Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sosiaaliala

Sosiaaliala

Sosiaaliala

Sosiaalialan ammattilaiset tekevät arvokasta työtä ihmisten hyvinvoinnin ja toimeentulon edistämiseksi. Työ sosiaalialalla on käytännönläheistä työtä ihmisten parissa ja heidän etujaan ajaen. Sosiaalialan korkeakoulutukinnon voit suorittaa ammattikorkeakoulussa (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai yliopistossa (sosiaalityöntekijä). Alalle voi suuntautua myös suorittamalla ammatillisen peruskoulutuksen tai sosiaalialan lisä- ja täydennyskoulutusta.

Näyttää 1-50 yhteensä 57 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Sosiaalialan koulutus | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kouvola
Tämä koulutus on suunnattu laajasti sosiaalialan tehtävissä toimiville ammattilaisille, sosionomeille ja geronomeille. Koulutuksen avulla vahvistat osaamistasi toimintaympäristöjen tuntemuksessa ja tulevaisuuden...
Sosiaalialan koulutus | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on tuottaa sosiaalialan kehittämisen asiantuntijoita. Koulutus soveltuu kaikille sosiaalialan sektoreille ja tuottaa tutkinnon suorittaneille kelpoisuuden tehtäviin,...
Sosiaalialan koulutus | päihteet ja syrjäytyminen | YAMK
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa teoreettisia ja menetelmällisiä valmiuksia kohdata päihde , kriminaali , ja lastensuojelutyössä kohdattuja syrjäytymisilmiöitä. Sosiaalialan koulutuksesta opiskelija saa...
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (2)
Sosionomi on sosiaalialan asiantuntija, joka tuntee hyvinvointipalvelujen palvelujärjestelmän ja lainsäädännön ja on kiinnostunut ihmisten tukemisesta, ohjaamisesta ja auttamisesta. Sosionomi työskentelee esimerkiksi aikuissosiaalityön, sosiaalisen...
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Koulutuksessa opit tunnistamaan ihmisten tuen tarpeita ja niiden yhteyksiä lähi ja perhesuhteisiin, kasvatukseen, koulutukseen, työelämään ja erilaisiin sosiaalisiin ongelmiin. Opinnoissa...
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kokkola
Sosionomikoulutuksesta valmistuu sosionomiksi, joka osaa tukea ihmisten hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja arjessa selviytymistä. Sosionomikoulutus antaa asiakastyövalmiudet niin varhaiskasvatuksen, perhetyön, nuorten,...
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
         
(2)
Aikuiskoulutus
Seinäjoki
Sosionomin koulutus tähtää sosiaali ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, eli sosionomin tutkinnon, suorittamiseen. Opinnoissa noudatetaan samaa opetussuunnitelmaa kuin nuorten tutkintoon johtavassa koulutuksessa....
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (2)
Turun ammattikorkeakoulussa voit suorittaa sosionomikoulutuksen monimuotokoulutuksena. Sosionomi on sosiaalialan asiantuntija, joka tuntee hyvinvointipalvelujen palvelujärjestelmän ja lainsäädännön ja on kiinnostunut ihmisten tukemisesta, ohjaamisesta...
Masterprogram inom det sociala området | YAMK
Arcada
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Masterprogrammet inom det sociala området ger dig expertis att förändra och utveckla verksamhet, tjänster och handlingsmodeller inom välfärdssektorn. Fokus ligger...
Sosionomikoulutus | Sosionomi (AMK)
Vaasan ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Vaasa
Sosionomikoulutuksessa koulutetaan sosiaalialan asiantuntijoita, joiden tehtävänä on vahvistaa ja tukea asiakkaiden sosiaalista turvallisuutta, toimintakykyä ja osallisuutta. Opintojen keskeisiä sisältöjä ovat muun...
Sosionomikoulutus | päivä- tai monimuotototeutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
         
(1)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (3)
Sosionomikoulutus on sosiaali ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, jonka kesto on 3,5 vuotta. Sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti yksilön ihmisarvo ja ihmisoikeuksien puolustaminen...
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (2)
Sosionomina edistät ihmisten hyvinvointia ja ehkäiset syrjäytymistä tukemalla yksilöiden ja perheiden elämää. Sosiaaliala tarjoaasinulle paikan lähellä ihmistä ja hänen arkeaan....
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (2)
Sosionomina edistät ihmisten hyvinvointia ja ehkäiset syrjäytymistä tukemalla yksilöiden ja perheiden elämää. Sosiaaliala tarjoaasinulle paikan lähellä ihmistä ja hänen arkeaan....
Sosionomikoulutus | kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja | päivä- tai monimuotototeutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (4)
Sosionomi kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan koulutuksessa voi suorittaa kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan kelpoisuuden. Koulutus järjestetään monikampustoteutuksena. Valmistuneella opiskelijalla on valmiudet toimia varhaiskasvatuksen ohjaajana (lapsityönohjaaja) seurakunnissa....
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Karelia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Joensuu
Sosionomikoulutuksen aikana opiskelija saa laaja alaiset perusvalmiudet toimia sosiaalialan ammatillisissa asiantuntija ja kehittämistehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Sosionomin osaaminen...
Sosionomikoulutus | diakoniatyö | päivä- tai monimuotototeutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (4)
Sosionomi diakonikoulutus tarjoaa väylän sekä sosionomin tehtäviin että kirkon diakoniatyöhön. Diakista valmistuneella diakonilla on kelpoisuus Suomen evankelis luterilaisen kirkon diakonian virkoihin....
Sosionomikoulutus | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Iisalmi
Haluatko syventää osaamistasi sosiaali ja terveysalalla? Tahdotko toimia johtotehtävissä nopeasti muuttivassa työympäristössä ja oppia hallitsemaan muutosta? Opiskele sosionomin ylempi ammattikorkeakoulututkinto...
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus
Karelia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Joensuu
Sosiaalialan koulutuksen aikana opiskelija saa laaja alaiset perusvalmiudet toimia sosiaalialan ammatillisissa asiantuntija ja kehittämistehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Sosionomin...
Sosiaali- ja terveysalan koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Sosiaali ja terveysalan ylemmän AMK tutkinnon suorittanut syventää työelämästä jo saamaansa ammatillista osaamista. Sosiaali ja terveysalan koulutuksessa opiskelijasta tulee valitsemansa...
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Hämeenlinna
Hämeen ammattikorkeakoulussa opiskelija voi suorittaa sosionomitutkinnon työn ohessa. Työn ohessa opiskelu tarkoittaa sitä, että opetus järjestetään monimuotoisesti perjantai iltaisin ja...
Sosiaalityö
Itä-Suomen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Kuopio
Oppiaine sosiaalityö yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Yhteiskuntatieteiden maistereilla on sosiaalityöntekijän pätevyys, tutkijan valmiudet ja...
Sosiaalityö
Tampereen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Useita (2)
Sosiaalityö keskittyy ihmisten ja yhteisöjen sosiaalisten ongelmatilanteiden ja hyvinvoinnin kysymyksiin. Sosiaalityö on käytäntösuuntautunut yhteiskuntatieteellinen oppiaine, joka tuottaa myös ammatillisia valmiuksia. Sosiaalityön tutkinto...
Sosiaalityö
Jyväskylän yliopisto
         
