Sivuston käyttötapa: Mobiili

Hammashoito

Onko mielestäsi kaunis hymy pääasia? Siinä tapauksessa haluat ehkä hankkia koulutuksen hammashoidon alalta! Ammattivaihtoehtoja alalla on monia, kuten hammaslääkäri, suuhygienisti ja hammashoitaja. Minkä tahansa ammatin valitsetkaan, tärkeää on kykysi tiimityöskentelyyn. Hammashoidon kouluttautumisvaihtoehdoista voit lukea lisää alta.

 
Näyttää 1-8 yhteensä 8 tulosta
   
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Sosiaali- ja terveysalan koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut syventää työelämästä jo saamaansa ammatillista osaamista. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa opiskelijasta tulee valitsemansa alan...
Suuhygienistikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Haluatko tehdä suuhygienistin töitä terveydenhuollossa? Savonia-ammattikorkeakoulussa voit opiskella suuhygienistiksi. Kolme ja puoli vuotta kestävät opinnot ovat laajudeltaan 210 opintopistettä ja...
Hammaslääkärikoulutus englanniksi Valenciassa
Study for a better future
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Valencia
Study for a better future on ensimmäinen ja suurin yritys, joka tarjoaa kanavan opiskella hammaslääkäriksi Espanjassa! Opiskele hammaslääkäriksi ulkomailla –...
Hammasteknikkokoulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Hammasteknikko on suun terveydenhuollon asiantuntija, joka suunnittelee ja valmistaa erilaisia hammasproteeseja ja oikomiskojeita. Hammasteknikon työssä yhdistyvät perinteinen käsityö ja nykypäivän...
Hammastekniikan perustutkinto | hammaslaborantti
Stadin ammattiopisto
Ammatilliset oppilaitokset
Helsinki
Hammaslaborantti valmistaa terveydenhuollon ammattihenkilön tilauksen mukaisia suuhun sijoitettavia lääkinnällisiä laitteita ja edistää siten asiakkaan purentaelimen kuntouttamista.  Hammaslaborantti työskentelee suun terveydenhuollossa...
Hammastekniikan perustutkinto | hammaslaborantti
Stadin aikuisopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Hammaslaborantti työskentelee hammaslaboratoriossa yhdessä hammasteknikon kanssa. Työpaikka voi löytyä myös hammaslääkärin tai erikoishammasteknikon potilasvastaanotolta tai hammasteknisen alan tarvikeliikkeistä myynti- ja...
Hammaslääketieteen opinnot Unkarissa
Veridium Education
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Useita (3)
Hammaslääketieteen opinnot Unkarissa tarjoaa mahdollisuuden valmistua hammaslääkärialan ammattilaiseksi tai tutkijaksi. Hammaslääkäriksi on mahdollista opiskella kolmessa eri yliopistossa englannin kielellä. Koulutus...
Suuhygienistikoulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Suuhygienisti edistää ja ylläpitää suun terveyttä, hoitaa ja ehkäisee suu- ja hammassairauksia sekä opastaa ja ohjaa hampaidenhoidossa. Suuhygienistiltä edellytetään käden taitoja, vuorovaikutus-...
  • = Videoesittely
  • = Yo-pohjaiset koulutukset
Näyttää 1-8 yhteensä 8 tulosta
 

Hammashoito

Hammashoidon alalla työskentelevät asiantuntijat ovat erikoistuneet tutkimaan, hoitamaan ja ehkäisemään suun ja leuan alueen sairauksia ja vammoja. Keskeistä on sairauden tai vamman oikea diagnoosi, jonka perusteella hammaslääkäri päättää annettavasta hoidosta.

Hammashoidon asiantuntijat työskentevät usein yhteistyössä toistensa kanssa. Hammashoidossa voi kouluttautua monella eri tasolla, moneen eri ammattiin.

Hammashoito

Hammaslääkäri

Hammaslääkäriksi voi kouluttautua lukemalla hammaslääketiedettä yliopistossa. Suomessa hammaslääkäriksi voi opiskella Helsingin, Oulun ja Turun yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa, joissa suoritetaan 5 vuotta kestävä hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto (HLL).

Hammaslääketieteen lisensiaatti saa oikeuden toimia itsenäisenä hammaslääkärinä suoritettuaan peruskoulutuksen jälkeen 9 kuukautta kestävän käytännön palvelun. Erikoishammaslääkäriksi voi valmistua suorittamalla hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon jälkeen erikoishammaslääkärin tutkinnon. Ennen erikoistumiskoulutukseen hakeutumista on työskenneltävä vähintään 2 vuotta hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä. Hammaslääkärit ja erikoishammaslääkärit voivat suorittaa myös tieteellisen jatkotutkinnon, hammaslääketieteen tohtorin tutkinnon.

Suurin osa hammaslääkäreistä työskentelee terveyskeskuksissa tai yksityisvastaanotoilla. Työ on vastuullista ja edellyttää monimutkaisen tiedon hallintaa, sekä kädentaitoja, nopeaa päättelykykyä ja stressinhallintaa. Hammaslääkäri tutkii ja hoitaa suun ja leuan alueen sairauksia ja vammoja. Työn tavoitteena on suun terveydentilan kohentaminen, suu- ja hammassairauksien parantaminen, sekä niiden ennaltaehkäisy ja vähentäminen.

