Oikeustiede

Oikeustiede

Oikeustiede

Juristin tutkinto on perinteisten työtehtävien ohella portti erittäin monipuolisiin mahdollisuuksiin, sillä useat sekä yksityisen että julkisen sektorin huippupaikat työllistävät juristeja. Suomessa juristin koulutus on 5-vuotinen oikeustieteen maisterin tutkinto.

Näyttää 1-33 yhteensä 33 tulosta
Kansanopistot
Oikeustiede Paikkakunta Arvostelut Oppilaitokset
Oikeustieteellinen linja Haapavesi Haapaveden Opisto
Oikeustieteellinen ohjelma | Juridiska programmet Karjaa Västra Nylands folkhögskola
Oikeustieteen linja Ilmajoki          
(1)
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Oikeustieteen linja Helsinki HEO Kansanopisto
Oikeustieteen linja Tarttila Päivölän opisto
Oikeustieteen linja Turku Turun kristillinen opisto
Oikeustieteen linja Kauniainen          
(1)
Työväen Akatemia
Valmennuskurssit
Oikeustiede
Oikeustieteen Etäkurssi Verkko- tai etäopiskelu Pykälä ry Valmennuskurssit
Oikeustieteen Intensiivikurssi Helsinki Pykälä ry Valmennuskurssit
Oikeustieteen Johdantokurssi Helsinki Pykälä ry Valmennuskurssit
Oikeustieteen Luku- ja opiskelutekniikkakurssi Helsinki Pykälä ry Valmennuskurssit
Oikeustieteen Pienryhmäkurssi Helsinki Pykälä ry Valmennuskurssit
Oikeustieteen Tampere-kurssi Tampere Pykälä ry Valmennuskurssit
Oikeustieteen Tehokurssi Helsinki Pykälä ry Valmennuskurssit
Oikeustieteen Teoriakurssi Helsinki Pykälä ry Valmennuskurssit
Oikeustieteen valmennuskurssi Useita (3) Eximia
Oikeustieteen valmennuskurssi Useita paikkakuntia Uplus Yksityisopetus
Oikeustieteen valmennuskurssi Useita (5) Valmennuskeskus
Oikeustieteen Videokurssi Helsinki Pykälä ry Valmennuskurssit
Yliopistot ja korkeakoulut
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oikeustiede
Bachelor of Laws (Honours) Verkko- tai etäopiskelu The Open University
Bachelor's Programme in Law Useita (2) Tallinnan yliopisto
BSc (Honours) Criminology and Psychological Studies Verkko- tai etäopiskelu The Open University
Julkisoikeus Joensuu Itä-Suomen yliopisto
Oikeustiede Useita (2) Helsingin yliopisto
Oikeustiede Rovaniemi Lapin yliopisto
Oikeustiede Turku          
(1)
Turun yliopisto
Oikeustieteellinen ala Joensuu Itä-Suomen yliopisto
Oikeustieteen opinnot Tallinnassa tai Helsingissä Useita (2) Veridium Education
Utbildningslinjen för rättsnotarie Turku Åbo Akademi
Sosiaali- ja terveysala
Sosiaaliala
BA (Honours) Social Policy and Criminology Verkko- tai etäopiskelu The Open University
Studies in English
Universidad Europea De Madrid Useita (3) HeiHei! Travel
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Kauppatiede / Liiketalous
Yritysjuridiikan maisteriopinnot Helsinki Aalto-yliopisto
Oikeustiede
Master of Laws Verkko- tai etäopiskelu The Open University
Näyttää 1-33 yhteensä 33 tulosta
 

Oikeustiede -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Oikeustieteen eli juridiikan tehtävänä on oikeudellisten asioiden tutkiminen ja niiden yhdenmukaistaminen. Tavoitteena on järjestää oikeudellinen tieto hallittavaan muotoon. Lisäksi pyritään saamaan ratkaisuja oikeudellisiin ongelmiin. Historiallisesti juridiikka on yliopistolaitoksen kulmakiviä. Oikeustiede on alana merkittävä siinä mielessä, että se suoraan muokkaa yhteiskuntaa ja jopa kulttuuria.

