Sosiaaliala

Sosiaaliala

Sosiaaliala

Sosiaalialan ammattilaiset tekevät arvokasta työtä ihmisten hyvinvoinnin ja toimeentulon edistämiseksi. Työ sosiaalialalla on käytännönläheistä työtä ihmisten parissa ja heidän etujaan ajaen. Sosiaalialan korkeakoulutukinnon voit suorittaa ammattikorkeakoulussa (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai yliopistossa (sosiaalityöntekijä). Alalle voi suuntautua myös suorittamalla ammatillisen peruskoulutuksen tai sosiaalialan lisä- ja täydennyskoulutusta.

Näyttää 1-50 yhteensä 56 tulosta
Aikuiskoulutus
Kielet / Kirjallisuus Paikkakunta Arvostelut Oppilaitokset
Asioimistulkin ammattitutkinto Helsinki Amiedu
Maahanmuuttajakoulutus
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto maahanmuuttajille Salo Salon seudun ammattiopisto
Sosiaali- ja terveysala
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Salo Salon seudun ammattiopisto
Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto Kuopio Savon ammatti- ja aikuisopisto
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus Seinäjoki          
(2)
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulut
Ammattikorkeakoulututkinnot
Sosiaali- ja terveysala
Sosionomi-diakonikoulutuksen toinen lukukausi (marginalisaatio, osallisuus ja sosiaalinen tuki) | Avoin AMK Helsinki Diakonia-ammattikorkeakoulu
Sosionomikoulutus | diakoniatyö | päivä- tai monimuotototeutus Useita (4) Diakonia-ammattikorkeakoulu
Sosionomikoulutus | kirkon nuorisotyönohjaaja | päivä- tai monimuotototeutus Helsinki Diakonia-ammattikorkeakoulu
Sosionomikoulutus | kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja | päivä- tai monimuotototeutus Useita (4) Diakonia-ammattikorkeakoulu
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus Ylivieska Centria-ammattikorkeakoulu
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus Hämeenlinna Hämeen ammattikorkeakoulu
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus Useita (2) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus Joensuu Karelia-ammattikorkeakoulu
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus Useita (2) Turun ammattikorkeakoulu
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus (90-120 op) Hämeenlinna Hämeen ammattikorkeakoulu
Sosionomikoulutus | päivä- tai monimuotototeutus Useita (3)          
(1)
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Sosionomikoulutus | päivä- tai monimuotototeutus Useita (3) Laurea-ammattikorkeakoulu
Sosionomikoulutus | päivätoteutus Kokkola Centria-ammattikorkeakoulu
Sosionomikoulutus | päivätoteutus Hämeenlinna Hämeen ammattikorkeakoulu
Sosionomikoulutus | päivätoteutus Useita (2) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Sosionomikoulutus | päivätoteutus Joensuu Karelia-ammattikorkeakoulu
Sosionomikoulutus | päivätoteutus Iisalmi          
(6)
Savonia-ammattikorkeakoulu
Sosionomikoulutus | päivätoteutus Seinäjoki Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Sosionomikoulutus | päivätoteutus Useita (2) Turun ammattikorkeakoulu
Sosionomikoulutus | rikosseuraamusala | päivä- tai monimuotototeutus Vantaa Laurea-ammattikorkeakoulu
Utbildning till socionom Helsinki Arcada
Studies in English
Degree Programme in Social Services | full-time studies Helsinki Diakonia-ammattikorkeakoulu
Degree Programme in Social Services | full-time studies Vantaa Laurea-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kauppatiede / Liiketalous
Liiketalouden koulutus | Digital Health | YAMK Kuopio Savonia-ammattikorkeakoulu
Sosiaali- ja terveysala
Kliinisen asiantuntijan koulutus | YAMK Kuopio Savonia-ammattikorkeakoulu
Masterprogram inom det sociala området | YAMK Helsinki Arcada
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen | YAMK Mikkeli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Sosiaali- ja terveysalan koulutus | Digital Health | YAMK Kuopio Savonia-ammattikorkeakoulu
Sosiaali- ja terveysalan koulutus | YAMK Turku Turun ammattikorkeakoulu
Sosiaalialan koulutus | päihteet ja syrjäytyminen | YAMK Helsinki Diakonia-ammattikorkeakoulu
Sosiaalialan koulutus | YAMK Kouvola Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Sosiaalialan koulutus | YAMK Seinäjoki Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Sosionomikoulutus | YAMK Iisalmi Savonia-ammattikorkeakoulu
Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen | YAMK Helsinki Diakonia-ammattikorkeakoulu
Valmennuskurssit
Sosiaali- ja terveysala
Sosiaaliala
Sosiaalitieteiden valmennuskurssi Useita (2) Eximia
Yliopistot ja korkeakoulut
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Kasvatustiede / Opetus / Pedagogiikka
BA (Honours) Childhood and Youth Studies Verkko- tai etäopiskelu The Open University
Psykologia / Käyttäytymistiede
BSc (Honours) Psychology with Counselling Verkko- tai etäopiskelu The Open University
BSc (Honours) Social Psychology Verkko- tai etäopiskelu The Open University
Sosiaali- ja terveysala
Sosiaalitieteet Kuopio Itä-Suomen yliopisto
Sosiaalitieteet Turku Turun yliopisto
Sosiaalityö Kuopio Itä-Suomen yliopisto
Sosiaalityö Useita (2)          
(1)
Jyväskylän yliopisto
Sosiaalityö Turku Turun yliopisto
Sosiaaliala
BA (Honours) Combined Social Sciences Verkko- tai etäopiskelu The Open University
BA (Honours) Social Policy and Criminology Verkko- tai etäopiskelu The Open University
 • = Videoesittely
Näyttää 1-50 yhteensä 56 tulosta
12
Näytä kaikki (6) koulutukset

