Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sosiaaliala

Sosiaalialan ammattilaiset tekevät arvokasta työtä ihmisten hyvinvoinnin ja toimeentulon edistämiseksi. Työ sosiaalialalla on käytännönläheistä työtä ihmisten parissa ja heidän etujaan ajaen. Sosiaalialan korkeakoulutukinnon voit suorittaa ammattikorkeakoulussa (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai yliopistossa (sosiaalityöntekijä). Alalle voi suuntautua myös suorittamalla ammatillisen peruskoulutuksen tai sosiaalialan lisä- ja täydennyskoulutusta.

Näyttää 1-42 yhteensä 42 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Sosiaalialan koulutus | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kouvola
Tämä koulutus on suunnattu laajasti sosiaalialan tehtävissä toimiville ammattilaisille, sosionomeille ja geronomeille. Koulutuksen avulla vahvistat osaamistasi toimintaympäristöjen tuntemuksessa ja tulevaisuuden...
Sosiaalialan koulutus | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on tuottaa sosiaalialan kehittämisen asiantuntijoita. Koulutus soveltuu kaikille sosiaalialan sektoreille ja tuottaa tutkinnon suorittaneille kelpoisuuden tehtäviin,...
Sosiaalialan koulutus | päihteet ja syrjäytyminen | YAMK
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa teoreettisia ja menetelmällisiä valmiuksia kohdata päihde-, kriminaali-, ja lastensuojelutyössä kohdattuja syrjäytymisilmiöitä. Sosiaalialan koulutuksesta opiskelija saa valmiuksia systemaattisesti...
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (2)
Turun ammattikorkeakoulussa voit suorittaa sosionomikoulutuksen monimuotokoulutuksena. Sosionomi on sosiaalialan asiantuntija, joka tuntee hyvinvointipalvelujen palvelujärjestelmän ja lainsäädännön ja on kiinnostunut ihmisten tukemisesta, ohjaamisesta...
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
         
(2)
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Seinäjoki
Sosionomin koulutus tähtää sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, eli sosionomin tutkinnon, suorittamiseen. Opinnoissa noudatetaan samaa opetussuunnitelmaa kuin nuorten tutkintoon johtavassa koulutuksessa....
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (2)
Sosionomi on sosiaalialan asiantuntija, joka tuntee hyvinvointipalvelujen palvelujärjestelmän ja lainsäädännön ja on kiinnostunut ihmisten tukemisesta, ohjaamisesta ja auttamisesta. Sosionomi työskentelee esimerkiksi aikuissosiaalityön, sosiaalisen...
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Koulutuksessa opit tunnistamaan ihmisten tuen tarpeita ja niiden yhteyksiä lähi- ja perhesuhteisiin, kasvatukseen, koulutukseen, työelämään ja erilaisiin sosiaalisiin ongelmiin. Opinnoissa...
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kokkola
Sosionomikoulutuksesta valmistuu sosionomiksi, joka osaa tukea ihmisten hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja arjessa selviytymistä. Sosionomikoulutus antaa asiakastyövalmiudet niin varhaiskasvatuksen, perhetyön, nuorten,...
Sosionomikoulutus | kirkon varhaiskasvatus | päivä- tai monimuotototeutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (4)
Sosionomi-kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan koulutuksessa voi suorittaa kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan kelpoisuuden. Koulutus järjestetään monikampustoteutuksena. Valmistuneella opiskelijalla on valmiudet toimia varhaiskasvatuksen ohjaajana (lapsityönohjaaja) seurakunnissa. Tutkinto...
Masterprogram inom det sociala området | YAMK
Arcada
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Masterprogrammet inom det sociala området ger dig expertis att förändra och utveckla verksamhet, tjänster och handlingsmodeller inom välfärdssektorn. Fokus ligger...
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(2)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi? Sosionomikoulutus Savonia-ammattikorkeakoulussa kestää kolme ja puoli vuotta ja opinnot sisältävät sekä lähiopetusta että itsenäisiä opintojaksoja....
Sosiaali- ja terveysalan koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut syventää työelämästä jo saamaansa ammatillista osaamista. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa opiskelijasta tulee valitsemansa alan...
Sosionomikoulutus | diakoniatyö | päivä- tai monimuotototeutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (4)
Sosionomi-diakonikoulutus tarjoaa väylän sekä sosionomin tehtäviin että kirkon diakoniatyöhön. Diakista valmistuneella diakonilla on kelpoisuus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian virkoihin. Sosionomi-diakonikoulutuksessa keskitytään ihmisen...
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (2)
Sosionomina edistät ihmisten hyvinvointia ja ehkäiset syrjäytymistä tukemalla yksilöiden ja perheiden elämää. Sosiaaliala tarjoaasinulle paikan lähellä ihmistä ja hänen arkeaan....
Sosionomikoulutus | Sosionomi (AMK)
Vaasan ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Vaasa
Sosionomikoulutuksessa koulutetaan sosiaalialan asiantuntijoita, joiden tehtävänä on vahvistaa ja tukea asiakkaiden sosiaalista turvallisuutta, toimintakykyä ja osallisuutta. Opintojen keskeisiä sisältöjä ovat muun...
Sosionomikoulutus | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Iisalmi
Haluatko syventää osaamistasi sosiaali- ja terveysalalla? Tahdotko toimia johtotehtävissä nopeasti muuttivassa työympäristössä ja oppia hallitsemaan muutosta? Opiskele sosionomin ylempi ammattikorkeakoulututkinto...
Sosionomikoulutus | päivä- tai monimuotototeutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
         
(1)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (3)
Sosionomikoulutus on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, jonka kesto on 3,5 vuotta. Sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti yksilön ihmisarvo ja ihmisoikeuksien puolustaminen...
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (2)
Sosionomina edistät ihmisten hyvinvointia ja ehkäiset syrjäytymistä tukemalla yksilöiden ja perheiden elämää. Sosiaaliala tarjoaasinulle paikan lähellä ihmistä ja hänen arkeaan....
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Hämeenlinna
Hämeen ammattikorkeakoulussa opiskelija voi suorittaa sosionomitutkinnon työn ohessa. Työn ohessa opiskelu tarkoittaa sitä, että opetus järjestetään monimuotoisesti perjantai-iltaisin ja lauantaipäivisin...
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Karelia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Joensuu
Sosionomikoulutuksen aikana opiskelija saa laaja-alaiset perusvalmiudet toimia sosiaalialan ammatillisissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Sosionomin osaaminen perustuu...
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus
Karelia-ammattikorkeakoulu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Joensuu
Sosiaalialan koulutuksen aikana opiskelija saa laaja-alaiset perusvalmiudet toimia sosiaalialan ammatillisissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Sosionomin osaaminen...
Sosiaalityö
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Sosiaalityö on professio, oppiala ja yhteiskunnan toimintajärjestelmä, joka koostuu tutkimuksesta, koulutuksesta ja käytännön sosiaalityöstä sekä niiden vuorovaikutuksesta. Lapin yliopiston sosiaalityön...
Sosionomikoulutus | kirkon nuorisotyö | päivä- tai monimuotototeutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaajan koulutuksessa opiskelija voi suorittaa kirkon nuorisotyönohjaajan kelpoisuuden .  Koulutus antaa mahdollisuuden toimia nuorisotyönohjaajana seurakunnissa ja kristillisissä järjestöissä.  Sosionomi...
Sosionomikoulutus | päivä- tai monimuotototeutus
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (3)
Sosionomikoulutus valmistaa toimimaan ihmisten tukijoina arjen haastavissa tilanteissa. Ihmiset tarvitsevat tukea esimerkiksi kasvatuksessa, kuntoutuksessa tai toimintakyvyn ylläpitämisessä. Asiantuntijuuden tarvetta luovat...
Sosionomikoulutus | rikosseuraamusala | päivä- tai monimuotototeutus
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Vantaa
Rikosseuraamusalan sosionomikoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua rikosseuraamusalan ammattilaiseksi. Alan työtehtävät keskittyvät uusintarikollisuuden vähentämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Rikosseuraamusalan sosionomi tukee hyvinvointia ja...
Sosiaali- ja terveysalan koulutus | Digital Health | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Oletko kiinnostunut digitalisaation tuomista muutoksista sosiaali- ja terveysalalle? Tahdotko olla osana sote-uudistuksen onnistunutta toteuttamista työpaikallasi? Opiskele Sosiaali- ja terveysalan ylempi...
Päihdetyön ammattitutkinto
Tampereen seudun ammattiopisto | Tredu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Tampere
Päihdetyön ammattitutkintoon valmistava koulutus on suunnattu aikuisille, jotka työskentelevät päihde-, mielenterveys-, lapsi- ja nuoriso- tai vanhustyössä ja haluavat täydentää päihdetyön...
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus (90-120 op)
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Hämeenlinna
Hämeen ammattikorkeakoulun 90-120 opintopisteen sosionomikoulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat jo suorittaneet artenomin (AMK), ohjaustoiminnan, yhteisöpedagogin (AMK), kuntoutuksenohjaajan (AMK) tai...
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Hämeenlinna
Sosionomikoulutuksesta valmistuu 3,5 vuodessa sosionomeja (AMK). Sosionomi on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, joka työskentelee vaativissa sosiaalihuollon asiantuntija- ja ohjaustehtävissä. Sosionomin...
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Ylivieska
Sosionomit tukevat ihmisen hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja arjessa selviytymistä. Hyvä sosionomi pitää ihmisläheisestä työstä, uskaltaa ottaa vastuuta ja on oma-alotteinen. Sosiaalialalla...
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(6)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Iisalmi
Opiskele sosiaali- ja terveysalaa Savonia-ammatikorkeakoulussa Iisalmessa ja valmistu sosionomiksi. Sosionomikoulutus on laajudeltaan 210 opintopistettä –  opiskelu vie noin kolme ja...
Kliinisen asiantuntijan koulutus | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Kliinisen  asiantuntijan YAMK-koulutus antaa opiskelijalle mahdollisuuden valmistua tutkintonimikkeillä Bioanalyytikko (ylempi AMK) tai Röntgenhoitaja (ylempi AMK). Näissä koulutuksissa opiskelija pääsee syventämään...
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Mikkeli
YAMK-opinnot suoritettuasi voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa asiantuntijana ja johtamistehtävissä. Koulutuksen aikana saat valmiuksia ottaa vastuuta työyhteisöjen johtamisesta sekä kehität...
Liiketalouden koulutus | Digital Health | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Oletko kiinnostunut digitalisaation tuomista muutoksista sosiaali- ja terveysalalle? Tahdotko olla osana sote-uudistuksen onnistunutta toteuttamista monialaisissa projekteissa? Opiskele liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto...
Asioimistulkin ammattitutkinto
Amiedu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Asioimistulkin ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan valmiuksia toimia asioimistulkin ammatissa. Koulutuksen aikana saat valmiudet asioimistulkin ammattitutkinnon suorittamiseen. Asioimistulkin...
Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen | YAMK
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koulutuksessa opiskelija perehtyy eri tavoin syrjäytymisuhan alaisuudessa elävien henkilöiden terveydenedistämisen erityiskysymyksiin. Koulutuksessa perehdytään erityisesti...
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
Salon seudun ammattiopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Salo
Koulutuksen tavoitteena on suorittaa kehitysvamma-alan ammattitutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja syvennät ammattiosaamistasi. Koulutuksessa saat myös uusia toimintamalleja työn tekemiseen...
Utbildning till socionom
Arcada
Ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Socionomen ser människan ur flera olika perspektiv, kan beakta förändringar i samhället och nya behov som uppstår. Arcadas socionomer bekantar...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto maahanmuuttajille
Salon seudun ammattiopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Salo
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto on sinulle, joka olet kiinnostunut työskentelemään tai työskentelet mm. varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, peruskoulussa, aamu-...
Sosionomi-diakonikoulutuksen toinen lukukausi (marginalisaatio, osallisuus ja sosiaalinen tuki) | Avoin AMK
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Voit suorittaa sosionomi-diakonikoulutuksen toisen lukukauden opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa.  Toisen lukukauden opintojen suorittaminen edellyttää ensimmäisen lukukauden opintojen sisältöjen hallitsemista ja on...
Degree Programme in Social Services | full-time studies
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
The Degree Programme in Social Services trains students for a variety of tasks in social service field both in Finland and...
Degree Programme in Social Services | full-time studies
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Vantaa
The Degree Programme in Social Services provides skills to work in social work environments as an expert. During the studies...
 • = Videoesittely
Näyttää 1-42 yhteensä 42 tulosta
 

