Tekniikka

Tekniikka

Tekniikan alalta valmistuu ammattilaisia muun muassa teollisuuden, tietotekniikan, teknologiateollisuuden sekä ympäristön suunnittelun ja rakentamisen tarpeisiin. Tekniikan alalta valmistuu opintojen suuntautumisesta riippuen monen eri alan erikoisosaajia. Vaikka opinnot suuntautuvat tietylle tekniikan alalle, antaa alan koulutus mahdollisuuden työskennellä laaja-alaisesti erilaisissa työtehtävissä.

Näyttää 1-50 yhteensä 616 tulosta
Aikuiskoulutus
Arkkitehtuuri Paikkakunta Arvostelut Oppilaitokset
Suunnitteluassistentin ammattitutkinto | suunnitteluassistentti Hyvinkää Hyria koulutus
Kiinteistöala / Kodinhoito
Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto | kiinteistönhoitaja Karjaa Axxell
Pintakäsittelyalan perustutkinto | maalari Vantaa TTS Työtehoseura
Yrkesexamen för fastighetsskötare | fastighetsskötare Karjaa Axxell
Kuljetus / Liikenne
Auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto Useita (2) TTS Työtehoseura
Autoalan perustutkinto | automyyjä Nurmijärvi TTS Työtehoseura
Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto Salo Salon seudun ammattiopisto
Logistiikan perustutkinto | lentoasemahuoltaja (monimuotototeutus) Vantaa Vantaan ammattiopisto Varia
Logistiikan perustutkinto | linja-autonkuljettaja Salo Salon seudun ammattiopisto
Logistiikan perustutkinto | linja-autonkuljettaja (päivätoteutus) Vantaa Vantaan ammattiopisto Varia
Logistiikan perustutkinto | varastonhoitaja Salo Salon seudun ammattiopisto
Logistiikan perustutkinto | yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Kempele Oulun seudun ammattiopisto
Logistiikan perustutkinto | yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Salo Salon seudun ammattiopisto
Logistiikan perustutkinto | yhdistelmä-ajoneuvonkuljettaja, autonkuljettaja (iltatoteutus) Vantaa Vantaan ammattiopisto Varia
Logistiikan perustutkinto | yhdistelmä-ajoneuvonkuljettaja, autonkuljettaja (päivätoteutus) Vantaa Vantaan ammattiopisto Varia
Logistiikan perustutkinto, linja-autonkuljettaja Vantaa TTS Työtehoseura
Merenkulkualan perustutkinto | korjaaja Kotka Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Merenkulkualan perustutkinto | laivasähköasentaja Kotka Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Merenkulkualan perustutkinto | vahtikonemestari Kotka Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto Salo Salon seudun ammattiopisto
Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto Nurmijärvi TTS Työtehoseura
Maahanmuuttajakoulutus
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto maahanmuuttajille Salo Salon seudun ammattiopisto
Maatalous / Metsätalous / Puutarha
Bioenergia-alan ammattitutkinto Hämeenkyrö Tampereen seudun ammattiopisto | Tredu
Muotoilu / Käsityö
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto | artesaani | metalli Mynämäki Rasekon aikuisopisto Timali
Puusepän ammattitutkinto Karjaa Axxell
Puusepänalan ammattitutkinto | CNC-tekniikan koulutus Kuopio Savon ammatti- ja aikuisopisto
Rakennusala
Maarakennusalan ammattitutkinto Nurmijärvi TTS Työtehoseura
Maarakennusalan ammattitutkinto | vanhemman panostajan pätevyyskirja Useita (2) Amiedu
Maarakennusalan ammattitutkinto | ylipanostajan pätevyyskirja Helsinki Amiedu
Rakennusalan perustutkinto | talonrakentaja Vantaa TTS Työtehoseura
Talonrakennusalan ammattitutkinto Haukipudas Oulun seudun ammattiopisto
Talotekniikan perustutkinto | putkiasentaja Riihimäki Hyria koulutus
Veneenrakennusalan ammattitutkinto Kuopio Savon ammatti- ja aikuisopisto
Tekniikka
Autoalan perustutkinto | ajoneuvoasentaja Espoo Omnia Koulutus
Autoalan perustutkinto | ajoneuvoasentaja Helsinki Stadin aikuisopisto
Autoalan perustutkinto | ajoneuvoasentaja, autokorinkorjaaja tai pienkonekorjaaja Salo Salon seudun ammattiopisto
Autoalan perustutkinto | automyyjä Helsinki Stadin aikuisopisto
Autoalan perustutkinto | pienkonekorjaaja Valkeakoski Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
Autoalan perustutkinto | varaosamyyjä Helsinki Stadin aikuisopisto
Autokorimekaanikon ammattitutkinto Haukipudas Oulun seudun ammattiopisto
Automaalarin ammattitutkinto Haukipudas Oulun seudun ammattiopisto
Automaatioasentajan ammattitutkinto Vaasa Vamia
Automaatiotekniikan koulutus | insinööri | monimuotototeutus Seinäjoki Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Bio- ja elintarviketekniikan koulutus | insinööri | monimuotototeutus Seinäjoki Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Erikoismyyjäkurssi Espoo Kelloseppäkoulu
Grundexamen i sjöfart | vakthavande maskinmästare Turku Axxell
Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto Haukipudas Oulun seudun ammattiopisto
Hitsaajan ammattitutkinto Helsinki Amiedu
Hitsaajan ammattitutkinto Nummela Luksia
Hitsaajan ammattitutkinto Outokumpu Pohjois-Karjalan aikuisopisto
Näyttää 1-50 yhteensä 616 tulosta
123...1213
Näytä kaikki (500) koulutukset

