Sivuston käyttötapa: Mobiili

Taide / Kulttuuri

Taide / Kulttuuri

Taiteen ja kulttuurin alalla tuotetaan sekä elämyksiä että palveluita. Ala on monipuolinen ja sisältää käytännön kulttuurityötä, taiteen tekemistä, ohjausta ja opetusta. Taiteen ja kulttuurin alaan kuuluvat muun muassa musiikki, teatteri, tanssi, viestintä sekä käsi- ja taideteollisuus. Alan ammattilaisilla on visuaalista silmää ja he hallitsevat sekä kädentaidot että yritystoiminnan.

Näyttää 1-50 yhteensä 242 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Arkkitehtimatematiikka
Teho-Opisto
         
(1)
Valmennuskurssit
Useita (2)
Teho Opistossa voit valmistautua kattavasti arkkitehtimatematiikan pääsykokeeseen suorittamalla arkkitehtimatematiikan pitkän tai lyhyen valmennuskurssin. Kurssilla tulee kerrattua ja opeteltua lukion matematiikan...
Arkkitehtuuri
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Arkkitehdin työssä saat mahdollisuuden yhdistää luovuuden ja tekniikan, luoda uutta ja suojella vanhaa sekä suunnitella töitä, jotka kertovat tulevaisuuden sukupolville...
Arkkitehtuurilinja
Päivölän opisto
Kansanopistot
Tarttila
Päivölän uudessa ja ainutlaatuisessa koulutusohjelmassa kehitetään opiskelijan valmiuksia selviytyä jatko opintojen ennakkotehtävistä ja pääsykokeista parhaalla mahdollisella tavalla sekä kuvataiteen että...
Arkkitehtuurin maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Arkkitehtuurin koulutusohjelma antaa valmiudet luovaan ja itsenäiseen suunnitteluun ja kouluttaa ammattilaisia, joilla on tiedot ja taidot käytännön suunnittelutyöhön. Opiskelija saa...
Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
Aikuiskoulutus
Joensuu
Tutkinnon tavoitteena on tarjota monipuolinen tietotekninen osaaminen, jonka avulla tutkinnosta valmistuneet osaavat suunnitella audiovisuaalisen tuotteen kokonaisuuden. Audiovisuaalisen tuotteen kokonaisuuteen kuuluu...
Avoin yliopisto
Eurajoen kristillinen opisto
Kansanopistot
Eurajoki
Avoimessa yliopistossa opintoja voi suorittaa kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Avoimen yliopiston opinnoilla voit korvata opintoja yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa...
BA (Honours) Humanities
The Open University
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Verkko- tai etäopiskelu
Start with a wide ranging module introducing you to a range of disciplines Choose a broad route through the degree,...
BA (Honours) International Studies
The Open University
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Verkko- tai etäopiskelu
Considers the overall political make up of the international system Investigates sources of order and disorder within it Emphasises development...
BA (Honours) Language Studies
The Open University
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Verkko- tai etäopiskelu
Learn about cultures of the languages chosen and develop your intercultural communicative competence Learn to communicate fluently in at least...
Bachelor's Programme in Liberal Arts in Humanities
Tallinnan yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tallinna
Tallinnan yliopistolta löydät todella ammattitaitoisen henkilöstön Liberal Arts in Humanities kandidaattiohjelmassa (taide, kirjallisuus, filosofia, modernit vieraat kielet jne.). Oppilaitoksen erityisenä vahvuutena...
Bachelor's Programme in Liberal Arts in Social Sciences
Tallinnan yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tallinna
Terminä 'Liberal Arts' (vapaat taiteet) viittaa opetussuunnitelmaan, joka parantaa opiskelijan yleistietoa ja kehittää opiskelijan rationaalista ajattelua sekä älyllisiä ominaisuuksia. Monitieteellinen...
Bändilinja
Otavan Opisto
Kansanopistot
Mikkeli
Bändilinja antaa opiskelijalle monipuolisen kuvan kevyen musiikin ja bänditoiminnan keskeisistä osa alueista sekä vahvistaa opiskelijan osaamista omien tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija...
Digitaidelinja
Pohjois-Savon opisto
Kansanopistot
Kuopio
Digitaidelinjan opinnot suoritetaan yhden lukukauden aikana ja niiden laajuus on 35 opintoviikkoa. Linjan opetus on suunniteltu jatko opintoihin hakeutumista ja...
Dokumentaarinen elokuva
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Dokumentaarisen elokuvan kandidaatin opintojen tavoitteena on kouluttaa näkemyksellisiä dokumentaarisen elokuvan ohjaajia. Opiskelijat oppivat hallitsemaan ohjaajan roolissa dokumentaarisen elokuvan eri työvaiheet....
Dokumentaarisen elokuvan maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Dokumentaarisen elokuvan maisteriopinnoissa tarjoavat opiskelijalla mahdollisuuden syventää omaa taiteellista suuntautumistaan dokumentaarisen elokuvan alueella. Oman luovan näkymyksen hiominen lopputyöelokuvan suunnittelussa, opiskelijan itsenäinen...
Draamalinja
HEO Kansanopisto
Kansanopistot
Helsinki
Oletko kiinnostunut teatterista, näyttelijäntyöstä ja esiintymisestä? Haluatko tehdä teatterityötä kannustavassa ryhmässä? HEO Kansanopiston Draama I opintolinjalla perehdytään monipuolisesti näyttelijäntyöhön ja...
Dramaturgian koulutusohjelma
Teatterikorkeakoulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Dramaturgian koulutusohjelma ei valmista suoraan yhteen ammattiin, vaan opiskelijan oma suuntautuminen ja opintojen aikana tekemät valinnat määrittävät painopisteen. Koulutusohjelma tarjoaa...
Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuva ja tv käsikirjoituksen maisteriohjelmassa opiskelija perehtyy tarkemmin alan keskeisiin teoreettisiin kysymyksiin sekä taiteellisiin ilmaisukeinoihin, ja saa valmiudet niiden soveltamiseen...
Elokuva- ja tv-käsikirjoitus
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Elokuva ja tv käsikirjoituksen opintojen päämääränänä on valmistaa käsikirjoittajia, jotka hallitsevat elokuva ja tv käsikirjoittamisen teorian, taidon ja tarkoituksen. Valmistuneiden...
Elokuva- ja tv-lavastuksen maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuva ja tv lavastuksen pääaineessa koulutetaan taiteellisia suunnittelijoita, jotka vastaavat elokuvallisen tuotannon visuaalisesta, toiminnallisesta ja tuotannollisesta kokonaisuudesta. Koulutuksen tavoitteena on...
Elokuva- ja tv-lavastus
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia lavastussuunnittelijan tehtävissä elokuva ja tv alalla. Lavastussuunnittelija vastaa tuotannon ennakkosuunnitteluun ja toteutukseen liittyvistä...
Elokuva- ja tv-tuotannon maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuva ja tv tuotannon maisteriohjelma tarjoaa valmiudet korkeatasoisten elokuva ja televisiotuotantojen toteuttamiseen ja johtamiseen. Ohjelman tavoite on syventää opiskelijan valmiuksia...
Elokuva- ja tv-tuotanto
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Elokuva ja tv tuotannon opetuksen tavoitteena on tarjota opiskelijalle kattavat perustiedot tuottajan ammatissa toimimiseen. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa luova tuottaja,...
Elokuvaleikkauksen maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuvaleikkauksen maisteriohjelma on jatkoa elokuvaleikkauksen kandidaattiopintoihin. Elokuvaleikkauksen tekniset, ilmaisulliset ja ammatilliset perusteet sekä tutkimuksellisen ajattelun pohja on luotu taiteen kandidaatin...
Elokuvaleikkaus
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Elokuvaleikkauksen suuntautumisvaihdossa opiskelevista koulutetaan jälkituotannon toteuttamiseen ja suunnitteluun kykeneviä ammattilaisia ja ajattelijoita, jotka erikoistuvat elokuvallisen kerronnan ja kuvallisten kokonaisuuksien hallintaan. Opiskelussa...
Elokuvanäyttelijälinja
Voionmaan koulutuskeskus
Kansanopistot
Tampere
Voionmaan koulutuskeskuksen elokuvanäyttelijälinjan tarkoitus on käynnistää oppilaassa prosessi, joka johtaa jatko opintojen tai harjoittelupaikan kautta näyttelijän ammattiin. 10 kuukauden opiskelu linjalla...
Elokuvaohjauksen maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuvaohjauksen maisteriopinnot vahvistavat opiskelijoiden ideoinnin, ideakehittelyn, tarinan rakentamisen ja kerronnan taitoja sekä kehittävät ohjaajan omaa persoonallista elokuvallista tyyliä sekä tekijäidentiteettiä....
Elokuvaohjaus
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle taiteelliset ja tuotannolliset valmiudet toimia ohjaajana lyhytelokuvissa ja tv produktioissa. Elokuvaohjauksen pääaine tukee opiskelijan persoonallisen...
Elokuvauksen maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuvauksen maisteriopinnoissa opiskelijat syventävät ammattiosaamistaan oman ammattialueensa taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden vahvempaan hallintaan erialisissa elokuva , tv ja mainostuotannoissa....
Elokuvaus
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Elokuvauksen suuntautumisvaihtoehdosta valmistuu elokuvaajia, joilla on persoonallinen näkemys ja jotka ovat oman ammattinimikkeensä johtavia osaajia. Opinnoissa opiskelija oppii hallitsemaan ammattialueen...
Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Maisteriohjelma antaa valmiudet toimia äänisuunnittelijoina ja ja äänittäjinä kaikilla elokuvatuotannon eri alueilla. Opintojen tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia erityisesti äänisuunnittelun...
Elokuvaäänitys- ja -äänisuunnittelu
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Elokuvaäänityksen ja äänisuunnittelun opintojen tavoitteena on kouluttaa äänisuunnittelijoita ja äänittäjiä toimimaan lyhyen elokuvan ja televisiotuotannon eri osa alueilla. Opiskelija oppii...
Englannin kielen ja kansainvälisyyden linja
Alkio-opisto
         
(2)
Kansanopistot
Jyväskylä
Englannin kielen ja kansainvälisyyden linjalla voit opiskella eri kieliä, vieraita kulttuureja ja kansainvälisyyttä sekä suomen kielen perusopintoja. Opinnot kehittävät myös akateemisia...
English Drama course
Länsi-Suomen opisto
Kansanopistot
Huittinen
English Drama course is the only full time drama course in Finland to operate totally in English. The course is...
ENNAKKO – Ennakkotehtäviin keskittyvä tiiviskurssi
Teho-Opisto
         
(1)
Valmennuskurssit
Helsinki
Ennakkotehtäviin keskittyvä tiiviskurssi keskittyy nimensä mukaisesti arkkitehtuuri ja taidehakukohteiden ennakkotehtävien hyväksytysti suorittamiseen. Kurssilla käydään läpi tehtävien kannalta keskeisiä taitoja ja...
Esittävien taiteiden lavastuksen maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Koulutus tarjoaa valmiudet toimia vaativissa lavastajan tehtävissä esittävien taiteiden alueella sekä soveltaa osaamista monipuolisesti uusille taiteidenvälisille alueille. Esittävien taiteiden alue...
Esittävien taiteiden lavastus
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Koulutus tarjoaa perusvalmiudet toimia lavastajana esittävien taiteiden alueella. Esittävien taiteiden alue koostuu teatterista, oopperasta, performanssista, tanssitaiteesta ja sirkuksesta sekä uusista...
Esittävän taiteen koulutus | sirkus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Esittävän taiteen koulutuksesta voi valmistua sirkustaiteilijaksi, jolla on taidot ja tiedot toimia erilaisissa hankkeissa ja projekteissa, esitystoiminnassa, ohjaus ja opetustyössä, ohjelmantuotantotehtävissä,...
Esittävän taiteen koulutus | tanssinopettaja | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Esittävän taiteen koulutuksen suorittanut tanssinopettaja voi työllistää itseään monipuolisesti tanssialan ammateissa opettajana ja esiintyjänä sekä pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan esityksellisiä...
Esittävän taiteen koulutus | teatteri | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Teatteri ilmaisun ohjaaja osaa valmistaa ja ohjata esityksiä. Esittävän taiteen koulutuksesta valmistuneella on valmiudet ohjata ryhmiä ja hän pystyy luomaan...
Esittävän taiteen koulutus | teatteri | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Teatteri ilmaisun ohjaaja osaa valmistaa ja ohjata esityksiä. Esittävän taiteen koulutuksesta valmistuneella on valmiudet ohjata ryhmiä ja hän pystyy luomaan...
Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto | maskeeraaja
Stadin aikuisopisto
Osaamisohjelmat 20–50-vuotiaille
Helsinki
Maskeerajat työskentelevät erilaisten teatteriden lisäksi monenlaisissa muissa työympäristöissä, joita ovat kuvaukset, tv tuotannot, elokuvat ja näytökset. Maskeeraajan palveluita ostavat myös...
FINAALI – Arkkitehtuuri- ja taidehakukohteiden intensiivikurssi
Teho-Opisto
         
(1)
Valmennuskurssit
Useita (2)
Finaali kurssi soveltuu hakijoille, jotka haluavat vielä viimeisten viikkojen aikana varmistaa sujuvan rutiinin pääsykokeita varten. Kurssilla käydään viikon aikana intensiivisesti...
Folkloristiikka
Turun yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Turku
Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede muodostavat yhteisen kulttuurien tutkimuksen hakukohteen. Oppiaineiden yhteinen tutkimuskohde on inhimillinen kulttuuri, johon jokaisella oppiaineella on oma...
Global Music
Sibelius-Akatemia
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
The Global Music Programme The Global Music Programme (GLOMAS) values cultural diversity and educates multi skilled and innovative musicians. Through...
Goetheanistiset kuvataideopinnot
Snellman-korkeakoulu
Aikuiskoulutus
Helsinki
Snellman korkeakoulun kuvataideopinnot koostuvat eri kokonaisuuksista, joista ensimmäinen opintovuosi on väri ja muoto perusopintovuosi. Sen voi suorittaa joko omana kokonaisuutenaan...
Graafinen suunnittelu
Kauhajoen opisto
Kansanopistot
Kauhajoki
Graafisen suunnittelun opinnoissa opiskelijat tutustuvat kuvan tekemisen keskeisiin tekniikoihin. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat ideoitaan piirtämällä, maalaamalla sekä alan atk laitteita...
Humanististen opintojen linja
Työväen Akatemia
         
(1)
Kansanopistot
Kauniainen
Humanististen aineiden opiskelu luo hyvän pohjan aineiden jatko opintoihin yliopistossa ja ammattikorkeakouluissa, mutta soveltuu myös vapaatavoitteiseen itsensä kehittämiseen. Vuoden aikana...
Inarinsaamen kieli ja kulttuuri
Saamelaisalueen koulutuskeskus
Kansanopistot
Inari
Inarinsaamen kielen ja kulttuurin koulutus kestää vuoden ja on laajuudeltaan 40 opintoviikkoa. Koulutus koostuu pääasiassa inarinsaamen kielen ja kulttuurin opinnoista,...
Intensiivikurssit
MAKE UP FOR EVER Academy
Aikuiskoulutus
Helsinki
MAKE UP FOR EVER Academy tarjoaa erilaisia intensiivikursseja, jotka vaihtelevat sisällöltään ja laajuudeltaan. Kurssit kestävät usein yhdestä päivästä pariin viikkoon....
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
Näyttää 1-50 yhteensä 242 tulosta
Näytä kaikki (192) koulutukset

Taide / Kulttuuri -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Taide ja kulttuuri

Taiteen ja kulttuurin ala

Taidekoulutus jaetaan yleensä neljään eri opintoalaan: käsi- ja taideteollisuus, viestintä- ja informaatiotieteet, teatteri ja tanssi sekä musiikki. Kulttuurikoulutus on erittäin laaja pitäen sisällään monia eri koulutuksia ja työskentelymahdollisuuksia. Helpottaaksemme koulutuksesi etsintää, olemme jakaneet kuvataiteen, musiikin ja teatterin / tanssin omiksi kategorioikseen joista voit lukea lisää klikkaamalla kyseistä kategoriaa.

Alan vaatimukset

Taiteen ja kulttuurin alalla työskentely on monien unelma, mikä tarkoittaa kovaa kilpailu niin opiskelu- kuin työpaikoistakin. Ammatit taiteen ja kulttuurin alalla vaativat taidon lisäksi määrätietoisuutta ja kovaa työtä . Alalla on lukemattomia suuntatumisvaihtoehtoja, ja koulutuksen jälkeen työmahdollisuuksia on monia. Tärkeitä ominaisuuksia alalla työskentelevälle ovat luovuus, ongelmanratkaisutaidot sekä kyky hahmottaa visuaalista ympäristöä. Myös kielitaito ja oman osaamisen markkinointi auttavat menestymään alalla.

Taide- ja kulttuurialan koulutusvaihtoehdot

Taidekoulutusta järjestetään eri asteella aina kansanopistoista yliopistoihin. Kansanopistoissa on mitä monipuolisin tarjonta erilaisia ja eripituisia koulutuksia. Ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kolmivuotisen käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon, jonka suorittaminen tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Perustutkinnon suorittaneet voivat jatkaa opintojaan ammattikorkeakouluissa, joissa voi suorittaa esimerkiksi artenomin, musiikkipedagogin tai muotoilijan tutkinnon. Yliopistotutkintoja voi taiteen alalla suorittaa esimerkiksi Taideteollisessa korkeakoulussa ja Lapin yliopistossa taiteiden tiedekunnassa. Alalla on tarjolla myös useita aikuiskoulutuksia.

Kuvataide
Kuvataiteen alalta valmistuu esimerkiksi ympäristön ja esineiden muotoilijoita, elokuva-, puvustus-, lavastus- ja valokuvataiteen ammattilaisia, viestinnän ja uusmedian ammattilaisia, taiteen opettajia, kuvataiteen ammattilaisia, taidekäsityön mestareita ja taideteollisuuden tutkijoita.

Musiikki
Musiikin alalla voi kouluttautua monella eri asteella aina lyhyistä kursseista korkeakoulututkintoihin asti. Musiikkialan korkeakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita sekä kehittää ja vaalia suomalaista musiikkikulttuuria ja kulttuuriperinnettä. Musiikin alalta valmistuneet työskentelevät yleensä muusikoina, orkesterin- tai kuoronjohtajina, säveltäjinä tai opettajina. Musiikin ammattilaiset voivat hallinnollisissa tehtävissä sekä tutkijoina. Suurin osa muusikin koulutuksesta Suomessa keskittyy klassilliseen musiikkiin ja kevyen musiikin koulutusta on tarjolla hyvin vähän.

Teatteri / tanssi
Teatteri- ja tanssialan perinteisiä ammatteja ovat olleet esimerkiksi näyttelijä, ohjaaja, koregrafi ja tanssija. Näiden rinnalle on lisäksi nousemassa uusia ammatteja, joiden työkenttä ulottuu laaja-alaisesti ilmaisusta opettamiseen. Jotkut alan ammattilaiset tekevät uransa aikana niin tanssijan, koreografin kuin opettajankin töitä.

Ammattitanssijan ura on yleensä verrattain lyhyt ja monet aloittavat ammattiin tähtäävän harjoittelun jo hyvin nuorena. Teatterin alalla kouluttautuneet voivat näyttelemisen lisäksi työskennellä mm. teatterin ja muun ohjelmatuotannon tuotantoteknisissä tehtävissä.

Kulttuurikoulutus

Perinne- ja kulttuuritieteet tutkivat kansankulttuuria eri puolilla maailmaa, sekä maaseudulla että kaupungissa, ennen ja nyt. Tutkimuskohteena voi olla esimerkiksi esineistöt, alkuperäiskansat tai nykyajan alakulttuurit.

  • Folkloristiikka eli perinteentutkimus tutkii kansankulttuuria sekä suullista perinnettä kuten kansanrunoutta, tapoja ja uskomuksia. Tutkimuskohteena voi olla myös nykyperinne ja populaarikulttuuri. Folkloristiikan koulutuksia löydät täältä.
  • Etnologia eli kansatiede tutkii ihmisen yhteisön jäsenenä luomaa kulttuuria. Etnologia keskittyy tarkastelemaan lähellämme olevia kulttuuripiirejä historiallisesta näkökulmasta. Etnologian koulutuksia löydät täältä.
  • Kulttuuriantropologia tutkii yksilön ja yhteisön sekä eri kulttuurien välisiä suhteita. Kulttuuriantropologia keskittyy vieraisiin kulttuureihin. Kultturiantropologian koulutuksia löydät täältä.
  • Saamelainen kulttuuri keskittyy erityisesti saamelaista yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevaan tietoon ja tutkimukseen, mutta myös muihin pohjoisiin kulttuureihin ja alkuperäiskansoihin. Saamelaiseen kulttuuriin keskittyviä koulutuksia löydät täältä.
  • Uskontotiede tutkii maailman uskontoja ja muita henkisiä perinteitä kuten uskomuksia ja rituaaleja. Uskontotieteen koulutuksista täältä.

Taide- ja kulttuurialan työllisyystilanne

Kulttuurin alalta valmistuneet voivat työskennellä muun muassa erilaisissa museoissa, kulttuurihallinnossa, kirjastoissa tai media-alalla. Alalla työskentelevät esimerkiksi tuottavat monenlaisia tapahtumia, tilaisuuksia ja teoksia. Perinne- ja kulttuurialan tutkijat tekevät usein kenttätyötä. Erityisesti kulttuuriantropologia antaa valmiuksia kansainvälisiin tehtäviin, kuten kehitysyhteistyöhön tai maahanmuuttajien parissa tehtävään työhön. Suurin osa työpaikoista on määräaikaisia ja luonteeltaan projektiluontoisia.

» Työelämäosio: taide- ja kulttuuriala

» Tutustu tarkemmin viestintä- ja media-alaan

Taide ja kulttuuri

Lähteet: opintoluotsi.fi, ammattinetti.fi