Yhteiskuntatiede - politiikka, talous, sosiologia, valtio-oppi

Yhteiskuntatiede - politiikka, talous, sosiologia, valtio-oppi

Yhteiskuntatiede

Yhteiskuntatieteissä tutkitaan yhteiskuntaa eri näkökulmista ja opiskelija voi suuntautua esimerkiksi poliittisiin, taloudellisiin tai sosiaalisiin kysymyksiin. Suuntautumisesta riippumatta yhteiskuntatieteilijät ovat koulututtuja etsimään ja analysoimaan tärkeiden päätösten takana olevaa informaatiota.

Näyttää 1-46 yhteensä 46 tulosta
Ammattikorkeakoulut
Ammattikorkeakoulututkinnot
Ympäristö / Luonto Paikkakunta Arvostelut Oppilaitokset
Kestävän kehityksen koulutus Forssa Hämeen ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Studies in English
Master’s Programme in Community Development, Human Rights and Conflict Resolution | YAMK Helsinki Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kansanopistot
Kauppatiede / Liiketalous
Kauppa- ja yhteiskuntatieteiden linja Tarttila Päivölän opisto
Yhteiskuntatiede
Internationella studier – globala hot och möjligheter Porvoo Borgå folkakademi
Kansainvälisten opintojen linja Kauniainen          
(1)
Työväen Akatemia
Politiikan tutkimuksen linja Kauniainen Työväen Akatemia
Sosiaalitieteiden linja Kauniainen Työväen Akatemia
Valtio- ja yhteiskuntatieteiden linja Jyväskylä Alkio-opisto
Valtiotieteiden linja Helsinki          
(3)
HEO Kansanopisto
Valtiotieteiden linja Helsinki Laajasalon opisto
Valmennuskurssit
Kauppatiede / Liiketalous
Kauppatieteiden valmennuskurssi, aamukurssi Useita (4) Ekonomivalmennus
Kauppatieteiden valmennuskurssi, iltakurssi Useita (4) Ekonomivalmennus
Kauppatieteiden valmennuskurssi, verkkovalmennuskurssi Verkko- tai etäopiskelu Ekonomivalmennus
Yhteiskuntatiede
Politiikan ja viestinnän valmennuskurssi Useita (2) Eximia
Valtio- ja yhteiskuntatieteiden valmennuskurssi Useita (2) Valmennuskeskus
Yliopistot ja korkeakoulut
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Filosofia
BA (Honours) Politics, Philosophy and Economics Verkko- tai etäopiskelu The Open University
Kauppatiede / Liiketalous
Kauppatieteet Tampere Tampereen yliopisto
Taloustiede Helsinki Helsingin yliopisto
Liikunta / Urheilu
Liikunnan yhteiskuntatieteet Jyväskylä Jyväskylän yliopisto
Maantiede
Maantiede ja ympäristöpolitiikka Joensuu Itä-Suomen yliopisto
Matematiikka
Tilastotiede Helsinki Helsingin yliopisto
Psykologia / Käyttäytymistiede
Soveltava psykologia Rovaniemi Lapin yliopisto
Sosiaali- ja terveysala
Sosiaalitieteet Kuopio Itä-Suomen yliopisto
Sosiologia
Sosiologia Rovaniemi Lapin yliopisto
Studies in English
Universidad Europea De Madrid Useita (3) HeiHei! Travel
Svenskspråkiga utbildningar
Samhällsvetenskap Helsinki Helsingin yliopisto
Yhteiskuntatiede
Bachelor's Programme in Liberal Arts in Social Sciences Tallinna Tallinnan yliopisto
Bachelor's Programme in Politics and Governance Tallinna Tallinnan yliopisto
Hallintotiede Rovaniemi Lapin yliopisto
Hallintotiede Tampere Tampereen yliopisto
Hallintotieteet Vaasa Vaasan yliopisto
Johtaminen Rovaniemi Lapin yliopisto
Matkailututkimus Rovaniemi Lapin yliopisto
Poliittinen historia ja valtio-oppi Turku Turun yliopisto
Politiikan tutkimus Tampere Tampereen yliopisto
Politiikka ja viestintä Helsinki Helsingin yliopisto
Politiikkatieteet Rovaniemi Lapin yliopisto
Sosiaalityö Rovaniemi Lapin yliopisto
Terveyshallintotiede Oulu Oulun yliopisto
Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper Turku Åbo Akademi
Utbildningslinjen för socialvetenskaper Vaasa Åbo Akademi
Yhteiskunnallinen muutos Helsinki Helsingin yliopisto
Yhteiskuntatieteet Joensuu Itä-Suomen yliopisto
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian koulutus Jyväskylä Jyväskylän yliopisto
Yhteiskuntatutkimus Tampere Tampereen yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Yhteiskuntatiede
Master's Programme in International Relations Tallinna Tallinnan yliopisto
 • = Videoesittely
Näyttää 1-46 yhteensä 46 tulosta
 

Yhteiskuntatiede - politiikka, talous, sosiologia, valtio-oppi -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Yhteiskuntatiedettä voidaan luonnehtia johdannoksi nyky-yhteiskunnan rakenteisiin ja toimintaan. Yhteiskuntatiede tarjoaa perus- ja aineopintotasoisen johdannon poliittisen järjestelmän, kansalaisyhteiskunnan, sosiaalipolitiikan ja talouden kysymyksiin. Valtiotiede on vanhentunut nimitys yhteiskuntatieteille, mutta sana valtiotiede esiintyy kuitenkin esimerkiksi tiedekuntien nimissä.

Yhteiskuntatiede antaa perustiedot siitä, millainen on poliittinen järjestelmä ja kansalaisyhteiskunta, millaisia ovat kansalais- ja etujärjestöt, millaista on sosiaalipolitiikka sekä miten talous toimii. Opinnoissa painottuvat kansalaistaidot ja poliittisen vaikuttamisen keinot. Yhteiskuntatieteen perus- ja aineopinnot antavat opettajille yhteiskuntaopin opettajakelpoisuuden.

Opiskelu

Yhteiskuntatieteiden koulutusalalla on laaja ja monipuolinen oppiaineiden valikoima. Pääaineen ohella sivuaineet vaikuttavat usein siihen, millaiseen työhön alalta valmistunut sijoittuu.

Esimerkiksi valtio-oppia pääaineena lukenut voi päätyä toimittajaksi, jos sivuaineena on tiedotusoppi, tai tuotantoelämän palvelukseen, jos sivuaineena on liiketaloustiede tai kauppa- ja siviilioikeus. Koulutusta annetaan kaikissa maamme yliopistoissa.

Yliopistojen lisäksi yhteiskuntatieteitä voi opiskella tietyissä kansanopistoissa. Myöskään verkko- tai etäopiskelua ei kannata unohtaa. Yhteiskuntatieteellisiä oppiaineita ovat mm.

 • Aluetiede, yhteiskuntamaantiede ja ympäristöpolitiikka
 • Filosofia
 • Hallintotieteet
 • Kansantaloustiede
 • Kehitysmaatutkimus
 • Kulttuuripolitiikka ja naistutkimus
 • Kunnallisala
 • Matkailuala
 • Poliittinen historia sekä talous- ja sosiaalihistoria
 • Sosiaalitieteet
 • Tilastotiede
 • Valtio-oppi ja kansainväliset suhteet
 • Viestintä

Huom. Tutkintonimikkeet voivat vaihdella pääaineen ja koulutusohjelman mukaan.

Opiskelu ulkomailla

Monet haluavat myös opiskella ulkomailla, jolloin yleisin tapa on opiskelijavaihto. Vaihtoon voi päästä opiskelijavaihto-ohjelmien kautta tai hankkimalla vaihto-opiskelupaikkansa itse. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvat moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia. Jos olet kiinnostunut suorittamaan koko yhteiskuntatieteiden koulutuksen ulkomailla, kannattaa sinun ottaa yhteyttä suoraan kiinnostuksesi kohteena olevaan kouluun saadaksesi kaikki tarvittavat tiedot.

Työelämässä

Yhteiskuntatieteilijän työelämään sijoittumiseen vaikuttaa opiskeltava ala, tutkinnon laajuus sekä sivuaineopinnot. Yhteiskuntatieteellisen alan koulutus antaa valmiudet monenlaisiin tehtäviin ja opiskelijoiden ammatillisessa suuntautumisessa onkin huomattavia eroja. Valmistuneet sijoittuvat useimmiten yksityiselle sektorille, kansainvälisiin tehtäviin ja virkamiesammatteihin.

Yhteiskuntatieteiden koulutus mahdollistaa joustavan liikkumavapauden politiikan, sosiaalisen toiminnan, talouselämän, tiedonvälityksen, hallinnon ja tieteen alalla. Yhteiskuntatieteen / Valtiotieteen maisterit sijoittuvat tyypillisesti joko julkiselle tai yksityiselle sektorille erilaisiin, mm. tutkimuksen, analysoinnin, suunnittelun, tiedotuksen tai hallinnon ja johdon tehtäviin. Alan työntekijöille on kysyntää koko Suomessa ja suuri osa valtiotieteilijöistä työllistyy nykyään myös ulkomaille esim. erilaisiin EU:n tarjoamiin tehtäviin.

Miksi valita yhteiskuntatiede?

Yhteiskunta- ja valtiotieteilijöiden erityisominaisuutena ja ammatillisena vahvuutena työnhaussa on laajojen asiakokonaisuuksien hahmottamistaito sekä laaja ja monipuolinen ymmärrys yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikuttimista. Lisäksi koulutuksen antama kyky asioiden analyyttiseen ja objektiiviseen tarkasteluun on työmarkkinoilla huomattava etu.

Lisää yhteiskuntatieteisiin liittyvää sisältöä:

»Valtio-oppi