Sivuston käyttötapa: Mobiili

Maantiede

Maantiede

Maantiede

Maantiede tutkii maan pintaa ja maan pinnalla esiintyviä sekä ihmisen että luonnon aikaansaamia ilmiöitä. Maantieteen alaan kuuluvat mm. yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, aluetiede, aluetutkimus ja geoinformatiikka. Opintojen tavoitteena on ymmärtää niin globaaleja kuin paikallisiakin kysymyksiä.

Näyttää 1-9 yhteensä 9 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Abikurssit Helsinki
Eximia
Valmennuskurssit
Helsinki
Ylioppilaskirjoitusarvosanoihin on mahdollista vaikuttaa merkittävästi vielä aivan loppuvaiheessakin. Eximian abikurssilla varmistat, että yo kirjoituksiin valmistautumisesi on mahdollisimman tehokasta, sillä abikurssilla...
Biologian ja luonnontieteiden linja
Alkio-opisto
Kansanopistot
Jyväskylä
Haluatko yliopistoon opiskelemaan biotieteitä, ympäristötieteitä, ravitsemustieteitä tai luonnontieteitä vai kenties farmaseutiksi tai proviisoriksi? Alkio opiston biologian ja luonnontieteiden linja antaa...
Geotieteet
Helsingin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Geotieteiden kandiohjelma Helsingin yliopistossa vastaa näihin haasteisiin ja tarjoaa alan laajimman koulutusohjelman Suomessa. Geotieteiden kandiohjelmassa opiskellaan geologiaa ja geofysiikkaa, jotka...
Maantiede
Helsingin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Maantieteen laitoksella tutkitaan ihmisen ja luonnon järjestelmien alueellisia rakenteita ja toimintaa. Tutkimusta tehdään kaikilla aluetasoilla. Monipuoliset opetus ja opiskelumuodot sisältävät...
Maantiede
Oulun yliopisto
         
(2)
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Maantiede on laaja tieteenala, jonka kohteena ovat luonnon, kulttuurin, ihmistoiminnan ja yhteiskunnan piirteet. Koulutusohjelmassa maantiede on jaettu sekä tutkimuskohteidensa että...
Maantiede
Turun yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Turku
Maantieteen LuK tutkinto ohjelmassa suoritetaan laaja alaiset maantieteen perus ja aineopinnot. Tutkinnon erikoistuminen perustuu erityisesti sivuainevalintoihin ja kandidaatin tutkielman aihepiiriin. Sivuaineina...
Maantiede ja ympäristöpolitiikka
Itä-Suomen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Joensuu
Maantiedettä ja ympäristöpolitiikkaa voi opiskella kolmen eri pääaineen näkökulmasta: maantiede, yhteiskuntamaantiede tai ympäristöpolitiikka. Pääaine valitaan viimeistään kandidaattityön yhteydessä. Maantieteen pääaineopiskelijat suuntautuvat...
Maantieteen valmennuskurssi
Eximia
Valmennuskurssit
Useita (2)
Maantiede on tutkimuskohteiltaan laaja oppiala ja sen tutkimuksen kohteena voivat olla luontoon ja ympäristöön sekä kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvät asiat...
Maantieteen valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (2)
Maantiedettä voi opiskella Helsingin, Turun, Joensuun ja Oulun yliopistojen matemaattis luonnontieteellisessä tai luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Maisterin tutkinto on laajuudeltaan 300 opintopistettä....
Näyttää 1-9 yhteensä 9 tulosta
 

Maantiede -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Maantieteen tutkimusalue on laaja ja sillä on yhteisiä tutkimuskohteita mm. biologian, sosiologian, yhteiskuntatieteiden ja fysiikan kanssa. Maantiede jakautuu yleismaantieteeseen ja aluemaantieteeseen. Yleismaantieteessä keskitytään etsimään syy- ja riippuvuussuhteita eri ilmiöiden välillä, kun taas aluemaantiede syventyy tiettyyn alueeseen, kuten valtioon, kuntaan tai tiettyyn kulttuuripiiriin.

Maantieteen opiskelu

Maantieteilijän tulee ymmärtää luonnon ja ihmisen toiminnan alueellisia järjestelmiä sekä selittää niiden toimintaa. Tämä edellyttää kriittistä ajattelua, kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia, opetettavien taitojen soveltamista sekä oman maantieteellisen identiteetin hahmottamista

Luonnontieteitä voi opiskella Suomessa kahdeksassa yliopistossa. Yliopistotasoista opetusta maantieteessä tarjotaan Helsingin, Turun,  Oulun ja Joensuun yliopistoissa. Maantieteessä suoritetaan yleisimmin luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) sekä filosofian maisterin tutkinto (FM). Opinnoissa on useimmiten kaksi mahdollista linjaa: tutkimusalan linja sekä aineenopettajan linja. Voit opiskella maantiedettä myös Avoimen yliopiston kautta. Opinnot ja niiden sisällöt vaihtelevat oppilaitoksittain.

Maantiede ja kansainvälisyys

Tänäpäivänä yhä useampi valitsee kansainväliset opinnot osaksi tutkintoa! Maantieteen opiskelijalla on useita mahdollisuuksia suorittaa osa opinnoistaan ulkomailla. Esimerkiksi yliopitstojen erilaiset yhteistyösopimukset tarjoavat maantieteen alan opiskelijoille hyvät mahdollisuudet opiskeluun ulkomaisissa yliopistoissa osana suomalaista tutkintoa. Myös esimerkiksi KILROY Education voi auttaa kansainvälisen yliopiston löytämisessä.