Maantiede

Maantiede

Maantiede

Maantiede tutkii maan pintaa ja maan pinnalla esiintyviä sekä ihmisen että luonnon aikaansaamia ilmiöitä. Maantieteen alaan kuuluvat mm. yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, aluetiede, aluetutkimus ja geoinformatiikka. Opintojen tavoitteena on ymmärtää niin globaaleja kuin paikallisiakin kysymyksiä.

Näyttää 1-9 yhteensä 9 tulosta
Kansanopistot
Luonnontieteet Paikkakunta Arvostelut Oppilaitokset
Biologian ja luonnontieteiden linja Jyväskylä Alkio-opisto
Valmennuskurssit
Abikurssit
Abikurssit Helsinki Helsinki Eximia
Maantiede
Maantieteen valmennuskurssi Useita (2) Eximia
Maantieteen valmennuskurssi Useita (2) Valmennuskeskus
Yliopistot ja korkeakoulut
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Luonnontieteet
Geotieteet Helsinki Helsingin yliopisto
Maantiede
Maantiede Helsinki Helsingin yliopisto
Maantiede Oulu          
(2)
Oulun yliopisto
Maantiede Turku Turun yliopisto
Maantiede ja ympäristöpolitiikka Joensuu Itä-Suomen yliopisto
Näyttää 1-9 yhteensä 9 tulosta
 

Maantiede -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Maantieteen tutkimusalue on laaja ja sillä on yhteisiä tutkimuskohteita mm. biologian, sosiologian, yhteiskuntatieteiden ja fysiikan kanssa. Maantiede jakautuu yleismaantieteeseen ja aluemaantieteeseen. Yleismaantieteessä keskitytään etsimään syy- ja riippuvuussuhteita eri ilmiöiden välillä, kun taas aluemaantiede syventyy tiettyyn alueeseen, kuten valtioon, kuntaan tai tiettyyn kulttuuripiiriin.

Maantieteen opiskelu

Maantieteilijän tulee ymmärtää luonnon ja ihmisen toiminnan alueellisia järjestelmiä sekä selittää niiden toimintaa. Tämä edellyttää kriittistä ajattelua, kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia, opetettavien taitojen soveltamista sekä oman maantieteellisen identiteetin hahmottamista

Luonnontieteitä voi opiskella Suomessa kahdeksassa yliopistossa. Yliopistotasoista opetusta maantieteessä tarjotaan Helsingin, Turun,  Oulun ja Joensuun yliopistoissa. Maantieteessä suoritetaan yleisimmin luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) sekä filosofian maisterin tutkinto (FM). Opinnoissa on useimmiten kaksi mahdollista linjaa: tutkimusalan linja sekä aineenopettajan linja. Voit opiskella maantiedettä myös Avoimen yliopiston kautta. Opinnot ja niiden sisällöt vaihtelevat oppilaitoksittain.

Maantiede ja kansainvälisyys

Tänäpäivänä yhä useampi valitsee kansainväliset opinnot osaksi tutkintoa! Maantieteen opiskelijalla on useita mahdollisuuksia suorittaa osa opinnoistaan ulkomailla. Esimerkiksi yliopitstojen erilaiset yhteistyösopimukset tarjoavat maantieteen alan opiskelijoille hyvät mahdollisuudet opiskeluun ulkomaisissa yliopistoissa osana suomalaista tutkintoa. Myös esimerkiksi KILROY Education voi auttaa kansainvälisen yliopiston löytämisessä.