Sivuston käyttötapa: Mobiili

Yliopistot ja korkeakoulut

Yliopistot ja korkeakoulut

Yliopistot ja korkeakoulut

Yliopisto on tieteellistä tutkimusta tekevä ja korkeinta tieteellistä opetusta antava laitos. Yliopistoon on vanhastaan kuulunut neljä tiedekuntaa - teologinen, oikeustieteellinen, lääketieteellinen ja filosofinen, mutta yliopistoihin kuuluu nykyään usein myös muita tiedekuntia kuten teknillinen, valtiotieteellinen, humanistinen, hallintotieteellinen ja kauppatieteellinen.

Näyttää 1-50 yhteensä 617 tulosta
Yliopistot ja korkeakoulut
Kielet / Kirjallisuus Paikkakunta Arvostelut Oppilaitokset
Kielikylpykoulutus Jyväskylä Jyväskylän yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Arkkitehtuuri
Arkkitehtikoulutus englanniksi Valenciassa Valencia Study for a better future
Arkkitehtuuri Oulu Oulun yliopisto
Arkkitehtuuri Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Elintarvikeala
Elintarviketieteet Helsinki Helsingin yliopisto
Filosofia
BA (Honours) Politics, Philosophy and Economics Verkko- tai etäopiskelu The Open University
Filosofia Helsinki Helsingin yliopisto
Filosofia Tampere Tampereen yliopisto
Filosofia Turku Turun yliopisto
Historia
Arkeologia Turku Turun yliopisto
BA (Honours) History Verkko- tai etäopiskelu The Open University
Etnologia ja antropologia Jyväskylä Jyväskylän yliopisto
Historia Helsinki Helsingin yliopisto
Historia Joensuu Itä-Suomen yliopisto
Historia Jyväskylä Jyväskylän yliopisto
Historia Oulu Oulun yliopisto
Historia Tampere Tampereen yliopisto
Kulttuurihistoria Turku Turun yliopisto
Suomen historia Turku Turun yliopisto
Yleinen historia Turku Turun yliopisto
Hotelli- ja ravintola-ala
Bachelor’s Programme in Business Administration | Hotel Management Useita (2) Hotelschool The Hague
Gastronominen kokkikoulutus englanniksi Valenciassa Valencia Study for a better future
Hotelli- ja ravintola-alan ja/tai tapahtumien johtamisen kandiopinnot | Sveitsi Caux SHMS – Swiss Hotel Management School
Kansainvälisen hotelli- ja matkailualan johtamisen kandiopinnot | Sveitsi Useita (3) César Ritz Colleges
Ruokatrendien kandiopinnot | Sveitsi Useita (2) Culinary Arts Academy, Switzerland
Sveitsiläisen leivostaiteen syventävät opinnot | Sveitsi Lucerne Culinary Arts Academy, Switzerland
Kasvatustiede / Opetus / Pedagogiikka
Aikuiskasvatustiede Rovaniemi Lapin yliopisto
Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia Joensuu          
(1)
Itä-Suomen yliopisto
BA (Honours) Childhood and Youth Studies Verkko- tai etäopiskelu The Open University
BA (Honours) Early Years Verkko- tai etäopiskelu The Open University
Barnträdgårdslärare Useita (2) Åbo Akademi
Erityisopettaja Joensuu Itä-Suomen yliopisto
Erityispedagogiikka Helsinki Helsingin yliopisto
Erityispedagogiikka Jyväskylä Jyväskylän yliopisto
Erityispedagogiikka Oulu Oulun yliopisto
Hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus Kuopio Itä-Suomen yliopisto
Hushållsvetenskap Turku Åbo Akademi
Intercultural Teacher Education Oulu Oulun yliopisto
Kasvatustiede Rovaniemi Lapin yliopisto
Kasvatustiede | Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus Tampere Tampereen yliopisto
Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede Jyväskylä Jyväskylän yliopisto
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntija Joensuu Itä-Suomen yliopisto
Kasvatustieteet Oulu Oulun yliopisto
Kasvatustieteiden koulutus Turku Turun yliopisto
Kielten aineenopettajan koulutus Jyväskylä Jyväskylän yliopisto
Klasslärare Vaasa Åbo Akademi
Kotitalousopettaja Helsinki Helsingin yliopisto
Kotitalousopettaja Savonlinna Itä-Suomen yliopisto
Käsityön aineenopettajan koulutus Rauma Turun yliopisto
Käsityönopettaja Helsinki Helsingin yliopisto
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
Näyttää 1-50 yhteensä 617 tulosta
123...1213
Näytä kaikki (500) koulutukset

Yliopistot ja korkeakoulut -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Yliopisto ja korkeakoulu

Ammattikorkeakoulujen vakinaistamisen yhteydessä sanalla korkeakoulu alettiin tarkoittaa sekä yliopistoja että ammattikorkeakouluja. Pian tämän jälkeen osa entisistä korkeakouluista vaihtoi nimensä yliopistoksi. Valtioneuvoston asetuksen mukaan ammattikorkeakoulut määritellään korkeakouluiksi, kun yliopistot ja yliopistoja vastaavat korkeakoulut määritellään yliopistoiksi.

Yliopistoilla on itsehallinto eli autonomia. Yliopisto-opetus annetaan pääasiassa luentoina ja seminaariharjoituksina, teknillisellä alalla myös harjoitustöinä ja taiteellisella alalla alanmukaisilla tehtävillä. Etenkin ammattiin valmistaviin opintoihin kuuluu usein pakollista työharjoittelua. Aivan uusia oppimisen mahdollisuuksia avaa Internetin ja muiden uusien viestimien käyttö, jolloin puhutaan virtuaaliyliopistosta.

Yliopiston päätehtävät ovat tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva ylin opetus. Yliopiston tutkimustehtävä on sama kuin tieteellisellä akatemialla. Suomessa 2000-luvulla tehty lainmuutos lisäsi yliopistoille niin sanotun kolmannen tehtävän, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. Tarkkaan ottaen tämä tehtävä on neljäs, sillä jo edellinen laki mainitsee yliopiston kolmantena tehtävänä "kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa".

Yliopistotutkinnot

Yliopistoissa ja korkeakouluissa voi suorittaa alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen kestää useimmiten viisi vuotta tai kauemmin. Tutkinnon nimi on yleensä kyseisen alan maisteri. Jatkotutkintona voi suorittaa lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon.

Yliopistot ja korkeakoulut päättävät itse opiskelijaksi ottamisesta. Yliopistoon valitaan yleensä todistusten sekä valintakokeen perusteella. Yliopistot laativat valintaperusteensa yleensä tiedekunnittain tai koulutuksittain - tarkat valintaperusteet löytyvät kunkin yliopiston koulutusesittelyistä. Tietyt säädökset ja valtakunnalliset tavoitteet säätelevät yliopistojen opiskelijavalintoja.

Yliopistossa opiskelu

Korkeakouluopiskelulle on tyypillistä vapaus suunnitella ja ohjata omaa opiskeluaan. Opiskelijana vastaat pitkälle omaan opiskeluusi liittyvistä valinnoista ja opintojesi etenemisestä. Hyvä työväline oman koulutusohjelman hahmottamiseen ja opintojen suunnitteluun on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, HOPS. Sen avulla voi tehdä valinnat suoritettavista opinnoista, pohtia omaa osaamista ja kehittymistarpeita sekä miettiä tulevia työtehtäviä. HOPS muuttuu ja tarkentuu sitä mukaa, kuin opiskelijan tiedot ja taidot karttuvat. Yliopistojen opintoneuvojat toimivat hyvänä apuna opintojen suunnittelussa - älä epäröi ottaa yhteyttä oman yliopistosi opintoneuvojaan kaikissa mahdollisissa kysymyksissä!

Onnea opintoihisi!

Lähteet: Wikipedia, Opetushallitus