Sosiaalialan ammattilaiset ovat mukana puolustamassa heikommassa asemassa olevia, edistämässä ihmisten perusoikeuksien toteutumista ja ehkäisemässä syrjäytymistä. Sosiaalialan ammatissa työskentelevillä on mahdollisuus työskennellä monella eri alalla ja opiskelijoiden sijoittumisprosentti työelämään on korkea. Monella sosiaalialalla toimivissa organisaatioissa on pula koulututetusta työvoimasta.

Sosiaaliala

Sosiaalialan koulutus

Sosiaalialan ammatteihin valmistutaan tyypillisimmin suorittamalla sosiaalialan korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Myös ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettava sosiaali- ja terveysalan perustutkinto valmistaa alan työtehtäviin.

Yliopistossa voit suorittaa yhteiskuntatieteiden ja valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot, jotka valmistavat sosiaalityöntekijän ammattiin ja vaativiin asiantuntijatehtäviin sosiaali- ja terveysalalla. Kandidaatin tutkinnon ja maisterin tutkinnon suorittaminen kestää noin viisi vuotta.

Ammattikorkeakoulussa voit suorittaa sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon, josta valmistuu sosionomeja, geronomeja tai kuntoutuksen ohjaajia. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen kestää noin kolme ja puoli vuotta. Opinnoissa voit erikoistua muun muassa varhaiskasvatukseen, nuorisotyöhön, lastensuojeluun, mielenterveys-, päihde- ja kriisityöhön, monikulttuuriseen työhön, vanhustyöhön, vammaistyöhön tai kuntoutukseen. Ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorittaa myös sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

» Tutustu myös muihin sosiaali- ja terveysalan koulutusvaihtoehtoihin

Ammatteja sosiaalialalla

Sosiaalialan ammattilaiset työskentelevät monipuolisissa työtehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Sosiaalialan ammattilaiset voivat työskennellä muun muassa sosiaalitoimistoissa, vanhustyössä, lastenkodeissa, päiväkodeissa, kouluissa, terveydenhuollossa, kehitysvammaisten palvelulaitoksissa, perheneuvoloissa, päihdehuollossa tai kuntouttavassa työtoiminnassa. Ammatissa tärkeää on eettinen toiminta ja sosiaalialan työntekijöitä sitovien lakien, asetusten, ohjeiden ja yleisen ammattietiikan noudattaminen.

Esimerkkejä sosiaalialan ammattilaisten ammattinimikkeistä ja työtehtävistä ovat muun muassa:

 • sosiaalityöntekijä
 • johtava sosiaalityöntekijä
 • koulukuraattori
 • sosiaaliterapeutti
 • sosiaaliasiamies
 • kuntoutussosiaalityöntekijä
 • vanhustyöntekijä
 • päihdetyöntekijä
 • A-klinikan johtaja
 • sosiaalisihteeri
 • projektityöntekijä.


Lue lisää aiheeseen liittyvää sisältöä

» Työelämäosio: Sosiaali- ja terveysala


Lähteet: Talentia.fi, Opintoluotsi.fi