Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ammattikorkeakoulut

Kiinnostaako ammattikorkeakoulussa opiskelu?

Opiskele ammattikorkeakoulussa!

Haluatko suorittaa ammatillispainotteisen ja käytännönläheisen korkeakoulututkinnon, joka suurella todennäköisyydellä johtaa suoraan työhön? Silloin ammattikorkeakoulu eli AMK saattaa olla oikea vaihtoehto juuri sinulle! 

Lue ammattikorkeakoulussa opiskelusta, amk-koulutuksen sisällöistä, hakuprosessista ja opintojen maksullisuudesta

» Lue lisää ammattikorkeakouluopinnoista!

Hae ammatillisia koulutuksia alla olevasta hakukoneesta tai kategorialistasta. Onnea etsintään!

Koulutusala
Ammattikorkeakoulut
Paikka
Etsi

Koulutusalat

Opiskele ammattikorkeakoulussa

Opiskele ammattikorkeakoulussa!

Ammattikorkeakoulut kouluttavat työvoimaa työelämän tarpeisiin ja ovat varteenotettava vaihtoehto yliopisto-opiskelulle. Ammattikorkeakoulut toimivat aktiivisesti yritysmaailman ja seudullisen kehittämisen parissa tarkoituksenaan vastata työmarkkinoiden kysyntään. Tiivistettyntä – ammattikorkeakoulussa opiskelu antaa sinulle hyvät työllistymismahdollisuudet.

Ammattikorkeakouluja on Suomessa tällä hetkellä 26. Ammattikorkeakoulussa suoritettavia tutkintoja ovat ammattikorkeakoulututkinto ja jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Ammattikorkeakouluissa järjestetään tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi avointa opetusta, jatkotutkintoja ja erikoistumisopintoja sekä opettajakoulutusta ja muuta lisäkoulutusta.

Yliopistoihin ja korkeakouluihin verrattuna ammattikorkeakoulut keskittyvät enemmän ammatillisiin ja käytännön taitoihin. Yliopistoissa taas korostetaan enemmän tieteellistä perus- ja jatkotutkimusta. Ammattikorkeakoulutkin tekevät tutkimusta, mutta sen on ennemmän soveltavaa ja tilaustutkimusta yrityksille ja elinkeinoelämälle. 

Infograafi AMK

Miten pitkä AMK-koulutus on?

Ammattikorkeakoulututkinnon opintojen laajuus on noin 210–270 opintopistettä. Amk-tutkinnon opiskelu vie aikaa yleensä reilusta kolmesta neljään vuotta. Aikaisemmat opinnot, kuten tutkinto tai työkokemus samalta alalta, voivat lyhentää opiskeluaikaa. 

Amk-tutkinto muodostuu  aina seuraavista opinnoista:

  • Perusopinnot
  • Ammattiopinnot
  • Vapaasti valittavat opinnot
  • Harjoittelu
  • Opinnäytetyö


Opiskelija voi suunnata opintojaan kiinnostuksensa mukaan vapaasti valittavilla opinnoilla, harjoittelulla ja opinnäytetyöllä. Myös perus- ja ammattiopinnoissa on vaihtoehtoisia opintoja. Omaan tutkintoon voi liittää opintoja myös ulkomaisista korkeakouluista ja opiskelijalla on mahdollisuus lähteä esimerkiksi opiskelijavaihtoon lukuisten eri vaihto-ohjelmien kautta.

Pääsyvaatimukset ja hakeminen

Ammattikorkeakouluun käy pohjakoulutukseksi lukio, ammatillinen koulutus tai näitä vastaavat ulkomaiset opinnot. Ammattikorkeakouluihin haetaan pääsääntöisesti valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa, joka järjestetään keväällä ja syksyllä. 

Ammattikorkeakoulut päättävät opiskelijavalinnan perusteista, valintakokeen järjestämisestä sekä opiskelijavalinnasta. Koulutukseen voi hakea koko maassa yhdellä hakemuksella ja esittää neljä hakutoivetta. Koulutuksiin haetaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa opintopolku.fi. Huomioitavaa on, että opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukuvuonna alkavasta koulutuksesta.

Tarkempia tietoja pääsyvaatimuksista ja valintaperusteista saa Opetushallituksen julkaisemista koulutusoppaista sekä ammattikorkeakoulujen omista hakijan oppaista.

Maksaako opiskelu ammattikorkeakoulussa?

Opiskelu korkeakouluissa on opiskelijoille maksutonta. Opintotuen ja -lainan lisäksi päätoimisella opiskelijalla on oikeus Kelan maksamaan ateriatukeen. Lähempiä tietoja muista eduista ja muun muassa opiskelijoiden terveydenhuollosta saat korkeakouluista sekä Kelan nettisivuilta.

Saat Kelasta opintorahaa ammattikorkeaopintoihisi

Lue myös muista koulutustyypeistä:

» Aikuiskoulutus               

» Nuorten aikuisten osaamisohjelma  

» Yliopistot ja korkeakoulut 

» Ammatilliset opinnot

» Kansanopistot

» Etäopiskelu

» Kielimatkat

» Lukiot ja erikoislukiot

» Opiskelu ulkomailla

» Palaa sivun alkuun