Sivuston käyttötapa: Mobiili

Taide / Kulttuuri

Taiteen ja kulttuurin alalla tuotetaan sekä elämyksiä että palveluita. Ala on monipuolinen ja sisältää käytännön kulttuurityötä, taiteen tekemistä, ohjausta ja opetusta. Taiteen ja kulttuurin alaan kuuluvat muun muassa musiikki, teatteri, tanssi, viestintä sekä käsi- ja taideteollisuus. Alan ammattilaisilla on visuaalista silmää ja he hallitsevat sekä kädentaidot että yritystoiminnan.

Näyttää 1-50 yhteensä 188 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Arkkitehtuuri
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Arkkitehdin työssä saat mahdollisuuden yhdistää luovuuden ja tekniikan, luoda uutta ja suojella vanhaa sekä suunnitella töitä, jotka kertovat tulevaisuuden sukupolville...
Arkkitehtuurilinja
Päivölän opisto
Kansanopistot
Tarttila
Päivölän uudessa ja ainutlaatuisessa koulutusohjelmassa kehitetään opiskelijan valmiuksia selviytyä jatko opintojen ennakkotehtävistä ja pääsykokeista parhaalla mahdollisella tavalla sekä kuvataiteen että...
Arkkitehtuurin maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Arkkitehtuurin koulutusohjelma antaa valmiudet luovaan ja itsenäiseen suunnitteluun ja kouluttaa ammattilaisia, joilla on tiedot ja taidot käytännön suunnittelutyöhön. Opiskelija saa...
Avoin yliopisto
Eurajoen kristillinen opisto
Kansanopistot
Eurajoki
Avoimessa yliopistossa opintoja voi suorittaa kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Avoimen yliopiston opinnoilla voit korvata opintoja yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa...
Bachelor's Programme in Liberal Arts in Humanities
Tallinnan yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tallinna
Tallinnan yliopistolta löydät todella ammattitaitoisen henkilöstön Liberal Arts in Humanities kandidaattiohjelmassa (taide, kirjallisuus, filosofia, modernit vieraat kielet jne.). Oppilaitoksen erityisenä vahvuutena...
Bachelor's Programme in Liberal Arts in Social Sciences
Tallinnan yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tallinna
Terminä 'Liberal Arts' (vapaat taiteet) viittaa opetussuunnitelmaan, joka parantaa opiskelijan yleistietoa ja kehittää opiskelijan rationaalista ajattelua sekä älyllisiä ominaisuuksia. Monitieteellinen...
Bändilinja
Otavan Opisto
Kansanopistot
Mikkeli
Bändilinja antaa opiskelijalle monipuolisen kuvan kevyen musiikin ja bänditoiminnan keskeisistä osa alueista sekä vahvistaa opiskelijan osaamista omien tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija...
Digitaidelinja
Pohjois-Savon opisto
Kansanopistot
Kuopio
Digitaidelinjan opinnot suoritetaan yhden lukukauden aikana ja niiden laajuus on 35 opintoviikkoa. Linjan opetus on suunniteltu jatko opintoihin hakeutumista ja...
Dokumentaarinen elokuva
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Dokumentaarisen elokuvan kandidaatin opintojen tavoitteena on kouluttaa näkemyksellisiä dokumentaarisen elokuvan ohjaajia. Opiskelijat oppivat hallitsemaan ohjaajan roolissa dokumentaarisen elokuvan eri työvaiheet....
Dokumentaarisen elokuvan maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Dokumentaarisen elokuvan maisteriopinnoissa tarjoavat opiskelijalla mahdollisuuden syventää omaa taiteellista suuntautumistaan dokumentaarisen elokuvan alueella. Oman luovan näkymyksen hiominen lopputyöelokuvan suunnittelussa, opiskelijan itsenäinen...
Draamalinja
HEO Kansanopisto
Kansanopistot
Helsinki
Oletko kiinnostunut teatterista, näyttelijäntyöstä ja esiintymisestä? Haluatko tehdä teatterityötä kannustavassa ryhmässä? HEO Kansanopiston Draama I opintolinjalla perehdytään monipuolisesti näyttelijäntyöhön ja...
Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuva ja tv käsikirjoituksen maisteriohjelmassa opiskelija perehtyy tarkemmin alan keskeisiin teoreettisiin kysymyksiin sekä taiteellisiin ilmaisukeinoihin, ja saa valmiudet niiden soveltamiseen...
Elokuva- ja tv-käsikirjoitus
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Elokuva ja tv käsikirjoituksen opintojen päämääränänä on valmistaa käsikirjoittajia, jotka hallitsevat elokuva ja tv käsikirjoittamisen teorian, taidon ja tarkoituksen. Valmistuneiden...
Elokuva- ja tv-lavastuksen maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuva ja tv lavastuksen pääaineessa koulutetaan taiteellisia suunnittelijoita, jotka vastaavat elokuvallisen tuotannon visuaalisesta, toiminnallisesta ja tuotannollisesta kokonaisuudesta. Koulutuksen tavoitteena on...
Elokuva- ja tv-lavastus
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia lavastussuunnittelijan tehtävissä elokuva ja tv alalla. Lavastussuunnittelija vastaa tuotannon ennakkosuunnitteluun ja toteutukseen liittyvistä...
Elokuva- ja tv-tuotannon maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuva ja tv tuotannon maisteriohjelma tarjoaa valmiudet korkeatasoisten elokuva ja televisiotuotantojen toteuttamiseen ja johtamiseen. Ohjelman tavoite on syventää opiskelijan valmiuksia...
Elokuva- ja tv-tuotanto
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Elokuva ja tv tuotannon opetuksen tavoitteena on tarjota opiskelijalle kattavat perustiedot tuottajan ammatissa toimimiseen. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa luova tuottaja,...
Elokuvaleikkauksen maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuvaleikkauksen maisteriohjelma on jatkoa elokuvaleikkauksen kandidaattiopintoihin. Elokuvaleikkauksen tekniset, ilmaisulliset ja ammatilliset perusteet sekä tutkimuksellisen ajattelun pohja on luotu taiteen kandidaatin...
Elokuvaleikkaus
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Elokuvaleikkauksen suuntautumisvaihdossa opiskelevista koulutetaan jälkituotannon toteuttamiseen ja suunnitteluun kykeneviä ammattilaisia ja ajattelijoita, jotka erikoistuvat elokuvallisen kerronnan ja kuvallisten kokonaisuuksien hallintaan. Opiskelussa...
Elokuvanäyttelijälinja
Voionmaan koulutuskeskus
Kansanopistot
Tampere
Voionmaan koulutuskeskuksen elokuvanäyttelijälinjan tarkoitus on käynnistää oppilaassa prosessi, joka johtaa jatko opintojen tai harjoittelupaikan kautta näyttelijän ammattiin. 10 kuukauden opiskelu linjalla...
Elokuvaohjauksen maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuvaohjauksen maisteriopinnot vahvistavat opiskelijoiden ideoinnin, ideakehittelyn, tarinan rakentamisen ja kerronnan taitoja sekä kehittävät ohjaajan omaa persoonallista elokuvallista tyyliä sekä tekijäidentiteettiä....
Elokuvaohjaus
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle taiteelliset ja tuotannolliset valmiudet toimia ohjaajana lyhytelokuvissa ja tv produktioissa. Elokuvaohjauksen pääaine tukee opiskelijan persoonallisen...
Elokuvauksen maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuvauksen maisteriopinnoissa opiskelijat syventävät ammattiosaamistaan oman ammattialueensa taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden vahvempaan hallintaan erialisissa elokuva , tv ja mainostuotannoissa....
Elokuvaus
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Elokuvauksen suuntautumisvaihtoehdosta valmistuu elokuvaajia, joilla on persoonallinen näkemys ja jotka ovat oman ammattinimikkeensä johtavia osaajia. Opinnoissa opiskelija oppii hallitsemaan ammattialueen...
Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Maisteriohjelma antaa valmiudet toimia äänisuunnittelijoina ja ja äänittäjinä kaikilla elokuvatuotannon eri alueilla. Opintojen tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia erityisesti äänisuunnittelun...
Elokuvaäänitys- ja -äänisuunnittelu
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Elokuvaäänityksen ja äänisuunnittelun opintojen tavoitteena on kouluttaa äänisuunnittelijoita ja äänittäjiä toimimaan lyhyen elokuvan ja televisiotuotannon eri osa alueilla. Opiskelija oppii...
Englannin kielen ja kansainvälisyyden linja
Alkio-opisto
         
