Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ammatilliset opinnot

Lue lisää ammatillisesta opiskelusta!

Opiskele ammattiin!

Perustutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta järjestävät ammatilliset oppilaitokset, kansanopistot, ammatilliset erityisoppilaitokset kuten urheiluopistot sekä muut oppilaitokset. Koulutukseen haetaan yleensä ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaun kautta.

Lue lisää ammatillisen perustutkinnosta, ammatillisista oppilaitoksista, opiskelijoista, pääsyvaatimuksista ja hakemisesta ja sen maksullisuudesta.

» Lue lisää ammatillisista opinnoista

Hae ammatillisia koulutuksia alla olevasta hakukoneesta tai kategorialistasta. Onnea etsintään!

Koulutusala
Ammatilliset oppilaitokset
Paikka
Etsi

Koulutusalat

Ammatillinen perustutkinto

Ammatillinen perustutkinnon suorittaminen kestää kolme vuotta. Opintojen aikana opiskelija hankkii tietyn alan ammattitaidon sekä osaamisen kyseisen ammatin harjoittamiseen.  Tämän lisäksi ammatillisissa opinnoissa perehdytään tarkemmin yhteen oman alan osa-alueeseen. 

Ammatillinen perustutkinto koostuu 120 opintoviikosta, johon sisältyy työssäoppimista vähintään 20 opintoviikkoa. Jokaisella ammatillisella perustutkinnolla on oma opetussuunnitelma ja näyttötutkinnon perusteet, joissa kerrotaan muun muassa tutkinnon tavoitteista ja sisällöistä. Ammatillisten opintojen rinnalla on mahdollista opiskella myös lukio-opintoja ja osallistua ylioppilaskirjoituksiin.

Ammatilliset perustutkinnon arvioidaan yhdestä kolmeen: 1 tarkoittaa tyydyttävää, 2 hyvää ja 3 kiitettävää.

Ammatillinen koulutus sisältää seuraavat opinnot:

 • Ammatilliset opinnot, 90 opintoviikkoa
 • Ammattitutkinto täydentävät opinnot, 20 ov
 • Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov

Ammatilliset oppilaitokset

Ammatillisesta koulutuksesta voi valmistua yli sataan eri ammattiin. Ammatit tunnetaan ammatillisessa koulutuksessa termillä tutkintonimike. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on tutkintonimikkeeltään lähihoitaja.

Ammatilliseen perustutkintoon johtavat koulutuslinjat jaetaan kahdeksaan pääalaan:

 • Humanistinen ja kasvatusala
 • Kulttuuriala
 • Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
 • Luonnontieteiden ala
 • Tekniikan ja liikenteen ala
 • Luonnonvara- ja ympäristöala
 • Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Kiinnostaako ammatillinen opiskelu? 

Kenelle ja miten kauan?

Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa:

 • Ammatillisena peruskoulutuksena
 • Näyttötutkintona
 • Oppisopimuskoulutuksena

Ammatillinen peruskoulutus on tarkoitettu sekä nuorille että aikuisille. Niin sanottu nuorisoasteen koulutus tarkoittaa kolmivuotista ammatillista koulutusta ammatillisessa oppilaitoksessa. Aikuisille suunnattu koulutus on sen sijaan tutkintoon valmentavaa aikuiskoulutusta. Näyttötutkinto, jossa ammattitaito osoitetaan näyttöjen avulla, on tarkoitettu lähinnä aikuisille. Oppisopimuskoulutukseen voivat hakeutua kaikki 15-vuotta täyttäneet henkilöt. 

Tutkinnon kesto on pääsääntöisesti kolme vuotta, mutta aikaisemmat opinnot ja työkokemus voivat lyhentää opiskeluaikaa varsinkin näyttötutkintojen kohdalla. Esimerkiksi lukio-opinnot suorittaneiden opiskeluaika on noin vuotta lyhyempi kuin peruskoulusta tulleiden.

Ammatilliseen tutkintojärjestelmään kuuluu myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, jotka tehdään aina näyttötutkintoina, mikä tarkoittaa että taidot osoitetaan opiskeltavan alan työtehtävissä. Ammattitutkinnon suoritus kertoo tietyn alan ammattityöntekijän taidoista. Erikoisammattitutkinto taas osoittaa haastavampien työtehtävien hallinnan.

Infograafi ammatilliset opinnot

Pääsyvaatimukset ja hakeminen

Ammatilliseen koulutukseen voi hakea, jos on suorittanut hyväksytysti perusopetuksen tai sitä vastaavat opinnot. Ylioppilaille suunnattuun ammatilliseen koulutukseen haetaan lukion päättötodistuksella.

Ammatilliseen peruskoulutukseen haetaan yleensä toisen asteen yhteisvalinnassa osoitteessa opintopolku.fi. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa, helmi-maaliskuun ja syys-lokakuun vaihteessa. Muista tarkistaa päivämäärät hyvissä ajoin.

Maksaako opiskelu?

Opetus perustutkintoon valmistavissa ammatillisissa koulutuksissa on maksutonta. Myös ruokailu on maksutonta. Osan opiskelun aiheuttamista kustannuksista, kuten oppikirjat, opiskelija maksaa itse. Usein ammatilliseen koulutukseen kuuluu myös näyttötutkinnon suorittaminen, josta veloitetaan 58 euron tutkintomaksu Opetushallitukselle. Ammatilliseen opiskeluun on mahdollista saada tukea Kelalta.

Jatko-opiskelu?

Ammatilliset opinnot ovat tehokas ja nopea väylä päästä käytännönläheiseen työhön. Ammatillinen perustutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Lue myös muista koulutustyypeistä:

» Aikuiskoulutus               

» Nuorten aikuisten osaamisohjelma  

» Yliopistot ja korkeakoulut 

» Ammattikorkeakoulut

» Kansanopistot

» Etäopiskelu

» Kielimatkat

» Lukiot ja erikoislukiot

» Opiskelu ulkomailla

» Palaa sivun alkuun

 Lähteet: oph.fi, opintopolku.fi