Sivuston käyttötapa: Mobiili

Svenskspråkiga utbildningar

Svenskspråkiga utbildningar

Svenskspråkiga utbildningar

För dem som vill studera på svenska i Finland finns det två möjligheter; antingen studera vid ett helt svenskspråkigt eller ett tvåspråkigt läroverk. Sök genom att kombinera av plats, typ av utbildning eller sökord!

Näyttää 1-50 yhteensä 149 tulosta
Aikuiskoulutus
Eläimiin liittyvä koulutus Paikkakunta Arvostelut Oppilaitokset
Grundexamen inom hästhushållning | hästskötare Kemiö Axxell
Grundexamen inom hästhushållning | ridinstruktör Kemiö Axxell
Yrkesexamen för djurskötare | djurskötare Kemiö Axxell
Yrkesexamen för djurskötare | djurtränare Kemiö Axxell
Hotelli- ja ravintola-ala
Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen | kock Karjaa Axxell
Yrkesexamen för hotellreceptionist Parainen Axxell
Yrkesexamen för servitör Parainen Axxell
Kasvatustiede / Opetus / Pedagogiikka
Grundexamen inom ungdoms- och fritidsintruktion | ungdoms- och fritidsinstruktör Karjaa Axxell
Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet Useita (2) Axxell
Kauppatiede / Liiketalous
Grundexamen inom företagsekonomi | merkonom (ekonomi- och kontorsservice) Karjaa Axxell
Yrkesexamen för arbete som teamledare Karjaa Axxell
Yrkesexamen för företagare | starta eget företag Karjaa Axxell
Kiinteistöala / Kodinhoito
Yrkesexamen för anstaltsvårdare Vaasa Vamia
Yrkesexamen för fastighetsskötare | fastighetsskötare Karjaa Axxell
Kuljetus / Liikenne
Grundexamen i sjöfart | vakthavande styrman Turku Axxell
Maatalous / Metsätalous / Puutarha
Grundexamen i trädgårdsskötsel | trädgårdsmästare Espoo Axxell
Grundexamen inom lantbruksbranschen | landsbygdsföretagare Kemiö Axxell
Grundexamen inom skogsbranschen | skogsmaskinförare Tammisaari Axxell
Grundexamen inom skogsbranschen, delexamen | skogsbrukare Kemiö Axxell
Yrkesexamen för företagare inom skog, delexamen | stockbygge Kemiö Axxell
Yrkesexamen för skogsmaskinförare Tammisaari Axxell
Matkailuala
Grundexamen i turism | turisttjänsteman Turku Axxell
Muotoilu / Käsityö
Grundexamen inom hantverk och konstindustri | artesan, guldsmide Tammisaari Axxell
Grundexamen inom hantverk och konstindustri | artesan, inredning Espoo Axxell
Grundexamen inom hantverk och konstindustri | artesan, keramik Espoo Axxell
Grundexamen inom hantverk och konstindustri | artesan, textil Tammisaari Axxell
Grundexamen inom träbranschen | möbelsnickare Karjaa Axxell
Yrkesexamen för hantverkare Espoo Axxell
Yrkesexamen för restaureringsgesäll Karjaa Axxell
Yrkesexamen för smedsgesäll | smedsgesäll Karjaa Axxell
Yrkesexamen för snickare Karjaa Axxell
Sisustusala
Grundexamen inom tapetsering och inredning | tapetserare Espoo Axxell
Rakennusala
Grundexamen inom byggnadsbranschen | husbyggare Karjaa Axxell
Sosiaali- ja terveysala
Grundexamen inom social- och hälsovård | närvårdare Useita (2) Axxell
Grundexamen inom social- och hälsovård, delexamen | vårdassistant Parainen Axxell
Yrkesexamen i arbete bland missbrukare Useita (2) Axxell
Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda Karjaa Axxell
Taide / Kulttuuri
Yrkesexamen för producent inom rytmmusik Kristiinankaupunki Axxell
Tekniikka
Grundexamen i sjöfart | vakthavande maskinmästare Turku Axxell
Mångkunnig inom teknik (el-, VVS- och metallbranschen) Karjaa Axxell
Tiedotus / Viestintä / Media
Specialyrkesexamen för fotograf | naturfotografi Kemiö Axxell
Tietotekniikka / IT / Ohjelmointi
Datakörkortet ECDL Parainen Axxell
Turvallisuus / Maanpuolustus
Grundexamen i sjöfart | vaktman Turku Axxell
Ammatilliset oppilaitokset
Eläimiin liittyvä koulutus
Grundexamen inom hästhushållning | hästskötare Kemiö Axxell
Grundexamen inom lantbruksbranschen | djurskötare Kemiö Axxell
Hotelli- ja ravintola-ala
Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen | kock Parainen Axxell
Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen | kock Karjaa Axxell
Kauneudenhoitoala
Grundexamen inom hårbranschen | frisör Karjaa Axxell
Grundexamen inom skönhetsbranschen | kosmetolog Parainen Axxell
Kauppatiede / Liiketalous
Grundexamen inom företagsekonomi | merkonom Tammisaari Axxell
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
Näyttää 1-50 yhteensä 149 tulosta
Näytä kaikki (99) koulutukset