(1)
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Useita (2)
Sosiaalityö on akateeminen tutkimus ja ammattiala, jossa kiinnostuksen kohteena on kansalaisuus ja ihmisyys globalisoituvassa maailmassa. Se tutkii ihmisen toimintaa ja...
Sosiaalityö
Turun yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Turku
Sosiaalityö tieteenalana tutkii yksilöiden ja perheiden vaikeiden elämäntilanteiden ja elinolojen parantamista sekä yleensä ihmisten sosiaalisten oikeuksien ja toimintaedellytyksien vahvistamista yhteiskunnassa...
Sosionomikoulutus | päivä- tai monimuotototeutus
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (3)
Sosionomikoulutus valmistaa toimimaan ihmisten tukijoina arjen haastavissa tilanteissa. Ihmiset tarvitsevat tukea esimerkiksi kasvatuksessa, kuntoutuksessa tai toimintakyvyn ylläpitämisessä. Asiantuntijuuden tarvetta luovat...
Sosionomikoulutus | rikosseuraamusala | päivä- tai monimuotototeutus
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Vantaa
Rikosseuraamusalan sosionomikoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua rikosseuraamusalan ammattilaiseksi. Alan työtehtävät keskittyvät uusintarikollisuuden vähentämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Rikosseuraamusalan sosionomi tukee hyvinvointia ja...
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Hämeenlinna
Sosionomikoulutuksesta valmistuu 3,5 vuodessa sosionomeja (AMK). Sosionomi on sosiaali ja terveysalan ammattilainen, joka työskentelee vaativissa sosiaalihuollon asiantuntija ja ohjaustehtävissä. Sosionomin...
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus (90-120 op)
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Hämeenlinna
Hämeen ammattikorkeakoulun 90 120 opintopisteen sosionomikoulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat jo suorittaneet artenomin (AMK), ohjaustoiminnan, yhteisöpedagogin (AMK), kuntoutuksenohjaajan (AMK)...
Sosionomikoulutus | kirkon nuorisotyönohjaaja | päivä- tai monimuotototeutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Sosionomi kirkon nuorisotyönohjaajan koulutuksessa opiskelija voi suorittaa kirkon nuorisotyönohjaajan kelpoisuuden .  Koulutus antaa mahdollisuuden toimia nuorisotyönohjaajana seurakunnissa ja kristillisissä järjestöissä. ...
Päihdetyön ammattitutkinto
Tampereen seudun ammattiopisto | Tredu
Aikuiskoulutus
Tampere
Päihdetyön ammattitutkintoon valmistava koulutus on suunnattu aikuisille, jotka työskentelevät päihde , mielenterveys , lapsi ja nuoriso tai vanhustyössä ja haluavat...
Sosiaalityö
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Sosiaalityö on professio, oppiala ja yhteiskunnan toimintajärjestelmä, joka koostuu tutkimuksesta, koulutuksesta ja käytännön sosiaalityöstä sekä niiden vuorovaikutuksesta. Lapin yliopiston sosiaalityön...
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(6)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Iisalmi
Opiskele sosiaali ja terveysalaa Savonia ammatikorkeakoulussa Iisalmessa ja valmistu sosionomiksi. Sosionomikoulutus on laajudeltaan 210 opintopistettä –  opiskelu vie noin kolme...
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Ylivieska
Sosionomit tukevat ihmisen hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja arjessa selviytymistä. Hyvä sosionomi pitää ihmisläheisestä työstä, uskaltaa ottaa vastuuta ja on oma alotteinen....
Sosiaali- ja terveysalan koulutus | Digital Health | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Oletko kiinnostunut digitalisaation tuomista muutoksista sosiaali ja terveysalalle? Tahdotko olla osana sote uudistuksen onnistunutta toteuttamista työpaikallasi? Opiskele Sosiaali ja terveysalan...
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Mikkeli
YAMK opinnot suoritettuasi voit työskennellä sosiaali ja terveysalan organisaatioissa asiantuntijana ja johtamistehtävissä. Koulutuksen aikana saat valmiuksia ottaa vastuuta työyhteisöjen johtamisesta sekä...
BA (Honours) Combined Social Sciences
The Open University
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Verkko- tai etäopiskelu
Options to specialise in one area, or combine subjects to create your own study route Develops skills in IT and...
BA (Honours) Youth Work
The Open University
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Verkko- tai etäopiskelu
Develop a systematic and critical understanding of the application of theoretical, practice and research knowledge and skills in relation to...
BA (Honours) Social Policy and Criminology
The Open University
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Verkko- tai etäopiskelu
Equips you with the essential concepts and theories that underpin contemporary social policy and criminology Explores and compares developments in...
BA/BSc (Honours) Health and Social Care
The Open University
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Verkko- tai etäopiskelu
A choice of four routes: Health and wellbeing; Older adults; Mental health or Work with children, young people and families...
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
Salon seudun ammattiopisto
Aikuiskoulutus
Salo
Koulutuksen tavoitteena on suorittaa kehitysvamma alan ammattitutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja syvennät ammattiosaamistasi. Koulutuksessa saat myös uusia toimintamalleja työn...
Kliinisen asiantuntijan koulutus | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Kliinisen  asiantuntijan YAMK koulutus antaa opiskelijalle mahdollisuuden valmistua tutkintonimikkeillä Bioanalyytikko (ylempi AMK) tai Röntgenhoitaja (ylempi AMK). Näissä koulutuksissa opiskelija pääsee...
MA in Childhood and Youth
The Open University
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Verkko- tai etäopiskelu
This MA course offers an interdisciplinary approach to the study of childhood and youth underpinned by a commitment to integrated...
Sosiaalitieteet
Turun yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Turku
Sosiaalitieteiden opiskelijat valitsevat pääaineekseen ennen maisterivaiheeseen siirtymistä sosiaalipolitiikan, sosiologian tai taloussosiologian. Sosiaalipolitiikassa käsitellään mm. kysymyksiä liittyen ihmisten toimeentuloon, hyvinvointivaltioon ja sen...
Sosionomi-diakonikoulutuksen toinen lukukausi (marginalisaatio, osallisuus ja sosiaalinen tuki) | Avoin AMK
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Voit suorittaa sosionomi diakonikoulutuksen toisen lukukauden opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa.  Toisen lukukauden opintojen suorittaminen edellyttää ensimmäisen lukukauden opintojen sisältöjen hallitsemista ja...
BSc (Honours) Social Psychology
The Open University
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Verkko- tai etäopiskelu
Explores how social psychologists contribute to debates on attitude change, public policy, policing, and social justice Investigates psychological perspectives on...
Sosiaalitieteiden valmennuskurssi
Eximia
Valmennuskurssit
Useita (2)
Eximia tarjoaa sosiaalitieteiden koulutusohjelmien pääsykokeisiin valmentavia kursseja Helsingissä ja Tampereella. Tampereen valmennuskurssilla valmistaudut Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen (aik. sosiaalitieteiden) tutkinto ohjelman valintakokeeseen,...
Asioimistulkin ammattitutkinto
Amiedu
Aikuiskoulutus
Helsinki
Asioimistulkin ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan valmiuksia toimia asioimistulkin ammatissa. Koulutuksen aikana saat valmiudet asioimistulkin ammattitutkinnon suorittamiseen. Asioimistulkin...
BSc (Honours) Psychology with Counselling
The Open University
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Verkko- tai etäopiskelu
Takes a broad look at the field of psychology, the workings of the mind and why people behave as they...
Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen | YAMK
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koulutuksessa opiskelija perehtyy eri tavoin syrjäytymisuhan alaisuudessa elävien henkilöiden terveydenedistämisen erityiskysymyksiin. Koulutuksessa perehdytään erityisesti...
Utbildning till socionom
Arcada
Ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Socionomen ser människan ur flera olika perspektiv, kan beakta förändringar i samhället och nya behov som uppstår. Arcadas socionomer bekantar...
 • = Videoesittely
Näyttää 1-50 yhteensä 57 tulosta
12
Näytä kaikki (7) koulutukset

