Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ammatillisesta koulutuksesta yliopistoon?

Julkaistu 3.1.2017 Koulutusliitteessä

Ammatillisesta yliopistoon?

TEKSTI: Tanja Huutoniemi

Ammatillisesta koulutuksesta yliopistoon?

– Se on mahdollista!

Tällä hetkellä ammatillisen perustutkinnon suorittanut voi hakea yliopistoon yhteishaun kautta, ja valinta tehdään valintakoemenestyksen perusteella. Korkeakoulujen hakumenettelyissä saa lisäpisteitä ylioppilastutkintotodistuksen perusteella, mutta ammatillisen perustutkinnon arvosanoja ei huomioida korkeakouluvalinnassa lainkaan. Ammattikoulutaustaisen hakijan täytyy siis loistaa valintakokeissa, jotta ovet yliopistoon aukenisivat.

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä toteaa korkeakoulujen opiskelijavalintoja käsittelevässä mietinnössään, että ammatillisten perustutkintojen asemaa valinnoissa on selvitettävä tarkemmin. Ammatillisen koulutuksen suorittaneilla tulisi olla tasapuoliset mahdollisuudet hakeutua korkeakouluopintoihin. Esimerkiksi tutkintotodistusten arvosanojen erilaisia pisteytysmahdollisuuksia pohditaan, koska nykyisellään ne eivät ole vertailukelpoisia ylioppilastutkinnon kanssa.

Ratkaiseva rooli toisen asteen opinto-ohjaajilla

Jyväskylän yliopiston hakijapalveluiden suunnittelija Riikka Valkonen kertoo, että ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on tällä hetkellä hyvät edellytykset päästä yliopistoon yhteishaussa valintakokeen kautta.

– Meillä valintamenettelyä on useassa aineessa muutettu siten, ettei meille hakeva muserru kirjavuoren alle, ja monessa hakukohteessa on jo käytössä pelkästään valintakokeessa jaettava materiaali.

Valkonen toivookin, että toisen asteen opinto-ohjaajat veisivät aktiivisesti tietoa yliopisto-opintojen mahdollisuudesta ammatillista perustutkintoa suorittaville. Toki yliopistot myös itse tiedottavat koulutuksistaan monin eri tavoin.

On kuitenkin todella tärkeää, että yliopistoon valituilla on riittävät akateemiset taidot, jotta opinnot myös etenevät heti alusta lähtien.

Valkonen tunnistaa ammatillisen perustutkinnon painoarvon lisäämisessä olevan myös haasteita. Ammatillisia perustutkintoja on paljon, joten niiden pisteyttäminen ja keskinäisen vertailukelpoisuuden arviointi voi olla hankalaa.

Opiskelijan pohjakoulutuksella ei ole Jyväskylän yliopistossa huomattu olevan eroja yliopistoon sopeutumisessa, eikä ammattikoulutaustaisia opiskelijoita huomioida eri tavalla opetuksessa kuin lukiotaustaisia. Yliopiston järjestämiä kertaavia opintoja esimerkiksi matematiikassa tai kielissä voivat tarvita sekä lukiosta että ammatillisesta oppilaitoksesta tulleet.

Valintakokeista luopuminen huolestuttaa

Tampereen seudun ammattiopiston, Tredun, opinto-ohjauksen koordinaattori Marja Malminen sekä opinto-ohjaajat Sari Soini ja  Ulla-Maija Viitanen pohtivat uuden ammatillisen koulutuksen lakiehdotuksen vaikutusta opiskelijoiden yhdenvertaisuuteen.

Tämä laki on aikaisemmin taannut sen, että opiskelija saa koko opintojen ajan asiantuntevaa ja yhdenvertaista opinto-ohjausta myös ura- ja jatko-opintosuunnitelmiin. Uudessa ammatillisen koulutuksen lakiehdotuksessa ei opinto-ohjausta jostain syystä ole määritelty toisin kuin lukiokoulutuksen laissa. Tämä asia tulisi lakiehdotuksessa korjata, jotta kaikilla toisen asteen opiskelijoilla on yhdenvertainen oikeus saada asiantuntevaa opinto-ohjausta koko opintojen ajan.

Tredusta kerrotaan, että ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat kiinnostuneita myös yliopisto-opinnoista jatko-opintovaihtoehtona. Toki opiskelijan valmiudet yliopisto-opintoihin riippuvat opiskelijan tavoitteista, motivaatiosta, opiskeluvalmiuksista ja niiden kehittymisestä opintojen aikana sekä opintoihin liittyvistä valinnoista. Sen vuoksi opinto-ohjaajat ovatkin opiskelijoiden tukena koko opintojen ajan, ja korkeakouluopinnoista kiinnostuneita opiskelijoita ohjataan tekemään ammatillisen koulutuksen aikana oikeita valintoja vahvistamaan opiskelijan korkeakouluvalmiuksia.

Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma pitää sisällään ura- ja jatko-opintosuunnitelman. Korkeakouluopintojen lisäksi muita jatko-opintovaihtoehtoja ovat mm. ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, oppisopimus sekä ammatillinen lisäkoulutus.

Keskustelu valintakokeista luopumisesta ja niiden korvaamista ylioppilastutkinnolla on myös herättänyt kysymyksiä ammatillisen tutkinnon suorittaneiden jatkomahdollisuudesta korkeakouluopintoihin.

Kaikki ammatillisen koulutuksen opiskelijat eivät tavoittele korkeakouluopintoihin hakeutumista, mutta niillä, joilla se on tavoitteena, tulisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä korkeakouluopintoihin lukio-opiskelijoiden kanssa, Tredusta painotetaan.

Tutustu Koulutusliitteeseen!

Viimeksi päivitetty: 26 maalis 2018

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 23.5.2019

Työvoimakoulutus – väylä takaisin työelämään

Työpaikoilla ilmenee toisinaan työvoimavajausta, kun työmarkkinoiden kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Tällöin jokin toimiala, tehtävä tai organisaatio ei löydä tarpeeksi päteviä työntekijöitä. Kohtaanto-ongelman paikkaamiseksi tulee työmarkkinoiden osaamista kohdentaa uudelleen.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 8.2.2018

Jatko-opintomahdollisuuksia eri aloille

Mietitkö vielä, mihin hakisit opiskelemaan lukion jälkeen? Studentum.fi kokosi yhteen eri alojen opintomahdollisuuksia sen mukaan, mistä oppiaineista pidät lukiossa tai ylä-asteella.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 15.3.2019

Ja sä olit mikä-nomi…?

Ammattiopistoista ja ammattikorkeakouluista valmistuu valtava määrä “nomeja” joka vuosi. On restonomia, tradenomia, merkonomia ja datanomia. Mutta mitä nämä nomit oikein tekevät?

Lue lisää
Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi