Farmasian ammattilaisia löytyy muualtakin kuin apteekista

Farmasian ala yhdistää kemian, biologian ja lääkeosaamisen. Vaikka alan ammattilaisista suurin osa työskentelee apteekeissa, se ei suinkaan ole alan ainoa työpaikka.

Julkaistu 9.1.2019 Koulutusliitteessä

Farmasian ammattilaisia löytyy muualtakin kuin apteekista

TEKSTI: Emma Niemi KUVA: Åbo Akademi / Anders Lönnfeldt

Farmasian ammattilaisia löytyy muualtakin kuin apteekista

Farmasian ala yhdistää kemian, biologian ja lääkeosaamisen. Vaikka alan ammattilaisista suurin osa työskentelee apteekeissa, se ei suinkaan ole alan ainoa työpaikka. Kysyimme Åbo Akademin opettajalta ja Farmasialiiton puheenjohtajalta, millaiselle tyypille ala sopii ja millaiset työnäkymät alalla on.

Outi Salo-Ahen on koulutukseltaan proviisori ja farmasian tohtori. Hän toimii tilapäisesti professorina ja opettaa Åbo Akademissa lääkekemiaa, biofarmasiaa, farmakokinetiikkaa ja farmakognosiaa.

– Farmasian ala kehittyy koko ajan. Tulevaisuuden digitalisaatio tuo mukanaan uusia toimenkuvia farmaseuteille. Alalle kannattaa hakeutua, jos pitää innovatiivisesta työstä ja haasteista, hän opastaa.

Antti Kataja on toksikologi ja proviisori, ja toimii Farmasialiiton puheenjohtajana. Farmasialiitto tukee ja ajaa alan ammattilaisten etuja.

– Farmasia on paitsi vaativaa tiedettä ja perustutkimusta, myös tutkitun tiedon soveltamista arkeen ja elämään, Kataja muistuttaa.

– Ala sopii tyypeille, jotka ovat kiinnostuneita luonnontieteistä ja terveydestä. Huolellisuus ja tarkkaavaisuus ovat välttämättömiä ominaisuuksia, kun työskennellään lääkekehityksen parissa, Salo-Ahen korostaa.

– Jos ala kiinnostaa, kannattaa hakeutua vaikkapa kesätöihin apteekkiin. Lukiossa kannattaa satsata biologian ja kemian opiskeluun.


Farmasian opinnot ruotsin kielellä

Åbo Akademissa voi opiskella farmaseutin kanditutkinnon, jonka jälkeen voi jatkaa maisteriopintoihin. Farmaseutin opinnot kestävät kolme vuotta, maisterin kaksi. Opetuksessa sekoittuvat teoria ja käytäntö. Maisteriopinnoissa keskitytään lääkekehitykseen ja uusien lääkemuotojen kehitykseen.

– Farmaseuttiopintojen jälkeen voi halutessaan hakeutua joko Helsingin tai Itä-Suomen yliopistoon, joissa voi opiskella proviisoriksi, Salo-Ahen lisää.
Åbo Akademissa farmasian perusopetus on ruotsiksi ja jatko-opinnot sekä ruotsiksi että englanniksi.

– Turku on varsin opiskelijaystävällinen kaupunki, josta asunnon löytää helposti ja harrastustoimintaa on tarjolla runsaasti. Farmasian opiskelijoilla on oma aktiivinen ainejärjestö, Ex Tempore, Salo-Ahen kertoo.


Työtä tehdään potilaiden parhaaksi

Farmasian ammattilaisia työskentelee apteekkien lisäksi sairaaloissa, terveyskeskuksissa, lääkeyrityksissä ja -tukkukaupoissa sekä yksityisyrittäjinä. Työpaikkoja on lisäksi viranomaispuolella (STM, Fimea, Kela, THL).

– Työtehtäviin voi kuulua lääkekehitystä, lääkitysturvallisuustehtäviä tai lääkehoitojen tarkastuksia. Alalla työskentely vaatii kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja ratkaista haasteita. Ennen kaikkea työtä tehdään potilaiden parhaaksi, Kataja painottaa.

– Työmahdollisuudet ovat monipuoliset, eikä alalla ole moneen vuoteen esiintynyt työttömyyttä. Myös ulkomailta löytyy kiinnostavia työmahdollisuuksia, Salo-Ahen lisää.

Osaajia tarvitaan jatkossakin

Katajan mukaan alalla puhutaan jatkuvasta oppimisesta, eli omaa osaamistaan pitää kehittää.

– Väitöskirjatutkimuksen lisäksi alalta löytyy erikoistumiskoulutuksia apteekki- ja sairaalafarmasiaan sekä teollisuusfarmasiaan, joita kouluttavat yliopistot. Lisäksi voi erityispätevyyskoulutuksen kautta täydentää omaa peruskoulutusta esimerkiksi osastofarmasian erityispätevyyteen tai lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyyteen. Apteekissa voit tavata myös astma-, sydän- ja diabetesyhdyshenkilöitä, jotka ovat perehtyneet kyseisten sairauksien hoitoon, erityisesti lääkehoitoon, hän kertoo.

– Tällä hetkellä alalla käydään keskustelua apteekkien omistajuudesta ja lääkkeiden myyntipaikoista. Kaikki ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että farmasian alan ammattilaisten rautaista osaamista tarvitaan jatkossakin. Farmasia edustaa parasta lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntemusta ja tulevaisuudessa tulee korostumaan tieto siitä, mikä on järkevää lääkehoitoa ja mikä ei, Kataja summaa.


Mainokset