Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Osallistujan opas | Haavi-koulutusmessut 9.–15.11.2021

Haluatko löytää opiskelupaikan? Tutustua kouluihin ja jutella opiskelijoiden kanssa? Selvittää, mitä kaikkia opiskeluvaihtoehtoja onkaan olemassa? Super! Haavi on paikka, jossa voit tehdä nämä kaikki. 🤩

Aikataulue mukaan messuille!

Näytteilleasettajat

HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) tarjoaa iloisen ja innostuneen yli 7000 opiskelijan yhteisön, roppakaupalla mahdollisuuksia kansainvälistymiseen sekä tiiviit yhteydet työelämään. HAMKista valmistuneiden työllistymisaste on maan korkeimpia, samoin kuin yrittäjiksi opintojensa jälkeen ryhtyvien osuus. HAMKissa on tarjolla lähes 30 AMK-tutkintoa ja 10 ylempää AMK-tutkintoa kulttuurialan, luonnonvara-alan, sosiaali- ja terveysalan sekä liiketoiminnan, IT:n, tekniikan ja liikenteen aloilla.

Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuus työllistää Suomessa suoraan lähes 310 000 henkilöä ja on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja tuovat Suomeen vientituloja, joita ilman emme voi ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa. Ala tarjoaa monipuolisia koulutusvaihtoehtoja ja mielenkiintoisia työnkuvia.

Alkio-opisto

Alkio-opisto on Suomen laajimmin avoimia yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoja tarjoava kansanopisto. Ovet ovat avoinna kaikille ilman pääsykokeita. Alkio-opistolla voit etsiä omaa alaasi ja hakea lisäkoulutusta tai opiskella tutkinnon osia ja valmistautua samalla tehokkaasti valintakokeisiin.

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Haluatko vaikuttaa siihen miltä maailma näyttää tulevaisuudessa? Saat Metropolialta enemmän kuin tutkinnon – saat valmiudet merkitykselliseen työhön sekä taidot jatkuvaan oppimiseen. Metropolian neljällä kampuksella opiskelijat ja opettajat kehittävät ratkaisuja globaaleihin haasteisiin yhdessä yritysten ja muiden kumppanien kanssa jopa 5 miljoonaa päivää vuodessa.

Maanpuolustuskorkeakoulu

Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK) on Puolustusvoimiin kuuluva sotatieteellinen korkeakoulu. Sen keskeisenä tehtävänä on tuottaa korkeasti koulutettua henkilökuntaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle. Maanpuolustuskorkeakoulun tehtävänä on myös edistää sotatieteellistä tutkimusta ja antaa tutkimukseen ja alan parhaisiin käytäntöihin perustuvaa sotatieteellistä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa.

Metsäkoulutus ry

Metsäkoulutus ry yhdistää metsäalan oppilaitokset ja työelämän toimijat. Yhdessä kehitämme metsäalan koulutusta ja vetovoimaa. Tule opiskelemaan kestävää tulevaisuuutta metsäalalle. Monipuolisia koulutusvaihtoehtoja on kaikilla koulutusasteella. Metsäalalta löytyy mielenkiintoisia uravaihtoehtoja ympäri Suomea.

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK on olosuhteiden sankari, esimerkki siitä miten menestytään olosuhteiden ansiosta, ei niistä huolimatta. Tästä kokemuksesta kertyy tietoja, taitoja ja elinvoimaa jaettavaksi myös toisille. Pohjoisuudelle on kysyntää muuallakin.

Ammattikorkeakoulussa ollaan kiinni elämässä. Opiskelu on yhteisöllistä ja yhteistoiminnallista. Opiskelijat, opettajat ja työelämä rakentavat yhdessä tietoa ja ymmärrystä. Lapin AMKin toiminta perustuu luotettavuuteen, ennakkoluulottomuuteen ja yhteisöllisyyteen.

Turku AMK

Turun ammattikorkeakoulu on hakijoiden keskuudessa yksi maan vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Turun AMK on yli 10 000 opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen monialainen koulutusyhteisö. Turun AMK:sta valmistuu joka vuosi yli 2000 osaajaa vahvistamaan Varsinais-Suomen elinkeino- ja kulttuurielämää.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMKin visiona on olla paras korkeakoulu opiskelijoille. Tärkeitä arvoja ovat kansainvälisyys, yrittäjähenkisyys, vastuullisuus,  ja yhteisöllisyyttä korostava SeAMK-henki. SeAMK tarjoaa korkeatasoiseen ammatilliseen osaamiseen tähtäävää opetusta sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa kuudella alalla: kulttuuriala, liiketalouden ja hallinnon ala, luonnonvara-ala, ravitsemisala, sosiaali- ja terveysala ja tekniikan ala.

Euroopan komission Suomen-edustusto

Euroopan komission Suomen-edustusto sijaitsee Helsingissä. Sen tehtävänä on tiedottaa EU:n toiminnasta ja sen vaikutuksista Suomessa, toimia Suomen hallituksen ja viranomaisten sekä muiden suomalaistahojen EU-tietolähteenä. Edustusto tarjoaa suomalaisille tiedotusvälineille ja kansalaisille tietoa EU:n toimista ja päätöksistä, toimii EU-komission edustajana Suomessa, sekä raportoi komissiolle tärkeistä poliittisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista kehityskuluista Suomessa.

Vapaa akatemia

Vapaa akatemia on ensisijaisesti yliopistoon ja ammattikorkeakouluun tähtäävien nuorten aikuisten koulu. Akatemiassa voit opiskella taiteita, teatteria sekä kasvatustieteitä ja psykologiaa. Lukuvuoden mittaiset koulutukset antavat valmiuksia ja varmuutta tutkintotavoitteisiin opintoihin aikovalle. Opiskelu oikeuttaa opintotukeen muttei vähennä tukikuukausia tutkintotavoitteisesta opiskelusta.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk

Kokeile, oivalla ja opi. Tulevaisuuden ammatit luodaan Xamkissa jo tänään. Valmistu osaajaksi ja työelämän uudistajaksi. AMK- ja YAMK-tutkintojen lisäksi voit kokeilla uutta, laajentaa tai syventää osaamistasi Xamk Pulsen avoimessa ammattikorkeakoulussa, joka on avoin kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

MilkWorks

Meijereissä hyödynnetään alan huipputeknologiaa ja prosessiautomatiikkaa. Niissä valmistetaan maidosta monenlaisia päivittäiseen ruokapöytään kuuluvia elintarvikkeita. Tuotekehitys on alalla tärkeää, ja sitä tehdään tiiviissä yhteistyössä tutkimuslaitosten sekä yliopistojen kanssa. Varsinkin terveysvaikutteisten elintarvikkeiden kehittämisessä Suomi on edelläkävijä. Meijeriteollisuus Suomessa toimii vastuullisen ja kestävän kehityksen mukaisen tuotannon puolesta. Alaa voi opiskella niin ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakoulussa kuin yliopistossa.

Tallinnan yliopisto

Tallinnan yliopisto on moderni ja dynaaminen tutkimusyliopisto Virossa ja johtava humanististen, yhteiskuntatieteellisten ja ihmiskeskeisen tekniikan yliopisto Tallinnassa. Yliopisto edistää älykästä elämäntapaa koulutuksen, tutkimuksen ja ainutlaatuisen yhteistyön kautta tieteenalojen välillä.

Suomen Ilmailuopisto

Suomen ilmailuopisto kouluttaa lentäjiä Suomessa toimivien lentoyhtiöiden palvelukseen. Ammattilentäjän koulutus Suomen Ilmailuopistossa täyttää ilmailualan kansainväliset säännökset, Suomen lainsäädännössä asetetut vaatimukset sekä lentoyhtiöiden ja valtion koulutukselle asettamat vaatimukset.

Blueberry

Ulkomailla opiskelu ei ole vain hieno kokemus tai hyödyllistä tulevan uran tai kansainvälisen verkoston keräämisen kannalta, vaan se auttaa myös ymmärtämään muita kulttuureja ja eri kieliä, mitä myös monet työnantajat ja yritykset arvostavat. Ulkomailla opiskelu on myös fantastisen hauska seikkailu! Me Blueberrylla olemme ylpeitä voidessamme auttaa satoja opiskelijoita vuosittain opiskelemaan ulkomailla korkeakouluissa ja yliopistoissa ympäri maailmaa. Ulkomailla opiskelu on meille Blueberryllä suuri intohimo, ja haluamme auttaa sinua ulkomailla opiskelu.

Careeria

Monialaisesta Careeriasta valmistuu huomispäivän huippuosaajia ja tulevaisuuden tekijöitä, joista moni toimii usealla kielellä ja luo uusia uria kansainvälisessä ympäristössä. Careeria kouluttaa nuoria ja aikuisia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja sillä on myös omaa oppisopimustoimintaa. Careerian tarjonta kattaa parikymmentä eri koulutusalaa, ja tutkintovalikoimaan kuuluu yli 80 eri alan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. Careerian toiminta-alueena on Uusimaa.

Haaga-Helia

Haluatko olla oman alasi asiantuntija? Haaga-Helia tuntee elinkeinoelämän tarpeet ja muutokset – koulutuksesi vastaa ajankohtaisiin haasteisiin. Valmistut edelläkävijäksi, joka sekä hallitsee käytännön taidot että ymmärtää alansa teoreettisen perustan. Haaga-Heliassa hankit myös oikeita kokemuksia tulevasta ammatistasi ja solmit arvokkaita suhteita työelämään jo opintojesi aikana!

Haaga-Heliassa voi suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja, MBA-ohjelmia ja täydennyskoulutusta sekä osallistua opettajankoulutukseen ja tutkimus- ja kehitystoimintaan. Valittavanasi on lähes 40 ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, joista osa on englanniksi.

Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda on yksi Suomen suurimpia nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Keuda palvelee Helsingissä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Sipoossa ja Tuusulassa.

Keudassa uskotaan tekojen voimaan. Oppimalla uutta ja toteuttamalla itseämme voimme vaikuttaa siihen, miten maailma ympärillämme kehittyy. Keudassa tehdään vuosittain yli 10 000 tutkintoon johtavaa opintosuoritusta sekä vastuullisia, uniikkeja ja elämää muuttavia tekoja joka päivä. Oppaana tekojen maailmaan toimivat laadukas koulutus ja 650 innostunutta keudalaista.

TTS Työtehoseura

TTS Työtehoseura tarjoaa ammatillista koulutusta teknisillä aloilla ja ammateissa, joissa tarvitaan kädentaitoja. Vahva yhteistyö alan yritysten kanssa takaa sen, että koulutukset vastaavat työelämän tarpeisiin ja tuottavat työelämään uusia ammattilaisia.

Opiskelu tapahtuu pääosin aidoissa oppimis- ja työympäristöissä: työsaleissa, työmailla ja harjoittelualueilla. Kuljettajakoulutuksissa käytössä on laaja kirjo erilaisia simulaattoreita ja virtuaaliympäristöjä, joilla harjoitellaan ammatin työrutiineja sekä työhön liittyviä erikois- ja vaaratilanteita. Kaikkiin tutkintotavoitteisiin koulutuksiin kuuluu työssäoppimisjakso, jolloin opiskelija tekee oman alansa työtä ja syventää osaamistaan tutkinnon osaamisvaatimusten mukaisesti.

Åbo Akademi

Tiesitkö, että joka viides Åbo Akademin opiskelijoista on suomenkielinen? Jos haet varmuutta ruotsin kielen taitoosi, opiskelu Åbo Akademissa tarjoaa sinulle oivan mahdollisuuden ottaa toinen kotimainen haltuun. Sujuva kielitaito tulee kuin huomaamatta, kun opiskelet valitsemaasi alaa ruotsinkielisessä ympäristössä. Luennot ja kirjallisuus ovat ruotsiksi, mutta sanakirjan käyttö on sallittua – et tosin tarvitse sitä pitkään, sillä Suomen suurin kielikylpy on todistetusti tehokas.

Hyria

Hyria tuottaa koulutus-, valmennus- ja kuntoutuspalveluita, joiden avulla ihmisillä on enemmän mahdollisuuksia parempaan arkeen ja hyvään elämään. Koulutusta on tarjolla sekä nuorille että aikuisille. Vuosittain tuhannet opiskelijat hyödyntävät kattavaa tarjontaa. Hyria on oppilaitos hyvien kulkuyhteyksien päässä – toimipisteet sijaitsevat pääsääntöisesti Hyvinkäällä ja Riihimäellä. Koulutusvalikoimassa on runsaasti eri tutkintoja kaikilta aloilta. Yhteistyö alueen elinkeinoelämän kanssa takaa, että opiskelu on käytännönläheistä ja monipuolista.

Vuoksi

YSAO

SDO

Axxell

Raseko

Raja- ja merivartiokoulu

Vapaa Taidekoulu

Eiran aikuislukio

Turun Kristillinen Opisto

Centria AMK

Ahlman

EBS

Ingmanedu

Winnova

Ekami

Kuortaneen urheiluopisto

Muurlan opisto

Turun hieronta-akatemia

Suomen eläinkoulutuskeskus

Pohjois-Savon opisto

Taitotalo

Suomen Hierojakoulut

Valmennuskeskus

Koulutus-Center

Voionmaan koulutuskeskus

Karstula

HEO kansanopisto

Novida
Tredu

Kanneljärven opisto

JEDU

Tavastia

Sasky

VNF

Laurea AMK

Urheiluopisto Kisakeskus

Laajasalon opisto

Savonia-ammattikorkeakoulu

Haapaveden opisto

Luksia

Stadin AO

Mercuria kauppaoppilaitos Oy

Salon seudun ammattiopisto

Oulun yliopisto

TalTech

Messuviikon aikataulu

ti 9.11.2021

 • Messut livenä!
 • Vieraile osastoilla ja chattaa opiskelijoiden kanssa
 • Ohjelmaa: tietoiskuja ja webinaareja
 • studentum.fi-chat klo 9–15

ke 10.11.2021

 • Messut livenä!
 • Vieraile osastoilla ja chattaa opiskelijoiden kanssa
 • Ohjelmaa: tietoiskuja ja webinaareja
 • studentum.fi-chat klo 9–15

to-pe 11.–12.11.2021

 • Messuympäristö auki
 • studentum.fi-chat klo 9–15
 • Live-päivien materiaalit tutkittavissa

la-su 13.–14.11.2021

 • Messuympäristö auki
 • Live-päivien materiaalit tutkittavissa

ma 15.11.2021

 • Messuympäristö auki
 • studentum.fi-chat klo 9–15
 • Live-päivien materiaalit tutkittavissa
 • Messut päättyvät klo 23.59

Ohjelma

 • Pääset perille kun uskallat eksyä by Laurrenna
 • Todistusvalinta selitettynä
 • #munopiskelustoori – opiskelutarinoita
 • International education in Lapland UAS
 • Korkeakouluun hakeminen – usein kysytyt kysymykset
 • Ulkomailla opiskelu
 • Upseerikoulutuksen esittely
 • Studying abroad – why and how?

Ja muita myöhemmin julkaistavia webinaareja!

Laurrenna

Ohjeita vierailuun

Vinkki 1: Tarkista laitteesi ja noudata teknisiä suosituksia

Laitteet: Voit käydä messuilla tietokoneella, tabletilla tai puhelimella. Parhaan kokemuksen varmistamiseksi suosittelemme kuitenkin käyttämään tietokonettasi.

Selain: Suosittelemme Google Chromen käyttöä.

JavaScript: Messut pidetään interaktiivisessa JavaScript-ympäristössä. Muista siis sallia JavaScript-asetukset. Voit myös tehdä tämän nopeasti tullessasi messuille, jos virheilmoitus pyytää sinua asentamaan tai päivittämään JavaScriptin. Se kestää vain muutaman minuutin.

Internet-yhteys: hyvä nettiyhteys antaa parhaan messukokemuksen! Yhteyden muodostaminen mobiilidatalla on mahdollista, mutta kannattaa liittyä vakaaseen WiFiin tai muuhun nettiyhteyteen.

Vinkki 2: Mieti etukäteen, mitä haluat tietää

Messut on huipputilaisuus keskustella eri koulujen ja yritysten kanssa. Valmistelemalla kysymyksiä etukäteen, voit olla varma, että lähdet messuilta taskut täynnä hyödyllistä tietoa. Messuilla voit esimerkiksi ottaa selvää seuraavista asioista:

 • Seuraavat hakuajankohdat
 • Valintakriteerit / hakuedellytykset koulutukseen / kouluun
 • Entisten tai nykyisten opiskelijoiden kokemukset

Vinkki 3: Aikataulu

Voit tehdä käytännössä kaiken messuilla oman aikataulusi mukaan. Messuthan ovat auki jopa viikon! Huomioi kuitenkin, että vain tiistaina 9.11. ja keskiviikkona 10.11. koulujen edustajat ovat tavattavissa osastoillaan.

Vinkki 4: Tutustu ohjevideoihin etukäteen!

Messuille rekisteröityminen

Messuhallit ja messuosastot

Messuohjelma ja webinaarit

Tule mukaan!

Haaviin osallistuminen on maksutonta. Luot vain profiilin alustalle, ja pääset kirjautumaan tunnuksillasi sisään messuille niiden aukiollessa.

Tapahtuma on päättynyt. 👋

Viimeksi päivitetty: 17 marras 2021