Sivuston käyttötapa: Mobiili

Koulutusvaihtoehdot

» Ammatilliset oppilaitokset
» Aikuiskoulutus
» Nuorten aikuisten osaamisohjelma
» Yliopistot ja korkeakoulut
» Ammattikorkeakoulut
» Kansanopistot
» Lukiot ja erikoislukiot
» Etäopiskelu
» Opiskelu ulkomailla
» Kielimatkat

Koulutusasteet ja opintovaihtoehdot


Studentum.fi-koulutussivustolta löydät tietoa koulutusvaihtoehdoista Suomessa ja ulkomailla. Mahdollisuuksia on monia, mutta mikä olisi sinulle sopivin?


Lue lisää ja tutustu koulutusvaihtoehtoihinAmmatilliset oppilaitokset

Ammatillista peruskoulutusta järjestävät ammatilliset oppilaitokset, ammatilliset erityisoppilaitokset ja yksityiset oppilaitokset. Ammatillinen koulutus on nopea tie ammattiin ja työelämään. Voit opiskella joko peruskoulu- tai yo-pohjaisilla linjoilla. Ammatillinen perustutkinto valmentaa työelämään, mutta antaa myös hakukelpoisuuden jatko-opintoihin ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa.

» Lue lisää ammatillisista oppilaitoksista ja selaa koulutusvaihtoehtoja


AikuiskoulutusAikuiskoulutus

Ammatillinen tutkinto on osoitus pätevyydestäsi, eikä sen suorittaminen ole koskaan liian myöhäistä. Ammatillinen aikuiskoulutus sopii sinulle, joka haluat suorittaa ammatillisen perustutkinnon, lisä- tai täydennyskoulutusta tai suunnittelet alan vaihtoa. Aikuiskoulutustarjonta on Suomessa monipuolinen ja koulutusta järjestetään yli tuhannessa oppilaitoksessa. Koulutuksen voi suorittaa omaehtoisesti, työvoimakoulutuksena tai oppisopimuksella.

» Lue lisää aikuiskoulutuksesta ja selaa koulutusvaihtoehtoja


Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAONuorten aikuisten osaamisohjelma & Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen -ohjelma

Oletko 20–50-vuotias ja sinulta puuttuu vielä perusasteen jälkeinen tutkinto? Nyt sinulla on loistava tilaisuus aloittaa ammatillinen koulutus! Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO) ja Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen -ohjelma (ENO) tarjoavat kaikille kriteerit täyttäville korkeintaan 50-vuotiaille mahdollisuuden aloittaa opinnot ja saada nopea startti työelämään ja tulevaisuuteen.

» Lue lisää osaamisohjelmista 20–50-vuotiaille


Yliopistot ja korkeakoulutYliopistot ja korkeakoulut

Yliopistojen perustehtävänä on tehdä tieteellistä tutkimusta
ja antaa siihen perustuvaa ylimmän tason korkeakouluopetusta. Yliopistossa voit suorittaa alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatti), ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteri) sekä lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot, joihin voit jatkaa ylemmän korkeakoulututkin­non jälkeen. Kandidaatin tai maisterin tutkinnon voit suorittaa myös ulkomailla.

» Lue lisää yliopistoista ja korkeakouluista ja selaa koulutusvaihtoehtoja


AmmattikorkeakoulutAmmattikorkeakoulut

Haluatko suorittaa käytännönläheisen korkeakoulututkinnon?
25 ammattikorkeakoulua ympäri Suomea tarjoavat tutkintoja monilla eri koulutusaloilla. Ammattikorkeakoulututkinto on tasoltaan yliopistojen kandidaatin tutkintoa vastaava alempi korkeakoulututkinto, jonka suorittaminen kestää noin 3−4 vuotta. Pohjakoulutukseksi ammattikorkeakouluopintoihin käy  lukio tai ammatillinen koulutus.

» Lue lisää ammattikorkeakouluista ja selaa koulutusvaihtoehtoja


KansanopistotKansanopistot

Kansanopisto on erinomainen vaihtoehto esimerkiksi lukio-opintojen jälkeen tai silloin, jos olet vielä epävarma omasta koulutusalastasi. Kansanopistoissa voit tutustua ammattialoihin, oppia uutta ja valmistautua jatko-opintoihin. Kansanopistoissa voi opiskella myös avoimen yliopiston kursseja sekä tai suorittaa ammatillisen perustutkinnon. Suurin osa kansanopistojen järjestämistä koulutuksista on vuoden mittaisia vapaan sivistystyön opintolinjoja.

» Lue lisää kansanopistoista ja selaa koulutusvaihtoehtoja


Lukiot ja erikoislukiotLukiot ja erikoislukiot

Lukiokoulutus antaa paitsi hyvän yleissivistyksen ja kielitaidon, myös valmiuksia itsensä kehittämiseen ja jatko-opiskeluun yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa. Lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto suoritetaan noin 2–4 vuodessa. Erikoislukioilla on jokin erityistehtäväalue kuten musiikki, taideaineet tai urheilu, jonka opetusministeriö on myöntänyt lukioille. Voit myös suorittaa kaksoistutkinnon eli yhdistää lukio-opinnot ammatilliseen koulutukseen.

» Lue lisää lukioista ja erikoislukioista ja selaa koulutusvaihtoehtoja


EtäopiskeluEtäopiskelu

Teknologian kehityksen myötä myös etä- ja verkko-opiskelu on tullut helpommaksi ja suositummaksi. Etäopintoja suorittamalla voit opiskella juuri silloin, kun se sinulle parhaiten sopii – ajasta ja paikasta riippumatta. Oppilaitoksesta riippuen voit suorittaa etäopintoina joko yksittäisiä kursseja tai jopa koko tutkinnon. Pääosin etäopintoina toteutettava koulutus saattaa sisältää myös yksittäisiä lähiopetuspäiviä.

» Lue lisää etäopiskelusta ja selaa koulutusvaihtoehtojaOpiskelu ulkomaillaOpiskelu ulkomailla

Haluaisitko suorittaa tutkintosi ulkomailla tai lähteä opiskelijavaihtoon? Koulutusmahdollisuuksissa on vain taivas kattona. Ulkomailla opiskelu kerryttää myös arvokasta kansainvälistä kokemusta. Voit etsiä ulkomailla järjestettäviä koulutusvaihtoehtoja hakupalvelustamme kategorian, opiskelumaan tai -kaupungin avulla, tai käyttää vapaata tekstihakua.

» Lue lisää ulkomailla opiskelusta ja selaa koulutusvaihtoehtoja


KielimatkatKielimatkat

Haluatko matkustaa, tutustua vieraisiin kulttuureihin ja petrata kielitaitoasi? Kielimatkat ja -kurssit ovat oiva tapa kehittää kielitaitoa tai opetella aivan uusi kieli! Kielimatkat eivät ole pelkkää opiskelua ja koulun penkillä istumista, vaan ennen kaikkea ikimuistoinen elämys, josta on hyötyä vielä monia vuosia eteenpäin. Kielimatkoja järjestetään kaikenikäisille ja useissa eri kielissä ja osaamistasoissa.

» Lue lisää kielimatkoista ja selaa koulutusvaihtoehtoja

Lisää opintoihin liittyvää sisältöä

» Selaa koulutusvaihtoehtoja ja löydä oma koulutuksesi
» Ammatinvalintatesti
» Hakijalle
» Opiskelijalle