Sivuston käyttötapa: Mobiili

TV / Radio

Haluaisitko työskennellä tulevaisuudessa ruudun toiselta puolella? Tai haluaisitko kenties äänesi radioon? Oletko kiinnostunut työskentelemään esimerkiksi radiotoimittajana tai televisiokäsikirjoittajana? Jos vastasit kyllä, voisi työ televisio- tai radioalalla hyvinkin sopia sinulle.

 
Näyttää 1-19 yhteensä 19 tulosta
   
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Radio- ja TV-journalismin linja
HEO Kansanopisto
         
(3)
Kansanopistot
Helsinki
Radio- ja TV-journalismin linja antaa perusvalmiudet journalististen radio- ja tv-ohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opetus keskittyy sähköisten medioiden uutis- ja ajakohtaistuotantoon...
Elokuva- ja TV-ilmaisun linja
HEO Kansanopisto
Kansanopistot
Helsinki
Elokuva- ja TV-ilmaisu -opintolinjalla (ETV-ilmaisu) käydään läpi perustiedot ja -taidot elokuvien ja tv-ohjelmien suunnittelusta ja toteutuksesta. Opetusohjelma on suunnattu erityisesti...
Elokuva- ja tv-lavastus
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia lavastussuunnittelijan tehtävissä elokuva- ja tv-alalla. Lavastussuunnittelija vastaa tuotannon ennakkosuunnitteluun ja toteutukseen liittyvistä visuaalisista,...
Media-alan perustutkinto | mediapalvelujen toteuttaja, radio- ja TV-tuotanto
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu
Ammatilliset oppilaitokset
Outokumpu
Inspiroidutko liikkuvasta kuvasta tai radiosta? Lähde opiskelemaan kolmivuotinen  media-alan perustutkinto Pohjois-Karjalan ammattiopistoon. Valmistut mediapalvelujen toteuttajaksi , jolla on radio- ja...
Elokuva- ja tv-linja
Voionmaan koulutuskeskus
Kansanopistot
Tampere
Elokuva- ja tv-linja on osa Voionmaan Elokuvakoulua. Linjalla voi perehtyä elokuva- ja tv-työn osa-alueisiin ja ammattikuviin. Elokuva- ja tv-linjan antaa...
Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen maisteriohjelmassa opiskelija perehtyy tarkemmin alan keskeisiin teoreettisiin kysymyksiin sekä taiteellisiin ilmaisukeinoihin, ja saa valmiudet niiden soveltamiseen omassa...
Elokuva- ja tv-käsikirjoitus
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen opintojen päämääränänä on valmistaa käsikirjoittajia, jotka hallitsevat elokuva- ja tv käsikirjoittamisen teorian, taidon ja tarkoituksen. Valmistuneiden opiskelijoiden...
Elokuva- ja tv-lavastuksen maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineessa koulutetaan taiteellisia suunnittelijoita, jotka vastaavat elokuvallisen tuotannon visuaalisesta, toiminnallisesta ja tuotannollisesta kokonaisuudesta. Koulutuksen tavoitteena on syventää...
Elokuva- ja tv-tuotanto
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Elokuva- ja tv-tuotannon opetuksen tavoitteena on tarjota opiskelijalle kattavat perustiedot tuottajan ammatissa toimimiseen. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa luova tuottaja, joka...
Elokuva- ja tv-tuotannon maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuva- ja tv-tuotannon maisteriohjelma tarjoaa valmiudet korkeatasoisten elokuva- ja televisiotuotantojen toteuttamiseen ja johtamiseen. Ohjelman tavoite on syventää opiskelijan valmiuksia hänen...
Journalistilinja
Voionmaan koulutuskeskus
Kansanopistot
Tampere
Journalistikoulutus on tarkoitettu niille, jotka tähtäävät kirjoittaviksi toimittajiksi tai aikovat radio- ja tv-työhön. Koulutuksessa opiskelee perinteisesti myös tutkintonsa jo suorittaneita...
Radiotoimittajan linja
Laajasalon opisto
         
(3)
Kansanopistot
Helsinki
Laajasalon opiston radiotoimittajan koulutuksen tärkeimmät oppiaineet ovat juontaminen, jutun toimittaminen ja uutistyö. Opiskelu tapahtuu nykyaikaisessa radiotoimituksessa. Radiotoimittajakoulutus antaa perusvalmiudet käytännön...
Crossmedia- ja tuotantolinja
Laajasalon opisto
Kansanopistot
Helsinki
Laajasalon opiston käytännönläheinen crossmedia- ja tuotantolinja perehdyttää sinut toimitustyön moniosaamiseen, luovaan ajatteluun, visualisointiin sekä sisällön tuottamiseen nykypäivän mediaa varten. Käytännönläheisessä koulutuksessa...
Dokumenttilinja
Voionmaan koulutuskeskus
Kansanopistot
Tampere
Dokumenttilinjan elokuva- ja tv-ilmaisun perusopetus on yhteinen elokuvakoulun muun opetuksen kanssa. Dokumenttilinjan tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet dokumentaarisen elokuva- ja...
Radiotoimittaja
Kauhajoen opisto
Kansanopistot
Kauhajoki
Kauhajoen opiston radiotoimittajakoulutuksessa opiskelija oppii radiotoimittamisen ja äänitekniikan perustaidot. Koulutus antaa pohjan audioviestinnän ja ääniteknisten alojen jatko-opintoihin. Radiotoimittajakoulutuksen opetuksessa käytetään...
Media-alan ammattitutkinto
Stadin aikuisopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Stadin aikuisopiston Media-alan ammattitutkinto antaa hyvät valmiudet viestinnän alan eri ammatteihin ja jatko-opintoihin. Työskentelet alan ytimessä pääkaupunkiseudun verkostojen parissa sekä saat lujat taiteelliset...
Bachelor's Programme in Crossmedia in Film and Television
Tallinnan yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tallinna
Crossmedia in Film and Television   -kandidaattiohjelmassa  yhdistyvät audiovisuaalisen tuotannon erilaiset sovellusalustat, luovan liiketoiminnan kehittäminen sekä interaktiivisen median sovellukset.  ...
Videoblogg
Borgå folkakademi
Kansanopistot
Porvoo
Video blir ett allt viktigare sätt att förmedla information på. Vill du och/eller ditt gäng med enkla medel producera korta...
Media-alan perustutkinto | audiovisuaalinen viestintä
Savon ammatti- ja aikuisopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Varkaus
Kiinnostaako tulevaisuus media-alalla, audiovisuaalisen viestinnän tehtävien parissa? Tai työskenteletkö jo alalla ja haluat suorittaa tutkinnon osoitukseksi osaamisestasi? Savon ammatti- ja...
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
Näyttää 1-19 yhteensä 19 tulosta
 

Televisio- ja radioalan opiskelu Suomessa

Televisio- ja radioalaa on mahdollista opiskella Suomessa kaikilla koulutusaloilla. Lähes kaikissa yliopistoissa on mahdollista opiskella viestintää, mutta opintojen painotus vaihtelee yliopistoittain. Myös ammattikorkeakoulujen elokuva ja television sekä journalismin ja viestinnän koulutustarjonta vaihtelee oppilaitoksesta riippuen. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon sekä lisäksi kansanopistoissa on tarjolla erilaisia mahdollisuuksia syventyä televisio- ja radioalaan.

Televisioalaa voi opiskella yliopistotasolla esimerkiksi Aalto-yliopiston elokuva- ja lavastustaiteen osastolla. Ammattikorkeakouluissa voi myös suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon elokuvan ja television opintoihin suuntautuen. Lisäksi kansanopistoissa on mahdollista erikoistua televisioalaan.

Radioalaa voi opiskella Suomessa erilaisissa toimittajakoulutuksissa. Yliopistoissa vaihtoehtona on opiskella journalistiikkaa ja ammattikorkeakouluissa alaan voi perehtyä suorittamalla medianomin tutkinnon. Kansanopistoissa voi puolestaan erikoistua nimenomaan radioalaan. Lisäksi viestintää voi opiskella ammattikouluissa media-assistentin koulutuksessa.

» Tutustu tarkemmin televisio- ja radioalan koulutuksiin

Radiotoimittaja ja televisiotoimittaja

Radio- ja televisiotoimittajan työ on tietojen hankkimista, muokkaamista ja välittämistä kuuntelijoille ja katselijoille. Radio- ja televisiotoimittajien työnkuvaan vaikuttaa se, minkä kanavan palveluksessa työskennellään ja mitä ohjelmaa tehdään. Tiedon välittämisen lisäksi nykyään on tärkeää lähetyksen viihteellisyys ja elämyksien välittäminen. Toimittajan työhön liittyy juontamisen lisäksi myös haastattelun suunnittelu. Taustatyön tekeminen kuuluu työnkuvaan ja toimittajalta odotetaan omia ideoita.

Radiotoimittajat juontavat uutislähetyksiä ja radioselostuksia sekä tekevät dokumenttiohjelmia, radiokuunnelmia ja musiikkiformaattiohjelmia, kun taas televisiotoimittajat juontavat monenlaisia televisio-ohjelmia sekä tekevät ohjelmien taustatoimittamista. Työajat riippuvat pitkälti työpaikasta ja toimituksesta. Työ voi olla toisinaan hyvinkin kiireistä ja toimittajilta vaaditaan sopeutumiskykyä mitä erilaisempiin tilanteisiin.

Televisiokuvaaja

Televisiokuvaaja on suunnitteleva kuvaaja, jonka vastuulla on ohjelman visuaalinen ilme. Televisiokuvaaja on osa taiteellista ja teknistä työryhmää, jonka tehtävänä on muuttaa studiossa tehty ohjelma tai muualla järjestetty tilaisuus, esimerkiksi urheilutapahtuma, televisiokuvaksi ja ääneksi. Kuvaajan tulee suunnitella ja järjestää kuvausten toteuttaminen kuvauspaikalla. Hän myös esimerkiksi ohjeistaa kameramiehiä mikrofonien ja kuulokkeiden käytössä. 

Televisiokuvaajan työn ehdoton edelletys on kuvallinen lahjakkuus ja hahmotuskyky. Lisäksi hänen tulee kuitenkin tuntea myös kameroiden ominaisuudet sekä muiden työryhmän (esim. ohjaajien) jäsenten työ. Televisiokuvaajan työssä tarvitaan hyviä yhteistyötaitoja ja kykyä itsenäiseen päätöksentekoon.

Lue lisää aiheeseen liittyvää sisältöä

» Tiedotus / Viestintä / Media

» Journalistiikka / Viestintä / PR

» Valokuvaus / Elokuva