Sivuston käyttötapa: Mobiili

Koulutuskysely 2017

Koulutuskysely 2017

Koulutuskysely 2017

Kyselystä yleisesti

Studentum.fi-koulutussivusto toteuttaa vuosittain koulutuskyselyn, jonka keskeisenä tavoitteena on selvittää opiskelupaikkaa etsivien nuorten ja aikuisten mielipiteitä ja ajatuksia. Suomen suurimmalle yksityiselle koulutushakusivustolle on tärkeää tuntea kohderyhmänsä ja saada selville, kuinka käyttäjät löytävät oman unelma-alansa.

Kyselyn avulla selvitettiin muun muassa seuraavia asioita:

  • Opiskelupaikkaa etsivien nuorten ja aikuisten profiili
  • Valintaperusteet koulutusten valinnassa
  • Työmarkkinatilanteen vaikutus alan valintaan
  • Tiedonhakukanavat koulutuksia etsittäessä

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammikuussa 2017. Kyselyn kohderyhmän muodostivat Studentum.fi-koulutussivuston rekisteröityneet jäsenet. Tutkimukseen vastasi yhteensä 3 915 peruskoulun jälkeistä koulutusta etsivää nuorta tai aikuista.

Päätös koulutuksesta tehdään kiinnostuksen ja työllistymismahdollisuuksien perusteella

Kiinnostavat oppiaineet ja kiinnostus itse alaa kohtaan ovat selkeimpiä motivaattoreita koulutusta valittaessa. Huomioitavaa on, että niin nuorilla kuin myös aikuisilla työllistymismahdollisuudet opintojen jälkeen ovat lisäksi tärkeä tekijä koulutusvalintoja punnittaessa. Työelämässä olevat toivovat kuitenkin opinnoilta huomattavasti enemmän joustavuutta esimerkiksi opintojen osa-aikaisuudessa tai etäopiskelumahdollisuuksissa. Tärkeimmät valintakriteerit eivät ole juurikaan muuttuneet viimeisen kolmen vuoden aikana.

1. Mitkä seikat vaikuttavat/vaikuttivat eniten koulutusvalintaasi?

Nuoret (alle 21-vuotiaat)

Aikuiset (yli 21-vuotiaat)Valtaosa ottaa alan työtilanteen huomioon koulutusta valittaessa

Jopa 78 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo huomioivansa alan työtilanteen ainakin osittain koulutusta valittaessa. Lähes kaikki ovat tutkineet tai aikovat tutkia työllistymismahdollisuuksia koulutuksen jälkeen. Lisäksi vastaajat pitävät erityisen tärkeänä, että tulevalla oppilaitoksella on hyvät yhteydet työelämään, jolloin työllistymismahdollisuudet heti opintojen jälkeen paranevat. 

2. Oletko tutkinut hakemasi tai opiskelemasi koulutuksen työllistymismahdollisuuksia?Vanhemmat luottavat ja tukevat nuorta uravalinnassaan

Moni nuori keskustelee vanhempiensa kanssa alasta, jota he haluavat lähteä opiskelemaan. Pääsääntöisesti vanhemmat kannustavat nuoria hakeutumaan omille suosikkialoilleen. Nuorista 60 prosenttia mainitsee, että heidän vanhempansa toivovat nuoren valitsevan itseään kiinnostavan alan. Ulkopuolisista lähteistä eniten apua ollaankin saatu juuri omilta vanhemmilta eikä esimerkiksi oman koulun opinto-ohjaajalta. Noin kolmannes nuorista sanoo, että eivät ole tarvinneet lainkaan apua omassa koulutusvalinnassaan.

3. Kuka on auttanut sinua eniten koulutusvalinnassasi?

NUORET (ALLE 21-VUOTIAAT)Internet jyrää tiedonhakukanavana

Lähes kaikki vastaajat (95 %) sanovat etsivänsä ensijaisesti tietoa koulutuksista Internetistä. Mobiililaitteiden yleistymisen myötä on myös erittäin tärkeää, että verkkosivuja pystyy vaivattomasti lukemaan esimerkiksi omalla puhelimellaan. Eri verkkopalveluita käytetään hyvin monipuolisesti tiedon etsintään. Verkkopalveluista selkeästi eniten käytetään kuitenkin hakukoneita (Google) ja oppilaitosten omia kotisivuja. Lisäksi tietoa haetaan Opintopolusta ja muista koulutussivustoista kuten Studentum.fi. 

4. Minkälaisia verkkopalveluja käytät etsiessäsi koulutukseen liittyvää tietoa internetistä?» Takaisin lehdistösivulle

Viimeksi päivitetty: 14 kesä 2018

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 20.6.2018

Liikunta-ala

Liikunta-alalla työskennellään monipuolisesti liikunnan ja urheilun parissa. Tutustu liikunta-alan koulutuksiin, työhön ja siihen, mitä alalla työskentelevän kannattaa opiskella!

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 20.5.2019

TOP 6: Opiskelukaupungit Suomessa – minne hakijat suuntaavat ja miksi?

Jatko-opintoja mietittäessä opiskelupaikkakunta on toisille tärkeä juttu, toisille taas opiskeltava ala on paikkakuntaa tärkeämpi. Minne hakijoita on eniten?

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 7.5.2018

Luonnontieteellinen ala

Luonnontieteellistä työtä tehdään useilla aloilla, joita ovat muun muassa kemia, fysiikka ja biologia. Tutustu luonnontieteellisen alan työhön, työllisyyteen ja siihen, mitä alalle haluavan kannattaa opiskella!

Lue lisää
Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi