Psykologia/Käyttäytymistiede

Psykologia/Käyttäytymistiede

Psykologia/Käyttäytymistiede

Psykologiaa voit opiskella useissa eri oppilaitoksissa monilla eri tasoilla. Laillistetun psykologin oikeudet voi saada kuitenkin henkilö, joka on suorittanut psykologian maisterin tutkinnon. Muissa koulutuksissa psykologia voi olla yksi osa opintoja, kuten sosionomi-, terapeutti- tai vaikkapa sairaanhoitajaopinnoissa.

Näyttää 1-33 yhteensä 33 tulosta
Aikuiskoulutus
Sosiaali- ja terveysala Paikkakunta Arvostelut Oppilaitokset
NLP Practioner Kälviä Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Ammattikorkeakoulut
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Sosiaali- ja terveysala
The Master's Degree Programme in Mental Health | YAMK Helsinki Arcada
Kansanopistot
Historia
Avoin yliopisto Eurajoki Eurajoen kristillinen opisto
Kasvatustiede / Opetus / Pedagogiikka
Avoimen yliopiston linja Useita (2)          
(2)
Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti
Kasvatus- ja opetusalan valmentavat opinnot Jyväskylä Alkio-opisto
Kasvatus- ja psykologisten aineiden linja Karstula Karstulan Evankelinen Opisto
Psykologia / Käyttäytymistiede
Psykologian ja kasvatustieteen linja Turku Turun kristillinen opisto
Psykologian ja kasvatustieteen linja Kauniainen Työväen Akatemia
Psykologian linja Jyväskylä Alkio-opisto
Psykologian linja Ilmajoki Etelä-Pohjanmaan Opisto
Psykologian linja Huittinen Länsi-Suomen opisto
Psykologian linja Tampere Voionmaan koulutuskeskus
Psykologian perusopinnot -linja Lappeenranta Joutsenon Opisto
Valmennuskurssit
Kielet / Kirjallisuus
Logopedian valmennuskurssi Helsinki Eximia
Psykologia / Käyttäytymistiede
Psykologian valmennuskurssi Useita (5) Eximia
Psykologian valmennuskurssi Useita (4) Valmennuskeskus
Sosiaali- ja terveysala
Sosiaaliala
Sosiaalitieteiden valmennuskurssi Useita (2) Eximia
Yliopistot ja korkeakoulut
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Kielet / Kirjallisuus
Logopedia Helsinki Helsingin yliopisto
Psykologia / Käyttäytymistiede
BA (Honours) Philosophy and Psychological Studies Verkko- tai etäopiskelu The Open University
BSc (Honours) Forensic Psychology Verkko- tai etäopiskelu The Open University
BSc (Honours) Psychology Verkko- tai etäopiskelu The Open University
BSc (Honours) Psychology with Counselling Verkko- tai etäopiskelu The Open University
BSc (Honours) Social Psychology Verkko- tai etäopiskelu The Open University
Logopedia Oulu Oulun yliopisto
Psykologi Turku Åbo Akademi
Psykologia Helsinki Helsingin yliopisto
Psykologia Joensuu Itä-Suomen yliopisto
Psykologia Jyväskylä Jyväskylän yliopisto
Psykologia Tampere Tampereen yliopisto
Psykologia Turku Turun yliopisto
Psykologin koulutus englanniksi Madridissa Madrid Study for a better future
Soveltava psykologia Rovaniemi Lapin yliopisto
Sosiaali- ja terveysala
Sosiaalitieteet Kuopio Itä-Suomen yliopisto
  • = Videoesittely
Näyttää 1-33 yhteensä 33 tulosta
 

Psykologia/Käyttäytymistiede -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Psykologia ja käyttäytymistieteet tutkivat ihmisten käyttäytymistä, kokemuksia ja inhimillisen toiminnan säännönmukaisuuksia. Tutkimuksen kohteena ovat esimerkiksi ihmisen kognitiiviset toiminnot kuten havaitseminen, muistaminen ja oppiminen. Psykologiatiede muodostuu monista eri osa-alueista: yleisestä psykologiasta, neuropsykologiasta, kehityspsykologiasta, kognitiivisesta psykologiasta, persoonallisuuden psykologiasta sekä sosiaalipsykologiasta.

Opiskele psykologiksi!

Suomessa psykologiksi voi opiskella Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistossa sekä Åbo Akademissa.  Psykologian kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Kandidaatin tutkinnon jälkeen psykologian alalla on mahdollista suorittaa kahdentyyppisiä maisterintutkintoja, joista pidempi psykologian maisterin tutkinto (150 opintopistettä) on tarkoitettu psykologin ammattiin valmistuville. Vain psykologian maisterin tutkinnon suorittanut voi saada oikeuden oikeuden psykologin ammatin harjoittamiseen ja ammattinimikkeen käyttöön.

Psykologian alalla filosofian maisterin tutkinto (120 opintopistettä) on suunniteltu erityisesti lukion psykologian aineenopettajaksi tai erilaisiin tutkimustehtäviin aikoville. Sisällölliset painotukset psykologian eri osa-alueiden välillä vaihtelevat hieman yliopistoittain, joten  kannattaa tutustua eri laitosten opetustarjontaan opintoihin hakeutuessa.

Psykologiaa voit opiskellla myös lukemattomissa yliopistoissa ulkomailla. Suomessa KILROY Education välittää opiskelijoita ulkomaisiin yliopistoihin.

Alan vaatimukset

Psykologin täytyy kyetä soveltamaan laajaa teoreettista tietoa käytännön ongelmiin. Psykologin työ on vaativaa ihmissuhdetyötä, jossa olennaisessa roolissa on vuorovaikutus asiakkaan/potilaan kanssa. Ammatissa edellytetään empaattisuutta, ongelmanratkaisutaitoja, hyvää huomiokykyä sekä sietokykyä ongelmia ja ristiriitoja kohtaan. Psykologina työskentelevän tulee olla henkisesti tasapainoinen ja hyvän todellisuudentajun omaava. Oman persoonallisuuden hyvästä tuntemuksesta on etua työssä. Psykologin tulee osata työskennellä sekä itsenäisesti että hoitoryhmän jäsenenä.

Psykologi työelämässä

Psykologian osaamista tarvitaan hyvin monenlaisissa työyhteisöissä. Yleisimmin psykologi toimii oman alansa erityisasiantuntijana työyhteisössään sekä tekee suoraa asiakasvastaanottotyötä. Psykologian alalla voi toimia esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvolapsykologina, koulupsykologina, psykiatrisessa sairaalassa, neuropsykologina, ammatinvalintapsykologina ja psykoterapeuttina. Psykologi voi siis työskennellä muun muassa mielenterveystoimistoissa, terveyskeskuksissa, sosiaalitoimessa sekä henkilöstöhallinto- ja koulutustehtävissä.

Psykologian opintoja suorittaneet filosofian maisterit puolestaan voivat toimia lukioissa psykologian opettajina. Psykologia on tärkeä osa työtä myös muissa ammateissa kuin itse psykologin ammatissa. Käyttäytymistieteet käsittävät ne tieteenalat, jotka tutkivat ihmisten ja eläinten toimintaa, vuorovaikutusta ja käyttäytymistä.

Lähteet: www.koulutusnetti.fi, www.psyli.fi, www.ammattinetti.fi