Lääketiede / Farmasia

Lääketiede / Farmasia

Lääketiede / Farmasia

Lääketiede ja farmasia ovat ovat molemmat vanhoja tieteenaloja. Lääketiede pyrkii edistämään terveyttä sekä ehkäisemään ja hoitamaan sairauksia.

Farmasian tieteenala on erikoistunut lääkehuoltoon, lääkkeiden kehittämiseen, niiden valmistamiseen sekä lääkeaineiden käytön ja vaikutuksien tutkimiseen. 

Näyttää 1-50 yhteensä 60 tulosta
Aikuiskoulutus
Lääketiede / Farmasia Paikkakunta Arvostelut Oppilaitokset
Koululääketieteen perusteet Kälviä Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Lääkealan perustutkinto | lääketeknikko Helsinki Stadin aikuisopisto
Ammatilliset oppilaitokset
Luonnontieteet
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti Kokkola Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Lääketiede / Farmasia
Lääkealan perustutkinto | lääketeknikko Oulu Oulun seudun ammattiopisto
Lääkealan perustutkinto | lääketeknikko Kuopio Savon ammatti- ja aikuisopisto
Lääkealan perustutkinto | lääketeknikko Helsinki Stadin ammattiopisto
Tekniikka
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti Espoo Omnia Koulutus
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti Kuopio Savon ammatti- ja aikuisopisto
Ammattikorkeakoulut
Ammattikorkeakoulututkinnot
Sosiaali- ja terveysala
Bioanalyytikkokoulutus | päivätoteutus Kuopio          
(1)
Savonia-ammattikorkeakoulu
Suuhygienistikoulutus | päivätoteutus Kuopio Savonia-ammattikorkeakoulu
Kansanopistot
Luonnontieteet
Biologian ja luonnontieteiden linja Jyväskylä Alkio-opisto
Luonnontieteiden ja lääketieteen linja | Natur och medicin Karjaa Västra Nylands folkhögskola
Lääketiede / Farmasia
Lääketieteelliseen suuntaavat opinnot Turku          
(2)
Turun kristillinen opisto
Lääketieteen linja Ilmajoki Etelä-Pohjanmaan Opisto
Lääketieteen linja Helsinki HEO Kansanopisto
Lääketieteen valmentavat opinnot Jyväskylä Alkio-opisto
Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Jyväskylä Alkio-opisto
Lääkikseen-linja Lappeenranta Joutsenon Opisto
Valmentava koulutus
Lääketieteen opintoihin valmentava koulutus Mikkeli Otavan Opisto
Valmennuskurssit
Lääketiede / Farmasia
Farmasian valmennuskurssi Useita (2) Eximia
Farmasian valmennuskurssi Useita (2) Valmennuskeskus
Lääketieteen valmennuskurssi Useita (11) Eximia
Lääketieteen valmennuskurssi Useita paikkakuntia Uplus Yksityisopetus
Lääketieteen valmennuskurssi Useita (10) Valmennuskeskus
Yliopistot ja korkeakoulut
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Luonnontieteet
Biolääketiede Kuopio Itä-Suomen yliopisto
Lääketiede / Farmasia
Biolääketiede Turku Turun yliopisto
Eläinlääketiede Helsinki          
(1)
Helsingin yliopisto
Eläinlääketieteen opinnot Unkarissa Budapest Veridium Education
Eläinlääkärikoulutus englanniksi Valenciassa Valencia Study for a better future
Eläinlääkärikoulutus englanniksi Varsovassa Varsova Interstudies
Farmaci Turku Åbo Akademi
Farmaseutti Kuopio Itä-Suomen yliopisto
Farmaseutti ja proviisori Kuopio Itä-Suomen yliopisto
Farmasia Helsinki Helsingin yliopisto
Hammaslääketiede Kuopio Itä-Suomen yliopisto
Hammaslääketieteen opinnot Unkarissa Useita (3) Veridium Education
Hammaslääkärikoulutus englanniksi Riikassa Riika Interstudies
Hammaslääkärikoulutus englanniksi Valenciassa Valencia Study for a better future
Kaikki hammaslääkärikoulutukset englanniksi Espanjassa – vertaile Useita (2) Study for a better future
Lääketiede Helsinki Helsingin yliopisto
Lääketiede Kuopio          
(1)
Itä-Suomen yliopisto
Lääketiede Oulu          
(1)
Oulun yliopisto
Lääketiede Tampere Tampereen yliopisto
Lääketiede Turku          
(1)
Turun yliopisto
Lääketiede, Medical University of Bialystok Bialystok Medicinareutbildning utomlands
Lääketiede, Pomeranian Medical University Szczecin Medicinareutbildning utomlands
Lääketieteen opinnot Unkarissa Useita (3) Veridium Education
Lääkäri, hammaslääkäri, eläinlääkäri, sairaanhoitaja ja proviisori englanniksi Kaunaksessa Kaunas Study for a better future
Lääkärikoulutus englanniksi Kyproksella Nicosia Study for a better future
Lääkärikoulutus englanniksi Prahassa Praha Interstudies
  • = Videoesittely
  • = Yo-pohjaiset koulutukset
Näyttää 1-50 yhteensä 60 tulosta
12
Näytä kaikki (10) koulutukset

Lääketiede / Farmasia -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Lääketiedettä voi opiskella pääasiassa yliopistoissa ja korkeakouluissa. Lisäksi tietyt kansanopistot järjestävät lääketieteen opintoihin valmistavia koulutuksia. Lue lääketieteen ja farmasian alasta, sen vaatimuksista, opiskelusta sekä alan eri ammateista ja työllisyystilanteesta.

Yllä olevasta hakupalvelusta löydät Suomessa järjestettäviä lääketieteen koulutuksia.

Onnea oman koulutuksesi löytämiseen!

Lääketieteen ja farmasian ala

Lääketiede

Lääketieteessä yhdistyvät useat luonnontieteet, kuten biologia, fysiikka ja kemiaLääketieteellinen tutkimus selvittää eri tekijöitä, jotka liittyvät ihmisen terveyteen ja sairauksiin. 

Lääketiede on haaroittunut useiksi aloiksi. Pääaluueet ovat anatomia, fysiologia ja farmakologia. 

Anatomia käsittelee ihmisen elimistön rakenteita. Fysiologia tutkii elävien organismien toimintaa ja muutoksia, esimerkiksi ihmisen hengitystoimintaa. Farmakologia tarkastelee lääkeaineiden vaikutuksia elimistössä.

Alan vaatimukset 

Fysian, kemian ja biologian opinnot hyödyllisiä

Lääketieteen ja farmasian alan opintojen pääsykokeet ovat kuuluisat haastavuudestaan. Hyvä laskurutiini ja pääsykoekirjojen lukeminen eivät riitä – hakijan täytyy osata myös soveltaa oppimaansa tietoa ja osoittaa, että hän on sisäistänyt oppimansa kokonaisvaltaisesti. Aiemmat fysiikan, kemian sekä biologian opinnot auttavat lääketieteelliselle sekä farmasian alalle hakeutumisessa.

Lääketieteen ja farmasian alan töitä tehdään usein ihmisten parissa. Siksi onkin hyödyllistä, jos lääketieteen ja farmasian alalle hakeutuvat nauttivat vuorovaikutustilanteista ja ihmisten ohjaamisesta. Silti ala soveltuu varsin monentyyppisille ihmisille – lääketieteen ja farmasian alalla tehdään paljon esimerkiksi tutkimustyötä.

Opiskelu lääketieteen ja farmasian alalla

Teollisuusmaissa lääkärin tutkinto suoritetaan yliopistotasoisessa oppilaitoksessa. Pääsykoe lääketieteelliseen on valtakunnallinen, mikä tarkoittaa, että koe on sama kaikissa yliopistoissa. Opiskelu kestää tyypillisesti 5–7 vuotta. Tämän jälkeen lääkäri voi suorittaa kliinisen jatkotutkinnon tietyllä lääketieteen erikoisalalla, jolloin hänestä tulee kyseisen alan erikoislääkäri. 

Opintojen sisällöissä ja painotuksissa on eroja yliopistojen välillä. Tarkat tiedot opinnoista löytyvät yliopistojen verkkosivuilta.

Töissä terveydenhuoltoalalla

Lääketieteen ja farmasian alan ammatteja

Lääketieteen ja farmasian alalle työllistyvä voi toimia lukuisissa eri ammateissa. Lue missä lääkäri, farmaseutti, ravitsemusterapeutti tai bioanalyytikko voivat työskennellä.

Lääkäri

Lääkäri on lääketiedettä harjoittava terveydenhuollon ammattilainen. Lääkärin työskentelee potilaidensa terveyden eteen. Työ sisältää sairauksien diagnosointia ja hoitamista sekä terveyden ylläpitöä ja potilaiden ohjaamista. Suurin osa lääkäreistä työskentelee sairaaloissa, terveyskeskuksissa, työterveydenhuollossa tai yksityisillä lääkäriasemilla.

Farmaseutti

Suurin osa farmaseuteista tekee töitä apteekkien asiakaspalvelussa. Lääketeollisuuden parissa työskentelevä farmaseutti voi työskennellä esimerkiksi lääkkeiden laadunvarmistuksessa tai niiden markkinointitehtävissä. Farmaseuttien ammattitaitoa tarvitaan myös sairaala-apteekeissa, Kelassa, terveydenhuollon hallinnossa sekä laboratorioissa. Lääketukkukaupassa farmaseutti voi työskennellä myynti- tai valvontatehtävissä tai lääke-esittelijänä. 

Ravitsemusterapeutti

Ravitsemusterapeutti on ihmisen ravitsemuksen parissa työskentelevä henkilö. Ravitsemusterapeutit ovat terveydenhuollon laillistettuja ammattihenkilöitä, jotka ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon. He antavat ohjausta ravitsemukseen liittyvissä ongelmissa, kuten allergia- ja syömishäiriötapauksissa.

Bioanalyytikko

Bioanalyytikko työskentelee usein terveyskeskuksen, sairaalan tai muun terveydenhuoltoyksikön laboratoriossa sekä entistä enemmän myös yliopistojen ja erilaisten tutkimuslaitosten laboratorioissa. Bioanalyytikon toimenkuvaan kuuluu muun muassa näytteenotto ja sen analysointi.


Työllisyystilanne lääketieteen ja farmasian alalla

Lääketieteen ja farmasin työllisyystilanne on hyvä. Monet työskentelevät kunnilla tai valtiolla, lisäksi kolmannella sektorilla, yksityisellä puolella sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina. Vuoden 2013 alussa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli reilut 26 000. Uusia lääkäreitä valmistuu vuosittain Suomessa noin 600.

Farmasian keskimääräinen palkka on vajaa 3000 euroa, kun taas lääkärin noin 5000 euroa. Palkka vaihtelee suuresti työtehtävän, työvuosien ja työpaikan mukaan.

Lue lisää lääketieteen ja farmasian alaan liittyvää sisältöä

 Lääkärikoulutus 

 Sosiaali- ja terveysala 
Lähteet: avoin.helsinki.fi/opintotarjonta/farmasia; helsinki.fi/biotieteet/fysiologia/; ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/ravitsemusterapeutti; bioanalyytikkoliitto.fi/bioanalyytikon_ammatti/; laakariliitto.fi; palkkavertailu.com