa lääkealan tehtävissä esimerkiksi Kansaneläkelaitoksessa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa sekä terveydenhuollon oppilaitoksissa. Farmauseutti on asiantuntija ja asiakaspalvelija, joka kertoo asiakkaalle lääkkeen vaikutuksista. Farmaseutti osaa myös kertoa eri lääkkeiden yhteensopimattomuudesta ja mahdollisista haittavaikutuksista sekä lääkkeiden säilytyksestä.

Apteekkialan työllisyystilanne on hyvä ja ala on vakaa työllistäjä, sillä lääketuotteiden kysyntä pysyy tasaisena suhdanteista riippumatta. Myös väestön ikääntyminen vaikuttaa apteekkipalveluiden kysyntään.  Farmaseutin vähimmäispalkka määräytyy apteekeissa farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen mukaan. Lisäksi palkan määrään vaikuttavat suoritettu farmasian perustutkinto (farmaseutti/proviisori), työtehtävät, kertyneet työvuodet ja erilaiset lisät.  Farmaseutin kuukausipalkka on noin 2 000–3 000 euroa ja proviisorin noin 3 000–4 500 euroa.

» Lue lisää lääketieteestä ja farmasiasta

» Tutustu sosiaali- ja terveysalan työelämätietoon

Lähteet: ammattinetti.fi, opintoluotsi.fi, apteekkariliitto.fi