Oikeustiede

Opiskelu

Oikeustiedettä voi lukea yliopistoissa, joista valmistuu oikeustieteen maistereita. Opinnot kestävät 5 vuotta ja niiden tavoitteena on valmentaa opiskelijoita vaativiin oikeustieteellisiin tehtäviin kansallisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita kutsutaan oikeusnotaareiksi (kesto 3 vuotta). 

Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat oikeudellisiin ongelmiin tutustuminen ja niiden ratkaiseminen, laaja-alainen argumentointikyky ja kommunikointitaidot. Opinnoissa tutustutaan muun muassa kauppa-, esine-, perhe- ja jäämistö-, velvoite-, työ-, ympäristö-, rikos-, eurooppa- sekä kansainväliseen oikeuteen.

Oikeustieteen maisteriohjelman lisäksi alaa voi opiskella liiketalouden ja yhteiskuntatieteen koulutusaloilla. Tällöin opinnot liittyvät läheisesti koulutusalan omiin oikeudellisiin tapauksiin, kuten esimerkiksi kauppatieteellisellä alalla yritysjuridiikkaan tai vero-oikeuteen. Oikeustieteen ja kauppatieteiden opinnot yhdistäneitä kutsutaan "lakiekonomeiksi".

Oikeustieteen valintakoe

Oikeustieteen valintakoe edellyttää hyvin paljon suoraa lukemista. Valintakoemateriaali on perinteisesti ollut laaja ja kokeessa on edellytetty materiaalin kattavaa ja tarkkaa osaamista. Ulkoa pitääkin osata paljon, mutta ei kaikkea. Tämän lisäksi pitää kyetä soveltamaan ulkoa opittuja asioita joustavasti. Viime vuosina soveltamisen osaaminen valintakokeessa on korostunut entisestään.

Opiskelu ulkomailla

Monet haluavat myös opiskella ulkomailla, jolloin yleisin tapa on opiskelijavaihto. Vaihtoon voi päästä opiskelijavaihto-ohjelmien kautta tai hankkimalla vaihto-opiskelupaikkansa itse. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvat moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia. Jos taas olet kiinnostunut suorittamaan koko juristin tutkinnon ulkomailla, kannattaa sinun ottaa yhteyttä suoraan kiinnostuksesi kohteena olevaan kouluun saadaksesi kaikki tarvittavat tiedot.

Työtehtävät ja -paikat

Valtaosa oikeustieteen ammattilaisista työllistyy oikeuslaitokseen, valtionhallintoon, asianajotoimintaan ja elinkeinoelämään. Maisterin tutkinnon suorittaneiden ammattinimikkeenä voi olla esimerkiksi tuomari, asianajaja, syyttäjä tai opettaja. Tuomioistuinharjoittelun suorittaneet maisterit saavat varatuomarin arvonimen. Suurin osa asianajajista, syyttäjistä ja tuomareista ovat varatuomareita. Oikeusnotaarit voivat puolestaan työskennellä muun muassa oikeusaputoimistoissa ja muissa oikeudellisen alan toimistoissa hallinto- ja asiantuntijatehtävissä. Juristeja tarvitaan myös yrityksissä yritysjuridiikan alalla. Moni alan ammattilainen perustaa myös oman yrityksen. 

Tulevaisuus

Oikeustieteen opiskelijat sijoittuvat hyvin työelämään. Lähes kaikki tutkinnon suorittaneet ovat saaneet työpaikan koulutustaan vastaavasta organisaatiosta. Ponnahduslauta työelämään voi olla kuitenkin hankala ja lyhytaikaista työttömyyttä esiintyy erityisesti vastavalmistuneilla. Alan tulevaisuuden näkymät ovat kuitenkin hyvät, sillä suuret ikäluokat ovat siirtymässä eläkkeelle ja globaalin yhteistyön kasvu lisää asiantuntijoiden tarvetta. Hyvä kielitaito onkin eduksi alan työmarkkinoilla.

» Tutustu tarkemmin tarjolla oleviin oikeustieteen koulutuksiin

Oikeustiede

Lue lisää aiheeseen liittyvää sisältöä

» Työelämäosio: Kaupallinen ala

Lähteet: Lapin Yliopisto, Helsingin yliopisto, Opintoluotsi.fi, Huippuvalmennus Oy, Ammattinetti.fi