Sivuston käyttötapa: Mobiili

Viittomakieli

Viittomakieli on kuurojen ihmisten äidinkieli. Viittomakielellä on oma kielioppinsa, ja sen taivutusmuodot ja sanajärjestykset ovat erilaiset kuin puhutun kielen. Viittomakieli tuotetaan käsien, suun ja vartalon liikkeillä ja ilmeillä ja vastaanotetaan näön avulla. Puhuessa voi tuottaa ja kuulla vain äänteen kerrallaan, mutta viitottaessa voi tuottaa ja nähdä useita samanaikaisia viestejä. 

 
Näyttää 1-7 yhteensä 7 tulosta
   
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus | päivätoteutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Viittomakielentulkki toimii tärkeässä viestintätehtävässä näkyvän ja kuuluvan kielen välimaastossa. Lisäksi viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksesta valmistuu tulkkeja puhevammaisten ja muiden puhetta...
Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto | viittomakielen ohjaaja
Turun kristillinen opisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Turku
Viittomakielen ohjaajan työ on todella monipuolista. Hän voi työskennellä esimerkiksi varhaiskasvatuksen tehtävissä (esimerkiksi päivähoidossa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa), koulunkäyntiin...
Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto | viittomakielen ohjaaja
Turun kristillinen opisto
         
(2)
Ammatilliset oppilaitokset
Turku
Viittomakielen ohjaajan työ on todella monipuolista. Hän voi työskennellä esimerkiksi varhaiskasvatuksen tehtävissä (mm. päivähoidossa, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa), koulunkäyntiin ja...
Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto | viittomakielen ohjaaja
Pohjois-Savon opisto
Ammatilliset oppilaitokset
Kuopio
Viittomakielen ohjaajan opinnot avaavat opiskelijalle mahdollisuuden kokea jotain uutta ja ihmisläheistä. Kolmevuotinen tutkinto (ammatillisen perustutkinnon suorittaneille ja ylioppilaille kaksivuotinen) valmistaa...
Kommunikaation monimuotoisuuden linja
Turun kristillinen opisto
Kansanopistot
Turku
Turun kristillisen opiston kommunikaation monimuotoisuuden linja kestää yhden lukukauden, elokuusta joulukuuhun. Linja sopii henkilöille, jotka: ovat kiinnostuneita puhetta tukevasta ja...
Tulkkaustoiminnan kehittäminen | YAMK
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Koulutuksen painopisteinä ovat olleet tulkkitoiminnan tutkiminen, kehittäminen, koordinointi ja hallinnointi. Sen keskeisiä sisältöjä ovat olleet viittomakielialan työelämän tieto- ja toimintarakenteiden...
Asioimistulkin koulutus | monimuotototeutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (5)
Tulkin koulutus on humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Asioimistulkkauksen koulutuksessa kielet vaihtelevat vuosittain työelämän tarpeiden mukaan, ja hakijan on osattava suomen lisäksi...
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
  • = Yo-pohjaiset koulutukset
Näyttää 1-7 yhteensä 7 tulosta
 

Viittomakieli

Viittomakielissä on murre-eroja samalla tavalla kuin puhutuissa kielissä. Kun vanha ja nuori käyttävät eri viittomia, on kyse sosiaalisesta murteesta.

Viittomakieli muuntuu myös käyttötilanteen mukaan. Esimerkiksi juhlapuheessa käytetään eri tyyliä kuin arkisissa keskustelutilanteissa. Pienelle lapselle viitotaan eri tavalla kuin aikuiselle.

Viittomakieli on äidinkieli noin 5000 suomalaiselle kuurolle. Lisäksi on arvioitu noin 9000 kuulevan henkilön taitavan viittomakieltä. Suurimmalle osalle näistä kuulevista viittomakieli on vieras kieli ja sen taito vaihtelee paljon. Kuitenkin joillekin kuulevistakin henkilöistä viittomakieli on perhetaustasta johtuen äidinkieli. Kielen käyttäjien määrä vaihtelee lähteen mukaan. Kuurojen lisäksi viittomakieltä käyttävät esimerkiksi kuurojen sukulaiset ja viittomakielentulkit.

Viitomakieltä voi opiskella yliopiston pääaineena ainakin Jyväskylän yliopistossa. Myös Turun yliopistossa voi opiskella viittomakieltä. Viittomakielen tulkki sen sijaan on humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto.

Tulkiksi voi opiskella Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikössä sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun Helsingin ja Kuopion yksiköissä.Viittomakielen ohjaajaksi voi opiskella Pohjois-Savon opistossa Kuopiossa, Rovala-Opistossa Rovaniemellä ja Turun kristillisessa opistossa.