Hammaslääkärin työn lähtökohta on potilaan tutkiminen. Tutkimuksen perusteella hammaslääkäri määrittää taudin, eli tekee diagnoosin, sekä tekee potilaalle hoitosuunnitelman. Suun terveydellä on suuri vaikutus ihmisen yleisterveyteen ja toisinaan hammaslääkärin on selvitettävä, ovatko suun ongelmat mahdollisesti oireita muista sairauksista.

Yleisimpiä hammaslääkärin tehtäviä ovat mm. hampaiden paikkaaminen, suun alueen tulehdusten hoitaminen, hampaiden oikominen, sekä hampaiden poistoon ja proteeseihin liittyvät työt.

Suuhygienisti

Suuhygienistin tutkinto suoritetaan ammattikorkeakoulututkintona jonka laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. Suuhygienisti työskentelee itsenäisesti suun terveydenhuollon työryhmässä. Työtä tehdään yhdessä niin potilaan, kuin muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Suuhygienistin työn tavoitteena on edistää väestön suun terveyttä ja hyvinvointia. Suuhygienisti osallistuu hammaslääketieteellisen hoidon tarpeessa olevien potilaiden kokonaishoitoon. Suuhygienisti vastaa terveysneuvonnasta ja osallistuu terveyttä edistävään hoitotyöhön. Tehtäviin kuuluvat mm. eri ikäryhmien suun terveystarkastukset, hoidon tarpeen arviointi ja hoidon toteutus yhteistyössä muun suun terveydenhuollon henkilöstön kanssa.

Työ edellyttää suun hoitotyön hallintaa ja osaamista hammaslääketieteen eri osa-alueilla (kariologia, parodontologia, kirurgia, protetiikka ym.), sekä kykyä itsenäiseen kliiniseen työskentelyyn. Suuhygienisti toteuttaa koulutuksensa antamien valmiuksien mukaisia suun hoitotoimenpiteitä yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan. Suuhygienisti voi toimia työyksikkönsä esimiehenä.

Hammashoitaja

Hammashoitajaksi voi valmistua suoraan suun terveydenhoidon koulutusohjelman kautta, jolloin saa valmiuden toimia niin hammashoitajana, kuin lähihoitajana. Vastaavasti alalle pääsee myös kouluttautumalla lähihoitajaksi ja suuntautumalla suun terveydenhoitoon. Molemmat koulutusohjelmat ovat toisen asteen perustutkintoja ja kestävät yleensä 120 opintoviikkoa.

Hammashoitaja toimii perus- tai erikoissairaanhoidossa, joko kunnallisissa tai yksityisissä terveydenhuoltopalveluissa, kuten esimerkiksi terveyskeskuksissa, yksityisvastaanotoilla tai erilaisissa hoitolaitoksissa. Hammashoitajan työn tavoitteena on väestön suun terveydentilan kohentaminen, sekä suun sairauksien parantaminen, vähentäminen ja ennaltaehkäisy.

Hammashoitajan toimenkuvaan kuuluu huolehtia potilasturvallisuudesta, potilaan valmistelusta hoitoa varten, sekä vastaanoton toimintavalmiudesta. Hammashoitajan tulee osata erilaiset hoitokäytännöt, sekä hallita hoitotyössä tarvittavat instrumentit, materiaalit ja erilaiset tietojärjestelmät.

Hammashoitaja osallistuu suun alueen sairauksien tutkimukseen ja hoitoon, sekä terveydenedistämistyöhön yhteistyössä hammaslääkärin ja suuhygienistin kanssa, mutta voi myös työskennellä itsenäisesti potilaiden kanssa. Työtehtäviä ovat muun muassa suun terveyden tarkastukset, hoidontarpeen arvioinnit, suun terveydenedistäminen, sekä oikomishoidon osatehtävät.

Hammashoito

Työllisyystilanne

Hammashuoltoalan työllisyystilanne on työnhakijoiden kannalta yleisesti ottaen hyvä tai erinomainen. Työttömyyttä ei alalla käytännössä juuri esiinny.

Erityisesti terveyskeskuksissa on pulaa hammaslääkäreistä. Kysyntä hammasläkäreistä tulee kasvamaan entisestään, sillä eläkkeelle jääviä on enemmän kuin uusia alalle valmistuvia. Sama koskee erikoishammaslääkäreitä. Myön osa-aikaisena työskenteleminen tai osa-aikaeläkkeellä oleminen on yleistä.

Suuhygienistien työllisyystilanne on pääasiassa hyvä, mutta alueellisia eroja esiintyy. Myös hammashoitajien (lähihoitajien) työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, samoin kuin hammasteknikkojen ja hammaslaboranttien.

Lisäksi väestön ikääntyminen lisää sosiaali- ja terveysalan palvelujen kysyntää, minkä vuoksi lisää työtekijöitä kaivataan jatkuvasti.

viiva

Lisää sosiaali- ja terveysalaan liittyvää sisältöä:

»Sosiaali- ja terveysalan työllisyystilanne ja ammatit

»Sosiaali- ja terveysala

»Fysioterapeutti

»Kiropraktikko / Naprapaatti

»Luonnonlääketiede

»Lähihoitaja / Sairaanhoitaja / Terveydenhoitaja

»Sosiaaliala

Lähteet: terveyskirjasto.fi, stal.fi, ammattinetti.fi