Sivuston käyttötapa: Mobiili

Lähettiläänä digitaalisella koulutuskiertueella

Syksyllä 2020 Studentumin perinteinen Roadshow-koulutuskiertue koki muodonmuutoksen, kun kiertue toteutettiin pääasiassa etäyhteydellä. Millaista on olla lähettiläänä digitaalisella koulutuskiertueella? Kokemuksistaan kertovat tämän mullistavan vuoden Roadshow-lähettiläät Juulia Holmala ja Emmi Järvi.

“Tämän talven Roadshow on nyt päättymässä ja oli kaikkinensa yhtä poikkeuksellinen kuin vuosikin. Kun loppukesästä haimme tehtävään, odotimme innolla tulevia reissuja ja nuorten kohtaamista kautta Suomen. Oma elämäntilanne mahdollisti liikkuvuuden ja oli hienoa päästä tekemään työtä, jonka koimme aidosti omaksi ja merkitykselliseksi. 

Kun tapasimme toisemme syyskuussa, huomasimme että meillä oli samanlaiset ajatukset kiertueen tavoitteista. Koimme, että saavuttaisimme tavoitteemme jos ainakin muutama nuori saisi kiertueen kautta apua ja kokisi, ettei ole yksin mietintöjensä kanssa. 

Kiertueella oli tänä vuonna mukana yhteistyössä korkeakouluja, ammatillisia oppilaitoksia, kansanopistoja sekä muutama monialainen toimija. Syksyn alussa perinteiset yhteistyökumppaneiden tapaamiset toteutuivat osittain lähikäynteinä, osittain etänä. Nämä puolet yhdistyivät mielestämme kivasti toisiinsa, vaikka tilanne eli jatkuvasti ja muutoksia tuli syksyn mittaan tihentyvällä aikataululla. 

Vasta kiertueen startattua alkoi kirkastua, että pääosa lukiovierailuista tullaan toteuttamaan etänä. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että infotilaisuudet pidettiin etäyhteyden kautta ja pääsimme yhdessä tiimin kanssa ideoimaan uusia tapoja osallistaa nuoria – ajatuksia jaettiin osana esitystä muun muassa Mentimeterin kautta. Tämä tarjosi meille mahdollisuuden kartoittaa nuorten ajatuksia, nuoret taas saivat äänensä kuuluviin ja esitystä pystyttiin suuntaamaan paremmin ryhmän tarpeisiin.

Mietimme alussa, voiko sähköisesti saada aikaan molemminpuolista vuorovaikutusta, mutta pian huomasimme myös etäkäyntien hyödyt – mahdollisuus kertoa omia tuntemuksia ja kysyä anonyymisti rohkaisivat valtaosaa osallistumaan ja kaikki pääsivät yhteisesti kuulemaan vastauksia kysymyksiin, toisin kuin perinteisillä ständeillä. 

Toisaalta muutamien toteutuneiden lähikäyntien aikana pääsimme keskustelemaan syvällisemmin nuorten kanssa ja näkemään heidän arkeaan. Kysyminen kasvotusten ständillä saattaa kuitenkin vaatia nuorelta enemmän rohkeutta. Nuorilta saamamme palautteen mukaan kumpikin toteutustapa on koettu hyödylliseksi. 

Oman kokemuksemme mukaan nämä toteutustavat palvelevat erilaisia tarkoituksia. Etäinfo levittää laajemmin tietoa, lähikäynnit mahdollistavat henkilökohtaisemman ohjauksen. Meillä ei kuitenkaan ole normaalien olosuhteiden ajalta kokemusta ja tämän talven perusteella on vaikeaa sanoa, kumpi toteutustapa olisi tavallisena vuotena toimivampi, sillä on myös yksilöllistä mitä nuori kokee tarvitsevansa.

Studentum Roadshow

Kiertueen suunnittelu sai meidät muistelemaan omia kokemuksiamme lukioajoilta. Itsellämmekään ei ollut vielä lukiossa käsitystä vaihtoehtojen moninaisuudesta, mikä olisi jälkeenpäin katsottuna ollut ehkä toivottavaa. Nuorena opintopolun ajatteli kulkevan lukiosta yliopistoon, mutta kiertueen myötä pohdimme olisiko oma suunnitelma ollut joustavampi, mikäli ympäristö olisi esitellyt eri vaihtoehtoja tasa-arvoisesti. Olemme onneksi nyt työelämästä käsin tyytyväisiä opintopolkuihimme ja siihen mitä ne ovat mahdollistaneet. 

Kun kyselimme ajatuksia yhteistyöoppilaitosten opiskelijoilta, usein toistui kuitenkin kokemus siitä, että perinteisten ennakko-oletusten seuraaminen ja ‘yhteiskunnallisesti arvostetun’ alan tavoittelu oli mennyt oman mielenkiinnon seuraamisen edelle. Vasta esimerkiksi koulutuspaikan vaihdon ja itsensä kuuntelemisen seurauksena oli löytynyt oikealta tuntuva paikka. 

Tiivistetysti voisi sanoa, että opintopolun ei tarvitse olla (ja se harvoin on) suoraviivainen ja päättyä määrättyyn loppupisteeseen. Sen sijaan yksi opiskelupaikka voi avata useita vaihtoehtoja tulevaisuudelle ja näiden välillä voi edetä miettimällä mitä tästä hetkestä käsin haluaa tehdä seuraavaksi. Mieli voi muuttua myöhemminkin eikä se ole vaarallista.


"Mieli voi muuttua myöhemminkin eikä se ole vaarallista."

– Juulia Holmala ja Emmi Järvi, Roadshow-lähettiläät


Esityksen aikana kyselimme, millaisia ajatuksia jatko-opintoihin hakeminen nuorilla herättää. Innostus oli ainoa positiivinen ilmaisu, joka nostettiin esiin useammassa paikassa. Sen sijaan negatiivisia tunteita ilmaistiin määrällisesti huomattavasti enemmän. Tietyt ajatukset toistuivat selkeästi paikasta riippumatta – näitä olivat valinnanvaikeus rajattomilta tuntuvien vaihtoehtojen välillä, jännitys ja pelko. Pääsykokeissa pärjääminen, ylioppilaskirjoitusten tulokset, epävarmuus ja mahdollinen ‘väärä valinta’ puhuttivat kerta toisensa jälkeen.  

Lukiolaisten esittämistä kysymyksistä huomasimme myös, mihin asioihin koetut tunteet liittyivät. Moni koki paineita siitä, ettei tiedä mitä haluaa seuraavaksi tehdä ja tuntui ajattelevan, että on pakollista hakeutua jatko-opintoihin.

Kysymyksiä saatiin myös opintojen suunnittelusta yliopistossa, alanvaihdosta, opiskelusta ulkomailla ja välivuoden viettämisestä. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun erot olivat vielä epäselviä. Lisäksi itsenäinen pärjääminen ja esimerkiksi muutto vieraalle paikkakunnalle mietitytti – esimerkiksi se, miten pärjää oudossa ympäristössä ja miten yksin asuminen onnistuu.

Kiertueen aikana konkretisoitui, miten paljon paineet sekä siirtymisestä jatko-opintoihin mahdollisimman nopeasti, että kerralla oikein valitsemisesta vaikuttivat nuorten ajatuksiin. 


"Kiertueen aikana konkretisoitui, miten paljon paineet sekä siirtymisestä jatko-opintoihin mahdollisimman nopeasti, että kerralla oikein valitsemisesta vaikuttivat nuorten ajatuksiin."

– Juulia Holmala ja Emmi Järvi, Roadshow-lähettiläät


Ylioppilaskirjoitukset koettiin tulevaisuutta vahvasti määritteleviksi ja niillä pelättiin olevan vaikutusta elämään myös vuosien päästä. Omana lukioaikanamme stressi koski enemmän pääsykokeita kuin kirjoituksia ja se ilmeni vasta hakuaikana. Silloin myös välivuosien nähtiin ennemmin tarjoavan mahdollisuuksia kuin hukkaavan aikaa. Tätä tunnetta toivoisimme enemmän nuorille myös nykyään. Roadshow’lle ja omien kokemusten kertomiselle oli tämänkin johdosta selvästi kysyntää. Pidemmän päälle toivoisimme kuitenkin, että yhteiskunnan ja ympäristön tasolla luotaisiin nuorille olosuhteet, joissa valintojen tekeminen tuntuisi turvalliselta ja mielekkäältä.

Kiertueen toteuttaminen vahvisti ajatuksiamme siitä, että käsiteltävät teemat ovat tärkeitä ja nuoret kuulevat mielellään vastaavista kokemuksista. Kokemus vahvisti lisäksi omaa käsitystämme siitä, että haluamme tehdä ohjaustyötä jatkossakin. Roadshow’n järjestäminen myös opetti paljon. Työnkuvan muutoksen myötä teimme sisällöntuotantoa enemmän ja monipuolisemmin. Lisäksi esiintymistaidot kehittyivät paljon ja yhteistyökumppaneihin tutustuminen oli ainutlaatuinen kokemus. Palkitsevimpia olivat ne hetket, jolloin nuoret tulivat kysymään ja jakamaan ajatuksiaan sekä antoivat palautetta, että saivat käynnin kautta apua.

Lopuksi haluamme vielä kannustaa kaikkia tekemään rohkeasti omannäköisiä valintoja nykyhetkestä käsin. Jos tuntuu, ettei hetki valintojen tekemiselle ole oikea, sille voi hyvillä mielin ottaa aikalisän. 

Osa tavoittelee koulutuksessa ja työssä mahdollisuutta edetä, toiselle tyytyväisyyttä voi luoda esimerkiksi mieluisa työporukka tai mahdollisuus käyttää luovuutta ja aikatauluttaa omaa työskentelyä. Ajan myötä oppii huomaamaan, mitkä asiat ovat itselle tärkeitä koulutuksessa ja työelämässä. Niin kauan kuin nämä tekijät tuntuvat itselle sopivilta, valinta on varmasti hyvä. 

Olemme itse kiitollisia kokemuksesta Roadshow-lähettiläinä ja viemme opit mukanamme tuleviin tehtäviin. Koemme, että kiertue antoi myös meille paljon, mikäli osa nuorista sai tätä kautta tukea omaan tilanteeseensa. Tätä tärkeää ohjaustyötä tulevat jatkamaan myös tulevien Roadshow-kiertueiden lähettiläät.”

Studentum Roadshow

Tekstin kirjoittajat Emmi Järvi ja Juulia Holmala toimivat Studentum Roadshow-lähettiläinä vuoden 2020–21 kiertueella.

Viimeksi päivitetty: 18 maalis 2021

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 29.8.2018

Välivuosi

Kaikki eivät välivuotta vietä, eikä se kaikille sovi. Siinä missä yksi valitsee välivuoden vapaaehtoisesti, toinen päätyy viettämään sitä pakon sanelemana. Mitä välivuodesta voi saada irti?

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 9.4.2019

Jatkuva haku – mistä on oikein kyse?

Jatkuvassa haussa koulutukseen voi hakeutua silloin, kun itsellä on tarve kouluttautua.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 13.3.2019

Nuoret haaveilevat oman paikkansa löytämisestä

Vierailimme marraskuun lopussa Helsingin Messukeskuksessa Studia-messuilla, jotka ovat Suomen suurin opiskelu- ja uratapahtuma. Kysyimme messukävijöiltä, mitä opiskeluun liittyviä unelmia ja huolenaiheita heillä on.

Lue lisää
Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi