Sivuston käyttötapa: Mobiili

Luonnontieteet

Luonnontieteisiin voidaan lukea biologian, fysiikan, kemian ja biotekniikan alat. Voit opiskella alaa ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa. Kaikissa yliopistoissa on useita luonnontieteiden aloja ja aineryhmiä sekä yksittäisiä oppiaineita. Yhdessä ne tarjoavat varsin monipuolista ja kansainvälisesti korkeatasoista luonnontieteellisen alan koulutusta.

Näyttää 1-50 yhteensä 65 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Abikurssit Etäopiskeluna
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (2)
Ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen voi vaikuttaa merkittävästi vielä luku urakan lopussakin. Valmennuskeskuksen abikursseilla tarkoituksena on henkilökohtaisen opetuksen avulla tukea opiskelijoita saavuttamaan omat...
Abikurssit Helsinki
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Helsinki
Ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen voi vaikuttaa merkittävästi vielä luku urakan lopussakin. Valmennuskeskuksen abikursseilla tarkoituksena on henkilökohtaisen opetuksen avulla tukea opiskelijoita saavuttamaan omat...
Abikurssit Jyväskylä
Eximia
Valmennuskurssit
Jyväskylä
Ylioppilaskirjoitusarvosanoihin on mahdollista vaikuttaa merkittävästi vielä aivan loppuvaiheessakin. Eximian abikurssilla varmistat, että yo kirjoituksiin valmistautumisesi on mahdollisimman tehokasta, sillä abikurssilla...
Abikurssit Matematiikka
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (4)
Ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen voi vaikuttaa merkittävästi vielä luku urakan lopussakin. Valmennuskeskuksen abikursseilla tarkoituksena on henkilökohtaisen opetuksen avulla tukea opiskelijoita saavuttamaan omat...
Abikurssit Oulu
Eximia
Valmennuskurssit
Oulu
Ylioppilaskirjoitusten arvosanoihin on mahdollista vaikuttaa merkittävästi vielä aivan loppuvaiheessakin. Eximian abikurssilla varmistat, että yo kirjoituksiin valmistautumisesi on mahdollisimman tehokasta, sillä...
Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia
Itä-Suomen yliopisto
         
(1)
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Joensuu
Koulutusohjelmasta valmistuu matemaattisten aineiden opettajia. Pääaineeksi voi valita fysiikan, kemian tai matematiikan. Aineenopettajan koulutuksessa saa kelpoisuuden perusopetuksen ja lukion aineenopettajaksi...
Bio- ja elintarviketekniikan koulutus | päivätoteutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Hämeenlinna
Hämeen ammattikorkeakoulun toteuttamasta bio ja elintarviketekniikan koulutuksesta valmistuu insinöörejä, jotka voivat  toimia asiantuntija , suunnittelu ja kehitystehtävissä elintarvike ja ympäristöbiotekniikan alalla....
Biokemia
Oulun yliopisto
         
(2)
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Biokemian tutkimuskohteina ovat elämän ilmiöt molekyylitasolla niin eläimissä, kasveissa kuin mikro organismeissakin. Biokemisti tutkii yhdisteitä, joista eliöt rakentuvat, niiden reaktioita...
Biokemia
Turun yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Turku
Biokemia soveltaa kemiaa ja biologiaa. Biokemian LuK vaiheen tutkinto ohjelman opinnot koostuvat laajoista kokonaisuuksista, joiden aihealueina ovat mm. solu ja...
Biologia
Helsingin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Tiedotusvälineissä pohditaan lähes päivittäin biologiaan liittyviä tärkeitä kysymyksiä, kuten: Miten säilytämme luonnon monimuotoisuuden? Estääkö monimuotoinen luonto allergioita? Miten syöpäsolu toimii?...
Biologia
Jyväskylän yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Jyväskylä
Biologian perusopinnot antavat opiskelijalle tarpeelliset tiedot mm. eliökunnasta, mikrobien ja eläin ja kasvisolujen rakenteesta ja toiminnasta sekä perimän ja geenien...
Biologia
Oulun yliopisto
         
(2)
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Biologia on luonnontiede, jonka tutkimuskohteena ovat elävät järjestelmät: eliöt, niiden osat ja elinyhteisöt. Biologisilla tieteillä ei ole selviä rajoja toisiinsa...
Biologia
Turun yliopisto
         
(1)
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Turku
Biologian opinnot antavat valmiudet ymmärtää elämän eri ilmiöitä kokonaisvaltaisesti molekyylien välisistä vuorovaikutuksista aina ekosysteemien toimintaan saakka. Biologian opintoihin kuuluu teoria ja...
Biologian ja luonnontieteiden linja
Alkio-opisto
Kansanopistot
Jyväskylä
Haluatko yliopistoon opiskelemaan biotieteitä, ympäristötieteitä, ravitsemustieteitä tai luonnontieteitä vai kenties farmaseutiksi tai proviisoriksi? Alkio opiston biologian ja luonnontieteiden linja antaa...
Biologian valmennuskurssi
Eximia
Valmennuskurssit
Useita (5)
Biologia on luonnontiede, joka tutkii eliöitä, niiden osia ja elinympäristöjä. Biologiset tieteet ovat vuorovaikutuksissa toisiinsa nähden eikä niillä ole selviä...
Biologian valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (2)
Biologiaa voi opiskella Helsingin, Turun, Jyväskylän, Oulun ja Joensuun yliopistoissa. Suuntautumisvaihtoehtoina ovat mm. opettajan linja, eläin ja kasvifysiologia, perinnöllisyystiede, mikrobiologia...
Biolääketiede
Itä-Suomen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Kuopio
Biolääketieteen koulutusohjelmassa yhdistyy ainutlaatuisesti sekä luonnontieteellinen että lääketieteellinen opetus. Luonnontieteiden kandidaatin opinnoissa kaikilla opiskelijoilla on pääaineena biolääketiede. Opiskelija voi täydentää...
Biolääketiede
Turun yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Turku
Biolääketieteen koulutusohjelma (aiemmin terveyden biotieteet) on vuonna 1998 aloittanut Suomen ensimmäinen monitieteinen bioalan koulutusohjelma. Biolääketiede yhdistää lääketieteen ja luonnontieteen osaamisen...
Biotekniikka
Tampereen teknillinen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tampere
Biotekniikan opiskeluala kuuluu Tampereen teknillisen yliopiston suosituimpiin koulutuksiin. Biotekniikassa yhdistyvät biologia, luonnontieteet ja tekniikka. Biotekniikan opinnoissa voit syventyä teolliseen biotekniikkaan,...
Biotekniikka
Turun yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Turku
Biotekniikka on luontoa ja teknologiaa yhdistävä tieteenala kattaen sovelluksia terveydenhuollosta teollisuuden ratkaisuihin. Biotekniikassa sovelletaan monitieteisen perustutkimuksen tuloksia uusien määritys järjestelmien ja...
Bioteknologia
Tampereen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tampere
Bioteknologia on laaja alainen luonnontieteellis tekninen tieteenala, joka tuottaa tietoa ja kehittää tutkimusmenetelmiä ja välineitä biosysteemien tutkimiseen, muokkaamiseen, hallintaan ja...
BSc (Honours) Mathematics and Physics
The Open University
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Verkko- tai etäopiskelu
Explores the concepts of modern physics, including Newtonian mechanics, special relativity, electromagnetism and quantum mechanics Plenty of practice with the...
BSc (Honours) Natural Sciences
The Open University
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Verkko- tai etäopiskelu
Starts with a wide ranging introduction to highly topical areas of modern science, giving you a good grounding in each...
Cell och molekylär biovetenskap
Åbo Akademi
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Turku
I din kandidatexamen i cell och molekylär biovetenskap lär du dig om cellens viktiga biomolekyler, hur dessa samverkar för att...
Fysiikka
Jyväskylän yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Jyväskylä
Fysiikka pyrkii löytämään luonnosta lainalaisuuksia, joita voidaan kuvata matemaattisesti ja koetella kokeellisesti. Koulutuksen suuntautumisvaihtoehtoja ovat fysiikka, soveltava fysiikka, teoreettinen fysiikka...
Fysikaaliset tieteet
Helsingin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Fysikaaliset tieteet tutkivat kaikkia olemassa olevia mittakaavoja pienimmistä alkeishiukkasista koko maailmankaikkeuden skaalaan. Opinnot Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa perustuvat Suomen...
Fysikaaliset tieteet
Turun yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Turku
Fysikaalisten tieteiden kandidaatin tutkinto ohjelmassa perehdytään laaja alaisesti fysiikan teoreettisiin perusteisiin ja kokeellisiin sekä laskennallisiin menetelmiin. Koulutuksen ensimmäisenä vuonna opiskellaan...
Geologia
Turun yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Turku
Geologian tutkinto ohjelma kouluttaa opiskelijoista monipuolisia luonnon prosessien asiantuntijoita. Tutkinto ohjelma perehdyttää opiskelijat ymmärtämään maapallon historiaa aurinkokuntamme syntyhetkistä nykypäivään saakka....
Geotieteet
Helsingin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Geotieteiden kandiohjelma Helsingin yliopistossa vastaa näihin haasteisiin ja tarjoaa alan laajimman koulutusohjelman Suomessa. Geotieteiden kandiohjelmassa opiskellaan geologiaa ja geofysiikkaa, jotka...
Geotieteet
Oulun yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Geotieteiden koulutusohjelmassa perehdytään maapallon koostumukseen, kehitykseen ja sen eri osien syntyyn. Geologia soveltaa muita eri luonnontieteitä, kuten fysiikkaa ja kemiaa...
Informaatioverkostot
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Informaatioverkostojen koulutusohjelmassa tavoitteena on oppia ymmärtämään tieto ja viestintätekniikan vaikutuksia ja mahdollisuuksia sekä lisäksi oppia suunnittelemaan ja kaupallistamaan uusia tuotteita...
Kemia
Helsingin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Yliopistolla suoritetut kemistin opinnot luovat pohjan kemian erinomaiselle osaamiselle. Kemistit sijoittuvat haasteellisiin ja mielenkiintoisiin tehtäviin yliopistoihin, tutkimuslaitoksiin ja yrityksiin. Kemistit...
Kemia
Jyväskylän yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Jyväskylä
Kemian opintojen perustan muodostavat kaikille yhteiset opinnot kahden kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Opetus painottuu epärorgaaniseen ja analyyttiseen, fysikaaliseen sekä orgaaniseen kemiaan...
Kemia
Oulun yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Kemia on tieteenala, joka tutkii ja opettaa aineiden reaktioita toistensa kanssa. Kemian tutkinto ohjelmassa opetus ja tutkimus ovat keskittyneet materiaalien...
Kemia
Turun yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Turku
Kemian opiskelijat valitaan ilman pääsykoetta ylioppilastodistusten perusteella. Kolmivuotisessa Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinnossa kemian opintojen osuus on noin puolet. Niiden lisäksi opiskellaan matematiikkaa,...
Kemian-, bio- ja materiaalitekniikka
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Kiinnostaako sinua luonnontieteet ja tiedon soveltaminen niin laboratoriossa kuin teollisessa tuotannossa? Aalto yliopiston biotuotetekniikan, kemian tekniikan ja materiaalitekniikan alempi yliopisto opetus...
Kemiantekniikan ja bioteknologian koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Kemiantekniikan ja bioteknologian koulutus on pääasiassa insinööreille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen ylempi AMK koulutus. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa työelämässä pätevöityneen insinöörin valmiuksia ottaa...
Kemiantekniikka
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Lappeenranta
Kemiantekniikan ohjelmassa opitaan soveltamaan luonnontieteitä eli matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa tekniikan kehittämiseen. Opiinnot keskittyvät erotustekniikkaan, puhdistusmenetelmiin ja prosessikehitykseen. Erotustekniikalla tarkoitetaan...
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Ammatilliset oppilaitokset
Kokkola
Laboratorioalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkintokoulutus koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (35...
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti
Oulun seudun ammattiopisto
Ammatilliset oppilaitokset
Oulu
Laborantti tekee kemiallisia, biokemiallisia ja mikrobiologisia analyysejä paperi ja kemianteollisuudessa, ympäristö ja elintarvikelaboratorioissa sekä yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimuslaboratorioissa. Laboratorioalan perustukinnossa...
Luonnontiedelinja
Päivölän opisto
Kansanopistot
Tarttila
Päivölän opiston luonnontiedelinja on tarkoitettu kaikille t eknillistieteellisiin, luonnontieteellisiin sekä lääketieteellisiin jatko opintoihin aikoville sekä jokaiselle, joka haluaa harjoitella matemaattis...
Luonnontieteiden ja lääketieteen linja | Natur och medicin
Västra Nylands folkhögskola
Kansanopistot
Karjaa
Luonnontieteet ja lääketiede opinto ohjelma on suunnattu sinulle, joka haluat opiskella lääketiedettä tai luonnontieteitä, tai tähtäät jatko opintoihin teknillisessä korkeakoulussa....
Master´s Degree Programme in Bioengineering
Tampereen teknillinen yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Tampere
Master´s Degree Programme in Bioengineering provides students with an international learning environment where content is strongly based on natural sciences and bioengineering. The...
Master's Programme in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
The Master's programme in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT) offers advanced education in the field of sustainable energy...
Master's Programme in European Mining, Minerals and Environmental Program
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Master’s Programme is organized in international cooperation between three Europe’s leading universities in Mining and Resource Engineering. The programme builds on...
Master's Programme in Information Networks
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Trans disciplinary master’s programme combines the fields of social sciences, advanced digital technologies and business. The programme prepares students to...
Master's Programme in Life Science Technologies
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Master’s Programme in Life Science Technologies is a multidisciplinary programme that focuses on important aspects of current biomedical research, covering...
Matematiikka, fysiikka ja kemia
Itä-Suomen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Joensuu
Koulutusohjelmaan valitut voivat vapaasti valita pääaineensa näistä kolmesta. Alussa opinnot painottuvat opiskelutaidollisten valmiuksien sekä matemaattis luonnontieteellisten perusasioiden opiskeluun. Myöhemmin valitaan...
Matematiikka ja fysiikka
Oulun yliopisto
         
(1)
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Matematiikka on ns. eksakti menetelmätiede. Se on aina ollut läheisessä vuorovaikutuksessa luonnontieteiden ja tekniikan kanssa. Teknologian kehitys taas nojaa fysiikan...
Molekyylibiotieteet
Helsingin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Uusi molekyylibiotieteiden koulutusohjelma sisältää biokemiaa, genetiikkaa ja mikrobiologiaa. Näitä aiheita tarkastellaan solu ja molekyylitason näkökulmasta ja ne yhdistetään laaja alaiseksi...
  • = Videoesittely
  • = Yo-pohjaiset koulutukset
Näyttää 1-50 yhteensä 65 tulosta
12
Näytä kaikki (15) koulutukset


Yleistä luonnontieteistä

Luonnontieteilijät tutkivat ympäröivää maailmaamme ja siinä tapahtuvia muutoksia ja ilmiöitä. Luonnontieteisiin voidaan lukea biologian, fysiikan, kemian ja biotekniikan alat. Ammatillisissa oppilaitoksisa ja ammattikorkeakouluissa voit opiskella esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikkaa. Yliopistoisssa bio- ja ympäristötieteitä, biokemiaa, fysikaaliset tieteitä, geologiaa, kemiaa,  maantiedettä,  matemaattiset aineita, tietojenkäsittelytiedettä ja tietotekniikkaa. Ne kaikki tutkivat ja pyrkivät selittämään ihmisen ja luonnon toimintaa ja kehitystä. Luonnontieteiden perusta on kokeilussa, teisteissä ja havainnoissa.

Alan vaatimukset

Matematiikan ja luonnontieteiden opiskelu on vaativaa ja edellyttää pitkäjänteisyyttä.

» Lue lisää luonnon tieteiden alann työllisyystilanteesta ja ammateista työelämäosiostamme

Biologia

Biologia on luonnontiede, jonka tutkimuskohteena ovat elävät järjestelmät: eliöt, niiden osat ja eliöyhteisöt. Opiskelijat valitaan tiedekuntiin pääsääntöisesti lukion päättötodistuksen, ylioppilastutkintotodistuksen ja/tai tiedekuntien järjestämien valintakokeiden perusteella suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Biologian osa alueita on useita, joista esimerkkeinä kasvitiede, eläintiede, mikrobiologia ja ympäristöbiologia.

Ekologia

Ekologia on biologian laajimpia osatieteitä. Ekologia on oppi luonnon omasta järjestyksestä, luonnon taloudesta, jossa tutkitaan maapallon eliöiden ja ympäristön välisiä sekä keskinäisiä vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteita. Ekologia tutkii eliöiden ja eliölajien vuorovaikutusta toistensa sekä niitä ympäröivän elottoman ympäristön kanssa.

Fysiikka

Fysiikka on luonnontiede, joka tutkii kaikkeutta käsitellen aineen, energian, avaruuden ja ajan käyttäytymistä, perusvuorovaikutuksia ja näiden muodostamia kokonaisuuksia. Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Fysiikan opintoja parhaiten tukevia sivuaineita ovat matematiikka ja tietotekniikka. Tutkintoon voi varsin vapaasti sisällyttää muidenkin alojen opintoja, kuten kemiaa, ympäristötieteitä, taloustieteitä ja viestintää.

Geotieteet

Geotieteet on yhteisnimitys luonnontieteille, jotka tutkivat maan ja sen ilmakehän rakennetta sekä ilmiöitä. Geotieteiden opiskelussa yhdistyvät fysiikka, matematiikka, kemia ja biologia. Geotieteiden opetuksessa kenttätyöskentelyn osuus on erityisen tärkeää. Ilman tätä on vaikea oppia hahmottamaan geologisia prosesseja tarpeeksi hyvin. Kenttätyöskentelyssä asiat nähdään käytännössä ja havaintoja tehdään käytettävissä olevien metodien avulla.

Kemia

Kemia on luonnontiede, joka tutkii aineita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita. Aineiden ominaisuuksia on pohdittu jo vuosituhansia, mutta systemaattisesti niitä on tutkittu vasta reilun kahden vuosisadan ajan. Kemia on jakautunut moniin erikoisaloihin, joita ovat esim. analyyttinen kemia, biokemia, laskennallinen kemia, materiaalikemia ja orgaaninen kemia. Maisterin ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon kemia pääaineena voi suorittaa seitsemässä yliopistossa Suomessa.

Tähtitiede

Tähtitiede eli astronomia on luonnontiede, joka tutkii maailmankaikkeutta ja sen kohteita, ilmiöitä sekä kehitystä. Tähtitieteen opiskelu pääaineena tähtää ennen kaikkea tutkijakoulutukseen.

Tähtitiedettä voi opiskella pääaineena kolmessa yliopistossa, joissa kaikissa voi suorittaa sekä luonnontieteiden kandidaatin, maisterin että tohtorin tutkinnon. Tähtitiede on yksi fysikaalisten tieteiden suuntautumisvaihtoehdoista.

Lisää luonnontieteiden alaan liittyvää sisältöä


» Työelämäosio: luonnontieteet

» Biologian pääsykoe
» Fysiikan ja kemian pääsykoe


» Kysy ja keskustele