Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kiropraktikko / Naprapaatti

Selän hyvinvointi on erityisen tärkeää ihmisen terveyden ja toimintakyvyn kannalta. Selkärangan toimintahäiriöt, kuten lukkiumat, voivat aiheuttaa voimakasta kivuntunnetta muualle kehoon keskushermoston välityksellä. Kiropraktikko ja naprapaatti ovat erikoistuneet näihin ongelmiin ja koulutettu kiinnittämään erityistä huomiota hermoston, nikamien ja lihaksiston vaikutusmekanismeihin. Lue lisää kiropraktikon ja naprapaatin koulutuksista alta.

Näyttää 1-2 yhteensä 2 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Naprapaattikoulutus | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kotka
Naprapaatti on erikoistunut TULES-sairauksien tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. TULES- eli tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsii 17 % Suomen aikuisista. Ne ovat...
Naprapatprogrammet
Naprapathögskolan
Ammattikorkeakoulututkinnot
Tukholma
Som naprapat har du kunskaperna att undersöka, diagnostisera och behandla patienter med besvär i muskler och leder. På Naprapatutbildningen lär...
  • = Videoesittely
Näyttää 1-2 yhteensä 2 tulosta
 

Kiropraktikko / Naprapaatti

Kiropraktikko

Kiropraktikon koulutus vastaa esikliinisen vaiheen osalta lääkärikoulutuksen vaatimuksia. Kiropraktikko voi hoitaa potilasta ilman lääkärin lähetettä. Kiropraktikko on Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen rekisteröimä ja valvoma ammattinimike, jota saa käyttää vain kansainvälisen Doctor of Chiropractic (D.C.) –tutkinnon Council on Chiropractic Education (CCE)–akreditoidussa koulussa suorittanut henkilö.

Kiropraktiikan avulla ylläpidetään selkärangan ja ääreisnivelten liikkuvuutta ja hyvinvointia, keskittymällä nivelten, selkärangan, sekä lihaksiston toimintahäiriöiden tutkimukseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Erityistä huomiota kiinnitetään hermoston, nikamien ja lihaksiston vaikutusmekanismeihin. Tämä yhdessä terveellisten elämäntapojen kanssa hidastaa rappeutumista ja ehkäisee tuki- ja liikuntaelinsairauksia.

Kiropraktikon tehtävänä on huomioida tuki- ja liikuntaelinten, erityisesti selkärangan, toimivuuden tärkeys ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. Hoidon onnistumisen kannalta tärkeintä on aloittaa se ajoissa, jotta kipu tai muu ongelmatilanne ei lamauta koko kehon toimintakykyä, eikä häiriötilanne pääse aiheuttamaan lisää vahinkoa muualle elimistöön.

Naprapaatti

Naprapaattikoulutus on ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus on 240 opintopistettä ja kesto 4 vuotta. Naprapaatti on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) rekisteröimä nimikesuojattu ammattihenkilö, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon joko Suomessa, Ruotsissa tai Yhdysvalloissa

Naprapatia on fysiatrinen hoitomuoto, joka erikoistuu tuki-, ja liikuntaelinsairauksien ja tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Naprapatia perustuu lääketieteelliseen terveys- ja sairauskäsitykseen ja sen pohjalta kehittyneeseen diagnostiikkaan ja tautiluokituksiin.

Naprapaatti toimii terveydenhuollon ja kuntoutuksen parissa manuaalisen lääketieteen osaajana. Työssä korostuu etenkin taito tutkia ja hoitaa erilaisia mekaanisia ja toiminnallisia häiriöitä. Työssä tärkeää on myös tiimityöskentelytaidot, sillä yhteistyö muiden lääketieteen erikoisalojen ja kuntoutuksen ammattilaisten kanssa on keskeisessä roolissa.

Naprapaatin työssään käyttämät tutkimus- ja hoitomuodot perustuvat tutkittuun, tieteelliseen näyttöön. Kuten erityisesti sosiaali- ja terveysalalla yleisestikin, myös naprapaatin ammatillinen osaaminen vaatii jatkuvaa tieteellisen tutkimuksen seuraamista sekä osallistumista alan kansainvälisiin koulutuksiin. Tämä kansainvälinen yhteistyö ja yhteydenpito kollegoiden kanssa takaavat sekä teoreettisen, että käytännön kliinisen osaamisen vastaavan sen hetkistä näyttöön perustuvaa osaamista manuaalisen lääketieteen osa-alueella.

Erinomaisiin hoitotuloksiin pääseminen edellyttää naprapaatilta erikoistumista manipulaatioon ja muihin manuaalisen hoidon menetelmiin. Työssä korostuu etenkin taito tutkia ja hoitaa erilaisia mekaanisia ja toiminnallisia häiriöitä. Vahva ammattitaito, jatkuva kouluttautuminen ja kansainvälinen tutkimus luovat laadukkaan pohjan tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidolle.

Työllisyystilanne

Yleisesti ottaen työllistyminen sosiaali- ja terveysalalla on hyvä. Joillain aloilla työntekijöistä on jopa pulaa, mikä johtuu suurten ikäluokkien ikääntymisestä.

Sekä kiropraktikot että naprapaatit työskentelevät pääsääntöisesti yrittäjinä. Työpaikkoina toimivat yleensä yksityisvastaanotot, lääkäriasemat tai fysikaaliset hoitolaitokset.

Selkäkivut

Selkäkivut ovat erittäin yleisiä, etenkin työikäisten aikuisten keskuudessa. Selän kiputiloista yleisin on lanneselkäkipu, josta kärsii jossakin elämänsä vaiheessa ainakin 80–90 % suomalaisista. Suuri osa työikäisten sairaudesta johtuvista poissaoloista ja työkyvyttömyyseläkkeistä on juuri lanneselkäkivun aiheuttamia. Lähes joka kolmannella työikäisellä suomalaisella on viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut alaselän kipua, ja joka kymmenes on tämän vuoksi hakeutunut viimeisen vuoden sisällä kipunsa takia hoitoon.

Suurin osa lanneselkäkivuista johtuu selän ylikuormitusten, lihasrevähtymien ja selkärankaa tukevien nivelsidevenähdysten yhdistelmistä. Usein alaselkäkivun altistavana tekijänä toimii selän toimintahäiriö ja lihasepätasapaino, mutta akuutin kivun voi aiheuttaa myös selkeä vaurio- tai tapaturmatilanne.

Selkä- ja niskakivut ovatkin merkittävimmät syyt saapua kiropraktikon tai naprapaatin vastaanotolle. Erilaiset puutumiset, huimaus, käsien tai esimerkiksi polvien kiputilat ovat tyypillisiä kiropraktikon ja naprapaatin hoitamia oireita.


 

»Lue lisää sosiaali- ja terveysalan työllisyystilanteesta ja ammateista työelämäosiostamme
 

Lisää sosiaali- ja terveysalaan liittyvää sisältöä

»Sosiaali- ja terveysala

»Fysioterapeutti

»Hammashoito

»Luonnonlääketiede

»Lähihoitaja / Sairaanhoitaja / Terveydenhoitaja

»Sosiaaliala
 

Lähteet: suomenkiropraktikkoliitto.fi, kiropraktikko.org, naprapaatti.info, ammattinetti.fi