Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kasvatustiede / Opetus / Pedagogiikka

Oletko pedagogisesti lahjakas ja taitava opettamaan muita? Haluatko työskennellä lasten kanssa tai aikuiskoulutuksessa? Opettajan ammatti voi siinä tapauksessa olla sinua varten. Alalla löytyy useita eri ammattivaihtoehtoja riippuen valitsemastasi suuntautumisesta. Opettajalta vaaditaan oman opetusalansa hallinnan lisäksi luovuutta, kehittämishenkisyyttä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Näyttää 1-50 yhteensä 127 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Kasvatustiede
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Kasvatustieteen pääaineopiskelija perehtyy opinnoissaan kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöihin monipuolisesti eri näkökulmista. Opintojen sisältöjä ovat kasvatustieteen ja kasvatuksen historialliset ja filosofiset...
Kasvatus- ja opetusalan linja
Lahden kansanopisto
Kansanopistot
Lahti
Opinnot soveltuvat hyvin valmentaviksi opinnoiksi esimerkiksi lastentarhanopettajan, luokanopettajan tai erityisopettajan koulutukseen. Koulutuksessa perehdytään monipuolisesti kasvatustieteisiin ja erityispedagogiikkaan sekä suoritetaan avoimen...
Kasvatusalan linja
Laajasalon opisto
Kansanopistot
Helsinki
Laajasalon opiston kasvatusalan linjalla opiskellaan laajasti kasvatustieteitä. Opintojen tavoitteena on valmentaa opiskelijaa jatko-opintoihin esimerkiksi avoimen yliopiston puolella. Lisäksi valmistaudutaan kasvatustieteiden...
Kasvatus- ja opetusalan valmentavat opinnot
Alkio-opisto
Kansanopistot
Jyväskylä
Kasvatus- ja opetusalan valmentavat opinnot tarjoavat apua esimerkiksi VAKAVA-kokeen aineiston lukemiseen ja soveltuvuuskokeeseen. Opinnot parantavat myös onnistumismahdollisuuksia kasvatustieteen valintakokeissa. Lisäksi...
Kasvatustieteen linja
Eurajoen kristillinen opisto
Kansanopistot
Eurajoki
Kasvatustieteen linjalla voit perehtyä laajasti kasvatus,- ohjaus- ja sosiaalialaan. Linjan tärkeimmät sisällöt ovat avoimen yliopiston opintokokonaisuuksien suorittaminen, opiskelutaitojen kehittäminen sekä...
Kasvatustieteen linja
Voionmaan koulutuskeskus
Kansanopistot
Tampere
Lähde opiskelemaan Voionmaan koulutuskeskuksen uudelle Kasvatustieteen opintolinjalle! Kasvatustieteen opiskelu antaa valmiudet kasvatustieteellisen tiedon ja taidon kartuttamiseen sekä harjaannuttaa itsenäisiin opintoihin...
Kasvatustieteen valmentava linja
Eurajoen kristillinen opisto
Kansanopistot
Eurajoki
Kasvatustieteen valmentavalla linjalla sinulla on mahdollisuus: valmentautua pääsykokeisiin aloittaa korkeakouluopinnot suorittamalla avoimen yliopiston opintoja hankkia valmiuksia jatko-opintoja ajatellen. Kasvatustieteen valmentavalla...
Kasvatustieteen opintolinja
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Kansanopistot
Ilmajoki
Kasvatustieteen opintolinjan tavoitteena on syventää opiskelijan taidollista ja tiedollista osaamista, tukea ammatillista suuntautumista ja vuorovaikutustaitoja. Opintoihin sisältyy valintasi mukaan joko...
Luokanopettajakoulutus
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Luokanopettajan koulutus johtaa kasvatustieteen maisterin tutkintoon, jossa pääaineena on kasvatustiede. Koulutus antaa valmiudet hoitaa itsenäisesti esiopetuksen ja perusopetuksen alaluokkien (1.–6.)...
Aikuiskasvatustiede
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Aikuiskasvatustieteen pääaineopiskelija perehtyy aikuiskasvatustieteen teorioihin, elinikäisen oppimisen käytänteisiin, aikuiskoulutuksen rakenteisiin, oppivaan organisaatioon, työelämän johtamisen, koulutuksen ja kehittämisen erityiskysymyksiin sekä aikuiskoulutuksen...
Kasvatustieteen ja luokanopettajakoulutuksen valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (6)
VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalojen yhteisvalintahanke. Hakija voi samalla kirjallisella kokeella pyrkiä useaan hankkeessa mukana olevaan koulutukseen. Valintaan osallistuu kasvatusalan eri...
KasvatusPlus – Kasvatustieteen linja
Otavan Opisto
Kansanopistot
Mikkeli
Haluatko opettajaksi? Kiinnostaako koulutussuunnittelijan työ tai kasvatuksen hallinnolliset tehtävät, entäpä henkilöstön kehittäminen? Onko intohimosi kasvatuksen ja koulutuksen tutkimus? Oletko utelias...
Psykologian ja kasvatustieteen linja
Turun kristillinen opisto
Kansanopistot
Turku
Psykologian ja kasvatustieteen linjan painopiste on näiden aineiden perusopinnoissa. Opinnot suoritetaan Turun yliopiston avoimessa yliopistossa. Opinnot on rytmitetty siten, että...
Psykologian ja kasvatustieteen linja
Työväen Akatemia
Kansanopistot
Kauniainen
Haaveiletko psykologian tai kasvatustieteen opiskelusta? Oletko hakemassa ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmiin? Haluatko hyödyntää välivuoden yliopisto-opiskelun parissa? Käyttäytymistieteellisissä opinnoissa voit...
Mediakasvatus
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Mediakasvatusta pääaineenaan opiskellut voi työskentellä muun muassa mediakasvatuksen asiantuntijatehtävissä mediayrityksissä, kuntien palveluksessa, kansalaisjärjestöissä, opetuksen suunnittelijana, aikuisopettajana sekä verkkopedagogiikan asiantuntijana. Opinnot...
Kasvatus- ja opetustyön koulutus
Jyväskylän kristillinen opisto
Kansanopistot
Jyväskylä
Jyväskylän kristillisen opiston kasvatuksen ja opetuksen vuoden kestävässä koulutusohjelmassa on mahdollisuus parantaa jatko-opintomahdollisuuksia, oppia alan teoriaa sekä saada kokemuksia alan...
Kasvatustieteiden linja
Alkio-opisto
         
(1)
Kansanopistot
Jyväskylä
Vuosi kasvatustieteiden linjalla on hyvä vaihtoehto opiskelijoille, jotka tähtäävät esimerkiksi luokanopettajan, erityisopettajan tai lastentarhanopettajan ammatteihin. Kasvatustieteilijät toimivat myös monenlaisissa muissa...
Ammatillinen opettajankoulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (4)
Ammatillinen opettajankoulutus on opettajaksi pätevöittävää koulutusta, joka on suunnattu erityisesti ammatillisten oppilaitosten tai ammattikorkeakoulun opetustehtäviin aikoville tai niissä tehtävissä jo toimiville. Ammatillisen...
Opeksi-linja
Joutsenon Opisto
Kansanopistot
Lappeenranta
Mielessä luokan-, erityis-, tai lastentarhanopettajan tai opinto-ohjaajan opinnot? Opeksi-linja parantaa edellytyksiäsi menestyä alan pääsykokeissa ja valmentaa yliopisto-opintoihin. Opiskelijat suorittavat Jyväskylän yliopiston...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Vamia
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Vaasa
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittaja toimii erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan ympäristöissä tukien, ohjaten ja avustaen lapsia,...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Laajasalon opisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Haluatko ammatin, jossa työsi on monipuolista yhteistyötä kasvatus-, opetus- ja sosiaalialoilla, toiminta-alueesi ulottuu päivähoidosta ammatilliseen koulutukseen, tuet eri-ikäisten ja kulttuuriltaan...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto
Omnia Koulutus
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Espoo
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt toimivat yleis- ja erityisopetuksessa ala- ja yläkouluissa, ammatillisen koulutuksen oppilaitoksissa, päiväkodeissa,...
Kasvatus- ja psykologisten aineiden linja
Karstulan Evankelinen Opisto
Kansanopistot
Karstula
Kasvatus- ja psykologisten aineiden linja antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin, kuten esimerkiksi: luokanopettajan ja varhaiskasvattajan opintoihin (yliopisto), kasvatustieteen, psykologian ja erityispedagogiikan...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Eurajoen kristillinen opisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Eurajoki
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittaneena voit toimia erilaisissa kasvatus-, opetus ja sosiaalialan tehtävissä. Ammattitutkinto muodostuu neljästä pakollisesta...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Itä-Karjalan Kansanopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Punkaharju
Haluaisitko työskennellä erilaisissa kasvatus-, opetus-, ja sosiaalialan ympäristöissä tukien, ohjaten ja avustaen lapsia, nuoria ja aikuisia? Koulunkäynnin ja aamu- ja...
VAKAVA | kasvatusalan valmennuskurssi
Raudaskylän Kristillinen Opisto
         
(1)
Valmennuskurssit
Ylivieska
Raudaskylän Kristillisen Opiston toteuttama kasvatusalan valmennuskurssi on tarkoitettu kasvatusalan jatko-opintoihin tähtääville ja valtakunnalliseen VAKAVA-pääsykokeeseen valmistautuville. VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalojen yhteistyöverkosto,...
Avoimen yliopiston linja
Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti
         
(2)
Kansanopistot
Useita (2)
Avoimen yliopiston linjalla voit suorittaa Itä-Suomen yliopiston yliopiston opetussuunnitelman mukaisia avoimia korkeakouluopintoja (psykologian perusopinnot, 25 op). Opinnot soveltuvat psykologin, opettajan, luokanopettajan, erityisopettajan,...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto 20–29-vuotiaille
Haapaveden Opisto
Osaamisohjelmat 20–50-vuotiaille
Haapavesi
Haapaveden Opisto järjestää koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoa  20–29-vuotiaille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Opiskelu on työelämäpainotteista...
Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Haaga-Helia
Ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Ammatillisen erityisopettajan opinnot (60 op) rakentuvat ammatillisen erityisopettajan osaamisalueiden perustalta. Osaamisalueet ovat ohjausosaaminen, yhteisö- ja verkosto-osaaminen sekä tutkimus- ja kehittämisosaaminen....
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Haapaveden Opisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Haapavesi
Haapaveden Opistossa voi suorittaa koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon ja siihen liittyvän valmistavan koulutuksen oppisopimus- tai monimuotokoulutuksena. Koulutus koostuu...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Stadin aikuisopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäiväohjauksen ammattitutkinto on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla on esimerkiksi aikaisemmalla koulutuksella ja/tai noin kolmen vuoden työkokemuksella...
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto
Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti
         
(2)
Ammatilliset oppilaitokset
Useita (2)
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto koulutuksen opinnot koostuvat ammattia täydentävistä opinnoista ja pakollisista ammatillisista opinnoista sekä valinnaisista tutkinnon osista  ja vapaasti...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Ilmajoki
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto on uusi tutkinto, jossa yhdistyvät entiset koulunkäyntiavustajan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinnot....
Luontokasvatuspainotteinen luokanopettajakoulutus
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Lapin yliopistossa on mahdollista suorittaa luontokasvatuspainotteinen luokanopettajakoulutus. Luontokasvatuspainotteisen luokanopettajakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa opettajia, jotka ymmärtävät luonnon merkityksen inhimilliselle kasvulle ja...
Tanssinopettajakoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Onko tanssi intohimosi? Unelmoitko tanssinopettajan ammatista? Savonia-ammattikorkeakoulussa voit kouluttautua tanssinopettajaksi. Nelivuotinen tanssinopettajakoulutus järjestetään Kuopiossa ja on laajudeltaan 240 opintopistettä. Tanssinopettajakoulutuksessa...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Novida – ammattiopisto ja lukio
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Loimaa
Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena. Opiskelijan aiempi kokemus ja ammattitaito huomioidaan. Lähiopetusta järjestetään keskimäärin kahtena iltana kuukaudessa. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen...
Kasvatustieteiden ja psykologian linja
HEO Kansanopisto
         
(2)
Kansanopistot
Helsinki
HEO Kansanopiston kasvatustieteiden ja psykologian linjalla opiskelija saa valita kaksi yliopistoarvosanaa suoritettavakseen. Valittavana ovat: erityispedagogiikan perusopinnot, kasvatustieteen perusopinnot ja psykologian...
Järjestö- ja nuorisotyön koulutus | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Mikkeli
Yhteisöpedagogikoulutus on suunnattu nuorisotyön ja järjestökentän tehtävissä toimiville ammattilaisille. Koulutuksen avulla laajennat ja syvennät osaamistasi: järjestö- ja nuorisotyön toimintaympäristöjen tuntemuksessa alan...
Musiikin ja musiikkiteknologian linja
HEO Kansanopisto
Kansanopistot
Helsinki
HEO Kansanopistossa voi opiskella musiikkia ja musiikkiteknologiaa. Opintojen aikana voi valmentautua musiikin ammattiopintoihin ja suorittaa osia tulevista opinnoista. Samalla voi...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Savon ammatti- ja aikuisopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Kuopio
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto on yhdistetty koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto. Koulunkäynnin ja  aamu-...
Kirkon nuorisotyön koulutus | yhteisöpedagogi | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Ylivieska
Centria-ammattikorkeakoulun kirkon nuorisotyön koulutuksesta valmistuneet yhteisöpedagogit ovat monitaitoisia kasvatuksen ammattilaisia, jotka osaavat toimia erilaisissa kasvatuksen, ohjaamisen ja kouluttamisen tehtävissä. Opiskelu kirkon...
Musiikin koulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Musiikin koulutus valmistaa musiikkialan eri tehtäviin musiikkipedagogeja, jotka ovat aloite- ja yhteistyökykyisiä soiton-/ laulunopettajia tai musiikin perusteiden opettajia. Opinnot antavat...
Musiikin koulutus | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Musiikin koulutus valmistaa musiikkialan eri tehtäviin musiikkipedagogeja, jotka ovat aloite- ja yhteistyökykyisiä soiton-/ laulunopettajia tai musiikin perusteiden opettajia. Opintoihin sisältyvät 60...
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Ammatilliset oppilaitokset
Ilmajoki
Haluatko vapaa-ajanohjauksen ammattilaiseksi? Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja tekee työtä eri ikäisten ihmisten parissa, erilaissa vapaa-ajanpalveluissa ja lähikasvatustehtävissä kunnissa, järjestöissä, laitoksissa ja...
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
Omnia Koulutus
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Espoo
Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt toimivat kunnallisena tai yksityisenä perhepäivähoitajana sekä ryhmäperhepäiväkodissa vastuullisina varhaiskasvattajina. Työ toteutetaan yhdessä lasten ja perheiden kanssa....
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
Jyväskylän kristillinen opisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Jyväskylä
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto koostuu neljästä kaikille yhteisestä tutkinnon osasta sekä yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Kaikille yhteiset tutkinnon osat ammatillinen toiminta perhepäivähoidossa...
Musiikkipedagogin koulutus | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kokkola
Kokkolalla ja sitä ympäröivällä maakunnalla on pitkät perinteet musiikkiseutuna ja se tarjoaakin ensiluokkaisen opiskelupaikan valmistua musiikkipedagogin ammattiin. Opintojen tavoitteena on...
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
Novida – ammattiopisto ja lukio
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Loimaa
Koulutus tähtää perhepäivähoitajan ammattitutkintoon. Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena ja siinä huomioidaan opiskelijan aiempi kokemus ja ammattitaito. Koulutus soveltuu myös oppisopimuskoulutukseksi. Lisää...
Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Hämeenlinna
Ammatillinen erityisopettajankoulutus on ammatillisina erityisopettajina toimiville tai näihin tehtäviin aikoville tarkoitettua opettajien jatkokoulutusta . Ammatilliset erityisopettajat voivat toimia ammatillisten erityisoppilaitosten,...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Karstulan Evankelinen Opisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Karstula
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen koulutus antaa valmiudet toimia varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa ja sen jälkeisessä koulutuksessa sekä vapaa-ajan...
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
  • = Yo-pohjaiset koulutukset
Näyttää 1-50 yhteensä 127 tulosta
Näytä kaikki (77) koulutukset

Kasvatustiede / Opetus / Pedagogiikka

Kasvatustiede tutkii kasvatusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä ihmisen kasvua, kehitystä ja oppimista eri ikäkausina. Lisäksi tarkastellaan eri maiden kasvatus- ja koulutusjärjestelmiä ja koulutussuunnittelua. Kasvatustieteen koulutuksesta valmistuneet maisterit työskentelevät esimerkiksi hallintovirkamiehinä, kouluttajina, tutkijoina, koulutussuunnittelijoina ja henkilöstöpäällikköinä sekä opettajan ammatissa. Kasvatustieteen lisäksi opetusalalla löytyy monia eri koulutusohjelmia joista voit valita itsellesi parhaiten sopivan.

Eri koulutusvaihtoehtoja

Lehtoreilta ja tuntiopettajilta vaaditaan pääsääntöisesti soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Monet valitsevatkin suorittaa opettajankoulutuksen yliopistossa tai korkeakoulussa, jossa suuntautumisvaihtoehtoina on mm. luokanopettajan, oppilaan- ja opinto-ohjaajan, kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen sekä lastentarhanopettajan opinnot. Yliopistosta valmistuu kasvatustieteiden kandidaatteja (3 vuotta) sekä maistereita (5 vuotta).

Opettajan pedagogiset opinnot antavat yhdessä opetettavan aineen opintojen kanssa laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden aineenopettajaksi perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, kansan-, kansalais- ja työväenopistojen opettajaksi.

Sinulle joka haluat lyhyemmän koulutusvaihtoehdon, löytyy 2,5 vuoden pituinen opettajankoulutus ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoulut tarjoavat ammatillisen opettajankoulutuksen lisäksi mm. tanssinopettajan ja ohjaustoiminnan koulutusohjelmat. Ammatillinen opettajankoulutus antaa pedagogisen pätevyyden opettajan tehtäviin ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa. Koulutukseen voivat osallistua sekä opettajiksi tähtäävät että jo opettajina toimivat.

Toiset taas valitsevat opetusalaan liittyvän koulutuksen kansanopistoissa. Opettajankoulutusta tarjotaan myös etäopiskeluna, jonka lisäksi alalla löytyy aikuisopiskelumahdollisuuksia.

Koulutus ulkomailla?

Ulkomaille opiskelemaan pääsee esim. vaihto-opintojen kautta. Opiskelijavaihto-ohjelmaan osallistuminen onkin helpoin ja suosituin tapa lähteä määräaikaisesti ulkomaille. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvat moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia. Voit myös halutessasi järjestää vaihto-opiskelupaikkasi itse. Jos kuitenkin olet kiinnostunut suorittamaan koko opettajankoulutuksen ulkomailla, ota siinä tapauksessa yhteyttä suoraan kiinnostuksesi kohteena olevaan kouluun saadaksesi kaikki tarvitsemasi tiedot.

Tulevaisuus

Opettajat ovat työllistyneet hyvin koulutustaan vastaavaan työhön. Opettajien työllisyysnäkymät tulevaisuudessa ovat erinomaiset. Opetusalan työttömyys on erittäin pientä, ja sen syynä on lähes poikkeuksetta kysynnän ja tarjonnan alueellinen kohtaamattomuus. Työttömyyttä on esiintynyt lähinnä työuran alussa määräaikaisten työsuhteiden väliin jääneinä työttömyysjaksoina eli pääsääntöisesti kesäajan työttömyytenä.

Tällä hetkellä opetusalan yksi suurimmista uhkakuvista liittyykin mahdolliseen opettajapulaan. Uhka liittyy käytännössä muutamiin aineisiin, lähinnä matemaattisiin aineisiin ja joihinkin kieliin. Myös ammatillisen koulutuksen puolella opettajista on pulaa. Erityisesti tekniikan ja liikenteen koulutusalalle sekä rakennusalalle tarvittaisiin lisää hakijoita.