(2)
Kansanopistot
Jyväskylä
Englannin kielen ja kansainvälisyyden linjalla voit opiskella eri kieliä, vieraita kulttuureja ja kansainvälisyyttä sekä suomen kielen perusopintoja. Opinnot kehittävät myös akateemisia...
English Drama course
Länsi-Suomen opisto
Kansanopistot
Huittinen
English Drama course is the only full time drama course in Finland to operate totally in English. The course is...
Esittävien taiteiden lavastuksen maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Koulutus tarjoaa valmiudet toimia vaativissa lavastajan tehtävissä esittävien taiteiden alueella sekä soveltaa osaamista monipuolisesti uusille taiteidenvälisille alueille. Esittävien taiteiden alue...
Esittävien taiteiden lavastus
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Koulutus tarjoaa perusvalmiudet toimia lavastajana esittävien taiteiden alueella. Esittävien taiteiden alue koostuu teatterista, oopperasta, performanssista, tanssitaiteesta ja sirkuksesta sekä uusista...
Esittävän taiteen koulutus | sirkus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Esittävän taiteen koulutuksesta voi valmistua sirkustaiteilijaksi, jolla on taidot ja tiedot toimia erilaisissa hankkeissa ja projekteissa, esitystoiminnassa, ohjaus ja opetustyössä, ohjelmantuotantotehtävissä,...
Esittävän taiteen koulutus | tanssinopettaja | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Esittävän taiteen koulutuksen suorittanut tanssinopettaja voi työllistää itseään monipuolisesti tanssialan ammateissa opettajana ja esiintyjänä sekä pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan esityksellisiä...
Esittävän taiteen koulutus | teatteri | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Teatteri ilmaisun ohjaaja osaa valmistaa ja ohjata esityksiä. Esittävän taiteen koulutuksesta valmistuneella on valmiudet ohjata ryhmiä ja hän pystyy luomaan...
Esittävän taiteen koulutus | teatteri | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Teatteri ilmaisun ohjaaja osaa valmistaa ja ohjata esityksiä. Esittävän taiteen koulutuksesta valmistuneella on valmiudet ohjata ryhmiä ja hän pystyy luomaan...
Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto | maskeeraaja
Stadin aikuisopisto
Osaamisohjelmat 20–50-vuotiaille
Helsinki
Maskeerajat työskentelevät erilaisten teatteriden lisäksi monenlaisissa muissa työympäristöissä, joita ovat kuvaukset, tv tuotannot, elokuvat ja näytökset. Maskeeraajan palveluita ostavat myös...
Goetheanistiset kuvataideopinnot
Snellman-korkeakoulu
Aikuiskoulutus
Helsinki
Snellman korkeakoulun kuvataideopinnot koostuvat eri kokonaisuuksista, joista ensimmäinen opintovuosi on väri ja muoto perusopintovuosi. Sen voi suorittaa joko omana kokonaisuutenaan...
Graafinen suunnittelu
Kauhajoen opisto
Kansanopistot
Kauhajoki
Graafisen suunnittelun opinnoissa opiskelijat tutustuvat kuvan tekemisen keskeisiin tekniikoihin. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat ideoitaan piirtämällä, maalaamalla sekä alan atk laitteita...
Humanististen opintojen linja
Työväen Akatemia
         
(1)
Kansanopistot
Kauniainen
Humanististen aineiden opiskelu luo hyvän pohjan aineiden jatko opintoihin yliopistossa ja ammattikorkeakouluissa, mutta soveltuu myös vapaatavoitteiseen itsensä kehittämiseen. Vuoden aikana...
Inarinsaamen kieli ja kulttuuri
Saamelaisalueen koulutuskeskus
Kansanopistot
Inari
Inarinsaamen kielen ja kulttuurin koulutus kestää vuoden ja on laajuudeltaan 40 opintoviikkoa. Koulutus koostuu pääasiassa inarinsaamen kielen ja kulttuurin opinnoista,...
Intensiivikurssit
MAKE UP FOR EVER Academy
Aikuiskoulutus
Helsinki
MAKE UP FOR EVER Academy tarjoaa erilaisia intensiivikursseja, jotka vaihtelevat sisällöltään ja laajuudeltaan. Kurssit kestävät usein yhdestä päivästä pariin viikkoon....
Kansainvälisen hotelli- ja ravintola-alan liiketoiminnan suunnittelun kandiopinnot | Sveitsi
IHTTI – School of Hotel and Design Management, Neuchatel
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Neuchâtel
Intensiivinen opinto ohjelma mahdollistaa valmistumisen sveitsiläisten, iso britannialaisten ja amerikkalaisten pätevyysvaatimusten mukaan vain kolmessa vuodessa. Opintojen ja käytännön harjoittelun yhdistäminen...
Kehollisuus, liike ja tanssi terapeuttisessa vuorovaikutuksessa
Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Aikuiskoulutus
Kälviä
Kehollisuus, liike ja tanssi terapeuttisessa vuorovaikutuksessa koulutus on tarkoitettu työssään jollain tavoin kehollisuuden parissa toimiville sosiaali , terveys , opetus...
Kirkkomusiikkilinja | sijaiskanttori
Eurajoen kristillinen opisto
Kansanopistot
Eurajoki
Oletko kiinnostunut seurakuntamuusikon keikkatöistä? Haluatko toimia kanttorin sijaisena tai oppia esimerkiksi urkujensoiton jalkiotekniikkaa? Eurajoen kristillisen opiston kirkkomusiikkilinja on hyvä valmennus ammatillisten...
Kitaranrakennus | artesaani | käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, IKATA
Aikuiskoulutus
Ikaalinen
Kaksivuotinen näyttötutkintomuotoinen koulutus. Kitaranrakennuksen koulutus pyrkii antamaan perustiedot ja taidot näppäiltävien kielisoitinten, kuten kitaroiden ja bassojen, mandoliinien ym. rakentamiseen. Ensimmäisen...
Koltansaamen kieli ja kulttuuri
Saamelaisalueen koulutuskeskus
Kansanopistot
Inari
Koltansaamen kielen ja kulttuurin koulutus toteutetaan virtuaalisena kahden vuoden aikana. Koulutuksessa lähdetään liikkeelle koltansaamen kielen alkeista, joten aiempia saamen opintoja...
Komiikka ja Stand Up -linja
HEO Kansanopisto
Kansanopistot
Helsinki
Lukuvuoden opinnot keskittyvät monipuolisesti komiikkaan taiteen ja viihteenlajina sekä sen ajankohtaisimpaan tyylilajiin Stand Up komiikkaan. Lukuvuoden aikana syvennytään laaja alaisesti...
Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä | YAMK
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Hämeenlinna
Kulttuuri ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä on ylempi ammattikorkeakoulututkinto, joka on tarkoitettu sosiaali ja terveysalan sekä kulttuurialan ammattilaisille, jotka työskentelevät tai ovat...
Kulttuurialan ylempi AMK | luova tuottaja
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Tämän päivän kulttuurityöelämä edellyttää substanssiosaamisen lisäksi luovaa osaamista, eli kykyä käyttää ammatillista osaamista uusissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä sekä kehitellä ja...
Kulttuurialan ylempi AMK | soveltava taide
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Tämän päivän kulttuurityöelämä edellyttää substanssiosaamisen lisäksi luovaa osaamista, eli kykyä käyttää ammatillista osaamista uusissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä sekä kehitellä ja...
Kulttuurituottajan koulutus | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa näköalapaikan tulevaisuuden kulttuurituottajaksi. Yritykset ja yhteisöt tarvitsevat laaja alaisia luovan talouden osaajia erilaisiin asiantuntijatehtäviin.  Kulttuurituottajan opintojen alussa opiskelijat...
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
Näyttää 1-50 yhteensä 188 tulosta
Näytä kaikki (138) koulutukset

