Sivuston käyttötapa: Mobiili

Jatko-opintomahdollisuuksia eri aloille

Jatko-opintomahdollisuudet

Jatko-opintomahdollisuuksia eri aloille

– Lue vinkkejä eri alojen opintomahdollisuuksista suosikkikouluaineidesi mukaan

Mietitkö vielä, mihin hakisit opiskelemaan lukion jälkeen? Studentum.fi kokosi yhteen eri alojen opintomahdollisuuksia sen mukaan, mistä oppiaineista pidät lukiossa tai ylä-asteella. Lue alta vinkit jatko-opintopaikoista, jotka voisivat sopia sinulle. Ehkä löydät myös kiinnostavia vaihtoehtoja suosituimmille aloille. 

» Äidinkieli ja kirjallisuus
» Kielet
» Matematiikka
» Luonnontieteet: fysiikka, kemia ja biologia 
» Maantiede
» Uskonto ja elämänkatsomustieto
» Filosofia
» Historia
» Yhteiskuntaoppi
» Psykologia
» Tietotekniikka
» Musiikki
» Kuvataide
» Liikunta
» Terveystieto

Äidinkieli ja kirjallisuus

Jos äidinkieli ja kirjallisuus on suosikkioppinaineesi, saattaisi yliopiston humanistisesta tiedekunnasta löytyä sinulle sopiva jatko-opiskelupaikka. Yliopistossa voit opiskella esimerkiksi kirjallisuustiedettä tai suomen kieltä. Jos pidät erityisesti kirjoittamisesta, voit myös harkita viestinnän tai journalistiikan opintoja. Luovaa kirjoittamista pääset opiskelemaan esimerkiksi elokuva- ja tv-käsikirjoituksen koulutusohjelmassa. Kirjojen ystävää voisi kiinnostaa myös kirjastoala, jolle valmistuu esimerkiksi opiskelemalla yliopistossa informaatiotieteitä, tai ammattikorkeakoulussa kirjasto- ja tietopalvelujen koulutuksessa.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelusta pitävää voisi kiinnostaa ammattikorkeakoulussa myös medianomin tutkinto, jossa voi suuntautua vaikka radio- ja tv-journalismiin, lehtijournalismiin, verkkoviestintään ja uusmediaan tai yhteisöviestintään.

» Etsi journalistiikan ja viestinnän koulutuksia
» Etsi kirjallisuuden koulutuksia

Kielet

Onko kielten opiskelu sinusta erityisen mielenkiintoista? Silloin sinua voisi kiinnostaa hakea yliopistoon opiskelemaan eri kielten filologioita tai kääntämistä. Kielten opiskelu yliopistossa valmistaa esimerkiksi opettajaksi, kääntäjäksi, tutkijaksi, tai muihin kielen, viestinnän ja monikulttuurisuuden asiantuntemusta vaativiin tehtäviin.

Ammattikorkeakoulussa vieraiden kielten opiskelusta pitävä voi opiskella esimerkiksi asioimistulkkausta. Ammattikorkeakoulussa kielten opiskelusta pitävälle voisi sopia lisäksi johdon assistentin ja kielten tradenomin koulutukset.

» Etsi täältä kielten koulutuksia 

Matematiikka

Matematiikasta kiinnostuneet voivat suunnata yliopistoon opiskelemaan matematiikkaa pääaineenaan, mutta myös muut luonnontieteellisen alan aineet sekä tekniikan ala voisivat kiinnostaa.

Myös kauppatieteiden alalla matemaattisesta osaamisesta on hyötyä. Yliopiston kauppatieteiden koulutusohjelmassa voi suuntaututa esimerkiksi laskentatoimeen. Lisäksi jotkin yhteiskuntatieteelliset oppiaineet sisältävät matematiikkaa, esimerkiksi taloustiede ja tilastotiede.

Myös ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutukseen vaaditaan matemaattista osaamista, sillä pääsykokeissa tulee selvitä matemaattisesta ongelmanratkaisutehtävästä.