Sosiaaliala -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Sosiaalialan ammattilaiset ovat mukana puolustamassa heikommassa asemassa olevia, edistämässä ihmisten perusoikeuksien toteutumista ja ehkäisemässä syrjäytymistä. Sosiaalialan ammatissa työskentelevillä on mahdollisuus työskennellä monella eri alalla ja opiskelijoiden sijoittumisprosentti työelämään on korkea. Monella sosiaalialalla toimivissa organisaatioissa on pula koulututetusta työvoimasta.

viiva

Sosiaaliala

Sosiaalialan koulutus

Sosiaalialan ammatteihin valmistutaan tyypillisimmin suorittamalla sosiaalialan korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Myös ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettava sosiaali- ja terveysalan perustutkinto valmistaa alan työtehtäviin.

Yliopistossa voit suorittaa yhteiskuntatieteiden ja valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot, jotka valmistavat sosiaalityöntekijän ammattiin ja vaativiin asiantuntijatehtäviin sosiaali- ja terveysalalla. Kandidaatin tutkinnon ja maisterin tutkinnon suorittaminen kestää noin viisi vuotta.

Ammattikorkeakoulussa voit suorittaa sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon, josta valmistuu sosionomeja, geronomeja tai kuntoutuksen ohjaajia. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen kestää noin kolme ja puoli vuotta. Opinnoissa voit erikoistua muun muassa varhaiskasvatukseen, nuorisotyöhön, lastensuojeluun, mielenterveys-, päihde- ja kriisityöhön, monikulttuuriseen työhön, vanhustyöhön, vammaistyöhön tai kuntoutukseen. Ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorittaa myös sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

» Tutustu myös muihin sosiaali- ja terveysalan koulutusvaihtoehtoihin

Ammatteja sosiaalialalla

Sosiaalialan ammattilaiset työskentelevät monipuolisissa työtehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Sosiaalialan ammattilaiset voivat työskennellä muun muassa sosiaalitoimistoissa, vanhustyössä, lastenkodeissa, päiväkodeissa, kouluissa, terveydenhuollossa, kehitysvammaisten palvelulaitoksissa, perheneuvoloissa, päihdehuollossa tai kuntouttavassa työtoiminnassa. Ammatissa tärkeää on eettinen toiminta ja sosiaalialan työntekijöitä sitovien lakien, asetusten, ohjeiden ja yleisen ammattietiikan noudattaminen.

Esimerkkejä sosiaalialan ammattilaisten ammattinimikkeistä ja työtehtävistä ovat muun muassa:

 • sosiaalityöntekijä
 • johtava sosiaalityöntekijä
 • koulukuraattori
 • sosiaaliterapeutti
 • sosiaaliasiamies
 • kuntoutussosiaalityöntekijä
 • vanhustyöntekijä
 • päihdetyöntekijä
 • A-klinikan johtaja
 • sosiaalisihteeri
 • projektityöntekijä.
viiva

Lue lisää aiheeseen liittyvää sisältöä

» Työelämäosio: Sosiaali- ja terveysala


Lähteet: Talentia.fi, Opintoluotsi.fi