Tekniikka -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Etsitkö alaa, jossa voit hyödyntää luonnontieteellistä ja matemaattista osaamistasi, mutta käyttää myös luovuuttaan ja opiskella esimerkiksi johtamista? Haluatko alalle, jossa on hyvä työllisyystilanne ja useita erilaisia työpaikkoja niin kotimaassa kuin ulkomaillakin? Lue lisää tekniikan alasta, alan vaatimuksista, opiskelusta ja työelämästä.

Helpottaaksesi koulutuksesi etsintää, olemme jakaneet seuraavat tekniikan osa-alueet omiksi alakategorioikseen: Elektroniikka, Koneet / Teollisuus, Logistiikka sekä Sähkö / Energia.

Tekniikan ala

Tekniikan ala on monipuolinen ja työllistää lukemattoman määrän erilaisia osaajia. Teknologiateollisuus on yksi maamme merkittävin elinkeino ja työtehtäviä löytyy esimerkiksi kone- ja metallitekniikan, sähkötekniikan sekä tietotekniikan osaajille. Työpaikkoja on runsaasti sekä julkisella ja yksityisellä sektorilla, niin kotimaassa kuin kansainvälisissä tehtävissä ulkomaillakin.

Tekniikkaa voi opiskella kaikilla koulutusasteilla aina toisen asteen ammattiopistoista korkeakouluihin sekä aikuiskoulutukseen. Tekniikan alan korkeakoulujen tutkintonimikkeet ovat insinööri (AMK) ja diplomi-insinööri (yliopisto). Ammattiopistoista valmistutaan vaihtelevimmilla nimikkeillä opintoalasta riippuen, esimerkiksi koneistajaksi, laborantiksi tai ICT-asentajaksi.

Teknisiin tieteisiin kuuluvat:

 • Arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri
 • Automaatiotekniikka
 • Biotekniikka ja bioinformaatioteknologia
 • Energiatekniikka
 • Informaatioverkostot, tietojohtaminen
 • Kemiantekniikka
 • Konetekniikka
 • Maanmittaus
 • Materiaalitekniikka
 • Prosessitekniikka
 • Puunjalostustekniikka
 • Rakennustekniikka
 • Sähkötekniikka ja elektroniikka
 • Tekstiili- ja vaatetustekniikka
 • Tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka
 • Tuotantotalous
 • Teknillinen fysiikka ja matematiikka
 • Ympäristötekniikka

Tekniikka

Alan vaatimukset

Tekniikan ala vaatii yleisesti luonnontieteellistä ja matemaattista osaamista, mutta myös hyvästä kielitaidosta ja sosiaalisista taidoista on hyötyä alalla. Toisaalta esimerkiksi arkkitehtinä toimiminen vaatii myös luovuutta ja hyvää piirustustaitoa. Tekniikan alan suuntautumisvaihtoehdot sekä työtehtävät ovat niin monipuolisia, että monenlaiselle tietämykselle ja osaamisille on oma paikkansa. Joihinkin tekniikan yliopistotason tutkintoihin on mahdollista päästä todistusvalinnalla ilman pääsykokeita, mikäli ylioppilaiskirjoituksissa on saanut tietyn arvosanan esimerkiksi matematiikasta.

Tekniikkaopinnot ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammattikouluilla on lukuisia eri suuntautumisvaihtoehtoja tekniikan ja liikenteen alalla ammatillisen perustutkinnon muodossa. Ammatillinen perustutkinto on kolmevuotinen kokonaisuus tarjoten tehokkaan ja nopean väylän käytännönläheiseen työhön. Ammattikoulujen järjestämiä perustutkintoja tekniikan alalla ovat esimerkiksi sähköalan, paperiteollisuuden, rakennusalan sekä kone- ja metallialan perustutkinnot.

Tekniikan alan yliopistotason tutkinnot

ElektroniikkaDiplomi-insinöörin tutkinto on kaksiportainen, jakautuen kandidaatti- ja maisterivaiheeseen. Diplomi-insinöörikoulutus ja arkkitehtikoulutus ovat mukana valtakunnallisessa yhteishaussa. Suomessa diplomi-insinööriksi voi opiskella Aalto-yliopistossa Espoossa ja teknillisissä yliopistoissa Tampereella ja Lappeenrannassa. Lisäksi tarjolla on joitakin diplomi-insinöörikoulutuksia Turun yliopistossa ja teknillisissä tiedekunnissa Oulun ja Vaasan yliopistossa sekä Åbo Akademissa.

Tekniikan kandidaatti
Tekniikan kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä ja suoritusaika kolme vuotta. Tutkinto antaa vahvan matemaattis-luonnontieteellisen pohjan ja edellytykset oman koulutusalan ylemmän tutkinnon suorittamiseen. Hakukohteena on ylemmän perustutkinnon tutkinto-ohjelma, jolloin kandidaatin tutkinnosta on tarkoitus jatkaa ylempään diplomi-insinöörin tutkintoon.

Diplomi-insinööri
Diplomi-insinöörin tutkinto koostuu alemmasta (tekniikan kandidaatti) ja ylemmästä (diplomi-insinööri) perustutkinnosta. Kandidaatin tutkinnon 180 opintopisteen lisäksi diplomi-insinöörin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 120 op. Tämä vastaa noin kahden vuoden opiskelua alemman korkeakoulututkinnon jälkeen. Tutkinto antaa valmiudet hankitun tiedon soveltamiseen työelämässä alan edellyttämillä työskentelytavoilla.

Arkkitehti ja maisema-arkkitehti
Arkkitehtien ja maisema-arkkitehtien opintoihin sisältyy teknillisten aineiden lisäksi taideopintoja. Koulutusohjelma antaa opiskelijalle valmiudet toimia arkkitehdin ammattialalla, johon kuuluvat fyysisen ympäristön kehittäminen, rakentamisen suunnittelu sekä tähän liittyvät toteuttamis- ja johtamistehtävät. Arkkitehdin tutkinto koostuu alemmasta (tekniikan kandidaatti) ja ylemmästä (arkkitehti) perustutkinnosta.

Tekniikkaopinnot ammattikorkeakoulussa

Ammattikorkeakoulujen tekniikan alan koulutuksista valmistuu insinöörejä. AMK on oiva vaihtoehto, jos haluaa suorittaa ammatillispainotteisen ja käytännönläheisen korkeakoulututkinnon. Koulutusohjelmia on muun muassa automaatiotekniikassa, energiatekniikassa, kemiantekniikassa, kone- ja tuotantotekniikassa, logistiikassa, paperikoneteknologiassa ja sähkötekniikassa. Koulutuksen kesto on noin neljä vuotta.

Tekniikkaopinnot aikuiskoulutuksena

Aikuiskoulutuskeskuksista esimerkiksi Tampereen seudun ammattiopisto, Oulun seudun ammattiopisto ja Hyria koulutus tarjoavat tekniikan opintoja. Aikuiskoulutuksena voit opiskella kaikkea yksittäisistä kursseista kokonaisiin tutkintoihin, haluatpa sitten siirtyä uuteen ammattiin tai päivittää osaamistasi.

Tekniikkaopinnot etänä tai verkossa

Etä- ja verkko-opinnot voivat olla hyvä vaihtoehto sinulle joka pidät itsenäisestä työskentelystä ja haluat opiskella kotona tai työpaikalla, asut kaukana opiskelupaikkakunnasta, tai vaikka ulkomailla. Perusedellytyksenä on, että voit käyttää säännöllisesti tietokonetta, jossa on toimiva Internet-yhteys. Etä- ja verkko-opintoja tarjotaan nykyään kaikilla opintotasoilla. Tekniikan alalla voit esimerkiksi suorittaa robotiikan opinnot verkko-opintoina Teuvan aikuiskoulutuskeskuksen kautta.


Työelämässä

Tekniikan osaajilla riittää työelämässä kysyntää. Alalta valmistuneet voivat työskennellä esimerkiksi tuotannossa, tuotekehityksessä, suunnittelussa ja markkinoinnissa. Työpaikkoja on muun muassa teollisuuslaitoksissa, rakennusalalla, tietotekniikkayrityksissä ja suunnittelutoimistoissa. Valmistuneita työskentelee myös opetustehtävissä tekniikan alan oppilaitoksissa, jonka lisäksi myös valtio ja kunnat työllistävät tekniikkaa opiskelleita.

» Lue lisää tekniikan alan työllisyystilanteesta ja ammateista työelämäosiostamme

Lähteet: Teekkariksi, TEK, Koulutusnetti.fi


Lisää tekniikan alaan liittyvää sisältöä


» Työelämäosio: tekniikan ala

» Teknillisen alan pääsykokeet (yliopisto)

» Tekniikan ja liikenteen pääsykokeet (AMK)