Svenskspråkiga utbildningar -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Onko äidinkielesi ruotsi ja haluaisit suorittaa opintosi ruotsin kielellä? Vai oletko äidinkieleltäsi täysin suomalainen, mutta kiinnostunut ruotsin kielestä ja opiskelusta ruotsiksi? Tutustu yltä löytyviin koulutusvaihtoehtoihin ja täytä halutessasi yhteydenottopyyntö.

Suomessa löytyy useita ruotsinkielisiä oppilaitoksia sekä ruotsinkielistä koulutusta suomenkielisen ohella järjestäviä kouluja. Koulutukset eivät missään nimessä ole tarkoitettu ainoastaan ruotsia äidinkielenään puhuville, vaan myös suomenkielisiä rohkaistaan aktiivisesti hakeutumaan koulutuksiin. Tiettyihin koulutuksiin on olemassa kielikoe, jonka kuitenkin useimmat hyvän "kouluruotsin" omaavat selvittävät. Ruotsin kielellä opiskelu tarjoaa erinomaisen keinon työelämässäkin tärkeän ruotsin kielen vahvistamiseen.

Vill du studera på svenska i Finland?

Idag finns det ungefär 290 000 finlandssvenskar i Finland, ca 5,5 % av landets befolkning. De flesta finlandssvenskar bor längs med kusten i Nyland, Åboland med skärgård samt Österbotten. Åland med sina 27 000 invånare är helt svenskspråkigt.

För dem som vill studera på svenska i Finland finns det två möjligheter. Antingen studera vid ett helt svenskspråkigt eller ett tvåspråkigt läroverk. Vid den senare har man rätt att avlägga tentor och examen på svenska även om undervisningsspråket är huvudsakligen på finska.

Efter att ha fullgjort utbildning av andra graden, finns det följande utbildningsalternativ att välja mellan:

  • Yrkesskola
  • Yrkeshögskola
  • Universitet/högskola
  • Folkhögskola
  • Distans- och nätstudier
  • Vuxenutbildningar

Svenskspråkiga gymnasiestudier

Gymnasiestudierna är allmänbildande utbildning och ger en grund för studierna vid universitetet, yrkeshögskolan eller på en gymnasie- och studentexamensbaserad linje inom yrkesutbildningen. Man brukar fortsätta på gymnasiet direkt efter grundskolan men även vuxna kan studera på gymnasiet. Oftast läser man hela gymnasiets lärokurs på gymnasiet med studentexamen som mål.

Gymnasiestudier kan avläggas på olika sätt: Daggymnasierna är främst avsedda för unga som avslutat grundskolan. Med vuxengymnasier avses särskilda vuxengymnasier och gymnasiernas vuxenlinjer. Studierna på ett vuxengymnasium sker ofta på kvällstid så det är också möjligt att studera vid sidan av arbetet. Vuxna kan även söka till daggymnasier. På distansgymnasiet deltar den studerande inte i normala undervisningspass utan studierna bedrivs huvudsakligen under lärarnas handledning på nätet.

Gymnasiestudier kan även avläggas på sommargymnasier, folkhögskolornas gymnasielinjer och Europaskolor. Vissa daggymnasier har specialiserat sig på vissa ämnen och kallas för gymnasier med särskild uppgift.

Gymnasier med särskild uppgift

I vissa gymnasier är undervisningen inriktad på något speciellt område, till exempel musik, konstämnen, idrott eller naturvetenskaper. Vid antagningen av studerande till dessa gymnasier tillämpas i allmänhet förutom avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen ytterligare inträdes- eller lämplighetsprov samt möjligen separat ansökan.

Resultaten av eventuella inträdes- eller lämplighetsprov beaktas så att deras inverkan får utgöra högst hälften av det maximala poängtalet.  Utbildningsanordnaren kan också beakta de sökandes övriga utbildning, fritidsintressen eller andra tilläggsprestationer. Närmare information om gymnasier med särskild uppgift, även kallade specialgymnasier, och antagningen till dem ger respektive läroanstalter. Specialgymnasieskolor på Studentum.fi hittar du här Erikoislukiot.

Lähde: Opetushallitus