» Etsi matematiikan koulutuksia
» Etsi luonnontieteiden koulutuksia
» Etsi kauppatieteen ja liiketalouden koulutuksia

Luonnontieteet: fysiikka, kemia ja biologia

Luonnontieteellisesti suuntautuneet haaveilevat usein lääketieteen opinnoista. Lisäksi hammaslääketiede ja eläinlääketiede ovat suosittuja aloja. Yliopistossa voit kuitenkin opiskella pääaineenasi myös fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa. Muita sinua kiinnostavia vaihtoehtoja voisivat olla esimerkiksi geotieteet tai tähtitiede, tai vaikkapa farmasia. Entä oletko miettinyt tekniikan alaa tai bio- ja materiaalitekniikkaa?

Myös maa- ja metsätieteelliseltä alalta voisi löytyä sinulle sopivia vaihtoehtoja, esimerkiksi elintarvikeala tai metsäekonomia.

Ammattikorkeakoulussa luonnontieteiden ystävä voi opiskella esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla optometristiksi, bioanalyytikoksi, osteopaatiksi, röntgenhoitajaksi tai suuhygienistiksi, tai tekniikan alalla vaikkapa laboratorioanalyytikoksi. Luonnonvara- ja ympäristöalalla taas voit opiskella agrologiksi, hortonomiksi, iktyonomiksi tai metsätalousinsinööriksi.

Myös ammattikouluista löytyy luonnontieteistä kiinnostuneelle sopivia koulutuksia, voit opiskella esimerkiksi hammaslaborantiksi, farmanomiksi tai lääketeknikoksi.

» Etsi lääketieteen ja farmasia koulutuksia
» Etsi luonnontieteiden koulutuksia
» Etsi maa- ja metsätalousalan koulutuksia
» Etsi ympäristöalan koulutuksia
» Etsi täältä sosiaali- ja terveysalan koulutuksia
» Etsi täältä tekniikan alan koulutuksia

Maantiede

Maantieteen ystävät voivat opiskella yliopistossa maantieteitä ja geotieteitä tai ympäristötieteitä. Lisäksi yliopistossa voi opiskella esimerkiksi Lähi-idän tutkimusta, Itä-Aasian tutkimusta, alue- ja kulttuurin tutkimusta, sosiaali- ja kulttuuriantropologiaa tai kehitysmaatutkimusta. Myös teknillistieteelliset maisema-arkkitehtuurin tai rakennetun ympäristön koulutusohjelmat voisivat kiinnostaa sinua.

Ammattikorkeakoulussa sinulle sopiva opiskelupaikka voisi löytyä luonnovara- ja ympäristöalalta, esimerkiksi  ympäristösuunnittelijan koulutuksesta.

» Etsi maantieteen koulutuksia
» Etsi ympäristöalan koulutuksia
» Etsi arkkitehtuurin koulutuksia
» Etsi ympäristöalan koulutuksia

Uskonto ja elämänkatsomustieto

Jos olet kiinnostunut uskonnosta tai elämänkatsomustiedosta, voit hakea esimerkiksi yliopistoon opiskelemaan teologiaa tai uskontotiedettä. Teologiassa opiskellaan yleensä omaa uskonnollista perinnettä, uskontotieteen kohteena ovat kaikki maailman uskontoperinteet ja niihin liittyvät tavat, uskomukset ja instituutiot.

Näiden lisäksi myös kulttuuriantropologian opinnot voisivat sopia sinulle. Kulttuuriantropologiassa tutkitaan ihmisten kulttuureja, esimerkiksi yhteisöjä ja käyttäytymistä. Entä folkloristiikka, jossa tutkitaan esimerkiksi eri maiden henkistä kansankulttuuria ja perinteitä?

» Etsi täältä uskontotieteen ja teologian koulutuksia

Filosofia

Pidätkö erityisesti filosofian opiskelusta? Yliopistossa voit opiskella filosofiaa sekä humanistisessa että valtio- tai yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Sinua voisivat kiinnostaa filosofian opiskelun lisäksi myös esimerkiksi estetiikan opinnot. Estetiikassa tutkitaan taiteeseen ja kauneuteen liittyviä filosofisia kysymyksiä. Lisäksi filosofiasta kiinnostuneelle voi löytyä sopiva opiskelupaikka monilta yhteiskuntateiteiden aloilta, tai uskontotieteen tai antropologian oppiaineista.  

