Sivuston käyttötapa: Mobiili

Yhteiskuntatiede - politiikka, talous, sosiologia, valtio-oppi

Yhteiskuntatiede

Yhteiskuntatieteissä tutkitaan yhteiskuntaa eri näkökulmista ja opiskelija voi suuntautua esimerkiksi poliittisiin, taloudellisiin tai sosiaalisiin kysymyksiin. Suuntautumisesta riippumatta yhteiskuntatieteilijät ovat koulututtuja etsimään ja analysoimaan tärkeiden päätösten takana olevaa informaatiota.

Näyttää 1-46 yhteensä 46 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Yhteiskuntatieteet
Itä-Suomen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Joensuu
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto perehdyttää opiskelijan yhteiskuntatieteiden keskeisiin käsitteisiin ja analyysitapoihin. Tutkinnon aikana valitaan pääaineeksi joko sosiologia tai yhteiskuntapolitiikka. Maisterin tutkinto...
Valtio- ja yhteiskuntatieteiden valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (2)
Valtiotieteitä voi opiskella Helsingin lisäksi lähes kaikissa maamme yliopistoissa yhteiskuntatieteellisissä tiedekunnissa, mutta pääainemahdollisuudet ovat laajimmat Helsingissä. Helsingin valtiotieteellinen tiedekunta tarjoaa...
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian koulutus
Jyväskylän yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Jyväskylä
Yhteiskuntatiede etsii keinoja edistää hyvinvointia ja lievittää sosiaalisia ongelmia.  Sen tehtävänä on tutkia ja tulkita yhteiskunnallisen hallinnan mekanismeja paikallisesti, kansallisesti...
Bachelor's Programme in Politics and Governance
Tallinnan yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tallinna
Bachelor's Programme in Politics and Governance koulutuksen aikana opiskelija kehittää systemaattisen ja yhtenäisen ydinosaamisen politiikassa ja hallinnossa. Opinnoissa tulevat tutuksi...
Hallintotiede
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Hallintotieteen opinnoissa opiskelija tutustuu kansallisiin ja kansainvälisiin hallintojärjestelmiin sekä hallintoon julkisissa, yleishyödyllisissä ja yksityisissä organisaatioissa. Hallintotieteen opintoihin sisältyy hyvin erityyppisten organisaatioiden...
Kauppa- ja yhteiskuntatieteiden linja
Päivölän opisto
Kansanopistot
Tarttila
Kauppa ja yhteiskuntatieteiden linja on monipuolinen ja innovatiivinen kauppa sekä yhteiskuntatieteellisen alan koulutusyksikkö Päivölän opistossa. Kauppatieteissä 60 op suorittaminen avaa...
Bachelor's Programme in Liberal Arts in Social Sciences
Tallinnan yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tallinna
Terminä 'Liberal Arts' (vapaat taiteet) viittaa opetussuunnitelmaan, joka parantaa opiskelijan yleistietoa ja kehittää opiskelijan rationaalista ajattelua sekä älyllisiä ominaisuuksia. Monitieteellinen...
Hallintotieteet
Vaasan yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Vaasa
Hallintotieteilijä tuntee hyvän hallinnon ja johtamisen taustat ja tavoitteet. Hallintotieteellinen koulutus antaa opiskelijalle hallinto osaamisen vahvat perustaidot, valmiudet tieteellisen tiedon...
Politiikan tutkimus
Tampereen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tampere
Politiikan tutkimuksen tutkinto ohjelma antaa valmiuksia politiikan moninaisten ja muuttuvien ilmiöiden ymmärtämiseen ja analysointiin. Politiikka ymmärretään tutkinto ohjelmassa laaja alaisena ilmiönä,...
Yhteiskuntatutkimus
Tampereen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tampere
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto ohjelmassa opiskellaan laaja alaisesti yhteiskuntatieteitä, jotka ovat Tampereen yliopiston vahva alue. Tutkinto ohjelmasta valmistuneella opiskelijalla on hallussaan teoreettiset...
Master's Programme in International Relations
Tallinnan yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Tallinna
Oletko kiinnostunut kansainvälisestä turvallisuudesta ja maailmanjärjestyksen muutoksesta? Siinä tapauksessa International Relations maisteriohjelma Tallinnan yliopistossa on juuri sinua varten! Joustava koulutusohjelma...
Sosiaalitieteiden linja
Työväen Akatemia
Kansanopistot
Kauniainen
Sosiaalitieteiden linja tarjoaa valmiuksia ymmärtää muuttuvaa yhteiskuntaa ja siihen liittyviä riskejä. Opinnot antavat hyvän pohjan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Sosiaalitieteiden opintolinja sopii...
Matkailututkimus
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Lapin yliopiston monitieteisessä matkailututkimuksen pääaineessa tarkastellaan matkailua monesta eri näkökulmasta. Matkailu nähdään koulutuksessa yhteiskunnallisena ilmiönä, elinkeinona, matkailu , kulttuuri ja elämysteollisuutena,...
Sosiologia
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Sosiologia pyrkii luomaan kokonaiskuvan yhteiskunnan toiminnasta ja etsimään tieteellisiä selityksiä sille, millä tavoin yhteiskunnalliset rakenteet, kulttuuri sekä ihmisten väliset suhteet...
Hallintotiede
Tampereen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tampere
Hallintotieteen tutkinto ohjelmassa mielenkiinnon kohteena ovat hallinto, organisaatio ja johtaminen. Hallintotieteen opinnot antavat vahvat tieteelliset ja teoreettiset valmiudet hallinnon moninaisten ja muuttuvien...
Kauppatieteiden valmennuskurssi, aamukurssi
Ekonomivalmennus
Valmennuskurssit
Useita (4)
Ekonomivalmennuksen kauppatieteiden valmennuskurssi valmentaa sinua yliopistojen taloustieteellisten tiedekuntien ja kauppakorkeakoulujen valintakokeisiin. Osallistuessasi Ekonomivalmennuksen valmennuskurssille saat käyttöösi verkko oppimisympäristön, jossa pääset tekemään...
Kauppatieteiden valmennuskurssi, iltakurssi
Ekonomivalmennus
Valmennuskurssit
Useita (4)
Ekonomivalmennuksen kauppatieteiden valmennuskurssi valmentaa sinua yliopistojen taloustieteellisten tiedekuntien ja kauppakorkeakoulujen valintakokeisiin. Osallistuessasi Ekonomivalmennuksen valmennuskurssille saat käyttöösi verkko oppimisympäristön, jossa pääset tekemään...
Liikunnan yhteiskuntatieteet
Jyväskylän yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Jyväskylä
Liikunnan yhteiskuntatieteiden oppiaineita ovat liikuntasosiologia sekä liikuntasuunnittelu ja hallinto. Opetuksen ja tutkimuksen sisällöt kattavat mm. liikunta ja vapaa aikahallinnon, liikunnan...
Maantiede ja ympäristöpolitiikka
Itä-Suomen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Joensuu
Maantiedettä ja ympäristöpolitiikkaa voi opiskella kolmen eri pääaineen näkökulmasta: maantiede, yhteiskuntamaantiede tai ympäristöpolitiikka. Pääaine valitaan viimeistään kandidaattityön yhteydessä. Maantieteen pääaineopiskelijat suuntautuvat...
Politiikan ja viestinnän valmennuskurssi
Eximia
Valmennuskurssit
Useita (2)
Haaveiletko politiikan tutkimuksen tai politiikan ja viestinnän opinnoista? Eximian valmennuskurssilla voit valmistautua Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen valintakokeeseen tai Helsingin yliopiston uuteen Politiikan...
Sosiaalityö
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Sosiaalityö on professio, oppiala ja yhteiskunnan toimintajärjestelmä, joka koostuu tutkimuksesta, koulutuksesta ja käytännön sosiaalityöstä sekä niiden vuorovaikutuksesta. Lapin yliopiston sosiaalityön...
Terveyshallintotiede
Oulun yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelman tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa asiantuntijuuden sosiaali ja terveydenhuollon tutkimus , kehittämis ja johtotehtäviin. Terveyshallintoa pääaineena opiskelleille sopivat...
Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper
Åbo Akademi
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Turku
Samhällsvetenskaper vid Åbo Akademi finns på två orter, i  Åbo och i Vasa, och båda utbildningarna leder till politices kandidat...
Valtiotieteiden linja
HEO Kansanopisto
         
(3)
Kansanopistot
Helsinki
Valtiotieteiden opintolinjalla suoritetaan yliopisto opintoja sekä linjan omia opintoja. Opiskelija voi valita yhden tai kaksi 25 opintopisteen arvosanaa seuraavista: viestintä,...
Yhteiskunnallinen muutos
Helsingin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Koulutusohjelma käsittelee yhteiskunnallista muutosta antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian ja talous ja sosiaalihistorian näkökulmista. Näiden tieteenalojen lähestymistapoja yhdistäen se tarkastelee yhteiskunnallisia...
BA (Honours) Politics, Philosophy and Economics
The Open University
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Verkko- tai etäopiskelu
Gain insight into debates that dominate the daily news Learn skills and techniques to help you analyse and contribute to...
Internationella studier – globala hot och möjligheter
Borgå folkakademi
Kansanopistot
Porvoo
Under de senaste åren har det världspolitiska läget drastiskt förändrats. Spänningar mellan länder som vi trodde hörde till det förgångna...
Kauppatieteiden valmennuskurssi, verkkovalmennuskurssi
Ekonomivalmennus
Valmennuskurssit
Verkko- tai etäopiskelu
Ekonomivalmennuksen kauppatieteiden valmennuskurssi valmentaa sinua yliopistojen taloustieteellisten tiedekuntien ja kauppakorkeakoulujen valintakokeisiin. Verkkovalmennuskurssi on oikea valinta sinulle, jos et pääse osallistumaan lähiopetukseen...
Poliittinen historia ja valtio-oppi
Turun yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Turku
Poliittinen historia ja valtio oppi ovat yhteinen hakukohde ja niillä on yhteisiä perusopintoja. Ensimmäisen vuoden opiskelijat valitsevat pääaineensa ensimmäisen vuoden...
Politiikan tutkimuksen linja
Työväen Akatemia
Kansanopistot
Kauniainen
Politiikan tutkimuksessa opiskelun keskiössä ovat valtio opin ja poliittiisen historian perusopinnot, jotka tarjoavat välineitä modernin yhteiskunnan rakenteiden ja poliittisten ilmiöiden...
Politiikkatieteet
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Politiikkatieteissä yhdistyvät valtio opin ja kansainvälisten suhteiden tieteenalanäkökulmat. Nämä tieteenalat yhdessä muodostavat kattavan kokonaisuuden politiikan tutkimuksen tärkeimpiin ajankohtaisiin teemohin. Politiikkatieteet soveltuvat...
Soveltava psykologia
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Soveltavan psykologian pääaineopiskelija valmistuu ensin yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi ja sen jälkeen hallintotieteiden maisteriksi. Opintoihin sisältyvät soveltavan psykologian perus ja aineopinnot. Opiskelija jatkaa...
Taloustiede
Helsingin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Taloustieteen kandidaatin tutkinto antaa hyvät tiedot kansantalouden toiminnasta mikro ja makrotasolla sekä valmiudet seurata talouden kehitystä ja analysoida talouspolitiikkaa ja...
Tilastotiede
Helsingin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Tilastotiede on menetelmätiede, jolla on paljon yhteistä matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen kanssa. Tilastollisia menetelmiä sovelletaan lähes kaikilla tieteenaloilla, muun muassa käyttäytymis...
Utbildningslinjen för socialvetenskaper
Åbo Akademi
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Vaasa
Studerande antas till utbildningslinjen för socialvetenskaper för avläggande av politices kandidat och magisterexamen. Efter det första studieåret väljer man huvudämne:...
Valtio- ja yhteiskuntatieteiden linja
Alkio-opisto
Kansanopistot
Jyväskylä
Valmistaudu yliopiston pääsykokeisiin tai täydennä osaamistasi Alkio opiston valtio ja yhteiskuntatieteiden linjalla. Alkio opiston valtio ja yhteiskuntatieteiden linja antaa hyvät mahdollisuudet...
Valtiotieteiden linja
Laajasalon opisto
Kansanopistot
Helsinki
Valtiotieteiden linja kestää yhden lukukauden ja sen tavoitteena on antaa laaja kuva valtiotieteiden/yhteiskuntatieteiden opinnoista ja niiden suuntautumisvaihtoehdoista. Opintokevään jälkeen opiskelijalla on...
Johtaminen
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Johtamisen ja markkinoinnin sisältöjä yhdistävä pääaine tarjoaa uusia näkökulmia liiketoimintaosaamiseen. Liiketoiminnan kehittämisen keskeisinä kilpailutekijöinä painotetaan elämyksellisyyttä, esteettisyyttä, etiikkaa ja ekologisuutta. Pääaineen kilpailukykyisyys perustuu ajankohtaisuuden lisäksi liiketoiminnan ymmärtämiseen...
Kansainvälisten opintojen linja
Työväen Akatemia
         
(1)
Kansanopistot
Kauniainen
Kansainvälisten opintojen opetusohjelmaan kuuluu valtio opin ja kehitysmaatutkimuksen opintoja, jotka muodostavat laajan maailmanpolitiikan opiskeluun tähtäävän kokonaisuuden. Opiskelijoilta odotetaan suuntautumista kansainvälisyyteen...
Kauppatieteet
Tampereen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tampere
Kauppatieteiden tutkinto ohjelma tarjoaa valmiuksia talous ja elinkeinoelämän moninaisiin ja muuttuviin johto ja asiantuntijatehtäviin. Kauppatieteiden opetuksessa korostuu toiminta muuttuvassa kansainvälisessä...
Samhällsvetenskap
Helsingin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Du kan studera samhällsvetenskap i Helsinki Universitet. Utbildningen grundar sig på modern vetenskaplig forskning i vilken teori och praktik förenas. Du blir...
Master’s Programme in Community Development, Human Rights and Conflict Resolution | YAMK
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
The Master’s Degree Programme in Community Development, Human Rights and Conflict Resolution is a joint programme offered by Diaconia University...
Kestävän kehityksen koulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Forssa
Kestävän kehityksen koulutuksesta valmistut neljä vuotta kestävien opintojen päätyttyä ympäristösuunnittelijaksi (AMK). Kestävän kehityksen koulutuksesta valmistunut ympäristösuunnittelija hallitsee kestävän kehityksen ekologisen,...
Politiikka ja viestintä
Helsingin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Kandidaatinohjelmassa voit hankkia perustiedot politiikan ja organisaatioiden, maailmanpolitiikan ja viestinnän tutkimuksesta. Politiikan ja organisaatioiden tutkimus tarkastelee valtaa ja sen jakautumista...
Sosiaalitieteet
Itä-Suomen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Kuopio
Itä Suomen yliopiston Kuopion kampuksella yhteiskuntatieteiden opinnoissa opiskelija pääsee tutustumaan hyvinvoinnin yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin sekä hankkimaan niihin liittyvää osaamista. Pääaineen voi valita...
Universidad Europea De Madrid
HeiHei! Travel
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Useita (3)
Universidad Europea De Madrid kuuluu Laureate International Universities yliopistoverkostoon, mikä on yksi maailman johtavia korkeamman asteen koulutuksen tarjoajia. Verkoston filosofian...
 • = Videoesittely
Näyttää 1-46 yhteensä 46 tulosta
 

Yhteiskuntatiede - politiikka, talous, sosiologia, valtio-oppi -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Yhteiskuntatiedettä voidaan luonnehtia johdannoksi nyky-yhteiskunnan rakenteisiin ja toimintaan. Yhteiskuntatiede tarjoaa perus- ja aineopintotasoisen johdannon poliittisen järjestelmän, kansalaisyhteiskunnan, sosiaalipolitiikan ja talouden kysymyksiin. Valtiotiede on vanhentunut nimitys yhteiskuntatieteille, mutta sana valtiotiede esiintyy kuitenkin esimerkiksi tiedekuntien nimissä.

Yhteiskuntatiede antaa perustiedot siitä, millainen on poliittinen järjestelmä ja kansalaisyhteiskunta, millaisia ovat kansalais- ja etujärjestöt, millaista on sosiaalipolitiikka sekä miten talous toimii. Opinnoissa painottuvat kansalaistaidot ja poliittisen vaikuttamisen keinot. Yhteiskuntatieteen perus- ja aineopinnot antavat opettajille yhteiskuntaopin opettajakelpoisuuden.

Opiskelu

Yhteiskuntatieteiden koulutusalalla on laaja ja monipuolinen oppiaineiden valikoima. Pääaineen ohella sivuaineet vaikuttavat usein siihen, millaiseen työhön alalta valmistunut sijoittuu.

Esimerkiksi valtio-oppia pääaineena lukenut voi päätyä toimittajaksi, jos sivuaineena on tiedotusoppi, tai tuotantoelämän palvelukseen, jos sivuaineena on liiketaloustiede tai kauppa- ja siviilioikeus. Koulutusta annetaan kaikissa maamme yliopistoissa.

Yliopistojen lisäksi yhteiskuntatieteitä voi opiskella tietyissä kansanopistoissa. Myöskään verkko- tai etäopiskelua ei kannata unohtaa. Yhteiskuntatieteellisiä oppiaineita ovat mm.

 • Aluetiede, yhteiskuntamaantiede ja ympäristöpolitiikka
 • Filosofia
 • Hallintotieteet
 • Kansantaloustiede
 • Kehitysmaatutkimus
 • Kulttuuripolitiikka ja naistutkimus
 • Kunnallisala
 • Matkailuala
 • Poliittinen historia sekä talous- ja sosiaalihistoria
 • Sosiaalitieteet
 • Tilastotiede
 • Valtio-oppi ja kansainväliset suhteet
 • Viestintä

Huom. Tutkintonimikkeet voivat vaihdella pääaineen ja koulutusohjelman mukaan.

Opiskelu ulkomailla

Monet haluavat myös opiskella ulkomailla, jolloin yleisin tapa on opiskelijavaihto. Vaihtoon voi päästä opiskelijavaihto-ohjelmien kautta tai hankkimalla vaihto-opiskelupaikkansa itse. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvat moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia. Jos olet kiinnostunut suorittamaan koko yhteiskuntatieteiden koulutuksen ulkomailla, kannattaa sinun ottaa yhteyttä suoraan kiinnostuksesi kohteena olevaan kouluun saadaksesi kaikki tarvittavat tiedot.

Työelämässä

Yhteiskuntatieteilijän työelämään sijoittumiseen vaikuttaa opiskeltava ala, tutkinnon laajuus sekä sivuaineopinnot. Yhteiskuntatieteellisen alan koulutus antaa valmiudet monenlaisiin tehtäviin ja opiskelijoiden ammatillisessa suuntautumisessa onkin huomattavia eroja. Valmistuneet sijoittuvat useimmiten yksityiselle sektorille, kansainvälisiin tehtäviin ja virkamiesammatteihin.

Yhteiskuntatieteiden koulutus mahdollistaa joustavan liikkumavapauden politiikan, sosiaalisen toiminnan, talouselämän, tiedonvälityksen, hallinnon ja tieteen alalla. Yhteiskuntatieteen / Valtiotieteen maisterit sijoittuvat tyypillisesti joko julkiselle tai yksityiselle sektorille erilaisiin, mm. tutkimuksen, analysoinnin, suunnittelun, tiedotuksen tai hallinnon ja johdon tehtäviin. Alan työntekijöille on kysyntää koko Suomessa ja suuri osa valtiotieteilijöistä työllistyy nykyään myös ulkomaille esim. erilaisiin EU:n tarjoamiin tehtäviin.

Miksi valita yhteiskuntatiede?

Yhteiskunta- ja valtiotieteilijöiden erityisominaisuutena ja ammatillisena vahvuutena työnhaussa on laajojen asiakokonaisuuksien hahmottamistaito sekä laaja ja monipuolinen ymmärrys yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikuttimista. Lisäksi koulutuksen antama kyky asioiden analyyttiseen ja objektiiviseen tarkasteluun on työmarkkinoilla huomattava etu.

Lisää yhteiskuntatieteisiin liittyvää sisältöä:

»Valtio-oppi