Taide ja kulttuuri

Taiteen ja kulttuurin ala

Taidekoulutus jaetaan yleensä neljään eri opintoalaan: käsi- ja taideteollisuus, viestintä- ja informaatiotieteet, teatteri ja tanssi sekä musiikki. Kulttuurikoulutus on erittäin laaja pitäen sisällään monia eri koulutuksia ja työskentelymahdollisuuksia. Helpottaaksemme koulutuksesi etsintää, olemme jakaneet kuvataiteen, musiikin ja teatterin / tanssin omiksi kategorioikseen joista voit lukea lisää klikkaamalla kyseistä kategoriaa.

Alan vaatimukset

Taiteen ja kulttuurin alalla työskentely on monien unelma, mikä tarkoittaa kovaa kilpailu niin opiskelu- kuin työpaikoistakin. Ammatit taiteen ja kulttuurin alalla vaativat taidon lisäksi määrätietoisuutta ja kovaa työtä . Alalla on lukemattomia suuntatumisvaihtoehtoja, ja koulutuksen jälkeen työmahdollisuuksia on monia. Tärkeitä ominaisuuksia alalla työskentelevälle ovat luovuus, ongelmanratkaisutaidot sekä kyky hahmottaa visuaalista ympäristöä. Myös kielitaito ja oman osaamisen markkinointi auttavat menestymään alalla.

Taide- ja kulttuurialan koulutusvaihtoehdot

Taidekoulutusta järjestetään eri asteella aina kansanopistoista yliopistoihin. Kansanopistoissa on mitä monipuolisin tarjonta erilaisia ja eripituisia koulutuksia. Ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kolmivuotisen käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon, jonka suorittaminen tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Perustutkinnon suorittaneet voivat jatkaa opintojaan ammattikorkeakouluissa, joissa voi suorittaa esimerkiksi artenomin, musiikkipedagogin tai muotoilijan tutkinnon. Yliopistotutkintoja voi taiteen alalla suorittaa esimerkiksi Taideteollisessa korkeakoulussa ja Lapin yliopistossa taiteiden tiedekunnassa. Alalla on tarjolla myös useita aikuiskoulutuksia.

Kuvataide
Kuvataiteen alalta valmistuu esimerkiksi ympäristön ja esineiden muotoilijoita, elokuva-, puvustus-, lavastus- ja valokuvataiteen ammattilaisia, viestinnän ja uusmedian ammattilaisia, taiteen opettajia, kuvataiteen ammattilaisia, taidekäsityön mestareita ja taideteollisuuden tutkijoita.

Musiikki
Musiikin alalla voi kouluttautua monella eri asteella aina lyhyistä kursseista korkeakoulututkintoihin asti. Musiikkialan korkeakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita sekä kehittää ja vaalia suomalaista musiikkikulttuuria ja kulttuuriperinnettä. Musiikin alalta valmistuneet työskentelevät yleensä muusikoina, orkesterin- tai kuoronjohtajina, säveltäjinä tai opettajina. Musiikin ammattilaiset voivat hallinnollisissa tehtävissä sekä tutkijoina. Suurin osa muusikin koulutuksesta Suomessa keskittyy klassilliseen musiikkiin ja kevyen musiikin koulutusta on tarjolla hyvin vähän.

Teatteri / tanssi
Teatteri- ja tanssialan perinteisiä ammatteja ovat olleet esimerkiksi näyttelijä, ohjaaja, koregrafi ja tanssija. Näiden rinnalle on lisäksi nousemassa uusia ammatteja, joiden työkenttä ulottuu laaja-alaisesti ilmaisusta opettamiseen. Jotkut alan ammattilaiset tekevät uransa aikana niin tanssijan, koreografin kuin opettajankin töitä.

Ammattitanssijan ura on yleensä verrattain lyhyt ja monet aloittavat ammattiin tähtäävän harjoittelun jo hyvin nuorena. Teatterin alalla kouluttautuneet voivat näyttelemisen lisäksi työskennellä mm. teatterin ja muun ohjelmatuotannon tuotantoteknisissä tehtävissä.

Kulttuurikoulutus

Perinne- ja kulttuuritieteet tutkivat kansankulttuuria eri puolilla maailmaa, sekä maaseudulla että kaupungissa, ennen ja nyt. Tutkimuskohteena voi olla esimerkiksi esineistöt, alkuperäiskansat tai nykyajan alakulttuurit.

  • Folkloristiikka eli perinteentutkimus tutkii kansankulttuuria sekä suullista perinnettä kuten kansanrunoutta, tapoja ja uskomuksia. Tutkimuskohteena voi olla myös nykyperinne ja populaarikulttuuri. Folkloristiikan koulutuksia löydät täältä.
  • Etnologia eli kansatiede tutkii ihmisen yhteisön jäsenenä luomaa kulttuuria. Etnologia keskittyy tarkastelemaan lähellämme olevia kulttuuripiirejä historiallisesta näkökulmasta. Etnologian koulutuksia löydät täältä.
  • Kulttuuriantropologia tutkii yksilön ja yhteisön sekä eri kulttuurien välisiä suhteita. Kulttuuriantropologia keskittyy vieraisiin kulttuureihin. Kultturiantropologian koulutuksia löydät täältä.
  • Saamelainen kulttuuri keskittyy erityisesti saamelaista yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevaan tietoon ja tutkimukseen, mutta myös muihin pohjoisiin kulttuureihin ja alkuperäiskansoihin. Saamelaiseen kulttuuriin keskittyviä koulutuksia löydät täältä.
  • Uskontotiede tutkii maailman uskontoja ja muita henkisiä perinteitä kuten uskomuksia ja rituaaleja. Uskontotieteen koulutuksista täältä.

Taide- ja kulttuurialan työllisyystilanne

Kulttuurin alalta valmistuneet voivat työskennellä muun muassa erilaisissa museoissa, kulttuurihallinnossa, kirjastoissa tai media-alalla. Alalla työskentelevät esimerkiksi tuottavat monenlaisia tapahtumia, tilaisuuksia ja teoksia. Perinne- ja kulttuurialan tutkijat tekevät usein kenttätyötä. Erityisesti kulttuuriantropologia antaa valmiuksia kansainvälisiin tehtäviin, kuten kehitysyhteistyöhön tai maahanmuuttajien parissa tehtävään työhön. Suurin osa työpaikoista on määräaikaisia ja luonteeltaan projektiluontoisia.

» Työelämäosio: taide- ja kulttuuriala

» Tutustu tarkemmin viestintä- ja media-alaan

Taide ja kulttuuri

Lähteet: opintoluotsi.fi, ammattinetti.fi