» Etsi filosofian koulutuksia
» Etsi yhteiskuntatieteiden koulutuksia

Historia

Historiasta kiinnostunut voi hakea tietysti yliopistoon opiskelemaan historiaa. Kannattaa muistaa, että yleisen historian lisäksi voit hakea myös opiskelemaan esimerkiksi taidehistoriaa, kulttuurihistoriaa,  talous- ja sosiaalihistoriaa tai poliittista historiaa. Myös esimerkiksi kirjallisuustieteessä ja filosofiassa voisi olla sinua kiinnostavia aiheita. Tai entä assyrologia tai klassiset kielet ja antiikin kulttuuri?

Jos olet käytännönläheisempi, voisi sinua kiinnostaa ammattikorkeakoulun konservaattorin tai artenomin opinnot. Monitieteellisen alan tavoitteena on kulttuuriperinnön säilyttäminen, joten se voisi sopia juurikin historiasta kiinnostuneelle.

» Etsi historian koulutuksia
» Etsi konservoinnin koulutuksia

Yhteiskuntaoppi

Moni yhteiskuntaopista kiinnostunut hakee toisen asteen opintojen jälkeen opiskelemaan oikeustieteelliseen. Mutta myös yliopiston valtiotieteellisestä tai yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta voisi löytyä yhteiskuntaopista kiinnostuneille paljon vaihtoehtoja. Yhteiskuntatieteiden alalla voit opiskella eri aineita esimerkiksi politiikan- ja taloudentutkimuksen tai sosiaalitieteiden aloilta.

Myös kauppatieteiden opiskelu voisi kiinnostaa sinua. Kauppatieteiden opinnoissa voit suuntautua esimerkiksi yritysjuridiikkaan tai viestintään.

Ammattikorkeakoulussa voit hakea opiskelemaan esimerkiksi tradenomiksi valmistaviin koulutuksiin, kuten kansainvälisen kaupan tai liiketalouden alalle, tai sosiaalialalle, esimerkiksi sosionomiksi.

» Etsi oikeustieteen koulutuksia
» Etsi yhteiskuntatieteen koulutuksia
» Etsi kauppatieteiden ja liiketalouden koulutuksia

Psykologia

Jos psykologia on suosikkiaineesi koulussa, on psykologian opinnot yliopistossa ilmeisin jatko-opintovaihtoehto. Voit miettiä lisäksi myös esimerkiksi sosiaalipsykologian opintoja, sosiologiaa, kielitiedettä tai kasvatustiedettä.

Ammattikorkeakoulussa sinulle voisi sopia yhteisöpedagogin koulutus. Yhteisöpedagogin työssä tarvitaan laajaa osaamista ihmisten kasvusta ja kehityksestä sekä hyviä yhteistyö- ja organistointitaitoja. Myös ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalta voisi löytyä sinulle sopiva opiskelupaikka. Miltä kuulostaisi esimerkiksi toimintaterapian opiskelu?

» Etsi psykologian ja käyttäytimistieteen koulutuksia
» Etsi sosiaali- ja terveysalan koulutuksia

Tietotekniikka

Tietotekniikasta kiinnostuneelle löytyy sopivia opiskelupaikkoja ainakin yliopiston teknillistieteellisiltä aloilta, kuten tietojenkäsittelytiede, informaatioverkostot, tietotekniikka tai automaatio- ja informaatioteknologia. Jos olet myös taiteellisesti suuntautunut, ehkäpä haluaisit lähteä opiskelemaan graafista suunnittelua?

Ammattikorkeakoulusta löytyy myös useita aloja, jotka voisivat kiinnostaa sinua. Ammattikorkeakoulussa voit opiskella esimerkiksi tietojenkäsittelyä, digitaalista viestintää, informaatiotekniikkaa, mediatekniikkaa tai tieto- ja viestintätekniikkaa.

Ammattikoulussa tietotekniikasta kiinnostunut voi opiskella esimerkiksi ICT-asentajaksi tai datanomiksi.

» Etsi täältä tietotekniikan koulutuksia

Musiikki

Jos pidät erityisesti musiikista, on Sibelius Akatemia -musiikkiyliopisto sinulle hyvä vaihtoehto. Se ei kuitenkaan ole ainoa yliopisto, jossa voit tehdä opintoja musiikin alalla. Monissa muissa yliopistoissa voit opiskella esimerkiksi musiikkitiedettä, musiikkikasvatusta tai musiikkiterapiaa.

Myös ammattikorkeakouluissa on mahdollista opiskella musiikkialaa. AMKeista voit valmistua muusikoksi tai musiikkipedagogiksi.  

Lisäksi ammatillisissa oppilaitoksissa voit opiskella esimerkiksi muusikoksi, musiikkiteknologiksi tai pianonvirittäjäksi.

» Etsi täältä musiikin koulutuksia

Kuvataide

Jos pidät erityisesti kuvataiteesta, löytyy sinulle korkeakouluista useita vaihtoehtoja. Yliopistossa voit opiskella muun muassa kuvataiteita, elokuvataidetta, graafista suunnittelua tai muotoilua. Myös arkkitehtuuri ja sisustusarkkitehtuuri tai muotisuunnittelu voisivat olla sinulle sopivia aloja.

Ammattikorkeakoulussa kuvataiteen ystävät voivat opiskella esimerkiksi kuvataitelijaksi, muotoilijaksi tai vestonomiksi ja erikoistua omien kiinnostustensa mukaan.

Ammattikoulussa kuvataiteista pitävät voivat suunnata opiskelemaan käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ja valmistua artesaaniksi.  

» Etsi kuvataiteen koulutuksia
» Etsi arkkitehtuurin koulutuksia 
» Etsi muotoilu- ja käsityöalan koulutuksia

Liikunta

Jos liikunta on suosikkisi kouluaineista, voit suunnata yliopistoon opiskelemaan liikuntatieteelliseen tiedekuntaan muun muassa liikuntalääketiedettä, liikunnan yhteiskuntatieteitä, liikuntapedagogiikkaa tai valmennus- ja testausoppia.

Ammattikorkeakouluissa liikunnasta kiinnostuneelle voisivat sopia vaikkapa matkailualan opinnot, tai sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla liikunnanohjaajan, fysioterapeutin, jalkaterapeutin tai toimintaterapeutin koulutus.

Ammattikouluissa taas voit opiskella esimerkiksi hierojaksi, liikuntapaikkojen hoitajaksi tai vaikkapa matkaoppaaksi.

» Etsi liikunta-alan koulutuksia
» Etsi sosiaali- ja terveysalan koulutuksia

Terveystieto

Onko terveystieto suosikkioppiaineesi? Silloin sinulla on mahdollisuutena lähteä esimerkiksi yliopistoon opiskelemaan ravitsemustiedettä, terveyskasvatusta tai gerontologiaa ja kansanterveyttä. Entä miltä elintarvike-ekonomian opinnot kuulostaisivat? 

Ammattikorkeakouluissa terveystiedosta kiinnostuneet voivat opiskella esimerkiksi terveys- ja liikunta-alalla terveydenhoitajiksi tai fysioterapeuteiksi.

» Etsi elintarvikealan koulutuksia
» Etsi sosiaali- ja terveysalan koulutuksia

Etkö vielä löytänyt itsellesi sopivaa opiskelupaikkaa? Etsi ja vertaile Studentumin hakukoneella mielenkiintoisia koulutusvaihtoehtoja.

» Etsi täällä koulutuksia!

Viimeksi päivitetty: 08 helmi 2018

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 11.3.2019

Vinkkejä opiskelupaikan valintaan

Etkö tiedä, mitä lähtisit opiskelemaan? Roadshow-lähettiläämme Sanna keräsi yhteen kuusi kullanarvoista vinkkiä.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 25.6.2018

Nuoria kiinnostaa tällä hetkellä eniten liikunta-ala

Lokakuun 2016 ja tammikuun 2017 välisenä aikana Studentum.fi-koulutussivusto keräsi tietoja siitä, mistä koulutusaloista nuoret ovat kiinnostuneita juuri nyt.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 21.6.2018

Valmistaudu syksyn opintoihin!

Ennen koulujen alkua saa nauttia kesälomasta ja tehdä rauhassa kesätöitä, mutta syksyn lähetessä kannattaa alkaa valmistautua myös alkaviin opintoihin.

Lue lisää
Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi