Medianomiksi Metropoliasta

Julkaistu lokakuussa 2012

 Nimi: Emilia Hämäläinen

Oppilaitos: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Koulutusohjelma: Elokuvan ja television koulutusohjelma

Tutkintonimike: Medianomi (AMK)

1. Missä opiskelet?

Opiskelen Metropolia Ammattikorkeakoulussa Helsingissä Radio- elokuva- ja televisioilmaisun koulutusohjelmassa. Koulutusohjelma valmistaa alan suunnittelu-, toteutus-, kehittämis- ja työnjohtotehtäviin sekä yrittäjiksi. Opiskelija erikoistuu kuvan, äänen, tuotannon, käsikirjoituksen tai tv- ja radiotyön opintoihin. Tutkintonimike on medianomi. Heinäkuussa lähden opiskelijavaihtoon Namibiaan opiskelemaan valokuvausta.

2. Millaisia töitä olet tehnyt opiskeluaikanasi?

Opintojeni alussa tein viestintäassistentin töitä Red Bullilla. Lisäksi olen työskennellyt erilaisissa lyhyissä tv-spotti produktioissa tuotantoassarina Metronome Oy:lla (mm. reality sarjassa Sinkkuäidille sulhanen), DocPoint elokuvafestivaalilla kohdeviestintätiimissä, Kilroy Travelsilla markkinointiviestinnän ja tapahtumasuunnittelun parissa sekä ohjannut Fast Film -pedagogian mukaisia media- ja elokuvakasvatus työpajoja Espoon kouluissa ala- ja yläasteikäisille.

Metodi pohjautuu elokuvaohjaaja Kaija Juurikkalan kehittämään Taikalamppu-menetelmään, jonka avulla luokka ideoi ja toteuttaa yhteisen lyhytelokuvan neljän oppitunnin aikana. Lyhytelokuvaan riittää yksi käänne, eikä varsinaista käsikirjoitusta kirjoiteta. Elokuva leikataan kuvattaessa. Koko tekoprosessin aikana huomio kiinnittyy ensisijaisesti tarinaan ja elokuvan katsojaan. Menetelmä opettaa oivaltavaa käytännön dramaturgiaa ja on helppo omaksua, vaikka käyttäjillä ei olisikaan aikaisempaa kokemusta elokuvan tekemisestä.

Lisäksi olen tehnyt opintoihin kuuluvana osana non-profit työtä Radio reaktorissa toimittajana, jossa tuotin aamua ja juonsin, ja lisäksi minulla oli kaksi omaa ohjelmaa. Viime syksynä ohjasin ensimmäisen oman lyhytdokumenttini.

3. Onko opinnoistasi ollut hyötyä työelämässä?

Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille. Koulussa pääsee myös tekemään paljon muuta kuin mitä opetussuunnitelmassa lukee, jos verkostoituu muiden viestinnän koulutusohjelmien kanssa ja osaa kysellä ja itse ehdottaa produktioita.

4. Mikä on työssäsi parasta?

Parasta on, että työt ovat usein projektiluontoisia ja kestävät vain määrätyn ajan. Työ on usein hektistä ja vaatii paljon yksityiselämän ja ajankäytön uhraamista - välillä töitä tehdään kellon ympäri vuorokaudenaikaan tai sääolosuhteisiin katsomatta! Toisaalta tällä tavoin pääsee tutustumaan kokoajan uusiin ihmisiin, näkemään paikkoja ja olemaan mukana tapahtumissa joihin ei ehkä muutoin tulisi mentyä. Freelancetoimittajan ominaisuudessa on myös suuri vapaus itse ideoida ja tarjota juttuja medioille.

5. Mistä haaveilet tulevaisuudessa?

Haaveilen maisteritutkinnon suorittamisesta ulkomailla, ehkä Yhdysvalloissa, Englannissa tai Australiassa. "Monimediaistumisen" aikana ja yksinkäytön (kun toimittaja yksin on sekä toimittaja/juontaja ja kuvaaja, mahdollisesti myös leikkaaja ja tuottaja) yleistyessä kansainvälisyys on aina valttia ja myös ulkomaisiin suhteisiin kannattaa panostaa.

Toivoisin, että voisin tehdä elantoani toimittajana ja ehkäpä tulevaisuuden suunnitelmissa siintää myös oman tuotantoyhtiön perustaminen. Toisaalta minua kiinnostaa myös järjestötiedottaminen; jota toivottavasti pääsen tekemään vuodenvaihteessa Aasiaan suuntautuvalla työharjoittelujaksollani. Tärkeitä alueita tulevaisuudessa koen olevan mediakasvatuksen ja monikulttuurisuuden lisääminen mediakuvassa.

6. Lopuksi - onko sinulla vinkkejä niille jotka haluavat hakeutua samalle alalle?

Alan opiskelupaikkoja ja työpaikkoja on vähän, ja melkein kaikki aloittavat pohjalta. Kannustan kuitenkin niitä jotka ovat sinnikkäitä, päättäväisiä, luovia ja nöyriä ehdottomasti hakeutumaan alalle jossa todella jokainen päivä on erilainen ja mediatyöläisten kirjo on valtava. Rahaa tällä ammattivalinnalla ei välttämättä tahkoa hirveästi, mutta elämänkokemusta sitäkin enemmän; joka päivä oppii jotain uutta. Toimittajan työssä paljon aikaa kuluu taustatietojen selvittämiseen ja kulloiseenkin aiheeseen perehtymiseen. Yleissivistys on alalla arvostettua, kannattaa siis olla jonkin tason lukutoukka, utelias ja rohkea luonne. Ja on okei olla joskus tyhmä, kysymysten esittäminen on yksi opintojen kulmakiviä!

Viimeksi päivitetty: 27 kesä 2018

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi