Sivuston käyttötapa: Mobiili
Eeva Kallas viestintäharjoittelussa Euroopan parlamentissa

Viestintäharjoittelijana Euroopan parlamentin Suomen-toimistolla

TEKSTI: Marinella Smirnios KUVA: Janita Lindström

Juuri yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistuneen Eeva Kallaksen kiinnostus Euroopan unionin toimintaan heräsi jo opiskeluaikana. Viestintäharjoittelu Euroopan parlamentin Suomen-toimistolla tarjosi aitiopaikan Euroopan parlamenttiin tutustumiseen ja omien viestintätaitojen kehittämiseen.

Kiinnostus Euroopan unioniin heräsi jo opintojen aikana

Yhteiskuntatieteellisten korkeakouluopintojen aikana Eeva luki pääaineenaan kansainvälistä politiikkaa ja sivuaineina viestintää ja markkinointia.

– Olen itse superkiinnostunut juuri viestinnällisistä tehtävistä ja sisällöntuotannosta, joten haluan ehdottomasti jatkaa niiden parissa työskentelyä.

Opintojensa aikana Eeva opiskeli myös kursseja, joissa käsiteltiin EU:n toimintaa. Tämän lisäksi Ranskassa suoritetut opinnot vaihdon aikana antoivat erityisen paljon tietoa eri instituutioiden toiminnasta. Teoreettista ymmärrystä siis löytyi, mutta Eeva halusi kuitenkin vielä nähdä EU:n toimintaa käytännössä. Harjoittelu oli siihen luontevin vaihtoehto.


"Kiinnostukseni Euroopan unionia kohtaan heräsi jo korkeakouluopintojen aikana ja aloin miettimään, millaista olisi olla töissä EU:lla."

– Eeva Kallas


Monipuolisen opiskelutaustan siivittämänä Eeva haki Euroopan parlamentin Schuman-harjoitteluun. Eeva haki harjoitteluun sekä Brysseliin että Helsinkiin avoimin mielin. Kohteet valikoituivat harjoittelujaksojen viestintäpainotuksen takia. Hakuprosessin edetessä Eeva pääsi jatkoon Euroopan parlamentin Suomen-toimiston haussa ja sai paikan. Harjoittelu kesti vuoden 2019 maaliskuun alusta lokakuun loppuun. Yleensä Schuman-harjoittelu kestää vain viisi kuukautta, mutta Eeva sai harjoittelulleen vielä jatkoa.

– Minulle oli tärkeää ajatus siitä, että Euroopan parlamentti ei ole vain siellä jossain kaukana Brysselissä, vaan sen toiminta näkyy myös hyvin konkreettisesti Suomessa.

Euroopan parlamentin Suomen-toimiston tavoitteet luoda tiedotukseen tulokulma, joka kiinnostaa suomalaisia sekä löytää oikeat tavat tuottaa tietoa eri tahoille olivat Eevan mielestä helposti lähestyttäviä ja mielenkiintoisia.

Motivaatiolla ja uteliaisuudella pääsee pitkälle

Hakuprosessi Schuman-harjoitteluun oli Eevan mukaan varsin perinteinen, tosin hieman hitaampi verrattuna hänen aikaisempiin kokemuksiinsa työnhausta. Eeva haki harjoitteluun Euroopan parlamentin verkkosivuilta löytyvän portaalin kautta. Ensimmäisenä lähetettiin kirjallinen hakemus, jonka jälkeen oli vuorossa haastattelu ja lopulta myös varmistus harjoitteluun valitsemisesta.

– Hakuprosessissa pitkälle pääsemiseen auttoi varmaankin se, että osasin kertoa osaamisestani sekä siitä, mistä olin motivoitunut oppimaan lisää. Myös yleisestä uteliaisuudesta ja valmiudesta tarttua työtehtävään kuin työtehtävään oli hyötyä.

Kansainvälinen kokemus ei Euroopan unionin harjoitteluun hakiessa ole pakollista, mutta Eevan mielestä ulkomailla vietetty aika on aina hyvästä. Eeva itse on ollut vaihdossa Ranskassa ja työskennellyt Yhdysvalloissa sekä Singaporessa. Harjoittelussa oli hyötyä etenkin Ranskan vaihto-opinnoista opintojen sisällön sekä kielen oppimisen takia.


"Kansainvälinen kokemus auttaa sopeutumaan oikeastaan tilanteeseen kuin tilanteeseen."

– Eeva Kallas


Eeva odotti oppivansa harjoittelun aikana paremmaksi viestijäksi harjoittelun viestintäpainotuksen myötä. Samalla hän halusi paremman kokonaiskuvan EU:n käytännönläheisestä toiminnasta ja siitä, mikä Euroopan parlamentin ja komission suhde on toisiinsa. Molemmat odotukset toteutuivat, mutta erityisesti harjoittelu opetti taidon tiivistää viestinnällisesti monimutkaisia asioita helposti lähestyttäviksi.

Sisällöntuotantoa, kysymyksiin vastaamista ja tapahtumien järjestämistä

Päivät viestintäharjoittelussa Euroopan parlamentin Suomen-toimistolla olivat vaihtelevia. Harjoittelijoiden työtehtäviin kuuluivat viikoittaisen uutiskirjeen kokoaminen, sisällöntuotanto sosiaalisen median kanaviin kuten Facebookiin, Instagramiin ja Twitteriin sekä Euroopan parlamentin Suomen-toimiston verkkosivujen päivittäminen ja kansalaiskysymyksiin vastaaminen. Tämän lisäksi harjoittelijat auttoivat järjestämään erilaisia tapahtumia, kuten toimittajille suunnattuja tilaisuuksia, jossa he pääsitvät keskustelemaan suomalaismeppien kanssa ennen Euroopan parlamentin täysistuntoja.

Vuonna 2019 järjestettiin myös EU-vaalit, jossa valittiin uudet parlamentin jäsenet ja Eeva pääsikin harjoittelun aikana seuraamaan vaalien aikaista toimintaa aitiopaikalta.


"EU-vaalit varmasti vaikuttivat siihen, että pääsin osallistumaan monipuolisesti erilaisiin tehtäviin, sillä tapahtumia oli kiihtyvällä tahdilla koko kevään."

– Eeva Kallas


EU-vaalit työllistivät myös harjoittelijoita ja Tällä kertaa äänestän -kampanja olikin vahvasti läsnä keväällä jokapäiväisessä työssä. Vaalikevään työtehtäviin kuului esimerkiksi seminaarien valmistelua, erilaisissa tapahtumissa kiertäminen ympäri Suomea, parlamentin toiminnasta kertominen kansalaisille ja äänestyksen tärkeydestä viestiminen.

Tiiviin työyhteisön myötä Eeva pääsi oppimaan omien työtehtävien lisäksi erilaisista toimenkuvista ja vastuualueista, kun työkavereita kuului eri osastoihin. Näin hän pääsi tutustumaan esimerkiksi median ja kansalaisviestinnän puoliin.

– Siinä oppi itsekin mitkä kaikki tehtävät kuuluvat Euroopan parlamentin Suomen-toimistolle ja miten ne hoidetaan.

Paras muisto jäi Euroopan parlamentin täysistuntoon osallistumisesta

Erityisen hyvin Eevalle on jäänyt harjoittelusta mieleen työmatka Ranskan Strasbourgiin, missä hän pääsi paikan päälle näkemään Euroopan parlamentin toimintaa täysistunnossa.


"Matka oli muutenkin kiinnostava ja monipuolinen. Pääsin esimerkiksi kuuntelemaan Greta Thunbergin puhetta ja haastattelemaan Jyrki Kataista, joka toimi silloin Suomen komissaarina."

– Eeva Kallas


Antoisaa oli myös työyhteisön kannustus omien projektien ideoimiseen harjoittelun aikana. Kun harjoittelijoiden omat ideat osuivat toimiston tarpeiden kanssa yhteen, he saivat luvan toteuttaa omat projektinsa. Eeva kehitti esimerkiksi harjoittelijakollegansa kanssa Euroopan parlamentin Suomen-toimistolle sisäistä viestintästrategiaa.

Harjoittelu tarjosi myös haasteita, jotka olivat kuitenkin selätettävissä. Jotkut parlamentissa käsiteltävät aiheet tai päätökset olivat monimutkaisia, minkä lisäksi kansalaisten lähettämät kysymykset saattoivat olla kiperiä.

– Välillä sitä mietti, että mikä tässä päätöksessä on ideana ja miten tästä viestii kiinnostavasti ja selkeästi ilman, että jättää mitään tärkeää pois samalla kun tiivistää ydinasian.

Eevalle arvokkaimmat Euroopan parlamentin Suomen-toimiston harjoittelussa saadut opit ovat ymmärrys EU-instituutioista ja valmiudet viestiä aiheesta kuin aiheesta. Ylipäätään hän kokee, että harjoittelusta on ollut paljon hyötyä, sillä se on antanut uudenlaisia valmiuksia työskennellä viestinnällisissä tehtävissä. Eeva pääsikin harjoittelun jälkeen kokeilemaan työskentelyä viestintätoimistossa, jossa arvostettiin kokemusta kansainvälisestä työympäristöstä ja kykyä tiivistää monimutkaisiakin asioita.

Tällä hetkellä Eeva seurailee mielenkiinnolla millaisia viestinnän paikkoja työmarkkinoille aukeaa. Euroopan unionille uudestaan työskenteleminen on myös mahdollisuus, sillä Eeva on suorittanut virkamieskokeen, joka antaa valmiudet hoitaa sopimusluontoisia työtehtäviä EU:lla.

– Voin hyvin kuvitella, että olisin tulevaisuudessakin jossain EU:n instituutiossa töissä, vaikka se ei olekaan ainoa vaihtoehtoni.

Eevan neuvo Euroopan unionin harjoitteluun haluavalle

Harjoittelu on loistava tapa perehtyä Euroopan parlamenttiin tai mihin tahansa EU:n instituutioon ja syventää omaa tietämystä niin työskentelystä kuin EU:sta. Eevan neuvo EU-harjoitteluun haluavalle on rohkeus ylipäätään hakea, sillä kaikkea ei tarvitse tietää etukäteen, vaikka siltä tuntuisikin.

– Harjoittelut ovat minusta kiva tapa tutustua erilaisiin työpaikkoihin, kun työhön ei tarvitse sitoutua liian pitkäksi aikaa ja pystyy tunnustelemaan, millaiset vaihtoehdot sopivat itselle parhaiten.

Euroopan parlamentin Suomen-toimisto

Jokaisella Euroopan parlamentin jäsenmaalla on ainakin yksi paikallistoimisto EU:n toimintamaassa, jonka kautta pyritään tuomaan parlamentin toimintaa lähemmäs kansalaisia. Euroopan parlamentin Suomen-toimisto Helsingissä jakaa aktiivisesti tietoa suomalaisille parlamentin toiminnasta, sen jäsenistä ja päätöksistä. Tiedotuksen kohdeyleisö on varsin laaja, mutta tärkeimmät kohderyhmät ovat tiedotusvälineet, koulut, viranomaiset ja järjestöt.

Kansalaiset voivat myös itse ottaa yhteyttä Euroopan parlamentin Suomen-toimistoon, jos esimerkiksi Euroopan parlamentin työhön, rakenteeseen tai jäseniin liittyvät kysymykset askarruttavat. Kaikki materiaali ja palvelut ovat ilmaista.

Palaa pääsivulle »

Yhteistyössä:

Euroopan komissio

Viimeksi päivitetty: 23 loka 2020

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 9.11.2020

Opiskelijavaihtoon Eurooppaan?

Lue Aino Suorannan kokemuksia Erasmus-vaihdosta Pohjois-Walesissa.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 9.11.2020

Vapaaehtoistöissä Euroopassa

Eurooppa tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia vapaaehtoistöihin lähtemistä harkitseville. Lue Brysselissä vapaaehtoistöissä olleen Laurin omat kokemukset ja parhaat vinkit muille vapaaehtoistöihin haluaville!

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 25.6.2018

Työharjoittelussa: Poliisin työharjoittelu konkretisoi luokkahuoneen opit

Poliisi Jonne Mäkelän pitkä ja monipuolinen työharjoittelu näytti, mitä poliisin työ todellisuudessa on. 

Lue lisää
Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi