Sivuston käyttötapa: Mobiili

Johtaminen ja henkilöstöhallinto

Henkilöstö- ja työympäristökysymykset käsittelevät työpaikalla vallitsevia ihmissuhteita ja viihtyvyyttä. Fyysisten tekijöiden lisäksi myös työympäristön psyykkiset aspektit on tärkeää osata ottaa huomioon. Työnantaja on päävastuussa työntekijöiden työympäristöstä - työn tulee sopia työntekijälle eikä päinvastoin.

 
Näyttää 1-50 yhteensä 97 tulosta
   
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Johtaminen
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Johtamisen ja markkinoinnin sisältöjä yhdistävä pääaine tarjoaa uusia näkökulmia liiketoimintaosaamiseen. Liiketoiminnan kehittämisen keskeisinä kilpailutekijöinä painotetaan elämyksellisyyttä, esteettisyyttä, etiikkaa ja ekologisuutta. Pääaineen kilpailukykyisyys perustuu ajankohtaisuuden lisäksi liiketoiminnan ymmärtämiseen...
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen | YAMK
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Hämeenlinna
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtaminen- koulutus on tarkoitettu sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö-, ensihoitaja- ja sosionomitutkinnon suorittaneille, jotka työskentelevät johtamis - tai...
Kriisi- ja erityistilanteiden johtaminen
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Vantaa
Laurea-ammattikorkeakoulun kriisi- ja erityistilanteiden johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto kouluttaa sosiaali- ja terveysalan osaajia asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtäviin. Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon...
Yrityksen kasvuun johtamisen koulutus
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Vantaa
Laureassa voit suorittaa 90 opintopisteen laajuisen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan yrityksen kasvuun johtamisen koulutuksen. Yrityksen kasvuun johtaminen vaatii monipuolista osaamista, näkemystä, asennetta, kulttuurin ymmärrystä...
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus | YAMK
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kajaani
Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Centria ammattikorkeakoulu toteuttavat yhdessä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan Teknologiaosaamisen johtamisen koulututuksen tekniikan koulutusalalle. Koulutus  on tarkoitettu tekniikan ja...
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus | YAMK
Karelia-ammattikorkeakoulu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Joensuu
Teknologiaosaamisen johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto lisää opiskelijan kehittämisvalmiuksia yritysten ja organisaatioiden johtotehtävissä ja antaa valmiuksia opiskelijan oman osaamisen ylläpitoon ja ammattitaidon kehittämiseen....
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus | insinööri | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen ammattikorkeakoulututkinto, jonka tavoitteena on yhdistää opiskelu ja työelämän kehittäminen sekä syventää osallistujien ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta....
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus on insinööreille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen ylempi AMK-koulutus, joka antaa valmiudet kehittyä hyvää asiantuntemusta vaativissa johtamis- ja asiantuntijatehtävissä....
Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa​
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Espoo
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, jotka haluavat syventää ammatillista asiantuntijuuttaan muutoksen toimijana ja edistäjänä. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen rakenne muodostuu...
Sosiaali- ja terveysalan johtamisen koulutus
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Vantaa
Laureassa voit suorittaa 90 opintopisteen laajuisen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan sosiaali- ja terveysalan johtamisen koulutuksen. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa terveyden edistämisen osaamista...
Tulevaisuuden liiketoiminnan johtamisen koulutus | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Mikkeli
Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen antaa valmiuksia pk-yrityksen liiketoiminnan jatkuvaan uudistamiseen. Voit edetä vastuullisempiin tehtäviin, luoda uusia urapolkuja liike-elämässä tai saada nostetta...
Johtamisen erikoisammattitutkinto
Markkinointi-instituutti
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Espoo
Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) soveltuu sinulle, jolla on jo käytännön kokemusta johtamisesta. JET-koulutuksessa kehityt entistä tavoitteellisemmaksi ja menestyneemmäksi johtajaksi omalla alallasi....
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus | YAMK
Centria-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kokkola
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma vastaa muuttuvassa toimintaympäristössä toimivien alan asiantuntijoiden tarpeisiin lisäämällä johtamis- ja kehittämisosaamistaan. Tutkinnon suorittanut...
Sosiaali- ja rikosseuraamusalan johtamisen ja kehittämisen koulutus
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Vantaa
Laureassa järjestettävän sosiaali- ja rikosseuraamusalan johtamisen ja kehittämisen koulutus on 90 opintopisteen laajuinen ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Koulutuksesta valmistuu sosiaalialan asiantuntijoita, jotka...
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto | talous
Markkinointi-instituutti
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Espoo
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnossa syvennytään taloushallinnon toimintaprosessiin. Koulutus sopii henkilöille, joilla on jo työkokemusta taloushallinnon asiantuntijatehtävistä ja jotka työskentelevät taloushallinnon...
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto | talous (Oulu)
Markkinointi-instituutti
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Oulu
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnossa syvennytään taloushallinnon toimintaprosessiin. Koulutus sopii henkilöille, joilla on jo työkokemusta taloushallinnon asiantuntijatehtävistä ja jotka työskentelevät taloushallinnon...
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus | YAMK
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Hämeenlinna
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus on tarkoitettu tekniikan alan koulutuksen saaneille henkilöille, jotka tarvitsevat työssään tekniikan alan esimiestyön osaamista. Koulutusohjelma antaa hyvät valmiudet...
Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen koulutus | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kotka
Ylempään AMK-tutkintoon johtava ensihoidon koulutus on suunnattu ensihoitajille, sairaanhoitajille, kenttäjohtajille ja muille ensihoidon tehtävissä toimiville ammattilaisille. Suorittamalla ensihoidon kehittämisen ja...
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus | insinööri | YAMK
Centria-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kokkola
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus järjestetään yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Centria-ammattikorkeakoulujen kesken. Opinnot suoritetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa kiinteässä yhteydessä omiin työtehtäviin. Opiskelussa...
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kotka
Koulutus antaa vastauksen peruskysymykseen: mitä jokaisen esimiehen tulee tietää ja osata ihmisten johtamisesta ja henkilöstöasioista? Koulutus on suunnattu AMK-tutkinnon suorittaneille...
Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutus | YAMK
Haaga-Helia
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutus on palvelutoimialalle, erityisesti hotelli-, ravintola- ja matkailualaan, keskittyvä työelämälähtöinen koulutusohjelma. Koulutus syventää laaja-alaisesti opiskelijan ammattiosaamista ja kehittää myös...
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Savonian sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijoista sosiaali- ja terveysalan osaajia asiantuntijatehtäviin. Valmistuttuasi olet valmis...
Markkinoinnin johtamisen tutkinto, MJD
Markkinointi-instituutti
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Espoo
Markkinointi-instituutin MJD-tutkinto on markkinoinnin alalla tunnettu ja arvostettu koulutus, joka sopii  markkinoinnin, viestinnän tai myynnin vaativissa tehtävissä toimiville. Tutkinto sopii...
Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Vantaa
Haluatko toimia kosmetiikka-alan kehittäjänä tai johtajana? Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen -koulutukseen tavoitellaan osallistujia, jotka haluavat kehittyä omassa työssään tulevaisuuteen suuntautuneiksi...
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto | henkilöstö (Oulu)
Markkinointi-instituutti
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Oulu
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnossa syvennytään henkilöstöhallinnon toimintaprosessiin. Koulutus sopii henkilöille, joilla on jo työkokemusta henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävistä ja jotka työskentelevät henkilöstöhallinnon...
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto | henkilöstö
Markkinointi-instituutti
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Espoo
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnossa syvennytään henkilöstöhallinnon toimintaprosessiin. Koulutus sopii henkilöille, joilla on jo työkokemusta henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävistä ja jotka työskentelevät henkilöstöhallinnon...
Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus | YAMK
Haaga-Helia
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Vierumäki
Liikunnanohjaajan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella on entistä paremmat valmiudet työskennellä liikunta- ja hyvinvointipalveluyritysten, liikunnan ja kansalaisjärjestöjen sekä kunnallisen liikuntatoimen asiantuntija-, kehittämis-...
Sosiaalisen kuntoutuksen ja terveyden edistämisen johtamisen ja kehittämisen koulutus
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Espoo
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, jotka haluavat syventää menetelmällistä asiantuntijuuttaan sekä tutkimus-, kehittämis- ja johtamisvalmiuksiaan sosiaalisen kuntoutuksen, terveyden...
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Sosiaali- ja terveysala sisältää hoitotyön ohella paljon hallinnollista työtä. Ala tarvitsee hallinnon osaajia kehittämään ja johtamaan hoitotyötä. Tarve on suuri...
Turvallisuusjohtaminen | tradenomi (YAMK)
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Espoo
Laurea-ammattikorkeakoulun turvallisuusjohtamisen koulutus antaa valmiudet organisaatioiden vaativiin johto- ja kehitysstehtäviin. Koulutusohjelmasta valmistunut on turvallisuusasioiden asiantuntija, joka omaa tehtävään vaadittavat kieli-...
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Tampereen seudun ammattiopisto | Tredu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Useita (2)
Tredu auttaa sinua kehittymään esimiehenä ja johtajana! Lähiesimiestyön ammattitutkinnosta saat laajat perustiedot esimiestyöstä, työkaluja oman työryhmän johtamiseen ja virallisen todistuksen...
Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Mikkeli
Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutuksessa kehität matkailu- ja ravitsemispalvelujen liiketoiminnan, prosessien ja johtamisen asiantuntijuuttasi. Innovatiivisella otteella kehität myös oman työorganisaatiosi toimintaa....
Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Espoo
Koulutuksessa opiskelija kehittää asiantuntijuuttaan johtamisessa, kehittämisessä sekä asiakastyössä syventämällä ymmärrystään ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja päätöksenteosta. Pääpaino on psykologiaan ja käyttäytymistieteisiin pohjautuvassa osaamisessa. Kohteena on...
Teknologiaosaamisen johtamisen insinöörikoulutus | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Kiinnostaako työllistyminen monipuoliselle ja jatkuvasti muuttuvalle tekniikan alalle? Kasvata  valmiuksiasi johtaa esimiehenä tiimiäsi, työyksikköäsi tai organisaatiotasi hankkimalla teknologiaosaamisen johtamisen insinööritutkinto...
Projektijohtamisen koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Projektijohtamisen koulutus antaa valmiudet toimia hyvää asiantuntemusta vaativissa projektien johto- ja hallintatehtävissä. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on liiketalouden AMK-tutkinto tai...
Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöisen kehittämisen koulutus
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Vantaa
Koulutus soveltuu sosiaalialan eri osa-alueiden ja sosiaalialan lähialueiden toimijoille, jotka haluavat kehittää osaamistaan. Koulutus parantaa taitoja sosiaalialan ja sen lähialojen asiakaslähtöiseen...
Tietojärjestelmäosaamisen koulutus | YAMK
Haaga-Helia
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Tietojärjestelmäosaamisen koulutus johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Valmistuttuasi sinulla on valmiudet toimia ICT-alan vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa yritysten tietojärjestelmien kehityksen...
Projektijohtamisen koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Projektijohtamisen koulutus antaa valmiudet toimia hyvää asiantuntemusta vaativissa projektien johto- ja hallintatehtävissä. Koulutus on tarkoitettu insinööreille (AMK). Opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi...
Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Suorita kaksivuotinen matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Savonia-ammattikorkeakoulussa. Valmistut restonomiksi ja tutkintosi on rinnastettavissa ylempään korkeakoulututkintoon. Restonomin ylempi ammattikorkeakoulututkinto suoritetaan monimuotototeutuksena....
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Salon seudun ammattiopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Salo
Koulutuksen tavoitteena on suorittaa lähiesimiestyön ammattitutkinto. Koulutus tarjoaa sinulle perustiedot esimiestyöstä. Se tarjoaa sinulle osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä...
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Point College
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Porvoo
Point Collegen lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on johdettavanaan osasto, yksikkö, työryhmä tai tiimi ja joka haluaa kehittää itseään esimiehenä. Lähiesimiestyön...
Master of International Management
Schiller International University
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Useita (4)
Master of International Management -koulutus on tarkoitettu jo jollain muulla kuin kaupallisella alalla tutkinnon suorittaneille. Maisteriohjelman voi suorittaa yhden lukuvuoden...
Sosiaali- ja terveysalan koulutus | Digital Health | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Oletko kiinnostunut digitalisaation tuomista muutoksista sosiaali- ja terveysalalle? Tahdotko olla osana sote-uudistuksen onnistunutta toteuttamista työpaikallasi? Opiskele Sosiaali- ja terveysalan ylempi...
Tuotantotalous
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Tuotantotalouden koulutusohjelmasta valmistuu tekniikan ja liiketalouden monialaisia osaajia. Opintojen aikana opit ratkomaan ongelmia luomalla arvoa kustannustehokkaasti, luovasti ja ihmisiä ymmärtäen....
Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus | YAMK
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Hämeenlinna
Biotalous on uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja tuotteistamista. Koulutus valmistaa opiskelijoita uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön ja tuotteistukseen. Opinnot kohdentuvat erityisesti maatalous-,...
Liiketalouden koulutus | Digital Health | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Oletko kiinnostunut digitalisaation tuomista muutoksista sosiaali- ja terveysalalle? Tahdotko olla osana sote-uudistuksen onnistunutta toteuttamista monialaisissa projekteissa? Opiskele liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto...
Sosiaali- ja terveysalan koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut syventää työelämästä jo saamaansa ammatillista osaamista. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa opiskelijasta tulee valitsemansa alan...
Hallintotiede
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Hallintotieteen opinnoissa opiskelija tutustuu kansallisiin ja kansainvälisiin hallintojärjestelmiin sekä hallintoon julkisissa, yleishyödyllisissä ja yksityisissä organisaatioissa. Hallintotieteen opintoihin sisältyy hyvin erityyppisten organisaatioiden...
Rakennusalan työnjohtokoulutus
TTS Työtehoseura
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Vantaa
Haluatko vahvistaa rakennusalan osaamistasi? Tähtäätkö työnjohtajan tehtäviin? TTS Työtehoseura tarjoaa rakennusalan työnjohtokoulutuksen  Vantaalla. Koulutus soveltuu rakennusalan johtotehtävissä työskenteleville henkilöille sekä...
Kliininen asiantuntijuus | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Kansanterveyteen ja kansansairauksiin perehtyneille asiantuntijoille sekä akuuttien tilanteiden taitajille on kysyntää sosiaali- ja terveysalalla. Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kliininen...
  • = Videoesittely
Näyttää 1-50 yhteensä 97 tulosta
12
Näytä kaikki (47) koulutukset

Johtamisen ja organisaatioiden tieteenalan opintojen tarkoitus on tarjota tiedollista pohjaa yrityksen liiketoiminnan luomiseen, suuntaamiseen ja kehittämiseen sekä ihmisten johtamiseen.

Jos haluat työskennellä henkilöstökysymysten parissa, voi henkilöstöammattilaisen koulutus olla sinua varten. Usein työhön sisältyy myös työympäristön kehittämistä, muun muassa organisaation ja tilojen kehittämisen ja muutosjohtamisen muodossa.

viiva

Johtaminen / henkilöstöhallinto

Johtaminen, organisaatiot ja henkilöstö

Työelämässä selviäminen edellyttää toimintaympäristöjen ja toimialojen ymmärtämistä ja vahvaa liiketoimintaosaamista. Ammatillisen osaamisen rinnalla tarvitaan myös itsetuntemusta, luovuutta, ihmissuhdetaitoja sekä johtajuus- ja ryhmätyöskentelytaitoja. Johtamisen opinnot tarjoavat valmiuksia muun muassa:

  • Uuden liiketoiminnan luomiseen, yrityksen perustamiseen ja yrittäjyyteen
  • Kehittämisprosessien ja projektien johtamiseen
  • Henkilöstöammattilaisen tehtäviin
  • Tehtäviin kansainvälisissä toimintaympäristöissä
  • Monenlaisiin asiantuntija- ja yleisjohdon tehtäviin sekä pienissä että suurissa yrityksissä ja julkisorganisaatioissa.

Henkilöstöhallintoon liittyviä koulutuksia löytyy tänä päivänä melkein kaikissa koulutusmuodoissa. Voit valita itsellesi sopivan koulutuksen mm. ammattikorkeakoulussa tai kansanopistossa tai halutettasi kouluttautua etäopiskelun avulla. Koulutukset vaihtelevat sekä pituudeltaan että sisällöltään.Yliopistoissa ja korkeakouluissa organisaatioiden ja johtamisen pääaineopinnot avaavat lukuisia ovia työelämään esimerkiksi henkilöstötoimen tehtäviin, koulutus-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin, erityyppisiin liikkeenjohdon konsultointitehtäviin sekä kotimaisiin että kansainvälisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin.

Henkilöstöalan monipuolisuudesta kertoo se, että henkilöstöammattilaisen tehtävänimike voi olla henkilöstöpäällikkö, HR Manager, henkilöstön kehittämispäällikkö, koulutussuunnittelija, Competence Manager, henkilöstöassistentti, Personnel Administrator, henkilöstökonsultti, Head Hunter yms.

Tulevaisuus

Henkilöstö ja työympäristö aiheena on hyvin ajankohtainen ja henkilöstö on saavuttanut strategisen roolin yrityksen toiminnassa. Tämä kertoo myös alan osaajien tarpeesta. Yrityksen johtamisessa korostuvat nykyään kyvykkyydet, jotka edistävät onnistunutta henkilöstövoimavarojen kehittämistä ja käyttöä. Vuorovaikutustaidot, tiimien johtaminen ja henkilöstön sitoutuminen organisaatiossa ovat tulevaisuudessakin edellytyksiä menestyksekkäälle yritystoiminnalle. Onnea opintoihisi!

viiva

Lue lisää aiheeseen liittyvää sisältöä:

» Työelämäosio: Kaupallinen ala

» Kauppatiede / liiketalous

» Kansainvälinen liiketoiminta

» Markkinointi / myynti

» Rahoitus

» Taloushallinto / laskentatoimi

» Yrittäjyys