Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ammatillisesta koulutuksesta yliopistoon?

Julkaistu 3.1.2017 Koulutusliitteessä

Ammatillisesta yliopistoon?

TEKSTI: Tanja Huutoniemi

Ammatillisesta koulutuksesta yliopistoon?

– Se on mahdollista!

Tällä hetkellä ammatillisen perustutkinnon suorittanut voi hakea yliopistoon yhteishaun kautta, ja valinta tehdään valintakoemenestyksen perusteella. Korkeakoulujen hakumenettelyissä saa lisäpisteitä ylioppilastutkintotodistuksen perusteella, mutta ammatillisen perustutkinnon arvosanoja ei huomioida korkeakouluvalinnassa lainkaan. Ammattikoulutaustaisen hakijan täytyy siis loistaa valintakokeissa, jotta ovet yliopistoon aukenisivat.

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä toteaa korkeakoulujen opiskelijavalintoja käsittelevässä mietinnössään, että ammatillisten perustutkintojen asemaa valinnoissa on selvitettävä tarkemmin. Ammatillisen koulutuksen suorittaneilla tulisi olla tasapuoliset mahdollisuudet hakeutua korkeakouluopintoihin. Esimerkiksi tutkintotodistusten arvosanojen erilaisia pisteytysmahdollisuuksia pohditaan, koska nykyisellään ne eivät ole vertailukelpoisia ylioppilastutkinnon kanssa.

Ratkaiseva rooli toisen asteen opinto-ohjaajilla

Jyväskylän yliopiston hakijapalveluiden suunnittelija Riikka Valkonen kertoo, että ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on tällä hetkellä hyvät edellytykset päästä yliopistoon yhteishaussa valintakokeen kautta.

– Meillä valintamenettelyä on useassa aineessa muutettu siten, ettei meille hakeva muserru kirjavuoren alle, ja monessa hakukohteessa on jo käytössä pelkästään valintakokeessa jaettava materiaali.

Valkonen toivookin, että toisen asteen opinto-ohjaajat veisivät aktiivisesti tietoa yliopisto-opintojen mahdollisuudesta ammatillista perustutkintoa suorittaville. Toki yliopistot myös itse tiedottavat koulutuksistaan monin eri tavoin.

On kuitenkin todella tärkeää, että yliopistoon valituilla on riittävät akateemiset taidot, jotta opinnot myös etenevät heti alusta lähtien.

Valkonen tunnistaa ammatillisen perustutkinnon painoarvon lisäämisessä olevan myös haasteita. Ammatillisia perustutkintoja on paljon, joten niiden pisteyttäminen ja keskinäisen vertailukelpoisuuden arviointi voi olla hankalaa.

Opiskelijan pohjakoulutuksella ei ole Jyväskylän yliopistossa huomattu olevan eroja yliopistoon sopeutumisessa, eikä ammattikoulutaustaisia opiskelijoita huomioida eri tavalla opetuksessa kuin lukiotaustaisia. Yliopiston järjestämiä kertaavia opintoja esimerkiksi matematiikassa tai kielissä voivat tarvita sekä lukiosta että ammatillisesta oppilaitoksesta tulleet.

Valintakokeista luopuminen huolestuttaa

Tampereen seudun ammattiopiston, Tredun, opinto-ohjauksen koordinaattori Marja Malminen sekä opinto-ohjaajat Sari Soini ja  Ulla-Maija Viitanen pohtivat uuden ammatillisen koulutuksen lakiehdotuksen vaikutusta opiskelijoiden yhdenvertaisuuteen.

Tämä laki on aikaisemmin taannut sen, että opiskelija saa koko opintojen ajan asiantuntevaa ja yhdenvertaista opinto-ohjausta myös ura- ja jatko-opintosuunnitelmiin. Uudessa ammatillisen koulutuksen lakiehdotuksessa ei opinto-ohjausta jostain syystä ole määritelty toisin kuin lukiokoulutuksen laissa. Tämä asia tulisi lakiehdotuksessa korjata, jotta kaikilla toisen asteen opiskelijoilla on yhdenvertainen oikeus saada asiantuntevaa opinto-ohjausta koko opintojen ajan.

Tredusta kerrotaan, että ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat kiinnostuneita myös yliopisto-opinnoista jatko-opintovaihtoehtona. Toki opiskelijan valmiudet yliopisto-opintoihin riippuvat opiskelijan tavoitteista, motivaatiosta, opiskeluvalmiuksista ja niiden kehittymisestä opintojen aikana sekä opintoihin liittyvistä valinnoista. Sen vuoksi opinto-ohjaajat ovatkin opiskelijoiden tukena koko opintojen ajan, ja korkeakouluopinnoista kiinnostuneita opiskelijoita ohjataan tekemään ammatillisen koulutuksen aikana oikeita valintoja vahvistamaan opiskelijan korkeakouluvalmiuksia.

Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma pitää sisällään ura- ja jatko-opintosuunnitelman. Korkeakouluopintojen lisäksi muita jatko-opintovaihtoehtoja ovat mm. ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, oppisopimus sekä ammatillinen lisäkoulutus.

Keskustelu valintakokeista luopumisesta ja niiden korvaamista ylioppilastutkinnolla on myös herättänyt kysymyksiä ammatillisen tutkinnon suorittaneiden jatkomahdollisuudesta korkeakouluopintoihin.

Kaikki ammatillisen koulutuksen opiskelijat eivät tavoittele korkeakouluopintoihin hakeutumista, mutta niillä, joilla se on tavoitteena, tulisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä korkeakouluopintoihin lukio-opiskelijoiden kanssa, Tredusta painotetaan.

Tutustu Koulutusliitteeseen!

Viimeksi päivitetty: 26 maalis 2018

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 25.3.2019

Ylioppilaskirjoitukset – mitä kirjoituksiin mukaan?

Mitä ylioppilaskirjoituksiin saa ottaa mukaan? Mitä digitaalisessa yo-kokeessa pitää tehdä? Entä jos tulee nälkä? Mitä jos pitää päästä vessaan kesken kokeen?

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 28.1.2019

Työllisyysrahastosta tukea opiskeluun

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa, ja myös omaa osaamistaan tulisi päivittää. Aikuisiällä opiskelun voi rahoittaa esimerkiksi Työllisyysrahaston tuella.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 26.3.2018

Mikä on paras koulumuistosi?

Lähdimme haastattelukierrokselle Helsingin keskustassa ja kysyimme yhdeksältä vastaantulijalta, mikä on heidän paras koulumuistonsa.

Lue lisää
Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Koulutus.fi