Sivuston käyttötapa: Mobiili

Valokuvaus / Elokuva

Haluaisitko opiskella luovaan ammattiin? Oletko kiinnostunut valokuvaamisesta tai elokuva-alasta? Valokuvaus- ja elokuva-alalla on tarjolla monia mielenkiintoisia työtehtäviä sekä monipuolisia koulutusmahdollisuuksia eri koulutustasoilla.

Näyttää 1-46 yhteensä 46 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Media-alan koulutus | elokuva | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Turun ammattikorkeakoulun media-alan koulutuksessa voit opiskella elokuvan erikoistumisalalla. Elokuvan koulutus antaa alan työmarkkinoilla tarvittavat vankat perustaidot ja -tiedot. Voit syventyä...
Vintage-valokuvaus
Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Kansanopistot
Kälviä
Oletko kiinnostunut valokuvauksesta? Keski-Pohjanmaan kansanopistossa sinulla on mahdollisuus opiskella valokuvausta nykyaikaisesta näkökulmasta, mutta käyttäen välineenä vintage-kameraa. Vintage-valokuvuaksen opinnoissa perehdytään vaihtoehtoisiin valokuvausmenetelmiin...
Dokumentaarisen elokuvan maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Dokumentaarisen elokuvan maisteriopinnoissa tarjoavat opiskelijalla mahdollisuuden syventää omaa taiteellista suuntautumistaan dokumentaarisen elokuvan alueella. Oman luovan näkymyksen hiominen lopputyöelokuvan suunnittelussa, opiskelijan itsenäinen...
Elokuva- ja tv-linja
Voionmaan koulutuskeskus
Kansanopistot
Tampere
Elokuva- ja tv-linja on osa Voionmaan Elokuvakoulua. Linjalla voi perehtyä elokuva- ja tv-työn osa-alueisiin ja ammattikuviin. Elokuva- ja tv-linjan antaa...
Elokuva- ja TV-ilmaisun linja
HEO Kansanopisto
Kansanopistot
Helsinki
Elokuva- ja TV-ilmaisu -opintolinjalla (ETV-ilmaisu) käydään läpi perustiedot ja -taidot elokuvien ja tv-ohjelmien suunnittelusta ja toteutuksesta. Opetusohjelma on suunnattu erityisesti...
Elokuva- ja tv-lavastus
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia lavastussuunnittelijan tehtävissä elokuva- ja tv-alalla. Lavastussuunnittelija vastaa tuotannon ennakkosuunnitteluun ja toteutukseen liittyvistä visuaalisista,...
Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen maisteriohjelmassa opiskelija perehtyy tarkemmin alan keskeisiin teoreettisiin kysymyksiin sekä taiteellisiin ilmaisukeinoihin, ja saa valmiudet niiden soveltamiseen omassa...
Dokumentaarinen elokuva
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Dokumentaarisen elokuvan kandidaatin opintojen tavoitteena on kouluttaa näkemyksellisiä dokumentaarisen elokuvan ohjaajia. Opiskelijat oppivat hallitsemaan ohjaajan roolissa dokumentaarisen elokuvan eri työvaiheet....
Elokuva- ja tv-käsikirjoitus
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen opintojen päämääränänä on valmistaa käsikirjoittajia, jotka hallitsevat elokuva- ja tv käsikirjoittamisen teorian, taidon ja tarkoituksen. Valmistuneiden opiskelijoiden...
Elokuva- ja tv-tuotanto
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Elokuva- ja tv-tuotannon opetuksen tavoitteena on tarjota opiskelijalle kattavat perustiedot tuottajan ammatissa toimimiseen. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa luova tuottaja, joka...
Elokuva- ja tv-lavastuksen maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineessa koulutetaan taiteellisia suunnittelijoita, jotka vastaavat elokuvallisen tuotannon visuaalisesta, toiminnallisesta ja tuotannollisesta kokonaisuudesta. Koulutuksen tavoitteena on syventää...
Elokuva- ja tv-tuotannon maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuva- ja tv-tuotannon maisteriohjelma tarjoaa valmiudet korkeatasoisten elokuva- ja televisiotuotantojen toteuttamiseen ja johtamiseen. Ohjelman tavoite on syventää opiskelijan valmiuksia hänen...
Elokuvalinja
Lahden kansanopisto
         
(2)
Kansanopistot
Lahti
Koulutuksessa opiskelijalle tarjotaan teoreettiset ja käytännölliset valmiudet luoda ja lukea elokuvaa. Käytännön harjoitukset tutustuttavat elokuvan tekemisen osa-alueisiin ja auttavat hahmottamaan...
Elokuvalinja
Laajasalon opisto
Kansanopistot
Helsinki
Laajasalon opiston elokuvalinjalla opiskellaan elokuvakerronnan perusteet ideoinnista ja käsikirjoittamisesta jälkituotantoon saakka. Opettajina toimivat alan ammattilaiset. Opiskelija löytää omat vahvuutensa elokuva-alan laajasta...
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto | kuva-artesaani, valokuvaus
Ingmanedu Kulttuurialan ammattiopisto
Ammatilliset oppilaitokset
Toivala
Valokuvauksen opinnot koostuvat valokuvauksen perusosaamisen, kuvajournalismin, valokuvailmaisun, valokuvataiteen ja asiakaslähtöisen studiokuvauksen opinnoista. Valokuvaajan tutkinto antaa valmiudet toimia valokuvaajana joko vieraan palveluksessa...
Valokuvauslinja
Kymenlaakson Opisto
         
(8)
Kansanopistot
Kouvola
Valokuvaaja kommentoi ja muokkaa maailmankuvaamme. Vastaanotamme päivittäin lukuisia valokuvia eri medioissa ja monet myös tuottavat niitä itse. On helppoa tunnistaa...
Elokuvaleikkaus
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Elokuvaleikkauksen suuntautumisvaihdossa opiskelevista koulutetaan jälkituotannon toteuttamiseen ja suunnitteluun kykeneviä ammattilaisia ja ajattelijoita, jotka erikoistuvat elokuvallisen kerronnan ja kuvallisten kokonaisuuksien hallintaan. Opiskelussa...
Elokuvaäänitys- ja -äänisuunnittelu
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Elokuvaäänityksen ja äänisuunnittelun opintojen tavoitteena on kouluttaa äänisuunnittelijoita ja äänittäjiä toimimaan lyhyen elokuvan ja televisiotuotannon eri osa-alueilla. Opiskelija oppii hallitsemaan...
Elokuvaus
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Elokuvauksen suuntautumisvaihtoehdosta valmistuu elokuvaajia, joilla on persoonallinen näkemys ja jotka ovat oman ammattinimikkeensä johtavia osaajia. Opinnoissa opiskelija oppii hallitsemaan ammattialueen...
Media-alan koulutus | animaatio | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Turun ammattikorkeakoulun media-alan koulutuksessa voit erikoistua animaatioon. Animaation erikoistumisalan opinnoissa perehdytään animaatioalan eri työtehtäviin. Animaation opinnot antavat tekniset perusvalmiudet alan työtehtävissä toimimiseen, perehdyttää...
Visuaalisen journalismin ja valokuvauksen linja
HEO Kansanopisto
Kansanopistot
Helsinki
Linjalla opitaan digitaalikuvauksen perusteita ja lehtikuvaamista ja nämä perusteet liitetään laajemmin lehtityöhön. Muiden journalismilinjojen kanssa tehdään yhteistyöprojekteja ja hankitaan visuaalisen...
Dokumenttilinja
Voionmaan koulutuskeskus
Kansanopistot
Tampere
Dokumenttilinjan elokuva- ja tv-ilmaisun perusopetus on yhteinen elokuvakoulun muun opetuksen kanssa. Dokumenttilinjan tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet dokumentaarisen elokuva- ja...
Elokuvaohjaus
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle taiteelliset ja tuotannolliset valmiudet toimia ohjaajana lyhytelokuvissa ja tv-produktioissa. Elokuvaohjauksen pääaine tukee opiskelijan persoonallisen elokuvallisen...
Valokuvaajan ammattitutkinto
Voionmaan koulutuskeskus
Aikuiskoulutus
Tampere
Voionmaan koulutuskeskuksen valokuvaajan ammattitutkintoon valmistava koulutus kestää noin puolitoista vuotta. Valokuvaajan ammattitutkinnon koulutuksessa perehdytään erityisesti studiokuvaukseen, joka on ammattitutkinnonkin perusta. Opiskelija tutustuu...
Valokuvauslinja
Lahden kansanopisto
         
(2)
Kansanopistot
Lahti
Lahden kansanopiston valokuvauslinja on osa Kuvataiteet I –koulutusta, jossa opiskellaan visuaalisen alan ja muotoilun perusteita: piirustusta, sommittelua ja värioppia sekä...
Pukusuunnittelu
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Koulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijalle teoreettiset, taiteelliset ja tekniset valmiudet sekä ilmaisukeinot toimia pukusuunnittelijana elokuvan ja television alalla ja esittävissä...
Media-alan perustutkinto, audiovisuaalinen viestintä
Savon ammatti- ja aikuisopisto
Aikuiskoulutus
Varkaus
Kiinnostaako tulevaisuus media-alalla, audiovisuaalisen viestinnän tehtävien parissa? Tai työskenteletkö jo alalla ja haluat suorittaa tutkinnon osoitukseksi osaamisestasi? Savon ammatti- ja...
Media-alan perustutkinto | mediapalvelujen toteuttaja
Ammattiopisto Luovi
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Useita (2)
Huom! Tutkinto muuttuu 1.8.2017 alkaen! (Ks. https://luovi.fi/blog/ammatti/media-assistentti/) Media-alalla tarvitaan sekä ammatillisia moniosaajia että erityisosaajia. Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan suorittaneella on valmiudet...
Valokuvaajan ammattitutkinto
Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
Aikuiskoulutus
Kälviä
Valokuvaajan ammattitutkinto henkilökohtaistetaan, jolloin opiskeluohjelma tehdään opiskelijan tavoitteiden ja intresseissä olevan genren suuntaisesti. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti valokuvausalalla työskenteleville tai vastaavat...
Valokuvauksen perusteet +
Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Kansanopistot
Kälviä
Keski-Pohjanmaan kansanopiston valokuvauslinjalla voit kehittää taitojasi valokuvaajana. Opiskelun tavoitteena on valokuvauksen perusteiden hallinta sekä vankan alustan rakentaminen opiskelijan omalle kuvalliselle...
Valokuvauslinja
Voionmaan koulutuskeskus
Kansanopistot
Tampere
Valokuvaajan ammatti on vauhdikas ja vaihteleva. Kuvajournalismi vie keskelle tapahtumia ja vieraisiin kulttuureihin. Reportaasikuvaaja tarkkailee ympäröivän maailman ilmiöitä. Taidevalokuva johdattaa...
Animaatiolinja
HEO Kansanopisto
Kansanopistot
Helsinki
HEO Kansanopiston animaatio-opinnot antavat perustiedot ja -taidot animaatioelokuvien suunnittelusta ja toteutuksesta. Linja on suunnattu kaikille animaatioelokuvasta kiinnostuneille. Animaatioelokuvien opinnot antavat...
Elokuvauksen maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuvauksen maisteriopinnoissa opiskelijat syventävät ammattiosaamistaan oman ammattialueensa taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden vahvempaan hallintaan erialisissa elokuva-, tv- ja mainostuotannoissa. Opinnot...
Specialyrkesexamen för fotograf | naturfotografi
Axxell
Aikuiskoulutus
Kemiö
Axxell Utbildning upprätthåller en unik treårig utbildning som förbereder för specialyrkesexamen för fotograf med natur som kompetensområde. Utbildningen sker på...
Elokuvanäyttelijälinja
Voionmaan koulutuskeskus
Kansanopistot
Tampere
Voionmaan koulutuskeskuksen elokuvanäyttelijälinjan tarkoitus on käynnistää oppilaassa prosessi, joka johtaa jatko-opintojen tai harjoittelupaikan kautta näyttelijän ammattiin. 10 kuukauden opiskelu linjalla vaatii...
Elokuvaohjauksen maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuvaohjauksen maisteriopinnot vahvistavat opiskelijoiden ideoinnin, ideakehittelyn, tarinan rakentamisen ja kerronnan taitoja sekä kehittävät ohjaajan omaa persoonallista elokuvallista tyyliä sekä tekijäidentiteettiä....
Elokuvaleikkauksen maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuvaleikkauksen maisteriohjelma on jatkoa elokuvaleikkauksen kandidaattiopintoihin. Elokuvaleikkauksen tekniset, ilmaisulliset ja ammatilliset perusteet sekä tutkimuksellisen ajattelun pohja on luotu taiteen kandidaatin...
Summer course in Street Photography (From Paris to Venice)
IED - Istituto Europeo di Design
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Useita (2)
Paris College of Art and Istituto Europeo di Design offer a two-week challenging educational experience for international students looking for...
Valokuvauksen perusteet
Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Aikuiskoulutus
Kälviä
Valokuvauksen perusteet sopii henkilöille, jotka haluavat vahvistaa valokuvausosaamistaan, valokuvan- ja valokuvauksen harrastajille, valokuvailmaisusta sekä oman osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneille. Koulutuksen jälkeen opiskelija...
Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Maisteriohjelma antaa valmiudet toimia äänisuunnittelijoina ja ja äänittäjinä kaikilla elokuvatuotannon eri alueilla. Opintojen tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia erityisesti äänisuunnittelun...
Valokuvataiteen linja | Fotokonst
Västra Nylands folkhögskola
Kansanopistot
Karjaa
Valokuvataiteen opintolinja tarjoaa peruskoulutusta tuleville ammattivalokuvaajille ja heille, jotka haluavat kehittää teknistä osaamistaan ja omaa valokuvailmaisuaan. VNF:n valokuvataiteen opetuksen tavoitteena...
Kuvallisen viestinnän ja graafisen suunnittelun linja
Laajasalon opisto
Kansanopistot
Helsinki
Vuodessa opitaan kuvallista viestintää ja ilmaisua, sommittelua, värioppia, havainnointia ja kuvallista ajattelua. Opintojen myötä opiskelija rakentaa itselleen laajan visuaalisen yleissivistyksen,...
Esittävien taiteiden lavastus
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Koulutus tarjoaa perusvalmiudet toimia lavastajana esittävien taiteiden alueella. Esittävien taiteiden alue koostuu teatterista, oopperasta, performanssista, tanssitaiteesta ja sirkuksesta sekä uusista...
Animaatiolinja
Lahden kansanopisto
Kansanopistot
Lahti
Koulutuksessa keskitytään animaatioelokuvan tekemisen osa-alueisiin sekä teoriassa että käytännössä. Opiskelija perehtyy eri animaatiotyyppeihin ja eri tekniikkoihin sekä oppii hallitsemaan tuotantoprosessin vaiheet...
Valokuvataiteen maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Valokuvataiteen maisteriopinnoissa painotetaan valokuvausta sekä itsenäisenä että monitaiteellisena ilmaisuvälineenä. Lisäksi koulutuksessa painottuu opiskelijan tutkimuksellisen ja käsitteellisen ajattelun kehittäminen. Valokuvataiteen opinnot...
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto | media-assistentti
Vamia
Ammatilliset oppilaitokset
Vaasa
Media-assistenttina työskentelet esimerkiksi painotaloissa, media- ja mainostoimistoissa, mediayrityksissä tai yritysten mediaosastoilla. Muita mielenkiintoisia työpaikkoja voi löytyä koti- ja ulkomaisista radio-...
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
  • = Yo-pohjaiset koulutukset
Näyttää 1-46 yhteensä 46 tulosta
 

Haluaisitko opiskella luovaan ammattiin? Oletko kiinnostunut valokuvaamisesta tai käsikirjoittamisesta? Vai haluaisitko kenties työskennellä näyttelijänä tai ohjata elokuvan? Työskentely media-alalla on useimmiten samalla sekä erittäin mielenkiintoista ja palkitsevaa, että sekä henkisesti että fyysisesti raskasta.

» Lue lisää valokuvausalasta

» Lue lisää elokuva-alasta

Valokuvausala

Valokuvausalan tyypillisimpiä ammatteja ovat lehtikuvaaja, muotokuvaaja, mainoskuvaaja, luontokuvaaja tai valokuvataiteilija. Yleisimmin valokuvaajat työskentelevät freelancereina tai yrittäjinä omissa liikkeissään. Lehdet ja kuvatoimistot palkkaavat valokuvaajia myös työsuhteisiin. Valokuvausalan palveluja tarjotaan perinteisesti myös valokuvastudioissa mm. ylioppilas-, hää- ja tuotekuvausten muodossa. 

Digitaalinen tekniikka on vähentänyt valokuvaajien työmäärää, mutta asettanut samalla uusia vaatimuksia valokuvaajille, joiden täytyy nyt hallita valokuvan teon prosessi alusta loppuun. Valokuvausalan työpaikoista ja työtilaisuuksista on kova kilpailu, sillä koulutettuja valokuvaajia on enemmän kuin alan työpaikkoja. Vakinaiset työsuhteet valokuvausalalla ovat melko harvinaisia ja freelancekuvaajien onkin tärkeää erikoistua sekä verkostoitua. Valokuvaajilta edellytetään luovuuden ja teknisen osaamisen lisäksi yrittäjähenkisyyttä, liiketoimintaosaamista, myynti- ja markkinointitaitoja sekä asiakaspalveluosaamista.

Valokuvauksen opiskelu Suomessa

Valokuvauksen koulutuksia järjestetään eri koulutustasoilla ympäri Suomea. Valokuvausta voi opiskella yliopistotasolla Tampereen yliopistossa (kuvajournalismi ja visuaalinen journalismi), Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa (valokuvaustaide) sekä myös Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa voi suuntautua valokuvaan tila-aikataiteiden koulutusohjelmassa. Myös ammattikorkeakouluissa voi opiskella valokuvausta.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kuvallisen ilmaisun perustutkinnon sekä audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon. Perustutkinnot voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös valokuvaajan ammattitutkinto. Valokuvausopintoja järjestetään myös useissa eri kansanopistoissa ympäri Suomen.

Valokuvaus / Elokuva-ala

Elokuva-ala

Elokuva-ala  voidaan jaotella elokuvatuotantoon, elokuvien markkinointiin ja levitykseen sekä esitystoimintaan. Myös elokuva-alan työtehtävät vaihtelevat aina taiteellisesta luomisesta tekniseen toteutukseen ja erilaisiin kaupallisiin tehtäviin, jolloin alalla on myös monia toimijoita. Elokuva-alan ammatteja ovat esimerkiksi käsikirjoittaja, tuottaja, ohjaaja ja tuotantopäällikkö. Itse elokuvatuotantoon osallistuvat luonnollisesti myös näyttelijät, kuvaajat, äänisuunnittelijat, lavastajat, puvustajat ja leikkaajat. Elokuva-alan monipuolisimmat työtehtävät ovat tuottajalla, joka sekä käynnistää että päättää elokuvatuotannon.

Elokuvien tuotanto hoidetaan tuotantoyhtiöiden kautta, joissa on jonkin verran vakinaisia työpaikkoja. Pääasiassa työ elokuva-alalla on kuitenkin projektiluonteista ja tuotankokohtaista ja yleisesti alalla toimitaan freelancereina, ammatinharjoittajina, yrittäjinä tai alihankkijoina. Työtilaisuuksista käydään kovaa kilpailua, mutta silti elokuva-ala houkuttelee yhä uusia tulijoita.

Elokuva-ala työllistää elokuvatuotannon lisäksi myös hallinnollisissa tehtävissä sekä myynti- ja markkinointitehtävissä. Lisäksi työpaikkoja on tarjolla alan järjestöissä sekä opetus- ja tutkimustehtävissä. Yleisesti ottaen vaihtuvuus alan työpaikoissa on kuitenkin vakituisten työsuhteiden osalta vähäistä ja työpaikkoja avautuu lähinnä muihin tehtäviin tai eläkkeelle siirtymisten vuoksi.

Elokuva-alan opiskelu Suomessa

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa Helsingissä voi opiskella elokuvataidetta suuntautuen muun muassa ohjaukseen, käsikirjoitukseen, leikkaukseen, tuotantoon, äänitykseen sekä dokumentaariseen elokuvaan. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa voi opiskella myös lavastustaidetta. Lisäksi Teatterikorkeakoulussa Helsingissä ja Tampereen yliopistossa voi opiskella ohjausta, näyttelijäntyötä ja teatterityötä, dramaturgiaa sekä valo- ja äänisuunnittelua. Myös ammattikorkeakouluissa voi opiskella elokuvaa ja televisiota sekä esittävää taidetta.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, jossa voi suuntautua esimerkiksi esitystekniikkaan, videoilmaisuun ja äänituotantoon. Perustutkinnot voi suorittaa myös joustavasti näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa.

» Tutustu tarkemmin valokuvauksen ja elokuva-alan koulutuksiin

Lue lisää aiheeseen liittyvää sisältöä

» Tiedotus / Viestintä / Media

» TV / Radio

» Journalistiikka / Viestintä / PR