Sivuston käyttötapa: Mobiili

Opiskelupaikka hakusessa? Tsekkaa kesän lisähaku ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 📚🍂

Avoin AMK ja polkuopinnot

Avoin AMK ja polkuopinnot

Avoin AMK tai polkuopinnot ovat hyvä vaihtoehto niille, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa haluamaltaan alalta tai jotka haluavat opiskella lisää sitoutumatta tutkinto-opiskelijaksi. Avoimessa AMK:ssa voi suorittaa vain joitakin kursseja, jotka tukevat muuta osaamista tai auttavat työelämässä.

Polkuopinnot sopivat esimerkiksi silloin, jos opiskelupaikka AMK:sta jäi saamatta, mutta haluaa opiskella vuoden tutkinto-opiskelijoiden kanssa ja pyrkiä sen jälkeen opiskelemaan samaa alaa erillishaussa. 

Lähes kaikki ammattikorkeakoulut Suomessa tarjoavat avoimen AMK:n opintoja sekä polkuopintoja. Mutta mitä ne tarkoittavat, kenelle ne sopivat, ja miksi?

Avoin AMK

Ammattikorkeakoulut järjestävät kaikille avointa opetusta koulutustaustasta ja iästä riippumatta. Tätä kutsutaan avoimeksi ammattikorkeakouluksi. Opetus on AMK:n opetussuunnitelman mukaista. Avoimessa AMK:ssa voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai opiskella laajempia opintokokonaisuuksia, mutta siellä ei voi suorittaa kokonaista tutkintoa.

Avoimen AMK:n opinnot ovat hyvä tapa lisätä työelämässä tarvittavia taitoja ja osaamista sekä yleissivistystä. Jos suunnitelmissa on hakeutua ammattikorkeakouluopintoihin tutkinto-opiskelijaksi, voi käydä avoimen AMK:n opintoja jo etukäteen, jolloin opinnot hyväksiluetaan tutkinto-opinnoissa. Tämä kuitenkin kannattaa aina tarkistaa ammattikorkeakoululta erikseen.

Opiskelijat hyväksytään avoimiin amk-opintoihin yleensä ilmoittautumisjärjestyksessä. Joissain tapauksissa opintoihin osallistumiselle voi olla joitakin tarkempia vaatimuksia. Avoimen AMK:n opintoihin haetaan ammattikorkeakoulun verkkosivujen kautta, eikä Opintopolussa, kuten tutkintoihin. 

Avoimessa AMK:ssa opintojen sisällöt ja tavoitteet sekä vaatimukset ovat samoja avoimessa opiskeleville kuin tutkinto-opiskelijoillekin. Opintoja voi suorittaa lähi-, monimuoto tai verkko-opintoina. Avoimen AMK:n opiskelijat opiskelevat omissa ryhmissään tai samoissa ryhmissä kuin tutkinto-opiskelijat. Käytännönläheisyys ja työelämälähtöisyys ovat pääosassa avoimen ammattikorkeakoulun opinnoissa. Opinnot sisältävät sekä teoriaa että käytäntöä.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelu on maksullista. Opintomaksut vaihtelevat oppilaitoksittain, mutta maksu voi olla korkeintaan 15 euroa opintopisteeltä. Avoimen AMK:n opintoihin ei voi saada Kelan myöntämää opintotukea, mutta rahoitusta voi tiedustella muun muassa Koulutusrahastosta tai TE-palveluista. Avoimen AMK:n opinnot eivät vaikuta yhteishaun ensikertalaiskiintiöön. 

Tutustu ammattikorkeakoulujen tarjontaan

Polkuopinnot

Polkuopinnoissa suoritat ensimmäisen vuoden opinnot avoimen AMK:n kautta yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Polkuopintojen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi haetaan avoimen väylähaussa eli erillishaussa. Opintopisteitä tulee olla suoritettuna vähintään 60, jotta avoimen AMK:n opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Mikäli haluaa tutkinto-opiskelijaksi, polkuopinnoista on suoriuduttava hyvin arvosanoin, joten pelkkä luennoilla istuminen ei riitä. Päästessäsi tutkinto-opiskelijaksi, polkuopinnoissa suoritetut kurssit hyväksiluetaan tutkintoon.

Polkuopintoihin on haastattelu ja joskus pääsykoe. Joidenkin ammattikorkeakoulujen polkuopintoihin hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Käytännöt siis vaihtelevat, joten tarkasta ne ammattikorkeakoulusta, johon ajattelit hakea.

Polkuopinnot ovat maksullisia. Maksut ovat keskimäärin joitain satoja euroja, mutta saattavat vaihdella oppilaitoksittain. Opintojen hinta kannattaa siis myös tarkistaa erikseen.

Koska polkuopinnot suoritetaan samaan tahtiin ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoiden kanssa, opinnot vaativat läsnäoloa myös päiväsaikaan. Näin ollen voi olla hankalaa yhdistää ne esimerkiksi työn oheen. Joitain polkuopintoja on mahdollista suorittaa monimuoto-opintoina. Polkuopinnot ovat laajoja opintoja, jotka vievät yhtä paljon aikaa kuin tutkintoon opiskelu. Kannattaa siis punnita, onko itsellä realistiset mahdollisuudet tällaiseen opiskeluun.

Polkuopinnot eivät oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen. Mikäli opintoja kertyy keskimäärin viisi opintopistettä kuukaudessa, opiskelu katsotaan päätoimiseksi. Tällöin et ole oikeutettu työttömyysetuuteen, mutta sinulla voi olla mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella tuettuna.

Lue lisää opintojen rahoittamisesta

Lähteet: Turun ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Opintopolku

Viimeksi päivitetty: 22 loka 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 24.3.2021

Apurahat ja stipendit − rahallista tukea opintoihin

Opintojen rahoittaminen on monien opiskelijoiden mielessä. Koulumateriaaleihin sekä elämiseen kuluu rahaa ja työssäkäynti opintojen aikana ei ole aina mahdollista tai järkevää. Tutustu opiskelijoille haettavissa oleviin apurahoihin ja stipendeihin tämän artikkelin siivittämänä!

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 9.6.2021

Etäopiskelun vuosi

Suomen joutuessa pandemian pyörteisiin maaliskuussa 2020, tuli monille opiskelijoille etäopiskelun malli hyvin tutuksi. Etäopiskeluun siirryttiin nopeasti ja kaikille se ei varmasti ollut mieluisin vaihtoehto. Etäopiskelussa on hyvät ja huonot puolensa – nämä varioivat myös katsojan silmissä, sillä toiset kokevat etäopiskelun raskaana, kun toisten mielestä siihen siirtyminen oli helpottavaa.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 2.4.2020

TOP 6: Opiskelukaupungit Suomessa – minne hakijat suuntaavat ja miksi?

Jatko-opintoja mietittäessä opiskelupaikkakunta on toisille tärkeä juttu, toisille taas opiskeltava ala on paikkakuntaa tärkeämpi. Minne hakijoita on eniten?

Lue lisää
Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi