Sivuston käyttötapa: Mobiili

Turvallisuus / Maanpuolustus

Turvallisuusala on monipuolinen ja haastava ala, joka kasvaa ja muuttuu jatkuvasti. Turvallisuusala yhdistää useita erilaisia ammattitaidon osa-alueita. Suomessa suurin osa turvallisuusalalla työskentelevistä toimii valtion, kuntien ja yritysten palveluksessa. Alta löydät turvallisuusalan koulutuksia.

 
Näyttää 1-49 yhteensä 49 tulosta
   
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Vartijan ammattitutkinto
Edupoli
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Koulutuksen hyödyt Turvallisuus on tulevaisuuden ala, joka tarvitsee yhä enemmän osaajia. Alan ammattilaiset työskentelevät esim. vartijoina monenlaisissa yrityksissä ja laitoksissa....
Vartijan ammattitutkinto
Edupoli
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Koulutuksen hyödyt Turvallisuus on tulevaisuuden ala, joka tarvitsee yhä enemmän osaajia. Alan ammattilaiset työskentelevät esim. vartijoina monenlaisissa yrityksissä ja laitoksissa....
Vartijan ammattitutkinto
Vamia
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Vaasa
Vartijan ammattitutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella henkilöllä on laaja-alaiset perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttaa itseään kaikilla turvasektorin...
Turvallisuusalan koulutus | päivä- tai monimuotototeutus
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Espoo
Yrittäjyys ja liiketalousosaamisen lisäksi turvalllisuusalan koulutuksesta valmistuneen tradenomin osaamisalueita ovat riskienhallinta, turvallisuusjohtaminen sekä toiminnan, toimitilojen, henkilöiden ja yhteiskunnan turvallisuus. Turvallisuusalalla vaaditaan jatkuvaa...
Turvallisuusalan perustutkinto | turvallisuusvalvoja
Luksia
Ammatilliset oppilaitokset
Nummela
Turvallisuusalan perustutkinnon suorittanut kykenee toimimaan itsenäisesti erilaisissa vartiointitehtävissä, tavaroiden kuljetuksessa, vastaanotto- ja vahtimestaripalvelussa, turvatarkastuksessa tai turvasuojauksen suunnittelu-, asennus- ja ylläpitotehtävissä. Turvallisuusvalvojat hallitsevat...
Turvallisuusalan perustutkinto
Vamia
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Vaasa
Turvallisuusalan perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella henkilöllä on laaja-alaiset perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttaa itseään kaikilla turvasektorin...
Vartijan ammattitutkinto
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Joensuu
Vartijat kykenevät toimimaan oikealla tavalla vahinko-, ongelma- ja uhkatilanteissa sekä auttamaan palo- ja pelastustoiminnassa. Vartijat tuntevat hyvin tehtäviinsä liittyvän lainsäädännön...
Sotatieteiden maisteritutkinnon viranomaisyhteistyön koulutusohjelma (SMVIR)
Maanpuolustuskorkeakoulu
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan voi hakeutua myös muun alan alemman korkeakoulututkinnon perusteella. Viranomaisyhteistyön koulutusohjelman (SMVIR) tehtävänä on kouluttaa kansallisen ja...
Erikoisrajajääkärikoulutus
Raja- ja merivartiokoulu
Ammatilliset oppilaitokset
Imatra
Rajavartiolaitoksen erikoisrajajääkärikoulutuksessa varusmiehille annetaan valmiudet toimia kriisin aikana yksikössään Rajavartiolaitoksen vaativimmissa rajaturvallisuus- ja taistelutehtävissä. Erikoisrajajääkäri saa monipuolisen ja haastavan koulutuksen...
Turvallisuusalan perustutkinto | turvallisuusvalvoja
Hyria koulutus
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Useita (2)
Haluatko oppia vartiointi- ja pelastustoimintaa? Kiinnostaako sinua järjestyksenvalvonta ja uhkatilanteiden hallinta? Opiskele turvallisuusalan perustutkinto Hyriassa. Riihimäellä järjestettävä aikuiskoulutus kestää kaksi...
Turvallisuusalan perustutkinto | turvallisuusvalvoja (monimuotototeutus)
Vantaan ammattiopisto Varia
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Vantaa
Koulutus sisältää lähiopiskelua, etäopiskelua, verkkokursseja ja ohjattua työssäoppimista. Lähiopiskelua on 1-5 päivää viikossa. Etäopiskelu ja -ehtävät sekä niiden aikataulu jaksottuvat...
Vartijan koulutus
Amiedu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Koulutus antaa pätevyyden toimia vartijana. Koulutuksen suorittaminen on edellytyksenä varsinaisen vartijakortin myöntämiselle. Koulutuksen jälkeen voi anoa 5 vuotta voimassa olevaa...
Väliaikainen vartija -koulutus
Amiedu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Koulutuksen tavoitteena on suorittaa hyväksytysti väliaikaisen vartijan koulutus. Koulutus antaa muodollisen pätevyyden toimia väliaikaisena vartijana. Koulutuksesta saa perustiedot työskentelyyn turvallisuusalalla ja...
Rikosseuraamusalan tutkinto
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus
Ammatilliset oppilaitokset
Vantaa
Rikosseuraamusalan tutkinto pätevöittää vankeinhoidon valvonnan ja ohjauksen tehtäviin, tällä hetkellä erityisesti vartijan tehtäviin. Tutkinto rakentuu useista eri pituisista lähi- ja...
Rikosseuraamusalan koulutus | sosionomi
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus
Ammattikorkeakoulututkinnot
Vantaa
Laurea-ammattikorkeakoulu ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskus järjestävät yhteistyössä rikosseuraamusalan koulutusohjelman josta valmistuu sosionomiksi. Valmistuneet sijoittuvat monenlaisiin esimies- ja asiantuntijatehtäviin rikosseuraamusalan kentällä. Tutkinnolla voi hakeutua myös...
Virastomestarin ammattitutkinto
Edupoli
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Vantaa
Koulutuksen hyödyt Aulapalvelun ja virastomestarin monipuolisessa työnkuvassa korostuvat laadukas ja asiakaslähtöinen palvelu, nopea reagointi yllättäviinkin tilanteisiin sekä kärsivällinen työote. Aulapalvelussa...
Turvallisuuskouluttajan valmennus maahanmuuttajille
Amiedu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Koulutus antaa valmiudet ja perusteet toimia turvallisuuskouluttajana muille maahanmuuttajille. Koulutus valmentaa osallistujia pätevöitymään myöhemmin tulityökurssinjohtajaksi ja työturvallisuuskorttikouluttajaksi. Koulutuksen tavoitteena on...
Turvallisuusalan perustutkinto | turvallisuusvalvoja
Stadin ammattiopisto
Ammatilliset oppilaitokset
Helsinki
Turvallisuusvalvojan koulutus antaa hyvät tiedot ja taidot alan työtehtäviin sekä jatkokoulutukseen turva-alan eri osa-alueilla.  Turvallisuusvalvojan työ vaatii yhteiskunnan, yksilön käyttäytymisen...
Turvallisuusalan perustutkinto | turvallisuusvalvoja
Stadin aikuisopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Turvallisuusalan perustutkinto antaa opiskelijalle hyvät valmiudet alan työtehtäviin sekä jatkokoulutukseen turva-alan eri osa-alueilla. Turvallisuusvalvojat työskentelevät muun muassa turvasuojauksen ja turvajärjestelmien...
Vartijan ammattitutkinto
Amiedu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Vartijan ammattitutkinnon suorittaneella henkilöllä on valmiudet toimia vartioimisliikkeissä monipuolisissa vartiointitehtävissä. Vartijan ammattitutkinto toteutetaan joustavina monimuoto-opintoina, sisältäen  lähiopetusta sekä ohjattua etä-...
Turvallisuusalan perustutkinto
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Joensuu
Turvallisuusalan työtehtäviä ovat muun muassa turvalaitteiden asennus ja ylläpito, vartiointi- ja vahtimestaripalvelut, järjestyksenvalvonta, valvomo- ja opastustehtävät sekä kuljetusten turvaaminen. Turvallisuusvalvojat...
Vartijan ammattitutkinto
Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Kokkola
Koulutuksen tavoitteena on vartijan ammattitutkinnon suorittaminen. Samalla koulutus antaa opiskelijalle valmiudet toimia erityyppisissä vartijantehtävissä laissa säädettyjen sääntöjen, määräysten ja ohjeiden...
Vartijan ammattitutkinto
Hyria koulutus
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Useita (2)
Vartijan koulutuksen tavoitteena on suorittaa vartijan ammattitutkinto tai osia tutkinnosta. Tutkinto antaa valmiudet toimia vartijan tehtävissä vartioimisliikkeessä, kaupan alalla ja teollisuudessa. Koulutus...
Vartijan ammattitutkinto
Omnia Koulutus
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Espoo
Vartijan ammattitutkinnon suorittanut hallitsee vartijan työn perusteet sekä vartiointitoiminnan turvallisuusalalla. Uhkatilanteiden sekä turvallisuustekniikan hallinta kuuluu myöd olennaisena osana vartijan työhön....
Turvallisuusalan perustutkinto
Omnia Koulutus
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Espoo
Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia monipuolisissa turvallisuuden valvonta ja asiantuntijatehtävissä esimerkiksi vartiointiliikkeessä, turvallispalveluja tarjoavassa yrityksessä tai turvalaiteyrityksessä. Koulutuksen tarkoituksena...
Rajavartijakoulutus
Raja- ja merivartiokoulu
         
(6)
Ammatilliset oppilaitokset
Imatra
Rajavartijat työskentelevät monenlaisissa tehtävissä niin maalla, merellä kuin ilmassakin. Rajavartioiden työtehtäviin kuuluu muun muassa valvonta- ja tarkastustehtäviä esimerkiksi rajanylityspaikoilla, maastorajoilla...
Turvallisuusalan perustutkinto
AEL
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Jyväskylä
Turvallisuusalan perustutkinnon suorittanut turvallisuusvalvoja voi toimia esimerkiksi pelastustoimen tehtävissä, vartiointitehtävissä, turvasuojauksen eri osa-alueilla, vastaanotto- ja vahtimestaripalvelussa tai turvatarkastuksessa. Turvallisuusvalvoja osaa...
Turvallisuusalan perustutkinto | turvallisuusvalvoja
Hyria koulutus
Ammatilliset oppilaitokset
Hyvinkää
Turvallisuusalan ammattiopetuksessa opiskelija rakentaa itse opiskelupolkunsa turvallisuusalan ammatillisten aineiden opetustarjonnasta. Turvallisuusalan ammattikoulutuksessa voi opiskella vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminnan lisäksi muun...
Turvallisuusalan perustutkinto | turvallisuusvalvoja
Vantaan ammattiopisto Varia
Ammatilliset oppilaitokset
Vantaa
Turvallisuusalan perustutkinto antaa valmiudet toimia ennaltaehkäisevästi yritysten ja yleisötilaisuuksien turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä. Painopistealueina ovat käytännön turvallisuustyö, asiakaspalvelutaidot ja viranomaisten asettamat pätevyysvaatimukset....
Turvallisuusalan perustutkinto nuorille aikuisille
Amiedu
Osaamisohjelmat 20–50-vuotiaille
Helsinki
Turvallisuusalan perustutkinto kuuluu Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan (NAO) ja on suunnattu 20–29-vuotiaille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Turvallisuusalan perustutkinnon tavoitteena...
Vartijan ammattitutkinto
Oulun seudun ammattiopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Liminka
Oulun seudun ammattiopisto järjestää vartijan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta joustavana aikuiskoulutuksena. Vartijan ammattitutkinnon suorittanut voi työskennellä vartijana turvallisuuspalveluja tuottavassa yrityksessä. Koulutukseen...
Turvallisuusalan perustutkinto | turvallisuusvalvoja
Koulutuskeskus Sedu
         
(2)
Ammatilliset oppilaitokset
Kurikka
Turvallisuusalalla opiskellaan kokonaisvaltaisesti turvallisuusalan osaajiksi monilla erilaisilla työn saroilla, kuten turvallisuusalan yksityinen sektorilla. Vartiointipalvelut ja vartiointiin sekä järjestyksenvalvontaan liittyvät erilaiset...
Turvallisuusalan perustutkinto | turvallisuusvalvoja
Oulun seudun ammattiopisto
Ammatilliset oppilaitokset
Liminka
Turvallisuusalan perustutkinto antaa perustiedot ja edellytykset sijoittua, erikoistua tai jatkokouluttaa itseään kaikille turvallisuusalan sektoreille. Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneiden tutkintonimike on turvallisuusvalvoja....
Turvallisuusalan perustutkinto | turvallisuusvalvoja
Oulun seudun ammattiopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Liminka
Turvallisuusalalla riittää haasteita ja mielenkiintoisia tehtäviä niin miehille kuin naisillekin. Mikäli vartijan, järjestyksenvalvojan, vahtimestarin tai turvalaiteasentajan ammatti kiinnostaa, voi turvallisuusalan...
Turvallisuusalan perustutkinto | turvallisuusvalvoja
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Ammatilliset oppilaitokset
Kokkola
Turvallisuusalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Ensimmäisen vuosikurssin aikana opiskelet mm. turvallisuusalan lainsäädäntöä ja erilaisia suojeluohjeita. Toisena vuotena käytännönläheinen opiskelu...
Turvallisuusalan perustutkinto | turvallisuusvalvoja
Vamia
Ammatilliset oppilaitokset
Vaasa
Turvallisuusvalvojana voit työskennellä esimerkiksi vartijana, järjestyksenvalvojana tai turvasuojaajana. Työpaikkasi voi olla myös poliisin tai pelastustoimen tehtävissä. Muita turvallisuusalan tehtäviä, joihin...
Vartijan ammattitutkinto
Stadin aikuisopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Vartijan ammattitutkinto suoritetaan monimuoto-opintoina ja lähipäiviä on arkisin pääsääntöisesti 1–3 päivän jaksoissa. Tutkinnon hyväksytysti suorittaminen edellyttää näyttöjen suorittamista. Vartijan ammattitutkinto on mahdollista...
Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto
Maanpuolustuskorkeakoulu
         
(1)
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK) kouluttaa kaikki Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseerit. Upseerikoulutus muodostuu tieteellistä ja ammatillista opinnoista sekä upseerikasvatuksesta. Opintojen tavoitteena on antaa...
Turvallisuusalan perustutkinto | turvallisuusvalvoja
Savon ammatti- ja aikuisopisto
         
(3)
Ammatilliset oppilaitokset
Useita (2)
Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneena turvallisuusvalvojana olet alasi moniosaaja ja työskentelet turvallisuusalan yrityksissä sekä yksityisten, kuntien ja valtion turvallisuusorganisaatioissa. Koulutus sisältää muun muassa...
Turvallisuusalan perustutkinto | turvallisuusvalvoja
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri
Ammatilliset oppilaitokset
Joensuu
Turvallisuusvalvoja työskentelee vaihtelevissa tehtävissä vastaanottopalveluissa, teknisten turvallisuusjärjestelmien toteutuksessa ja ylläpidossa sekä kiinteistönhoidon ja vartiointialan töissä. Turvallisuusala muodostuu yksityisellä sektorilla ja...
Turvallisuusalan perustutkinto | turvallisuusvalvoja
Porvoon ammattiopisto
Ammatilliset oppilaitokset
Loviisa
Voit valmistua turvallisuusvalvojaksi suorittamalla turvallisuusalan perustutkinnon Porvoon ammattiopistossa, Loviisassa. Koulutuksen jälkeen on mahdollista työskennellä esimerkiksi vartijana, arvokuljettajana, turvatarkastajana tai järjestyksenvalvojana....
Turvallisuusalan perustutkinto | turvallisuusvalvoja
Tampereen seudun ammattiopisto | Tredu
Ammatilliset oppilaitokset
Useita (2)
Turvallisuusalan perustutkinnosta valmistunut turvallisuusvalvoja luo turvallisuuden tunnetta. Alan työtehtäviä ovat vartiointi, pelastaminen, uhkatilanteiden hallinta, turvatekniikka sekä kansainvälinen turvallisuustoimintaan. Toiminnallaan hän...
Virastomestarin ammattitutkinto
Savon ammatti- ja aikuisopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Kuopio
Virastomestarina huolehdit sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden neuvonnasta ja opastamisesta, tilojen ja laitteiden toimivuudesta sekä omalta osaltasi myös asiakas- ja yritysturvallisuudesta....
Virastomestarin ammattitutkinto
Amiedu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Virastomestarin ammattitutkinnon suorittaminen kehittää osaamista asiakaspalvelun hoitamisessa ja turvallisuuden huomioonottamisessa asiakkaiden vastaanotto- ja toimisto- ja kokouspalvelutilanteissa. Osaamisen kehittäminen parantaa organisaation...
Turvallisuusjohtaminen | tradenomi (YAMK)
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Espoo
Laurea-ammattikorkeakoulun turvallisuusjohtamisen koulutus antaa valmiudet organisaatioiden vaativiin johto- ja kehitysstehtäviin. Koulutusohjelmasta valmistunut on turvallisuusasioiden asiantuntija, joka omaa tehtävään vaadittavat kieli-...
Gränsbevakarutbildningen
Raja- ja merivartiokoulu
Ammatilliset oppilaitokset
Imatra
Gränsbevakarna arbetar på land, till havs och i luften under alla förhållanden. Till gränsbevakarens arbetsuppgifter hör bland annat övervakningsuppdrag och...
Master's Programme in Cybersecurity | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kotka
Cybersecurity -koulutuksessa hankit itsellesi vankkaa asiantuntijaosaamista ja uusinta tietoa ja taitoa kyberturvallisuudesta. Uusia taitoja tarvitaan estämään, havaitsemaan ja kyberhyökkäyksen onnistuessa...
Degree Programme in Security Management | full-time studies
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Espoo
The degree programme in Security Management offers you competencies in the fields of security and safety. You also learn how...
Grundexamen i sjöfart | vaktman
Axxell
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Turku
Vaktman är en del av examen till antingen vakthavande maskinmästare eller vakthavande styrman. Lämna in din ansökan till det kompetensområde...
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
  • = Yo-pohjaiset koulutukset
Näyttää 1-49 yhteensä 49 tulosta
 

Haluatko vastuullisen, jännittävän ja haastavan työn? Haluatko suojella maatamme ja muita ihmisiä? Lue lisää turvallisuusalasta ja maanpuolustuksesta, alan vaatimuksista sekä koulutusvaihtoehdoista: poliisiala, maanpuolustus, rikosseuraamusala, rajaturvallisuus sekä pelastusala.

Turvallisuusala ja maanpuolustus

Turvallisuus on osa arkeamme, emmekä useimmiten huomaa sen läsnäoloa ennen kuin se puuttuu. Yksityistä turvallisuusalaa edustavat muun muassa vartiointiliikkeet, lukkosepäntoiminta sekä yksityisetsivätoiminta. Julkisella sektorilla turvallisuusalaa edustavat esimerkiksi puolustusvoimat, poliisi sekä palo- ja pelastusorganisaatiot.

Suomen maanpuolustuksen tehtävänä on turvata Suomen valtiollinen itsenäisyys. Maanpuolustuksen avulla pyritään turvaamaan myös kansalaisten elinmahdollisuudet ja turvallisuus ulkoista, valtioiden aiheuttamaa tai muuta uhkaa vastaan.

Turvallisuus / Maanpuolustus

Turvallisuusalan vaatimukset

Turvallisuusalalla työskenteleviltä edellytetään yhteiskunnan ja yksilön käyttäytymisen ymmärtämistä. Työ vaatii tasapuolisuutta, oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä sekä vastuuntuntoisuutta. Turvallisuusalalla työskentelevän on myös hyvä olla ulospäinsuuntautunut. Hyvistä viestintä- ja vuorovaikutustaidoista on usein hyötyä.

Turvallisuusalan koulutuksessa ja työtehtävissä edellytetään usein tietynlaista terveydentilaa. Henkilöllä tulee olla työn kuormitukseen nähden riittävä fyysinen ja psyykkinen kunto. Henkilöllä ei tule olla sellaisia sairauksia, jotka voisivat vaarantaa hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien tai opiskelevien terveyden tai turvallisuuden.

Turvallisuusalan koulutus


Poliisiala

Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella voi suorittaa poliisi (AMK) -tutkinnon, joka antaa kelpoisuudeb miehistövirkoihin, esimerkiksi vanhemmaksi konstaapeliksi. Tutkinto on  laajuudeltaan 180 opintopistettä.

Poliisiammattikorkeakoulu ei ole mukana yhteishaussa. Suomenkieliseen koulutukseen on neljä hakujaksoa vuoden aikana. Ruotsinkielinen koulutus alkaa puolentoista vuoden välein. Hakijalta vaaditaan muun muassa Suomen kansalaisuus ja B-luokan ajokortti.

Poliisi (ylempi AMK) -tutkinto antaa kelpoisuuden poliisipäällystön virkoihin, esimerkiksi komisarioksi. Esimiestaidon ja työnjohdon erikoistumisopinnot antavat kelpoisuuden alipäällystövirkoihin, esimerkiksi ylikonstaapeliksi. Vain poliisikoulutuksen suorittaneet henkilöt voivat hakea poliisin jatkokoulutuksiin.

Maanpuolustus
Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK) Helsingissä antaa ylintä yleistä ja sotilaallista maanpuolustusopetusta. Maanpuolustuskorkeakoulun keskeinen tehtävä on kouluttaa puolustusvoimille ammattitaitoista henkilökuntaa. Maanpuolustuskorkeakouluun hyväksytyt opiskelijat saavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon opinto-oikeuden. Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (kolme vuotta) ja sotatieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (kaksi vuotta).

Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelija nimitetään määräaikaiseen upseerin virkaan ja hän syventää saamaansa opetusta vähintään neljän vuoden ajan työelämässä. Työelämävaiheen jälkeen opiskelijat palaavat suorittamaan maisterin tutkintoa. Valmistuttuaan sotatieteiden maistereiksi opiskelijat saavat vakituisen upseerin viran Puolustusvoimista tai Rajavartiolaitoksesta ja heidät ylennetään yliluutnanteiksi.

Turvallisuus / Maanpuolustus

Rikosseuraamusala
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus on Rikosseuraamuslaitoksen valtakunnallinen oppilaitos, joka antaa rikosseuraamusalaan liittyvää tutkintokoulutusta. Rikosseuraamusalan tutkinto (entinen Vankeinhoidon perustutkinto) pätevöittää vankeinhoidon valvonnan ja ohjauksen tehtäviin, erityisesti vartijan tehtäviin. Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä ja se on kestoltaan 16 kuukautta.

Laurea-ammattikorkeakoulu ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskus järjestävät yhdessä rikosseuraamusalan koulutusohjelman. Valmistuneen tutkintonimike on sosionomi (AMK). Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika on noin 3,5 vuotta.

Rajaturvallisuus
Haluaisitko toimia rajaturvallisuuteen liittyvien tehtävien parissa? Raja- ja merivartiokoulu Espoossa järjestää rajavartijakoulutusta. Rajavartijan peruskurssi ei ole ammattikorkeakoulututkinto eikä se vastaa yleistä toisen asteen tutkintorakennetta. Hakijalta vaaditaan suoritettu lukiokoulutus tai toisen asteen ammatillinen tutkinto. Opinnot kestävät noin yhden vuoden. Lähiopetukseen on läsnäolovelvoite.

Rajavartijat työskentelevät monenlaisissa tehtävissä niin maalla, merellä kuin ilmassakin. Rajavartioiden työtehtäviin kuuluu muun muassa valvonta- ja tarkastustehtäviä esimerkiksi rajanylityspaikoilla, maastorajoilla ja merialueilla. Vastavalmistuneet rajavartijat työskentelevät työuransa alkuvaiheessa rajatarkastustehtävissä.

Pelastusala
Pelastustoimen miehistön ammatillinen peruskoulutus annetaan pelastajakurssilla, jolla suoritetaan pelastajan tutkinto. Koulutuksessa keskitytään onnettomuuksien ehkäisyyn, pelastustoimintaan, ensihoitoon sekä väestönsuojeluun. Pelastajan tutkinto antaa kelpoisuuden esimerkiksi palomiehen, palomies-sairaankuljettajan ja pelastajan virkoihin.

Alipäällystön tutkinnon suorittaminen kestää vuoden ja antaa kelpoisuuden hakea pelastuslaitosten paloesimiehen virkoja. Pelastusalaa voi opiskella Pelastusopistossa Kuopiossa sekä Pelastuskoulussa Helsingissä.


Lähteet: Opintoluotsi.fi, Poliisiammattikorkeakoulu.fi, Rskk.fi, Puolustusvoimat.fi sekä Pelastusopisto.fi

Muuta turvallisuusalaan ja maanpuolustukseen liittyvää sisältöä

» Sotilasalan pääsykoe