Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kasvatustiede / Opetus / Pedagogiikka

Oletko pedagogisesti lahjakas ja taitava opettamaan muita? Haluatko työskennellä lasten kanssa tai aikuiskoulutuksessa? Opettajan ammatti voi siinä tapauksessa olla sinua varten. Alalla löytyy useita eri ammattivaihtoehtoja riippuen valitsemastasi suuntautumisesta. Opettajalta vaaditaan oman opetusalansa hallinnan lisäksi luovuutta, kehittämishenkisyyttä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Näyttää 1-50 yhteensä 128 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Aikuiskasvatustiede
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Aikuiskasvatustieteen pääaineopiskelija perehtyy aikuiskasvatustieteen teorioihin, elinikäisen oppimisen käytänteisiin, aikuiskoulutuksen rakenteisiin, oppivaan organisaatioon, työelämän johtamisen, koulutuksen ja kehittämisen erityiskysymyksiin sekä aikuiskoulutuksen...
Aistiohjaaja
Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Aikuiskoulutus
Kälviä
15 opintopisteen arvoisessa aistiohjaajan koulutuksessa opitaan hyödyntämään henkilön aistikokemuksia niin, että aistiohjaajan menetelmät tukevat aisteihin liittyviä henkilökohtaisia mielihyvän ja hyvän...
Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Haaga-Helia
Ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Ammatillisen erityisopettajan opinnot (60 op) rakentuvat ammatillisen erityisopettajan osaamisalueiden perustalta. Osaamisalueet ovat ohjausosaaminen, yhteisö ja verkosto osaaminen sekä tutkimus ja...
Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Hämeenlinna
Ammatillinen erityisopettajankoulutus on ammatillisina erityisopettajina toimiville tai näihin tehtäviin aikoville tarkoitettua opettajien jatkokoulutusta . Ammatilliset erityisopettajat voivat toimia ammatillisten erityisoppilaitosten,...
Ammatillinen opettajankoulutus
Haaga-Helia
Ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) rakentuvat ammatillisen opettajan osaamisalueille. Nämä osaamisalueet ovat ohjausosaaminen, yhteisö ja verkosto osaaminen sekä tutkimus ja...
Ammatillinen opettajankoulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (4)
Ammatillinen opettajankoulutus on opettajaksi pätevöittävää koulutusta, joka on suunnattu erityisesti ammatillisten oppilaitosten tai ammattikorkeakoulun opetustehtäviin aikoville tai niissä tehtävissä jo toimiville. Ammatillisen...
Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus
Haaga-Helia
Ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Ammatillinen opinto ohjaajankoulutus on ammatillisina opinto ohjaajina toimiville tai näihin tehtäviin aikoville tarkoitettu 60 opintopisteen laajuinen opettajankoulutuksen jatkokoulutus. Koulutuksen aikana perehdytään...
Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (3)
Ammatillinen opinto ohjaajankoulutus on opettajien jatkokoulutusta, joka on tarkoitettu ammatillisina opinto ohjaajina toimiville tai näihin tehtäviin aikoville. Ammatilliset opinto ohjaajat voivat...
Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen | YAMK
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Arvo ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen on koulutus, joka painottuu kirkon diakonia ja kasvatustyöhön, spiritualiteettiin, uskontoihin ja yhteisöihin. Koulutus antaa valmiuksia...
Avoimen yliopiston linja
Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti
         
(2)
Kansanopistot
Useita (2)
Avoimen yliopiston linjalla voit suorittaa Itä Suomen yliopiston yliopiston opetussuunnitelman mukaisia avoimia korkeakouluopintoja (psykologian perusopinnot, 25 op). Opinnot soveltuvat psykologin, opettajan, luokanopettajan,...
Goetheanistiset kuvataideopinnot
Snellman-korkeakoulu
Aikuiskoulutus
Helsinki
Snellman korkeakoulun kuvataideopinnot koostuvat eri kokonaisuuksista, joista ensimmäinen opintovuosi on väri ja muoto perusopintovuosi. Sen voi suorittaa joko omana kokonaisuutenaan...
Greenwich University
HeiHei! Travel
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Lontoo
Lontoossa sijaitseva Greenwich University antaa mahdollisuuden jopa yli 54 eri alan opiskeluun. Lontoon suurin yliopisto tarjoaa oppiaineita muun muassa arkkitehtuurissa,...
Grundexamen inom ungdoms- och fritidsintruktion | ungdoms- och fritidsinstruktör
Axxell
Aikuiskoulutus
Karjaa
Vill du jobba med människor i ett utmanande och kreativt jobb? Studera då som vuxen till ungdoms- och fritidisinstruktör! Den...
Hyvinvointivalmentaja
Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Aikuiskoulutus
Kälviä
Koulutuksen tavoitteena on valmentaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä tietoisuustaitojen asiantuntijoita ja kasvattaa opiskelijan hyvinvointiosaamista. Hyvinvointivalmentaja koulutus antaa valmiudet toimia hyvinvointivalmentajan työtehtävissä...
Järjestö- ja nuorisotyön koulutus | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Mikkeli
Yhteisöpedagogikoulutus on suunnattu nuorisotyön ja järjestökentän tehtävissä toimiville ammattilaisille. Koulutuksen avulla laajennat ja syvennät osaamistasi: järjestö ja nuorisotyön toimintaympäristöjen tuntemuksessa alan...
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot
Vuokatin Urheiluopisto
Aikuiskoulutus
Vuokatti
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot on suunniteltu kaikille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamistaan ja asiantuntijuuttaan työelämässä tai ovat kiinnostuneita aiheesta. Kasvatus-...
Kasvatus- ja opetusalan linja
Lahden kansanopisto
Kansanopistot
Lahti
Opinnot soveltuvat hyvin valmentaviksi opinnoiksi esimerkiksi lastentarhanopettajan, luokanopettajan tai erityisopettajan koulutukseen. Koulutuksessa perehdytään monipuolisesti kasvatustieteisiin ja erityispedagogiikkaan sekä suoritetaan avoimen...
Kasvatus- ja opetusalan valmentavat opinnot
Alkio-opisto
Kansanopistot
Jyväskylä
Kasvatus ja opetusalan valmentavat opinnot tarjoavat apua esimerkiksi VAKAVA kokeen aineiston lukemiseen ja soveltuvuuskokeeseen. Opinnot parantavat myös onnistumismahdollisuuksia kasvatustieteen valintakokeissa....
Kasvatus- ja opetustyön koulutus
Jyväskylän kristillinen opisto
Kansanopistot
Jyväskylä
Jyväskylän kristillisen opiston kasvatuksen ja opetuksen vuoden kestävässä koulutusohjelmassa on mahdollisuus parantaa jatko opintomahdollisuuksia, oppia alan teoriaa sekä saada kokemuksia...
Kasvatus- ja psykologisten aineiden linja
Karstulan Evankelinen Opisto
Kansanopistot
Karstula
Kasvatus ja psykologisten aineiden linja antaa hyvät valmiudet jatko opintoihin, kuten esimerkiksi: luokanopettajan ja varhaiskasvattajan opintoihin (yliopisto), kasvatustieteen, psykologian ja...
Kasvatusalan linja
Laajasalon opisto
Kansanopistot
Helsinki
Laajasalon opiston kasvatusalan linjalla opiskellaan laajasti kasvatustieteitä. Opintojen tavoitteena on valmentaa opiskelijaa jatko opintoihin esimerkiksi avoimen yliopiston puolella. Lisäksi valmistaudutaan...
KasvatusPlus – Kasvatustieteen linja
Otavan Opisto
Kansanopistot
Mikkeli
Haluatko opettajaksi? Kiinnostaako koulutussuunnittelijan työ tai kasvatuksen hallinnolliset tehtävät, entäpä henkilöstön kehittäminen? Onko intohimosi kasvatuksen ja koulutuksen tutkimus? Oletko utelias...
Kasvatustiede
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Kasvatustieteen pääaineopiskelija perehtyy opinnoissaan kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöihin monipuolisesti eri näkökulmista. Opintojen sisältöjä ovat kasvatustieteen ja kasvatuksen historialliset ja filosofiset...
Kasvatustieteen ja luokanopettajakoulutuksen valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (6)
VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalojen yhteisvalintahanke. Hakija voi samalla kirjallisella kokeella pyrkiä useaan hankkeessa mukana olevaan koulutukseen. Valintaan osallistuu kasvatusalan eri...
Kasvatustieteen linja
Eurajoen kristillinen opisto
Kansanopistot
Eurajoki
Kasvatustieteen linjalla voit perehtyä laajasti kasvatus, ohjaus ja sosiaalialaan. Linjan tärkeimmät sisällöt ovat avoimen yliopiston opintokokonaisuuksien suorittaminen, opiskelutaitojen kehittäminen sekä...
Kasvatustieteen linja
Voionmaan koulutuskeskus
Kansanopistot
Tampere
Lähde opiskelemaan Voionmaan koulutuskeskuksen uudelle Kasvatustieteen opintolinjalle! Kasvatustieteen opiskelu antaa valmiudet kasvatustieteellisen tiedon ja taidon kartuttamiseen sekä harjaannuttaa itsenäisiin opintoihin...
Kasvatustieteen opintolinja
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Kansanopistot
Ilmajoki
Kasvatustieteen opintolinjan tavoitteena on syventää opiskelijan taidollista ja tiedollista osaamista, tukea ammatillista suuntautumista ja vuorovaikutustaitoja. Opintoihin sisältyy valintasi mukaan joko...
Kasvatustieteen valmentava linja
Eurajoen kristillinen opisto
Kansanopistot
Eurajoki
Kasvatustieteen valmentavalla linjalla sinulla on mahdollisuus: valmentautua pääsykokeisiin aloittaa korkeakouluopinnot suorittamalla avoimen yliopiston opintoja hankkia valmiuksia jatko opintoja ajatellen. Kasvatustieteen...
Kasvatustieteiden ja psykologian linja
HEO Kansanopisto
         
(2)
Kansanopistot
Helsinki
HEO Kansanopiston kasvatustieteiden ja psykologian linjalla opiskelija saa valita kaksi yliopistoarvosanaa suoritettavakseen. Valittavana ovat: erityispedagogiikan perusopinnot, kasvatustieteen perusopinnot ja psykologian...
Kasvatustieteiden linja
Alkio-opisto
         
(1)
Kansanopistot
Jyväskylä
Vuosi kasvatustieteiden linjalla on hyvä vaihtoehto opiskelijoille, jotka tähtäävät esimerkiksi luokanopettajan, erityisopettajan tai lastentarhanopettajan ammatteihin. Kasvatustieteilijät toimivat myös monenlaisissa muissa...
Kirkon nuorisotyön koulutus | yhteisöpedagogi | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Ylivieska
Centria ammattikorkeakoulun kirkon nuorisotyön koulutuksesta valmistuneet yhteisöpedagogit ovat monitaitoisia kasvatuksen ammattilaisia, jotka osaavat toimia erilaisissa kasvatuksen, ohjaamisen ja kouluttamisen tehtävissä. Opiskelu...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Savon ammatti- ja aikuisopisto
Aikuiskoulutus
Kuopio
Koulunkäynnin ja aamu ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto on yhdistetty koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto ja koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto. Koulunkäynnin ja  aamu...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto
Omnia Koulutus
Aikuiskoulutus
Espoo
Koulunkäynnin ja aamu ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt toimivat yleis ja erityisopetuksessa ala ja yläkouluissa, ammatillisen koulutuksen oppilaitoksissa, päiväkodeissa,...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Amiedu
Aikuiskoulutus
Helsinki
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto antaa monipuoliset ammatilliset perusvalmiudet. Tutkinnon suorittanut voi sijoittua koulunkäynnin ohjaustehtäviin esimerkiksi päivähoidossa, esiopetuksessa...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Aikuiskoulutus
Ilmajoki
Koulunkäynnin ja aamu ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto on uusi tutkinto, jossa yhdistyvät entiset koulunkäyntiavustajan ja aamu ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinnot....
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Eurajoen kristillinen opisto
Aikuiskoulutus
Eurajoki
Koulunkäynnin ja aamu ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittaneena voit toimia erilaisissa kasvatus , opetus ja sosiaalialan tehtävissä. Ammattitutkinto muodostuu neljästä...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Haapaveden Opisto
Aikuiskoulutus
Haapavesi
Haapaveden Opistossa voi suorittaa koulunkäynnin ja aamu ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon ja siihen liittyvän valmistavan koulutuksen oppisopimus tai monimuotokoulutuksena. Koulutus koostuu...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Hyria koulutus
Aikuiskoulutus
Hyvinkää
Koulunkäynnin ja aamu ja iltapäivätoiminnan ohjauksen aikuiskoulutus on tarkoitettu jo alan työtehtävissä toimiville, jotka haluavat pätevöityä ja suorittaa ammattitutkinnon. Aikuiskoulutuksen...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Itä-Karjalan Kansanopisto
Aikuiskoulutus
Punkaharju
Haluaisitko työskennellä erilaisissa kasvatus , opetus , ja sosiaalialan ympäristöissä tukien, ohjaten ja avustaen lapsia, nuoria ja aikuisia? Koulunkäynnin ja...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Jyväskylän kristillinen opisto
         
(2)
Aikuiskoulutus
Jyväskylä
Jyväskylän kristillisessä opistossa ammattitutkintoon valmistava koulutus suoritetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Koulutus rakentuu teoriaopinnoista, oppimistehtävistä, verkko opiskelusta sekä opiskelijan omalla työpaikalla...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Kankaanpään opisto
Aikuiskoulutus
Useita (2)
Koulunkäynnin ja aamu ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittanut osallistuu eri ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Karstulan Evankelinen Opisto
Aikuiskoulutus
Karstula
Koulunkäynnin ja aamu ja iltapäivätoiminnan ohjauksen koulutus antaa valmiudet toimia varhaiskasvatuksessa, esi ja perusopetuksessa ja sen jälkeisessä koulutuksessa sekä vapaa...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
Aikuiskoulutus
Kälviä
Koulunkäynnin ja aamu ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suoritettuasi voit osallistua eri ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Laajasalon opisto
Aikuiskoulutus
Helsinki
Haluatko ammatin, jossa työsi on monipuolista yhteistyötä kasvatus , opetus ja sosiaalialoilla, toiminta alueesi ulottuu päivähoidosta ammatilliseen koulutukseen, tuet eri...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Lahden kansanopisto
Aikuiskoulutus
Lahti
Opiskelu on kokopäiväistä ja se koostuu teoriaopinnoista ja työssäoppimisesta. Tutkinto sisältää neljä pakollista ja yhden valinnaisen tutkinnon osan: Ammatissa toimiminen...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Novida – ammattiopisto ja lukio
Aikuiskoulutus
Loimaa
Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena. Opiskelijan aiempi kokemus ja ammattitaito huomioidaan. Lähiopetusta järjestetään keskimäärin kahtena iltana kuukaudessa. Koulunkäynnin ja aamu ja iltapäivätoiminnan ohjauksen...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
Aikuiskoulutus
Joensuu
Koulutuksessa perehdytään koulunkäynnin ja aamu ja iltapäivätoiminnan ohjaajana toimimiseen. Ohjaajat voivat toimia varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, toisen asteen koulutuksessa, aamu ja iltapäivätoiminnassa...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Stadin aikuisopisto
Aikuiskoulutus
Helsinki
Koulunkäynnin ja aamu ja iltapäiväohjauksen ammattitutkinto on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla on esimerkiksi aikaisemmalla koulutuksella ja/tai noin kolmen vuoden työkokemuksella...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Suomen Diakoniaopisto
Aikuiskoulutus
Helsinki
Koulunkäynnin ja aamu ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittaja toimii erilaisissa kasvatus , opetus ja sosiaalialan ympäristöissä tukien, ohjaten ja avustaen...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Tampereen seudun ammattiopisto | Tredu
Aikuiskoulutus
Tampere
Koulunkäynnin ja aamu ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto on toisen asteen tutkinto, joka suoritetaan näyttötutkintona. Tutkinto antaa valmiudet tukea, ohjata ja...
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
Näyttää 1-50 yhteensä 128 tulosta
Näytä kaikki (78) koulutukset

Kasvatustiede / Opetus / Pedagogiikka

Kasvatustiede tutkii kasvatusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä ihmisen kasvua, kehitystä ja oppimista eri ikäkausina. Lisäksi tarkastellaan eri maiden kasvatus- ja koulutusjärjestelmiä ja koulutussuunnittelua. Kasvatustieteen koulutuksesta valmistuneet maisterit työskentelevät esimerkiksi hallintovirkamiehinä, kouluttajina, tutkijoina, koulutussuunnittelijoina ja henkilöstöpäällikköinä sekä opettajan ammatissa. Kasvatustieteen lisäksi opetusalalla löytyy monia eri koulutusohjelmia joista voit valita itsellesi parhaiten sopivan.

Eri koulutusvaihtoehtoja

Lehtoreilta ja tuntiopettajilta vaaditaan pääsääntöisesti soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Monet valitsevatkin suorittaa opettajankoulutuksen yliopistossa tai korkeakoulussa, jossa suuntautumisvaihtoehtoina on mm. luokanopettajan, oppilaan- ja opinto-ohjaajan, kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen sekä lastentarhanopettajan opinnot. Yliopistosta valmistuu kasvatustieteiden kandidaatteja (3 vuotta) sekä maistereita (5 vuotta).

Opettajan pedagogiset opinnot antavat yhdessä opetettavan aineen opintojen kanssa laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden aineenopettajaksi perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, kansan-, kansalais- ja työväenopistojen opettajaksi.

Sinulle joka haluat lyhyemmän koulutusvaihtoehdon, löytyy 2,5 vuoden pituinen opettajankoulutus ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoulut tarjoavat ammatillisen opettajankoulutuksen lisäksi mm. tanssinopettajan ja ohjaustoiminnan koulutusohjelmat. Ammatillinen opettajankoulutus antaa pedagogisen pätevyyden opettajan tehtäviin ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa. Koulutukseen voivat osallistua sekä opettajiksi tähtäävät että jo opettajina toimivat.

Toiset taas valitsevat opetusalaan liittyvän koulutuksen kansanopistoissa. Opettajankoulutusta tarjotaan myös etäopiskeluna, jonka lisäksi alalla löytyy aikuisopiskelumahdollisuuksia.

Koulutus ulkomailla?

Ulkomaille opiskelemaan pääsee esim. vaihto-opintojen kautta. Opiskelijavaihto-ohjelmaan osallistuminen onkin helpoin ja suosituin tapa lähteä määräaikaisesti ulkomaille. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvat moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia. Voit myös halutessasi järjestää vaihto-opiskelupaikkasi itse. Jos kuitenkin olet kiinnostunut suorittamaan koko opettajankoulutuksen ulkomailla, ota siinä tapauksessa yhteyttä suoraan kiinnostuksesi kohteena olevaan kouluun saadaksesi kaikki tarvitsemasi tiedot.

Tulevaisuus

Opettajat ovat työllistyneet hyvin koulutustaan vastaavaan työhön. Opettajien työllisyysnäkymät tulevaisuudessa ovat erinomaiset. Opetusalan työttömyys on erittäin pientä, ja sen syynä on lähes poikkeuksetta kysynnän ja tarjonnan alueellinen kohtaamattomuus. Työttömyyttä on esiintynyt lähinnä työuran alussa määräaikaisten työsuhteiden väliin jääneinä työttömyysjaksoina eli pääsääntöisesti kesäajan työttömyytenä.

Tällä hetkellä opetusalan yksi suurimmista uhkakuvista liittyykin mahdolliseen opettajapulaan. Uhka liittyy käytännössä muutamiin aineisiin, lähinnä matemaattisiin aineisiin ja joihinkin kieliin. Myös ammatillisen koulutuksen puolella opettajista on pulaa. Erityisesti tekniikan ja liikenteen koulutusalalle sekä rakennusalalle tarvittaisiin lisää hakijoita.