Sosiaaliala -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Sosiaalialan ammattilaiset ovat mukana puolustamassa heikommassa asemassa olevia, edistämässä ihmisten perusoikeuksien toteutumista ja ehkäisemässä syrjäytymistä. Sosiaalialan ammatissa työskentelevillä on mahdollisuus työskennellä monella eri alalla ja opiskelijoiden sijoittumisprosentti työelämään on korkea. Monella sosiaalialalla toimivissa organisaatioissa on pula koulututetusta työvoimasta.

viiva

Sosiaaliala

Sosiaalialan koulutus

Sosiaalialan ammatteihin valmistutaan tyypillisimmin suorittamalla sosiaalialan korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Myös ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettava sosiaali- ja terveysalan perustutkinto valmistaa alan työtehtäviin.

Yliopistossa voit suorittaa yhteiskuntatieteiden ja valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot, jotka valmistavat sosiaalityöntekijän ammattiin ja vaativiin asiantuntijatehtäviin sosiaali- ja terveysalalla. Kandidaatin tutkinnon ja maisterin tutkinnon suorittaminen kestää noin viisi vuotta.

Ammattikorkeakoulussa voit suorittaa sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon, josta valmistuu sosionomeja, geronomeja tai kuntoutuksen ohjaajia. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen kestää noin kolme ja puoli vuotta. Opinnoissa voit erikoistua muun muassa varhaiskasvatukseen, nuorisotyöhön, lastensuojeluun, mielenterveys-, päihde- ja kriisityöhön, monikulttuuriseen työhön, vanhustyöhön, vammaistyöhön tai kuntoutukseen. Ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorittaa myös sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

» Tutustu myös muihin sosiaali- ja terveysalan koulutusvaihtoehtoihin

Ammatteja sosiaalialalla

Sosiaalialan ammattilaiset työskentelevät monipuolisissa työtehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Sosiaalialan ammattilaiset voivat työskennellä muun muassa sosiaalitoimistoissa, vanhustyössä, lastenkodeissa, päiväkodeissa, kouluissa, terveydenhuollossa, kehitysvammaisten palvelulaitoksissa, perheneuvoloissa, päihdehuollossa tai kuntouttavassa työtoiminnassa. Ammatissa tärkeää on eettinen toiminta ja sosiaalialan työntekijöitä sitovien lakien, asetusten, ohjeiden ja yleisen ammattietiikan noudattaminen.

Esimerkkejä sosiaalialan ammattilaisten ammattinimikkeistä ja työtehtävistä ovat muun muassa:

 • sosiaalityöntekijä
 • johtava sosiaalityöntekijä
 • koulukuraattori
 • sosiaaliterapeutti
 • sosiaaliasiamies
 • kuntoutussosiaalityöntekijä
 • vanhustyöntekijä
 • päihdetyöntekijä
 • A-klinikan johtaja
 • sosiaalisihteeri
 • projektityöntekijä.
viiva

Lue lisää aiheeseen liittyvää sisältöä

» Työelämäosio: Sosiaali- ja terveysala


Lähteet: Talentia.fi, Opintoluotsi.fi